413 Láska vždy zvítězí John Smallman

[ Ezoterika ] 2020-07-19

SAUL Současná úzkost a zmatek způsobený virem již moc dlouho trvat nebude, protože denně se zveřejňují nové informace, které pomáhají řešit problémy způsobující zmatek a nejistotu. Epidemie byla vždy součástí života na Zemi, stejně jako bouře, zemětřesení, sopečné erupce, sucha, povodně, lesní požáry atd. Jsou součástí pozemského prostředí, které se vyskytuje, vyvíjí a chátrá a skutečně způsobují hodně bolesti a utrpení nejen při události, ale i v jejich následcích.

U vašich moderních dopravních systémů se epidemie mohou šířit mnohem rychleji, než tomu bylo dříve, a také se dojdou konce mnohem rychleji. A protože mnohem více lidí v této době má čistou vodu a dobrou osobní hygienu, epidemie jsou mnohem méně škodlivé, než tomu bylo v dřívějších dobách.

Vzhledem k velkému počtu lidí, kteří se nyní inkarnovali na vaši krásnou planetu, a kvůli globálnímu ekonomickému systému, který je založen na krátkodobém finančním prospěchu pro velmi malý počet lidí a který až donedávna do značné míry ignoroval důsledky tohoto neudržitelného způsobu využití bohatých zdrojů planety je nyní nezbytné, aby se uskutečnily zásadní změny ve způsobu, jakým se živíte a udržujete, které umožní planetě uzdravit rozsáhlé oblasti bezmyšlenkovitě a zbytečně zneužívané od úsvitu průmyslové revoluce.

Kolektivně - i když možná ne zcela vědomě - se lidstvo rozhodlo tak učinit. Přímým důsledkem tohoto kolektivního rozhodnutí je velmi rychlé a stále širší uvědomění, že nesmyslný způsob využívání bohatých zdrojů vaší planety musí skončit. Fotografie devastace, ke které došlo v odlehlých oblastech světa, jsou nyní široce publikovány na mnoha mediálních platformách, takže si nikdo nemůže být nevědom toho, co se děje. V důsledku toho byl uveden do pohybu kolektivní záměr provést nezbytné změny životního stylu, aby napravil a láskyplně se staral o prostředí, na kterém je vaše lidská existence naprosto závislá. Situace na celém světě se může ještě zhoršit, než masivní obrat v postojích a chování začne vykazovat mnoho pozitivních výsledků. Jen velmi málo z posluchačů této zprávy se přímo podílí na zřizování a určování prostředků k provedení nezbytných změn, ale to neznamená, že nejste součástí tohoto procesu. Zapojeno je mnoho aktivistů a jejich zapojení je to, co v praxi povede k výsledkům. (pozn. pražský magistrát povolil v metropolitním plánu zástavbu chráněných území, např. Šárky).

Ti, kdo jsou na tišší cestě, jsou hluboce duchovní, chtějí milovat jen to, co vznikne, a mají v úmyslu být kanály, kterými se láska dostane tam, kde je to nejvíce potřeba. Celé lidstvo, každý člověk, přispívá nesmírně a velmi efektivně k tomuto nejúžasnějšímu lidskému probuzení. Všichni přítomní vtělení mají svou vlastní individuální roli a hrají ji dokonale, i když si nejsou úplně vědomi, že tak činí, i když se ostatním zdá, že někteří z nich způsobují problémy.

Celkový plán je mnohem složitější, než si dokážete představit. A ti, kteří podle všeho brání změnám - například vůdci průmyslových a finančních společností a politici, kteří jsou jim vedeni - jsou také velmi důležitými činiteli v Božím plánu. Velká změna téměř vždy vyžaduje velký posun v perspektivě. Pokud mají lidé rozpoznat potřebu změny, zmatek vede k velkým posunům v perspektivě. Ukazují lidem, že musí požadovat, aby ti na pozicích autority začali provádět změny, nebo rezignovali, aby je mohli nahradit moudřejší.

Věřte v sebe, věřte v sílu vašich záměrů, kdykoli na ně vzpomenete, a přiveďte lidstvo láskyplně a radostně do dlouho vysněného okamžiku probuzení. To je to, co jste se rozhodli udělat v této inkarnaci. Když se ohlédnete za posledních několik desetiletí svých současných lidských životů, nemůžete si být vědomi hlavních změn, ke kterým došlo a které odstranily mnoho překážek svobody. Teď se může zdát, že "úřady" se pokoušejí tato práva a svobody zrušit. To se nestane, protože moc, kterou používáte a prokazujete svými milujícími postoji a chováním, je nepřemožitelná. Láska vždy zvítězí, nikdy konfliktem, ale jemným probuzením lidí k poznání. S láskou Saul.

Zdroj: https://johnsmallman.wordpress.com/2020/07/19/love-always-wins/

Zpět