2591 Let - Dhor Káal´el Cosmic agency

[ UFO ] 2022-05-18

Dhor Kaal´el
Dhor: První věc, kterou udělám, je projít se po lodi a podívat se na konkrétní místa, která už znám. Hledám nějaké otevřené panely, něco, co není na svém místě, nějaká zvířata uvízlá v díře a kousky odpadu kolem dveří a uvnitř podvozkových šachet. Hledám netěsnosti hydrauliky, nezajištěné poklopy. Odstraňuji kryty a štítky (štítky ʺOdstranit před letemʺ), přesně jako na pozemním letadle. Nejsou zde žádné visící servisní hadice, nic připojeného k lodi. Žádné externí napájecí kabely. Nic, loď stojí samostatně. Jakmile je loď zajištěna, dojdu k rampě před ní a prohlížím si hydraulické písty na každé straně, ovladače, hledám cokoli, co by se mohlo zachytit, když se zavírá, a také případné netěsnosti. Vyjdu po rampě (ne po schodech) do nákladového prostoru. Rozhlížím se, jestli je vše zabezpečeno. Berme, že je prázdná, bez nákladu. V duchu si vytvořím rozkaz nebo stisknu velké červené tlačítko na přední straně nákladového prostoru, aby vyjela rampa. Za několik sekund je nahoře za zvuku čerpadel. Klapnutí a tlačítko se rozsvítí zeleně: Zabezpečeno.

Projdu úzkými, asi pětimetrovými dveřmi v přední části lodi. Po obou stranách této chodby jsou přístupové dveře k hlavnímu lodnímu počítači, CPU. Dveře jsou průhledné, barva světlý kouř. Světla a systémy uvnitř září. Mozek je aktivní. Dojdu k malým posunovacím dveřím a vstoupím do kokpitu.

V horním patře je půlkruh, na jedné straně jsou dvě sedadla, na druhé dvě přímo u oken (která jsou nyní zakrytá, titanově zbarvená). O stupeň níže je hlavní sedadlo a konzole a další 3 místa. Podlaha má tvar třetiny kruhu, měsíc s cípy vpředu a dveřmi uprostřed. Před každým ze tří sedadel je velká zakřivená konzole v šedé metalíze. Sedím uprostřed. Můžete si sednout, kam chcete. Doporučil bych dvě přední sedadla po obou stranách hlavního pilotního sedadla.
Když letím sólo, posunuji prostřední sedadlo dopředu ke stříšce kokpitu a ostatní dvě sedadla nechávám za sebou. Sedadla se pohybují. Automaticky vás připoutají, 5-ti bodové pásy se vysouvají ze sedačky.

Uprostřed je velké černé tlačítko. Stiskem se systém deaktivuje. Okno v přední části je odshora dolů. Podlaha ve spodní úrovni kabiny je průhledná. Na bocích je více oken. S krytem kokpitu je neprůhledná. Vypadá šedě a nudně. Není vidět ven. Světlo vychází z úrovně schodů, z osvětlovacích otvorů po celém stropě a z konzole. Slovním příkazem se celý počítač spustí. Mohu také stisknout velké černé tlačítko v levém horním rohu mé konzole (ruční ovladač). Tři hlavní konzoly se rozsvítí a poskytují základní údaje. Před každou konzolí se objeví holografická obrazovka. Je průsvitná. Stříška zprůhlední. Telepatické rozhraní se nastaví již při slovním příkazu, nebo si kdykoli můžete vyžádat rozhraní, pokud jste v ručním režimu. Je vidět ven, hangár a vše před lodí. Můžete vidět čtyřnásobné plazmové dělo pod vámi. U modelu TPT-155 Suzy 1 můžete vidět ústí zbraně GAU-7 Gatling. Požádáte o ověření systémů a bude to trvat několik sekund. Méně než 5. Všechny jmenovité systémy se objeví na obrazovce před vámi. Dotazy vydáváte telepaticky, nebo ručně. Zkontrolujete systémy gravitačních motorů a generátorů a pokud je vše v pořádku, start motoru (telepaticky, nebo červené tlačítko).

Trochu větší turbínový vrtulník. Motory se spouští postupně, abyste je slyšeli, kdyby se něco stalo. Cítíte své motory. Jsou vaší součástí. Když jsou oba v dostatečné rychlosti, za každým z nich propukne řev jako dvě obrovské exploze. Dosažena hladina plazmy a s ní i tah! Poté požádáte o povolení ke vzletu. Až budete připraveni, nastavte setrvačné tlumiče. Obvykle je to 97 až 98 %, takže můžete pocítit určité zrychlení. Můžete nastavit plyn a klapky na 100 % ve zbytku lodi a 97 % v kokpitu. Lidé v zadní části lodi budou pohodlně pít čaj, zatímco vy vepředu budete zrychlovat a užívat si manévry! 100% setrvačné tlumiče = necítíte žádný pohyb. 97 % znamená, že cítíte 3 % zrychlení. Nastavte ji na 0 % a jste jen smítko v koruně stromu! Želé! 97 % je až dost.

Loď třídy Suzy může při průletu atmosférou zrychlovat silou přes 1000 G. Tisícinásobek zemské gravitace v atmosféře. Stejné je to i v případě zatáčky o 90° nebo horší. Ve stíhačce vydrží lidský pilot maximálně 10, možná 11G síly po dobu asi 3 sekund.

Dostanete povolení, na konzoli zrušíte gravitaci na 0 (bez setrvačných tlumičů). Hologram před vámi ukazuje, že se loď vznáší a podvozek není zatížen. Vlevo pod ovládacími prvky pro zrušení gravitace jsou 3 svítící obdélníková tlačítka v bílé barvě.
U lodí Taygety je bílá = zelená (obvykle), červená = červená.
Dotkněte se všech tří a rozsvítí se zeleně (zelená znamená pohyb směrem nahoru). Pak na chvíli zčervená a pak zhasne... což znamená, že se podvozek zatahuje. (Popis z manuálu - vše lze provést telepaticky i manuálně).

Do pravé ruky beru joystick a do levé knipl, jako ve vrtulníku. Opatrně tlačím joystick dopředu. Loď se pomalu pohybuje vpřed. Knipl jsou ovládací prvky plynu a další tlačítka, především ovládání výkonu motoru.

Předpokládáme, že loď je v krytém hangáru s bočními východy. Naše loď klouže asi 10 stop nad palubou. Dostaneme se na konec hangáru a všude kolem vidíme prázdný prostor (jako při startu z větší lodi). Kolem trupu vidíme trochu statické elektřiny, jak překračujeme různé vrstvy silového pole, které uzavírají a chrání mateřskou loď a hangár.

Gosia: Páni, ten okamžik ʺskokuʺ do vesmíru musí být neuvěřitelný.

Dhor: Je to pocit, jako by to mělo ʺspadnoutʺ. Připadá mi to jako okraj útesu! A nyní jsme ve vesmíru a pohybujeme se pouze pomocí gravitačních generátorů. Posunuji joystick na stranu a přesouváme se vedle velké mateřské lodi. Vidíme její velký šedý trup. V tomto příkladu vystupujeme velmi pomalu. Pohybuje se rychlostí asi 65 km/h, což je na loď pomalé. Jsme vedle naší mateřské lodi. Vidíme okna, někdy i lidi uvnitř. Pak to skončí a my zůstaneme sami. Mateřská loď je za námi.

Nasměrujeme příď lodi směrem k cíli (není to nutné, ale přesto to uděláme). Řekněme... Aldebaran, vzdálený 65,4 světelného roku. Když posunuji knipl nahoru, začínáme se pohybovat rychleji a překračujeme rychlost Mach 1, pohybujeme se hypersonickou rychlostí. Cítíme zrychlení. Poté předáme energii hlavním turbínám a cítíme, jak ožívají. Ozve se velký kopanec a zrychlení a venku se ozve velký řev a praskot plazmy. Pohybujeme se stále rychleji. Loď nyní začne měnit hustotu sebe i vás uvnitř, aby kompenzovala dodatečnou hmotnost způsobenou zrychlením - obvykle při dosažení rychlosti 40 000 km/s (nebo 24 854 mil/s). Pak přejdeme k tomu, co byste nazvali zrychlením. Cíl cesty je naprogramován pouze myšlenkou, veškeré výpočty provádí umělá inteligence lodi. Ví, co dělá (všechny lodě jsou ʺonaʺ). Uzavřeme toroid a skočíme do hyperprostoru. Připadá mi to trochu statické a venku už nejsou žádné hvězdy - pohybujeme se příliš rychle! Vidíte jen paprsky světla, které se pohybují dozadu. Nejsou to hvězdy, ale statické výboje mezi toroidem a trupem lodi. Je dokonale hladký.

Řev motorů se stal jen šepotem nebo proudem vzduchu vycházejícím z kovové trubky. Nyní se pohybujete strašně rychle. Na lodi třídy Suzy pro Aldebaran, vzdálený 65,4 světelných let, byl poslední čas 25 minut SIT. SIT je ʺvnitřní čas lodiʺ. Nyní můžete opustit své místo.

Dale: Ale ve vesmíru není žádný zvuk, že?
Dhor: Zvuk vychází pouze z lodi samotné. To, co slyšíte, se přenáší přes loď. Venku se nevytváří žádný zvuk. A když jste v hyperprostoru... venku nic nevidíte. Všechno je černé. Venku jsou pouze paprsky a čáry. Jsou pěkné, protože vám dávají jistý pocit rychlosti... ty také nepocházejí zvenčí, ale z toroidu.
Turbíny nemají žádný kompresor. Nejsou to proudové turbíny. Pouze jednotky magnetického iontového plazmatu. Motory generují toroid. Plazma je řízena frekvencí. Turbíny stlačují proud plazmy, který je magneticky omezen.

Dale: Takže produkují plazmu, která je pak omezena na toroid. A to vytvoří váš hyperprostor.

Dhor: Zpětný tok bude proudit do přední části lodi a zpět něčím jako housenkovým efektem. Plazma proudí pozpátku...

Dale: Pohltí loď? Jako bublina?
Dhor: Ano, protože je magnetickáí bude proudit do přední části lodi pomocí trupu a uzavře torus. Protože je frekvenční výstup motorů přesně řízen, přesná frekvence uvnitř lodi a toroidu odpovídá frekvenci cíle.

Dale: Je to velmi elegantní systém. Ovládá polymorfní materiál pole kolem lodi?
Dhor: Loď je vyrobena z polymorfního kovu, řízena počítačem. Slovo ʺWARPʺ jsme možná měli v minulosti, protože to je špatně.ʺWarpʺ je ohýbání časoprostoru, jak řekl Einstein. Vytvořte červí díru. NENÍ ŽÁDNÝ čas ani prostor se ohýbat. Existuje frekvenční modulace a manipulace s ovládáním. Aniž by se cokoliv deformovalo. Tato frekvenční technologie je za technologií warp. Říkáme tomu ʺsupraluminálníʺ nebo jednoduše ʺhyperpohonʺ. Nebo skoky éteru. A přesto je generován turbínami, které se točí a vydávají tryskové zvuky. Ale jsou daleko nad a mimo gravitační pohony, které se používají pouze pro nebo jako řídicí plochy v letadle.

Gosia:Používá vaše loď palivo?

Dhor: Tyto lodě mají nulový bod. Není potřeba žádné palivo. Nikdy není potřeba tankovat nebo dobíjet. Neomezený rozsah. Nepotřebujeme používat červí díry, nepotřebujeme solární portály, nepotřebujeme nic. Loď sama o sobě vytváří svou vlastní červí díru, chcete-li to tak vyjádřit (ani červí díru ne, jsme za tím). Nejsme závislí na žádných tranzitních trasách jako ostatní méně pokročilé rasy. Tohle je mimo warp technologii. Když jsme v hyperprostoru, můžete se projít, dát si čaj, jíst sušenky (také je máme). Chatovat. Nechat můstek opuštěný. Hrát hru. A pak počítač oznámí něco jako: Pozor: Cílový práh dosažen.
Loď zpomaluje a vrací se do posilovacího režimu. Běžíte na svá místa a znovu se připoutáte. Pak zřetelně uslyšíte zpomalení turbíny a ta vám napoví, jak dlouho to bude trvat. Všechno je čas SIT. To je těžké popsat, protože nepoužíváme sekundy ani minuty. Lidé jsou jediným druhem, který vynalezl způsob, jak měřit něco, co neexistuje. Ale vyjadřuje myšlenku ve vztahu k tomu, co jste žili od začátku skoku do konce. Já říkám, že loď opustí vysokou rychlostí za 2 % z celkového dosud zaznamenaného času SIT.

Dale:Všichni piloti nakonec spolupracují se svou lodí.
Dhor: To je správné, naprosto správné. Loď pozná vaši frekvenci a DNA. Tady nepotřebujete ID. Ale každá loď má zabezpečené nastavení. Například Suzy je ve svém nastavení tak přísná, že ji může obsluhovat nebo dokonce vstupovat pouze Swaruu. Ve velmi reálném smyslu je Suzy rozšířením Swaruu. Její AI je rozšířením Swaruuiny mysli. Velká loď, jako tato, je uvolněnější a vy byste měli přístup a provozovali loď.

Gosia: Cítíme tvou vášeň pro létání!

Dale: Děkuji, bylo velmi vzrušující být tam s tebou, na něco z toho si vzpomínám.

Zdroj: https://tinyurl.com/bdhks7sp

Zpět