2197 Uzdravení vědomí odloučení Anna Ignat

[ Ezoterika ] 2022-03-02

Nyní bude vaše vědomí vibračně proudit do většího pole jednoty, kdy se rozdělení na jednotlivé státy smazává. Model nového vědomí bude nyní přenesen na pozemskou úroveň. Díky společné práci těch, kdo byli přitahováni, se to stane na vědomé úrovni, budete přetransformováni a vstoupí to do kolektivního pole a proces separace bude určitým způsobem vyrovnán. Všechny národy, jak Ukrajinci, tak Rusové a všichni ostatní se povznesou k vědomí míru, k hodnotě míru, k uvědomění si hodnoty jednoty, aby se lidé sjednotili na vibracích míru, úcty a vzájemné lásky. Proto vás, ať jste kdekoli, částečně osvobozujeme od vlivu vnějších zdrojů informací. Očistíme vaše pole vědomí od veškerého informačního smetí, které vás vtáhlo do těchto destruktivních agregátů, které vás odvedlo od pravdy vaší Duše, od vaší pravé Duchovní podstaty.

Toto zapojení do totální destrukce zastřelo pravdu vaší mysli a vašich aspirací. A nyní pro ty, kteří souhlasí, kteří chtějí tato uzdravení, kteří chtějí kráčet ve světle, lásce, míru, pro ty, kteří se chtějí zbavit karmy odporu, karmy nenávisti, karmy agrese, ve smyslu ʺAť moji přežijou a ostatní ať zemřou, protože mi něco řekli ve zprávách...ʺ.
Nyní se tento proces odehrává především na území Ruska. Na území Ukrajiny je samostatný proud pro očistu od strachu, pro hlubší uvědomění si tvorby vlastní cesty. Podpora je poskytována pro průchod touto zkušeností. V obecném poli různých lidí, různých národností je proud jednoty, sjednocení. Ale sjednocení ne násilím, ne s vědomím: ʺ-přinutím tě, abys se mnou kamarádilʺ, ne kvůli prosazování nějakých destruktivních vynucených konceptů sjednocení, ale kvůli sjednocení ve vědomí svobody, úcty a lásky. Probuzení míru a lásky v každém srdci.

Můžete vědomě, silou svých přání, podpořit vznik tohoto nového pole, tohoto nového prostoru. Poskytujeme velmi přízemní pohled. Perspektiva lidskosti, perspektiva otevření srdce, perspektiva lásky a přijetí své životní cesty. Je tu i vyšší aspekt, v němž vy všichni, kdo hrajete tuto hru, jste duše, které mají takové zkušenosti. Nechceme teď vaše vědomí k těmto aspektům přitahovat. Máte projít svou pozemskou zkušeností ve vědomí: lidskosti, milosrdenství, lásky, přijetí, ve vědomí pochopení, že tento člověk jiné národnosti je stejný člověk jako vy. Má také děti, vlastní život, vlastní zemi. Má také právo žít svobodně, v úctě, v přijetí. A právě k tomuto proudění vás probouzíme, abyste otevřeli své srdce. Nevoláme k takové chladné duchovnosti, když upadáte do nedocenění. Přirozeně existují duše, pro které je velmi harmonické být v neutralitě a vysílat nějaký vyšší úhel sklonu je také harmonické. Nyní však sloužíme pod touto skupinou Duší, pod tím, co je nyní důležité, cenné přinést do světa, aby energie naší lásky, energie našich proudů otevřela vaše srdce míru a lásce. Pro lidstvo. Pro projevení všeho duchovního v tomto hmotném světě. Ne tak, že byste odletěli někam do mysli a vzdali se toho, co se děje. Ale abyste vešli do větší lásky, do většího milosrdenství, do pomoci a podpory a vytvořili toto pole lásky, tento prostor lásky, jednoty, otevřených srdcí pro všechny. Pro každý národ. Pro každé vědomí.

Pro lidi, kteří se zabývají dezinformacemi, pokud jste ochotni, poskytujeme proud pro očistu televizních struktur. Očistěte své vědomí k vyššímu uvědomění, že média programují lidi pomocí politických technik a různých nástrojů. Pokud důvěřujete tomuto procesu, pokud důvěřujete tomuto kanálu, pokud důvěřujete poli těchto vysokých vibrací a pokud jste připraveni do něj vstoupit a osvobodit se od vlivu destruktivního informačního a zpravodajského agregátoru, dáme vám uzdravení vašich polí. Poskytneme vám větší spojení s vaší duchovní vertikálou a uvolnění vašeho vnitřního hodnotového systému a odpojení od informačních agregátorů. Nemusíte bojovat za politické struktury, které nepřinášejí mír, pokud si tuto realitu sami zvolíte. Nebo si můžete vybrat realitu války a podpořit ji svými záměry. Pak se ale do vašeho života vrátí i válka. Protože to, co vytvoříte, bude vaší realitou. To, co vyšlete, se vrátí do vašeho života, do vašeho individuálního života, do vaší osobní životní zkušenosti.

Pro každého to může být okamžik, kdy se rozhoduje, v jakém životě chce žít, zda ve vědomí míru, nebo ve vědomí války. A nemyslete si, že když teď podporujete válku, časem tato válka nepřijde k vám domů.

Proč tyto body vysvětlujeme právě teď? Protože se díváme z nižší perspektivy. Znovu vám však připomínáme, že pole vědomí vaší energie je to, co podporujete, co tvoříte.

Není to tak, že bychom vás strašili, tak to prostě funguje. Něco posíláte, podporujete, něco dáváte, nějakou energii, a ta se vám pak vrací. To je zákon karmy, zákon prostoru. Těmto zákonům se nelze vyhnout. Neměli byste se toho bát, musíte si uvědomit a pochopit: ʺJaká je volba mé Duše? V jakém světě chci žít? Jakou realitu podporuji?ʺ. A uvědomit si sílu stvoření, sílu vlastního ducha a sílu vlastního srdce. A kéž je láska, mír a světlo v každém, kdo naslouchá tomuto přenosu. Nyní do vašeho pole přichází harmonizující proud. Očištění vědomí, osvobození. Pro někoho je to přivedení vědomí do vyšších parametrů a dojde k transformaci. A zjistíte, že to, co si myslíte, se neshoduje s tím, co slyšíte z médií. To vás může trochu destabilizovat. Musíte však pochopit, že je to způsobeno tím, že jste vstoupili do vyššího stavu vědomí. A to neznamená, že na vnější úrovni, na úrovni činů, by člověk neměl jednat přiměřeně. Samozřejmě, že ano! Pokud potřebujete chránit své tělo, svůj život, svou rodinu, pokud je to nutné, měli byste samozřejmě podniknout všechny adekvátní kroky. Ale pokud to není nutné, buďte v míru a čekejte na mír, usilujte o mír, vyberte si ho, vyberte si tuto realitu, kde žijete ve vzájemném míru. V míru s každým národem. A nechť přijdou vůdci, kteří přinesou mír a stvoření. A když se kolektivní vědomí přihlásí k míru, projeví se to ve změně politického systému. Protože vůdci jsou odrazem kolektivního pole vědomí.

Pokud lidé válčí, bojují, myslí si, že válka je moc, chtějí válkou dokázat svou moc a prosadit se, pak jejich vůdce vede válku. Jsou-li to lidé pokoje, kteří chtějí žít v lásce, ve stvoření, v mysli Kristově, pak jejich vůdce přináší lásku, pokoj, prosperitu a hojnost sobě, svému lidu i okolním národům. A přináší ji prostřednictvím poznání, světla a míru. Nyní proud pokračuje a každý v něm najde svou pravdu, své světlo a svou pravdu. Nyní přicházejí energie Kristova vědomí. A tato energie otevřeného srdce, přijetí své cesty, přijetí života, síly projít vším v lásce vstupuje do vědomí všech. A vědomí, že jsme všichni propojeni a všichni jsme jedno ve vědomí Krista. Ve vědomí jakýchkoli bohů, v něž věříte, nebo ve vědomí ateismu, pokud jste v tomto vědomí, ačkoli zde pravděpodobně nikdo z těchto lidí není. Kontaktní osoba: A toto vědomí sjednocení, uzdravení karmy oddělenosti, se probouzí v každém z nás. Nyní systém učení, dokonce i těm, kteří jsou obzvláště rozhořčení a nesouhlasí a kteří by stále procházeli touto cestou léčení a vývoje, dává dispens, dává podporu vědomí, protože jste stále zde. A i když s tím nesouhlasíte, protože vaše karma, vaše mentální omezení, vaše omezující různé jiné karmické struktury to nedovolují, jsou nyní částečně rozpuštěny. Některé z nich ve větší, jiné v menší míře. Když má člověk hlad, měl by být nasycen, a ne poučován o pranacích. Nyní je toků více. K otevření srdce, lásce a uvědomění vede proud s vizí:ʺ ʺAť jsem kdekoli, všechno to pomine a nastane mír. Protože jsem si vybral mír.

Zdroj: https://absolutera.ru/article12568

Zpět