2827 St Germain: Cesta nejmenšího odporu Sharon Stewart

[ Ezoterika ] 2022-07-13

Cesta nejmenšího odporu je cestou méně poučenou
St Germain s poselstvím pro bojovníky za svobodu dnešního světa.
Mnoho z vás podstupuje těžký úkol změny. Cesta nejmenšího odporu je cesta, kterou se dnes tolik lidí nevydalo, ze svých vlastních důvodů se nadále podřizují tomu, co bylo.

Je změna těžká? Nemusí být. Může být také povzbuzující, protože zaznamenáváme jedno vítězství za druhým. Právě teď vám říkám, že si musíte najít čas a zaměřit se na výhry. Uvědomit si, že proces, který nyní podstupujete, je rychlý - dnešní zprávy jsou zítra minulostí - nicméně udržet krok na denní bázi je to, co se od vás nyní vyžaduje. Držte krok alespoň se základním nástinem událostí. Buďte svědky změn ve vašem světě, protože budou dynamické.

Více se dozvíte, když dojde ke změně. Cesta nejmenšího odporu naznačuje, že je třeba provést méně změn, a u těch odolávajících bude třeba více, aby si uvědomili, že dělají chybu. S tím jste se totiž museli všichni smířit, že jste se v určitém okamžiku svého života mýlili. Přiznat si, že jste byli podvedeni, vyžaduje odvahu a statečnost, a vy máte natolik hluboký charakter, abyste tuto myšlenku dokázali přijmout a jít dál. Ano, ukazujete prstem a konstatujete: Oni nás podvedli. I tak jste byli podvedeni.

Chce to víru, abyste pokračovali dál, když všechny události vypadají, že selháváte. Samozřejmě, že by vás vaši protivníci rádi znovu podvedli: Chtějí, abyste uvěřili, že úsilí je nepřiměřené a že oni jsou mocnější. Inscenují události a incidenty, které vás nutí pochybovat o tom, zda máte pravdu. Máte pravdu. Pokračujte, vojáci.

Tváří v tvář vysokým cenám benzínu a rostoucím nákladům na potraviny a jejich nedostatku musíte i nadále věřit, že děláte správnou věc. Tolik z vás má odvahu pokračovat, máte odvahu věřit, že máte pravdu, a věříte v dobrotu toho, kterého nazýváte číslem 45.

Někteří z vás se dívají do minulosti, aby pochopili, co se stane, protože chápou, že historie se opakuje. Viděli jste, že se to děje jen ve vašem životě. Důvodem, proč se historie opakuje, je to, že je třeba se více učit a více měnit. Až vytvoříte změnu, kterou si přejete vidět, pak bude vzorec historie porušen a objeví se nové vzorce: Vzory míru, dobra a štěstí. Musíte však vytrvat v rozbíjení těchto starých vzorců. Vaše statečnost je nyní nesmírně důležitá, ať skončí historie a začne nový věk.

Kráčíte po cestě největšího odporu. Minulou neděli se objevila hrozba jaderné války, která byla před veřejností potlačena. Proč? Vaše víra v ni a váš strach z ní mohly tuto situaci vytvořit. Měli jsme ji v ruce a zúčastnění ji prošli.

Chápu, že vám může vadit, že existují ti, kdo mají jaderné zbraně a potlačují zprávy o svém záměru je použít. Je to váš svět, měli byste to vědět, pokud je váš život takto ohrožen. Moji drazí, vaše životy jsou ohroženy vždy, jsou ohroženy od vašeho narození, a nyní už toho máte dost a hodláte se této hrozby, této zatracené hrozby, kterou vás tak dlouho ovládali, zbavit.

Odvážná srdce na této zemi mi teď vlévají slzy do očí. Jsem na vás tak hrdý. Konáte Boží dílo a odoláváte obrovským výzvám, výzvám, s nimiž se tolik dalších za hranicemi nikdy nesetkalo. Přesto jste stálice, děti víry a Světla, a já budu s vámi, až společně vykročíme do zlatého východu nového světa.

Zdroj: https://tinyurl.com/yc39chns

Zpět