4577 Je slovo jako foton? Mudrea

[ Ezoterika ] 2023-06-22

Je slovo vyslovené člověkem jako foton bráno úvahou ̎slovo je energie a informace? ̎
- vědomí Alcyone vám odpoví.

- Jedná se o víceúrovňový systém, který předpokládá přítomnost speciálních parametrů a spojení, které programují vědomí četnými průniky a redukovaným figurativním programováním.
- Vezměme průměrné hodnoty. Co bylo vneseno do systému lidského chápání? To je samozřejmě příležitost ovládat své vnímání na určité úrovni a formovat svá pole v hlubokých významech. Mnohé bylo ztraceno a omezeno, ale znovu jste aktivovali vlastnosti změny a rozšířili své prahy, předali podněty k pochopení a možnému rozšíření. Možnost transformace máte všichni, ale mnozí se jí brání a akceptují co nejnižší koeficienty. Významy se nyní aktivně formují, když vaše rámce padají nebo se rozšiřují v extrémním smyslu. Další věc je, že vy sami nemůžete nebo již nemáte zájem zavádět nové hodnoty a rozšiřovat obsah svých informačních buněk. Slovo je nástrojem poznání tohoto světa. Pokud jej používáte v rovinném smyslu, jeho výkon se výrazně snižuje. Jakmile začnete chápat a žít jeho multidimenzionálnost, jeho síla narůstá a nabývá na síle vytvářet a budovat multidimenzionalitu, budovat prostor. Tuto kontrolu jste omezili, když zde na zemi byla zavedena mnohovrstevnatost jednotlivců. Ne každý dokázal pochopit hloubku a uvědomit si tvůrčí sílu plnosti slova.

Fotony nebo slova.
Zajímavá analogie. Mnoho lidí se o to zajímá a schopnost spojovat možné podobnosti vám vždy dávala jednotu všeho. Foton má náboj smyslu a energie oživujícího impulsu stvoření. Je jako děti počátku nebo semena všeho, která umožňují podporovat a budovat začátky postavené na vaší realitě a již projektované ve formě hmoty, realizující nejen vaše plány. Projevit se a vyzařovat je postulátem nové doby. Jak odměníš svůj paprsek jednoty? Co musíte ve svém slově změnit, abyste své chápání všeho dostali na novou úroveň, to se nyní aktivně projevuje na poli lidskosti. Něco čtete a projevujete, ačkoli je to stále nejisté. Je jasné, že proces integrace nových konceptů a porozumění vás vždy upozorní a ukáže vaši tvrdohlavost nebo sílu znalostí. V obou případech se jistě obohatíte o nové významy a porozumění.

Někdo začne zkoumat přes odpor, aby mohl vyvrátit, a někdo přes pochopení a přijetí. To vše jsou cesty. Jsou stejně cenné, protože i když k prozkoumání potřebujete hole, všechny vedou k jedinému vrcholu, do jediného paprsku. Slovo - stačí se obrátit na jeho tvůrčí sílu. Kdo zná jeho moc, přijal askezi ticha na mnoho staletí a žije si svou cestou v naprostém tichu. Je pro vás snadné držet jazyk za zuby?

V kruhu narážek a slov na rozloučenou o vznešenosti slova, o plánu složeném jeho myšlenkou. Foton a slovo - síla generování a údržby. Láska a proměna všeho. Věčné stvoření, které je pochopeno sebepohlcením. Jak hluboko je možné ponořit se do hlubin sebe sama? Znal Baden-Baden sám sebe? To je věčné poznání zákazů a povolení získat sílu nové úrovně. Potvrďte svou cestu. Znalost myšlenky zabalená do slova. Návrat k věci a nové odhalení. Slovo je jádrem a kořenem vaší formace. Nástroj poznání a tvorby, který je dostupný všem. Ano, je každý připraven ovládnout tuto sílu a řídit se ve jménu stvoření všeho.

Zdroj: https://absolutera.ru/article15211

Zpět