2887 Gagarin Valerie Kolcová

[ Ezoterika ] 2014-04-13

...Šeříková obloha byla pokryta perleťovými mraky, pod nimiž se rozprostíralo téměř modré moře tajgy. Obrovské modrozelené cedry jemně šumí v poryvech větru. Mraky mírně rozestoupily a odhalily modré slunce. Bílé a stříbřité kopulovité stavby, průhledné pyramidy podobné krystalům, jakési kovové věže vyzařující nazelenalou záři. Tohle není Země, modré slunce je Polárka. Je tu místo slunce a tato planeta je jako Země.

Obrovská křišťálová pyramida v osadě vyzařuje duhovou záři. Žena s vlasy modrými jako holubí křídla se na mě podívala a s úsměvem ukázala na pyramidu, v níž se okamžitě vytvořil otvor připomínající vchod. Kolem horkého duhového víru vířily miliony jisker. Na druhé straně pyramidy v podivném bělavém těle jsem kráčela k nějaké budově. Šaty ženy byly z velmi tenké látky, a proto vrstvené.
Dveře se bezhlučně posunuly do strany a před námi se otevřela matně bílá chodba s eskalátorem. Míhaly se místnosti naplněné zeleným, růžovým a fialovým světlem. Před námi byla hala s vysokou skleněnou kopulí na vrcholu. Modrovlasá žena přistoupila k podobně modrovlasému muži ve stříbrném oblečení na vysoké plošině. Náhle se kopule rozestoupila a do sálu vletěl kovový disk se zelenými světly podél okraje. Disk se vznášel nad plošinou a zespodu se vysunuly tři schůdky. Muž, s nímž moje společnice právě mluvila, pokývl a zamířil po schodech nahoru. Loď bezhlučně vystoupala a proletěla otvorem v kopuli, který se ihned po jejím vylétnutí uzavřel. Pokračovali jsme sami a za zatáčkou jsme se ocitli v malé místnosti.

Stěny této místnosti tvořily obrovské zakřivené obrazovky. Na různých obrazovkách se objevovaly různé pohyblivé obrázky. Na nejbližším byla černá tma a hvězdy, na dalším jakási mlhavá krajina s podivnými stromy visícími dolů. Další byla vesnice s dřevěnými domky, tajga, řeka, všechno bylo docela přízemní a uprostřed ničeho. Tento výhled je panoramatem nějaké osady na naší Sibiři, jak mi žena sdělila telepaticky. Ve stříbrném křesle seděl muž zády k nám. Něco dělal, mačkal klávesy obrovské klávesnice na dlouhém stole. Tento stůl s klávesnicí byl rozmístěn po obvodu celé místnosti.
ʺTo je Gagarin,ʺ ukázala na muže, který tam seděl. Otočil se a byl to náš pozemský člověk v tomto nadpozemském supermoderním světě, a to i podle našich dnešních měřítek. Byl kupodivu mladý, protože od té doby uplynulo tolik let.

Žena stiskla několik tlačítek na klávesnici a na obrazovce se objevila fotografie Gagarina na Zemi ve vojenské uniformě a zde byla další fotografie ve skafandru s nápisem ʺSSSRʺ. Naše obrázky, které jsme tolikrát viděli na Zemi, jsou i tady na cizí planetě. Ještě překvapivější však je, že muž na židli, oblečený v podivném oblečení, má úplně stejnou tvář jako na těchto fotografiích. Usmál se a rusky nahlas řekl: ʺAno, to jsem já, jsem tu. Mám vzpomínky na předchozí inkarnace a vzpomínky na to, proč jsem byl poslán na Zemi. Na Zemi se mi podařilo splnit úkol, aniž bych si na něj vzpomněl. Musel jsem se vtělit jako obyčejný pozemšťan. Samozřejmě mě neopustili a pomohli mi kamarádi odtud, ale tehdy jsem si na ně nepamatoval a nevěděl jsem o nich. Na Zemi před lidmi stále tají pravdu o jiných civilizacích na jiných planetách, předpokládám. Jednou mi vyhrožovali, že když budu moc mluvit, zemřu hrdinskou smrtí, nebo ne úplně hrdinskou, náhodou. Udělat ze mě blázna jim bylo nepohodlné kvůli slávě. Taková byla doba a já jsem si naivně myslel, že pomůžu lidstvu, že pomůžu sovětské zemi jako první navázat kontakt s mimozemskou inteligencí, protože právě z vesmíru mi přišla pomoc, když jsem se málem udusil a málem uhořel. Zde jsou zachované záběry z tohoto letu, které pořídili přátelé z této planety. Na Zemi potřebujete znát pravdu. Bylo to pro mě velmi těžké, když všechny zásluhy za můj návrat na Zemi byly připisovány sovětským konstruktérům a inženýrům, straně a vládě.

Nepodceňuji práci sovětského lidu. V té době jim však chyběly znalosti. A znalost této civilizace, kde se nyní nacházím, mohla pomoci zabránit mnoha obětem. SSSR mohl jít v technologickém vývoji velmi dopředu. Jedinou podmínkou ʺmimozemšťanůʺ, kteří mě zachránili, bylo, aby tyto znalosti nepoužívali k vojenským účelům. Na Zemi to však nebylo možné tehdy a není to možné ani nyní. Stále mě bolí, když si to uvědomím. Vesmír na Zemi je nyní potřebný pouze pro vojenské účely a pro obohacení. Tehdy jsem to nechápal a jako všichni sovětští lidé jsem snil o síle a moci své země. Tehdy jsem také nevěděl, že ʺmimozemšťanéʺ neposkytnou znalosti sovětským vědcům a konstruktérům. Všechno jsem tehdy viděl jinak, protože mě zachránili.

A pak žena něco přepnula na obrazovce. Ve tmě nad modrou zemí se ke mně řítila vesmírná loď. Prudce se otáčela kolem své osy a postupně se přibližovala k modrému oparu atmosféry. Nedaleko od ní se náhle objevil stříbrný disk se zelenými světly po obvodu, podobný tomu, který jsem viděla v hale se skleněnou kopulí. Doprovázel něco, co vypadalo jako beztvará hromada kovu, pozemskou loď. Ta se otočila a byla prudce vržena do strany. Vrhla se dozadu do prostoru. Disk vyslal modrý paprsek a přes bezmocnou pozemskou loď. V tu chvíli se kapsle oddělila od pozemské lodi a zbytek lodi začal hořet. Ještě chvíli a celá loď by vzplála. Kapsle se řítila dolů. Disk ji následoval. Nakonec se z kapsle vynořila obrovská kopule z bíločervené látky. Krátce nato následovala další. Začaly se kroutit a zamotávat a zmenšovat. Kapsle opět zvýšila rychlost a rychle se řítila dolů. Disk vyslal paprsek, tentokrát fialový, a prořízl spletitou kopuli. Zbývajícímu padáku se podařilo plně se otevřít a zpomalit pád. Disk se vznášel a kapsle se pomalu přibližovala k zemi. Po chvíli už se válela na poli. V tomto okamžiku se disk prudce posunul do vodorovné polohy, vystoupil z oběžné dráhy Země a obrovskou rychlostí se vzdálil. Obrazovka vybledla.

ʺUviděl jsem disk průzorem a uvědomil jsem si, že nebýt toho, už nikdy neuvidím Zemi,ʺ řekl Gagarin, sedící v podivném mimozemském křesle. ʺNevěděl jsem, jak a komu to říct. Mnohem později v Moskvě, jakmile jsem se o disku zakoktal, mi řekli, že jsem nic neviděl a vidět nemohu, jinak mi prostě selže zdraví a nebudu schopen dalších letů. Pak jsem byl velmi rychle předvolán do známé instituce a jemně si popovídal o mém zdraví a možných poruchách v testech a snažil se něco jasně naznačit. V té době jsem všemu plně nerozuměl. Snažil jsem se o tom, co se stalo, nikomu jinému neříkat, ale začal jsem mít pocit, že mě někdo sleduje. Zavtipkoval jsem o mimozemšťanech ve firmě, že bych je měl požádat o pomoc, a zapomněl jsem na to. A asi o dva měsíce později se uskutečnil nešťastný let se Serjožinem. Zpočátku jsem ničemu nerozuměl. Pak jsem si uvědomil, že přístroje lžou. Rychlost, výška a souřadnice byly také špatně, a ta hrozná oblačnost. Nicméně se nám podařilo provést manévry a já měl čas podat hlášení, na které jsem dostal rozkaz neklesat, ale sledovat druhé letadlo, které právě zmizelo v mracích. Jakmile jsme vstoupili do mraků, letadlo náhle kleslo. Poslední, co se mi podařilo zahlédnout, byl stejný disk se zelenými světly a obrovským bílým světlem, který nás vytáhl z kabiny. Pak jsem musel projít dlouhým adaptačním kurzem tady na této planetě. Bohužel, Voloďa Serjogin všechno nevydržel a už zde zemřel. Byl to pro mě velký šok. Jediné, co mi pomohlo, bylo objevit vzpomínku na to, že jsem tu už žil. Pak mi vyprávěli, jak na Zemi našli něčí ostatky a zpopelnili je místo našich, a když začala vycházet najevo fakta o disku, nazvali ho meteorickou sondou a pak celé vyšetřování obecně ukončili.

Dlouho jsem nechápal, proč se tak zdráháme a tajíme vše, co souvisí s mimozemšťany. Dokud mi tady neřekli, že ʺmimozemšťanéʺ jsou jiní. A jsou i tací, kteří lidem v důležitých agenturách naznačují, a to i pouhým technickým odhalením, co se nesmí dělat a co se naopak dělat může, přičemž hrají na své osobní sobecké a agresivní zájmy. Z toho, co jsem se zde dozvěděl, nemohu pozemšťanům mnoho říci, protože vliv civilizace z objektu Nibiru, která zombifikuje a zpracovává vlády pro války a ovládnutí světa, je na Zemi velmi silný. Přijde čas a všichni na Zemi budou uznáni. Ale zdá se, že to ještě nepřišlo, i když už to nebude dlouho trvat, jak mi zde bylo řečeno. Zatím pracuji tady a vzpomínám na staré časy. Daří se mi dobře. Samozřejmě mi chybí příbuzní a přátelé, ale je to můj osud.ʺ

https://shambavedi.blogspot.com/2019/04/blog-post_26.html
Svatý grál
Svatý grál je miska z hustého ohnivého kamene z Orionu fungující jako televize. Po kontaktu s nízkými energiemi (Jidáš)došlo k jejímu rozpadu a zbyl jen krystal, který odnesl Merlin do paralelního světa. (Ježíš, El Moria a Artuš byli spolu v Ježíšově době)

Zdroj: https://shambavedi.blogspot.com/2019/04/blog-post_0.html

Zpět