793 Robotizace Marta

[ Ezoterika ] 2021-02-16

Všechny inovace jsou do vaší společnosti zaváděny cíleně podle určitého programu deep state vládnoucího světu. Ve skutečnosti má tak pokročilé technologie, že může způsobit revoluci v celé vaší ekonomice a poskytnout lidem slušný život při zachování ekologické čistoty vaší planety. Ale právě tento ̵ pokojný a šťastný život lidstva ̵ nijak nevstupuje do plánů Drakoreptiliánů, jejichž podmínkou přežití jsou energie nízkých vibrací.
Proto používají mnoho pokročilých technologií výhradně pro vojenské účely, aby znásobily utrpení lidí a generovaly potřebnou energii.

Dělají totéž s vaší planetou, barbarsky těží minerály a devastují její tělo, zatímco mají dlouho k dispozici technologie, které mohou poskytnout neomezenou a bezplatnou elektřinu celé populaci Země. Tato taktika jim umožňuje vytvářet báječné zisky, které jim poskytují finanční vliv na globální ekonomiku. A jak již víte, v trojrozměrném světě existuje neměnný zákon: kdo má peníze, má moc.

Z mobilních telefonů a jiných elektronických zařízení udělali nezbytnou komoditu téměř pro každého člověka na Zemi, protože to pro ně bylo ZISKOVÉ. Ve všem jednají selektivně a výlučně ve svých vlastních zájmech a skrývají se za nádhernými slovy o plánech technického pokroku na úplné zotročení lidí.

Dalším pozoruhodným příkladem je zničení klasického tradičního vzdělávání, jak všude vidíte. Tato stvoření zbavená živých lidských pocitů se snaží přeměnit lidi na jejich vlastní druh. Dělají vše proto, aby omezili nebo zcela vyloučili tolik potřebný osobní kontakt dítěte s učiteli a jejich vrstevníky, přáteli, kteří mu pomáhali získávat životní zkušenosti a učit se komunikovat s ostatními lidmi. Snaží se odradit děti od myšlení a naučit je vybírat odpovědi z hotových omezených možností, které jim nabízejí vývojáři nového ʺvzděláváníʺ ̵ stejně bezduchého a neosobního jako ti, kteří vytvořili tento smrtící program lidské robotiky.

Záměrně přepisují historii a manipulují s fakty takovým způsobem, aby zbavili děti skutečných znalostí o své zemi a jejich kořenech, vymazali z jejich paměti národní zvyky a tradice ̵ dědictví jejich předků a proměnili je ve stvoření bez historie, bez širší rodiny, které lze snadno ovládat.

Postupně to vše získává globální měřítko, protože chapadla plazů pronikla do všech zemí, do všech koutů vaší planety. Z vědomí dítěte je tak nepostřehnutelně vymazána genetická paměť jeho božského původu, jeho jedinečnosti, která je největší hodnotou ve vesmíru. Děti zbavené živých kontaktů s lidmi ztrácejí schopnost emocionálně se rozvíjet, cítit a rozumět lidem kolem sebe, energicky s nimi komunikovat, čímž se navzájem obohacují.

Přesně tak plazi provádějí svůj program robotizace populace.

Ale naštěstí se mnoho lidí začíná probouzet a snaží se bránit své právo být člověkem. Jak vidíte, moji drazí, i technický pokrok, o kterém mnozí z vás hrdě hovoří, v jeho současné podobě směřuje proti člověku ̵ nikoli pro jeho duchovní rozvoj, ale pro jeho degradaci. https://vozrojdeniesveta.com/zhizn ̵ na ̵ novoy ̵ zemle ̵ programma ̵ robotizatsii ̵ naseleniya/

Zdroj: https://vozrojdeniesveta.com/

Zpět