6550 Projekt Druhý kontakt a protokol Cosmic agency

[ UFO ] 2024-05-18

Mari Swaruu
Projekt prvního kontaktu byl celosvětovým pokusem Galaktické federace zhodnotit studium a dokonce iniciovat kontakt mezi jeho mezihvězdnými členy, kteří patří k nesčetným druhům a lidstvem, širokou veřejností. Některé druhy neměly genetiku Lyry, ale většina mezihvězdných druhů, které se zúčastnily projektu prvního kontaktu, patřila do rodiny Lyřanů, které jsou v zásadě lidštější. Správně oblečeni by se mohli vydávat za kohokoli na autobusové zastávce. Ve vesmíru je více lidí jako vy, mnohem více, a žijí mezi hvězdami. Hlavním cílem projektu První kontakt bylo vyhodnotit a prostudovat, jak je široká veřejnost připravena přijmout a udržovat kontakt s nepozemskými lidmi a bytostmi při odhalení mezi roky 2009 a 2017. Ačkoli přesná data jsou poněkud pochybná, Galaktická federace a internet a sociální média byly plné tisíců a tisíců špatně připravených mimozemšťanů, kteří navazovali konverzaci s kýmkoli a kdekoli, přičemž otevřeně tvrdili, že jsou mimozemšťané.

Projekt prvního kontaktu byl neúspěšný. Dospěl k závěru, že pozemští lidé rozhodně nebyli připraveni na mimozemský kontakt, a také způsobili nespočet problémů všeho druhu. Mnoho lidí bylo také vážně postiženo, nebo dokonce zemřelo během tohoto pokusu o komunikaci kvůli extrémním emocím tísně, která je jednou z příčin takzvaného mimozemského syndromu. I dnes se o projektu prvního kontaktu stále vede mnoho sporů, a máme silné podezření, že byl od počátku navržen tak, aby selhal, a že byl spuštěn s vědomím, že bude mít katastrofální následky, které ospravedlní plány Galaktické Federace pro lidstvo s ještě drsnějšími životními podmínkami, s ještě větší planetární izolací. To také potvrzuje široce rozšířenou myšlenku, nebo koncepci Galaktické federace, že Země musí být udržována v naprosté izolaci od galaktické komunity, a lidi na Zemi ve víře ve svou omezenou a cabal kontrolovanou kosmologii a slabou a dogmatickou vědu, která ji plně podporuje.

width=
Projekt druhého kontaktu, který se připravuje k realizaci na konci tohoto roku, není pokračováním projektu prvního kontaktu, ačkoli to nazývám projektem druhého kontaktu pro nedostatek lepšího názvu. Zatím jsme to ani oficiálně nepojmenovali, a bude to velmi odlišné od projektu první kontakt, který byl masivní společnou operací Galactické Federace. Druhý kontakt je jednostranná operace omezená pouze na Taygetu. Zúčastní se pouze lidé z Taigety, žádný jiný druh, kultura nebo rasa. Nicméně tento druhý projekt je plně schválen místní Galaktickou federací s podmínkou, že budou dodržena její pravidla a předpisy. Je to založeno na tom, co se Taygeta naučila při účasti na projektu Galaktické federace, a je to pokus vyzdvihnout jen dobré věci z prvního kontaktu. Jejich cíle nemají nic společného.

Vysoce vyškolení pracovníci Taygety vstoupí na pečlivě vybraná místa na sociálních médiích, aby zasadili koncepty, etiku, hodnoty a informace týkající se vysoce rozvinutých mezihvězdných společností a kultur s holistickou politickou strukturou. Tyto koncepty musí být sdíleny otevřeně, aby si je mohli osvojit podobně smýšlející lidé na Zemi, kteří pak mohou tyto koncepty vysílat všude a komukoli. Koncepty mohou modifikovat, nastavit a přizpůsobit lidským potřebám Země prostřednictvím bezpočtu Hvězdných semínek, která již na Zemi žijí. Tyto koncepty musí být zasazeny jako inspirace především pro Hvězdná semena, aby mohli mít pevnější rámec a základ, a cítili se více podporováni při provádění vlastní práce s jejich konkrétními zájmy a vysokými existenciálními hodnotami. Aktivní a přímé zasévání mezihvězdných konceptů má za cíl působit proti velmi silnému regresivnímu zasévání vysoce destruktivních hodnot a myšlenek, které zaplavují vysoce kontrolovaná média po celém světě. Chceme vést kolektivní nevědomí tak, aby projevovalo pozitivnější obraz budoucnosti pozemského lidstva jakýmikoli technologickým nebo přírodním způsobem prostřednictvím lidí, kteří se tam inkarnovaly, aby zasévaly vysoce pokročilé koncepty, hodnoty a myšlenky, aby nasměrovaly planetu a její kolektivní nevědomí k pozitivnější časové linii.

Vždy to byla hlavní práce všech hvězdných semen. Dělají to dobrovolně jako svůj životní plán nebo dokonce automaticky s prostou existencí na planetě, kdy sledováním svých vlastních zájmů silně ovlivňují energetické pole Země a jeho vibrace velmi pozitivním způsobem. Projekt druhý kontakt se snaží dosáhnout pozitivní účinek podobný tomu, že se na planetu vstříkne několik stovek vysoce aktivovaných hvězdných semínek s plnou pamětí toho, kdo skutečně jsou, aniž by prošli dlouhým a pomalým procesem růstu a rozvoje, kterým musí projít každá bytost, která se tam inkarnuje. Proto lze tento projekt snadno považovat za přímý a otevřený zásah do přirozeného vývoje kultury Země.

Galaktická Federace zavedla několik pravidel, která se musí dodržovat. Taygeta ale nevidí přirozený vývoj lidstva na Zemi, protože vše je super řízeno se super zásahy po celou dobu. Jasně vidíme, že regresivní síly, ať už jsou kdokoli, mají více možností a zařízení obecně, a více svobody rozsévat své koncepty, destruktivní informace a ideje, než pozitivní strana, která vždy čelí nejrůznějším omezením a nepřekonatelným výzvám. Jasně je to vidět v záludné přítomnosti všeho satanského a apokalyptického i ve vnucování bezpočtu myšlenek, pravidel, etických předpisů a idejí lidské populaci, a v latentní zvrácenosti, která převládá v médiích a v politice obecně. Galaktická federace byla obviněna z povolnosti a upřednostňování regresivní strany, přičemž vždy tvrdila, že vše je v nejlepším zájmu duší, které žijí na Zemi a které touží po silné a obtížné, ale velmi obohacující inkarnaci. Také potvrzuje, že bez Země a jejích problémů by Duše neměly jiné místo, kde by mohly zažít tak rozmanité výzvy na nejvyšší úrovni.

Po několika měsících diplomatického tlaku na místní Galaktickou federaci královnou Taygety Alenym prostřednictvím Plejádské rady Alcyone souhlasili umožnit rozvoj této nové operace, pokud budou respektována její pravidla a ta jsou následující:
- Musí být vždy respektována její první směrnice, zejména části, které stanoví, že během tohoto projektu nelze použít žádné prostředky nebo metody komunikace, které jsou na lepší úrovni, než již existuje na Zemi. To znamená, že veškerá komunikace musí být prováděna pomocí lidských digitálních počítačů bez spojení s mimozemskými kvantovými holografickými stroji.

- Dalším pravidlem, které je třeba respektovat, je, že všichni účastníci ročníku Taygety musí skrývat svou pravou identitu před širokou veřejností, s odkazem, že jsou prostě pozemskými lidmi, možná jen tvrdit, že jsou Hvězdná semena. Toto pravidlo nebylo vnuceno úplně samotnou místní Galaktickou federací. Taygeťané, kteří plánují a koordinují tento druhý kontaktní projekt, se rozhodli nesdílet skutečnou identitu, protože je to jediný způsob, jak zabránit většině chyb, které byly spáchány během projektu prvního kontaktu, kdy otevřeně prohlašovali, že jsou mimozemšťané. Otevřeli tím prostor pro útoky diskreditujících trollů a necenzurovaných destruktivních fanatiků. Brání to práci a ničí to duševní zdraví operativců Taygety, čímž to zabrání naplnění hlavního cíle. Nicméně je rozhodnuto podělit se o tyto informace s vámi, protože věříme, že hvězdná semena budou cítit podporu od své hvězdné rodiny. Vědomí takové operace pomůže zvýšit vibraci hvězdných semínek a s nimi i celé planety. Během jednoho z našich zasedání rady jsme se rozhodli, že to uděláme, abychom dosáhli lepších výsledků, než kdybychom to drželi v naprosté tajnosti. A protože je zapojena Galaktická federace, předpokládáme, že regresivní strana to všechno stejně ví.

Pokud vysoce inteligentní hvězdná semena na Zemi odhalí agenty Taygety, musí tito popírat svůj hvězdný původ. Pokud se nevyhnutelně rozvine lidská interakce, veškerá otevřená komunikace musí být prováděna prostřednictvím vysoce bezpečných a uzavřených online komunit, kde se také důrazně nedoporučuje komunikace jeden na jednoho nebo soukromá komunikace, proto musí být všichni nejprve vyškoleni. Podle mého nejlepšího hodnocení bude při plné implementaci 300 až 400 účastníků. Rovněž nebylo definováno, které platformy sociálních médií budou v tuto chvíli používány, stále zvažují, které jsou nejlepší, ale lze s jistotou říci, že YouTube bude jednou z nich, stejně jako další video platformy, zejména ty, které nemají tak silnou cenzuru, ačkoli Galaktická federace bude sama o sobě uplatňovat mnoho cenzury.

Zahrnutí videoplatforem každopádně není vyloučeno, soukromé sociální sítě a komunity, poloveřejné blogy a fóra, a přesné datum v tuto chvíli také není známo, protože vesmírné lodě hostující účastníky musí být nejprve vybaveny lidskými počítači, což vyžaduje spoustu času. Všechna internetová připojení pro tento projekt bude zajišťovat samotná Galaktická federace, což znamená, že její vysoce účinný cenzurní filtr bude také v plném provozu.

Zapojeni jsou lodě Alcyone, která poskytne ne méně než 200 agentů, pak máme vesmírnou loď Asterope, která podle odhadů poskytne 150 až 200 agentů, a v neposlední řadě hvězdná loď velení Toleca, odkud bude vše koordinováno a řízeno. Bez přímého souhlasu nebude žádná jiná vesmírná loď provádět operace druhého kontaktu. Sasca a Vigillant Eagle zůstanou u bezpečnostních a údržbářských povinností, neúčastní se tohoto projektu, alespoň prozatím. Přítomnost a účast další hvězdné lodi Taygety se vážně zvažuje. Zbrusu nový lehký křižník Star DecLeya je téměř připraven k vyplutí. Pokud úspěšně dokončí své počáteční testy, může se dostat na oběžnou dráhu Země před koncem tohoto měsíce a poskytne nejméně 50 dalších aktivních účastníků pro projekt druhého kontaktu.

Star Decleya je multifunkční loď třídy Toleca, zhruba 2/3 velikosti, podobná té, na které jsem nyní ale plně schopná a s nejmodernějšími materiály a technologiemi, které jí umožní odolat nejdrsnějším podmínkám vesmíru. Je schopna bezpečně navigovat tam, kde ostatní lodě nemohou. Jeho stavba byla dokončena po 7 letech tvrdé práce. Na závěr se s vámi chci podělit o to, kdo jsou intelektuální strůjci projektu Druhý kontakt, kteří to vše koordinují. Je to Sophia Swaruu, známá také jako Yazhi, a královna Alenym 1.

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=GWkEyrZirr0

Zpět