4981 Kvantová realita. Očištění od destruktivních připoutaností a starých vztahů Alikina 29. 8. 23

[ Ezoterika ] 2023-08-29

Emmanuel
Před námi je důležitý týden rozložení lidstva do energetických hladin. Ano, proces vstupu do multidimenzionality začal přesně na konci srpna. Zrcadlový týden rozděluje společnost do jejích úrovní na základě vibrací každého z nich. Hladina nízkých energií byla na Zemi nějakou dobu ponechána, aby umožnila všem ˝spáčům˝ v klidu projít svými 3D programy a následně opustit zemskou rovinu. Stále mají možnost uzavřít všechny programy minulosti, aby v příští inkarnaci přišli ke vzestupu. Jelikož jsme ale s těmito lidmi neustále v kontaktu a není žádným tajemstvím, že tato 3D vrstva zabírá větší plochu, než bylo plánováno, stává se, že se do této hry chtě nechtě znovu pustíme a začneme trpět a záviset na starých vztazích a Události.

Právě v úterý 29. srpna je pro nás důležité nepadnout do těchto pastí, abychom nezůstali ve starých energiích a ve starých 3D programech. Chceme pro nás nový osud, a ne to, co nám nabízí stará společnost - neustálý závod o přežití ve válkách a konfliktech, v utrpení a chudobě. Ve zdánlivém štěstí fyzického uspokojení. V tento den bude pravdou sledovat své myšlenky a pocity. Ještě jednou analyzovat svůj život, společnost - životní prostředí.

Možná jste vyšli ze starých programů a zastaralých, toxických vztahů, ale ne úplně. Něco dalšího vás nutí vzpomenout si na některé okamžiky a nemůžete je pustit ze srdce a znovu prožívat a trpět. Někdo se dokonce ve strachu ze samoty pokouší vrátit ke starému vztahu. Vlezlé vzpomínky a strachy nás někdy brzdí a brání nám dosáhnout nové úrovně. Vybudovat si svůj nový šťastný život. A pokud to bude pokračovat, pak nakonec můžete ztratit svou cestu a zůstat za prahem do nového světa.

První věc, kterou musíte udělat, je upřímně si přiznat, že takové momenty bolesti z minulosti jsou ve vás stále přítomny. Druhým je zbavit se bolestivých připoutaností a opuštěných vztahů.

Uvolnění z bolestivých úponů (Kryon):
Přemýšlejte o osobě, se kterou vám vztah způsobuje bolest, strach, odpor nebo jiné negativní emoce. I když to bylo v dávné minulosti a vy s touto osobou nekomunikujete, pokud vám ozvěny duševní bolesti připomínají vás samotné, pak mezi vámi stále existují destruktivní spojení na energetické úrovni. Myslete na to, že tato temná energie ničí vaši světelnou energii a ničí vaši budoucnost. Uvolněte se, zklidněte dech. Zavřete oči - věnujte pozornost sobě. Sestupte do středu na úroveň solar plexu. Tam máte zdroj Božské Lásky. S každým nádechem a výdechem se stává jasnějším a zcela vás naplní teplem a obklopí vás.

- Vnímejte kolem sebe zámotek jemně bílé jiskřivé energie Božské Lásky, která vám dává pocit bezpečí Božského domova - cítíte klid, lásku v sobě i kolem sebe.

Nyní si představte osobu, se kterou vás spojují destruktivní zážitky. Jako by stála před vámi. Pošlete jí mentálně energii Božské lásky ze svého srdce a nahlas jí odpusťte. Představte si, že mezi ní a vámi bliká jasné bílé světlo. ˝Toto je výbuch očistné energie, plný lásky. V tomto záblesku všechny energetické vazby mezi vámi shoří. Pokud máte pocit, že stopy těchto vazeb zůstávají ve vašem těle, ve vaší auře, představte si tam i sněhobílé záblesky. Čistěte se touto energií, dokud nepocítíte duchovní a tělesnou svobodu od připoutaností a křivd, bolesti a zkušeností s nimi spojených.

Nyní si představte zeď Zlaté energie mezi vámi a řekněte:
Jsi volný (svobodný), já jsem volný (svobodný). Mezi námi je pouze energie bezpodmínečné Božské Lásky. Děkuji za lekci. Uvolňují se minulé zkušenosti. Nech to tak být! Pokaždé se tak můžete očistit od jakýchkoliv destruktivních programů, vlivu toxických lidí, které zanechávají stopy na vašem těle i ve vaší duši. Vyjděte z destruktivních energií minulosti.

Zdroj: https://absolutera.ru/article15528

Zpět