5707 Slovo od channelera Hakannova nedávného poselství A.S.

[ Ezoterika ] 2024-01-07

Několik postřehů z interakce s galaktikou (v souvislosti s channelovaným poselstvím s názvem Hakann: Šedé klobouky selhaly, které najdete zde

Tady je A.S. Následující sdělení jsou mé vlastní myšlenky jako pozemského člověka, který všechna tato poselství channeluje, a mé vlastní zkušenosti při rozhovorech s Plejáďany od roku 2020. Píšu to částečně proto, abych vyjádřil svůj pohled na věc v reakci na některé ohlasy proti mému poslednímu článku: ˝Hakann: šedé klobouky selhaly˝. Proto je nejlepší přečíst si tento článek před tímto. Nicméně si také myslím, že toto psaní může být zajímavé jako samostatný článek. To, co budu psát, je samozřejmě můj pohled na věc. Samozřejmě se mnou můžete nesouhlasit.

Pro začátek se zdá, že všichni vždycky zapomínají na to, že technicky vzato nám galaktici nic nedluží a vlastně bychom jim asi měli být vděční, že nám vůbec pomáhají. (pozn. nesouhlasím, dobrý svět si dlužíme navzájem.. svět je jen tak dobrý, jak dobře jsou na tom i všichni okolo.. můžu se tvářit, že nic nevidím, ale pak mě to spláchne s nimi)

Někdo by mohl namítnout, že ˝my na Zemi si pomoc zasloužíme˝, a možná ano. Na druhou stranu, hladovějící děti v některých částech Afriky si také zaslouží pomoc a ti z nás, kteří by mohli snadno darovat dostatek peněz na záchranu několika tamních životů, to často prostě neudělají a také nemáme pocit, že bychom měli být nuceni těmto dětem pomáhat. A to i přesto, že z pohledu některých z těchto hladovějících afrických dětí jsou někteří z nás, obyvatelé Západu, tak dobře situovaní, že bychom měli mít morální povinnost jim pomoci. No a podobně si nemyslím, že lze říci, že by nějaký jednotlivý galaktický člověk měl mít povinnost nám pomáhat. (pozn. stačí jim jen správně zaplatit za jejich práci a suroviny..)

Nenechte se mýlit, kladní galaktici také mají nějaké oběti (i když většinou porážejí záporné galaktiky, proti kterým bojují, beze ztrát). Mám před sebou channeling od velitelky plejádského oddílu (v pozemském pojetí zhruba seržantky). Pomáhala nám, pozemským lidem, ale byla zajata reptiliány. Asi měsíc ji znásilňovali a mučili, než ji osvobodili. Byl to naprosto otřesný zážitek a dodnes má z toho nějaké psychické jizvy, přestože má plejádskou léčebnou technologii. A jediným důvodem, proč se jí to stalo, bylo to, že se snažila pomoci nám, pozemšťanům.

Proto si myslím, že určitě můžeme žádat o pomoc a dávat návrhy, ale nemyslím si, že bychom měli na galaktiky křičet. Nemyslím si, že bychom se měli chovat tak, jako by galaktici byli povinni nám pomáhat, a už vůbec ne povinni pomáhat nám přesně tak, jak si přejeme, aby nám pomáhali. Ano, i já chci pomoc a chci, aby přistáli i galaktici, nejlépe ještě dnes. Opakovaně jsem je žádal, aby nám pomohli a fyzicky se s námi setkali. A oni se k tomu v tuto chvíli skutečně chystají. Za druhé, mnoho lidí má v mysli, že tito galaktici jsou v podstatě dokonalé bytosti, a že jakékoli channelované poselství, které je vykresluje jako méně dokonalé, je tudíž falešné. Tuto myšlenku ˝galaktici jsou dokonalí˝ považuji jen za zbožné přání. Chápu přitažlivost myšlenky, že tyto bezchybné, dokonalé bytosti na nás dávají pozor a brzy budou chodit mezi námi, ale je to jako když malé dítě zbožňuje své rodiče do nereálné míry.

Pravdou je, že ačkoli jsou galaktici dobří, snaží se pomáhat a jsou docela úžasní, nejsou dokonalí. Kdyby byli dokonalí, už by se dávno spojili zpět se Zdrojem. Nebo by možná byli součástí nějakého nefyzického kolektivu ET. Nebyli by někde nějakým fyzickým mužem nebo ženou, kteří pravděpodobně stále potřebují vesmírnou loď, aby se mohli pohybovat. Tunie a Hakanové tohoto světa - galaktici, kteří se skutečně chystají přistát v budoucnosti, nejsou dokonalé bytosti. A nejde jen o to, že jsou nedokonalí, oni také uvažují trochu jinak než my. Pro ilustraci: Jak moc se podle vás lišíte od průměrného Zápaďana z 10. století?

Dost odlišné, že? Nejsem odborník na středověk, ale domnívám se, že většina lidí z 10. století zasvětila svůj život tomu, aby žila dostatečně dobře a mohla se dostat do nebe. Protože neumějí číst, pravděpodobně považují místního kněze za někoho, kdo mluví za Boha, a kněze víceméně slepě poslouchají. Člověk z 10. století může docela dobře věřit, že jejich král byl jmenován Bohem a že jeho vláda je v důsledku toho legitimní. Člověk z 10. století si pravděpodobně myslí, že je legitimní, že existují různé společenské třídy, což bychom my mohli považovat za nemorální. Tento člověk má pojetí cti, které bychom my považovali za podivné. Možná také velmi dobře spí ve dvou blocích: čtyři hodiny spí, několik hodin je vzhůru, další čtyři hodiny spí. Také nacionalismus ještě neexistoval v té podobě, jak o něm uvažujeme dnes, šlo spíše o to, že lidé jedné víry byli skupinou, která občas bojovala proti jiným lidem jiné víry.

Dobře, takže jsme zjistili, že pravděpodobně přemýšlíte docela jinak než lidé z 10. století ze Země. No, pak je zřejmé, že lidé z úplně jiné planety a úplně jiného stupně vývoje (Plejáďané) budou také uvažovat jinak než vy. Je to tak? Lidé mají tendenci implicitně předpokládat, že Plejáďané mají stejný základní pohled na svět jako duchovně založení lidé z 21. století na Západě. Předpokládá se, že jsou hezčí, láskyplnější a rozvinutější než my, ale jinak myslí stejně jako my. No, oni nemyslí stejně jako my. To je jen zbožné přání nebo možná naivní předpoklad ˝všichni ostatní jsou stejní jako já˝ nebo tak něco. A teď, aby bylo jasno, jsou skutečně milí a příjemní. Nejsou skrytě zlí a neskrývají nějaké temné obludné tajemství. Přesto se na setkání s nimi upřímně těším. Ale ano, uvažují trochu jinak než my.

Víte, jak se vám zdá, že se čas zrychluje, když stárnete? No, tihle lidé jsou často staří celá staletí, takže způsob, jakým oni přemýšlejí o dvou letech, je pravděpodobně způsob, jakým vy přemýšlíte o dvou měsících. Z jejich pohledu je jejich slib, že zasáhnou v příštích dvou letech, vlastně jejich slib, že pomohou opravdu rychle.

Vzhledem k jejich delšímu životu se také mnohem více než my obávají potenciálně destabilizujících dlouhodobějších důsledků jejich případného zásahu než my. My v podstatě myslíme jen na současnost a na příští zhruba dva roky. No, oni se snaží udělat to, co je pro pozemšťany nejlepší v příštích zhruba dvou tisíciletích. Nejsou tak zaujatí jako my vůči pozemským lidem, kteří náhodou žijí právě teď, ale snaží se také dělat to nejlepší pro pozemské lidi, kteří se narodí v budoucnosti.

Pak možná zvažují věci, kterým úplně nerozumím, jako je dopad jejich zásahu na různé časové linie a různé reality a různé světy a různé galaxie a různá kolektivní vědomí, a je to skoro jako bychom byli dítě, které křičí na dospělého. Ano, i já se chci dnes setkat s galaktiky a ano, je možné, že by bylo optimální, aby přistáli dnes. Nicméně jsem také otevřený možnosti, že ti, kdo rozhodují o galaktické konfederaci, mají prostě pravdu, když před setkáním s námi nechají uplynout trochu více času. Nemám potřebný rozhled ani znalosti, abych mohl jejich rozhodnutí posoudit. Je možné, že dokonce vnímají čas způsobem, kterému nerozumím, takže jak mohu říct, že oni se mýlí a já mám pravdu? Vyčítáme jim, že nechápou naši perspektivu, ale my pravděpodobně chápeme jejich perspektivu ještě méně. Ve skutečnosti je pro ně dokonce těžké sdělit nám svou plnou perspektivu, protože naše myšlení, vědomí a jazyk jsou z jejich pohledu omezené.

Přejděme k dalšímu bodu. Ano, Plejáďané jsou tím, co bychom my považovali za naivní, pokud jde o situaci na Zemi. Už dlouho žijí v jakémsi ráji. V důsledku toho jsou z našeho pohledu naivní, pokud jde o temnotu a zlé lidi. To je možná největší nedostatek, který Plejáďané mají.

Vím, že to lidé možná neradi slyší a rádi tyto bytosti vyzdvihují na piedestal, nicméně Plejáďané nejsou dokonalí a ve skutečnosti jsou naivní - stejně jako jste pravděpodobně naivní vy, pokud jde o to, jaké to ve skutečnosti je být ve válce. (Samozřejmě, pokud jste ve válce byli, tohle se vás netýká a já s vámi soucítím).

Někteří lidé tvrdí, že galaktici měli jednoduše poslechnout lidi jako R´Kok a tím by se jejich naivita vyřešila. No, předpokládejme, že jste člověk, který nikdy nebyl ve válce. Můžete poslouchat někoho. kdo byl ve válce, to popište. Můžete se podívat na válečné filmy. Ale válku plně nepochopíte, plně nepochopíte, jaké to je žít ve válečné zóně, dokud to sami nezažijete. Stejně tak se galaktici snažili udělat si průzkum o tom, jaký je život na Zemi, a to jim pomohlo, ale pořád jsou v tomto ohledu poněkud naivní.

Galaktici se skutečně snažili prozkoumat situaci na Zemi, jak nejlépe mohli, a naslouchali lidem jako R´Kok. Kdyby to neudělali, byli by stále naivnější a pravděpodobně by přijali politiku ˝čistě jen pošleme lásku směrem k Zemi a to bude stačit, aby se lidé na Zemi mírumilovně sjednotili˝. A pokud chcete tvrdit, že to je to, co v současnosti dělají, tak to opravdu není - bez jejich praktické pomoci by dnes bylo všechno mnohem horší. Vypořádali se se spoustou nepřátelských mimozemšťanů, vyřešili za nás spoustu těžko řešitelných problémů a zabránili mnoha katastrofám. Jen je těžké si všimnout pěti obrovských katastrof, které se loni nestaly.

Ale ano, jsou naivní. Jsou nedokonalí. Měli bychom asi přestat piedestalovat jiné lidi a jiné bytosti, včetně galaktiků. Koneckonců jsme to my, na koho jsme čekali. Plejáďané nejsou ti, na které jsme čekali, my jsme ti, na které jsme čekali. Určitě nám mohou pomoci a interakce s nimi bude jistě příjemná, ale asi je lepší považovat je za moudřejšího, ale nedokonalého staršího bratra, a ne za nějakého dokonalého spasitele.

Pokud nevěříte, že galaktici jsou naivní a nedokonalí, použijte trochu zdravého rozumu. Je jasné, že Plejáďané jsou schopni zasáhnout, pokud si to přejí (jakékoliv vysoce vyspělé bytosti, které mohou dle libosti létat s UFO na naší obloze, by měly být schopny zasáhnout, pokud si to přejí, ne?) A pro mě je zřejmé, že Plejáďané jsou v podstatě dobrosrdeční (kdyby byli všichni skrytě zlí, tak už by začala 3. světová válka). Tak proč tedy ještě nezasáhli? A neříkejte jen ˝měli˝ - možná ano, ale proč nezasáhli? No, moje vysvětlení, proč nezasáhli, je to, co jsem tu psal. A sice, že mají širší rozhled než my a také jsou trochu naivní. Pokud toto vysvětlení odmítáte, jaké je pak vaše vysvětlení, proč ještě nezasáhli? Myslím, že jakékoli jiné vysvětlení než to, které jsem sdílel, lze snadno vyvrátit pouhým logickým zamyšlením.

Existuje jedno přísloví: ˝Když vyloučíte všechno, co je nemožné, pak cokoli zůstane, ať už je to jakkoli nepravděpodobné, musí být pravda.˝ Nebo v této situaci pozorujeme, že Plejáďané ještě nepřistáli / nezasáhli, a musí k tomu mít nějaký důvod. Nemůžete prostě říci, že každý jednotlivý důvod je falešný a nepravdivý, protože proč potom ještě nepřistáli? Musí k tomu mít nějaký důvod, z jejich pohledu.

A když se nad tím logicky zamyslíte, tak si myslím, že to, co jsem naznačil, tedy ˝mají širší rozhled a jsou trochu naivní˝, je pozice, kterou je nejsnazší obhájit. Nebo chcete tvrdit, že vysoce vyspělé bytosti, které neustále létají po našem nebi, jaksi nejsou schopny doslova jen tak přistát? Zatímco my si myslíme, že jsou naivní, Plejáďané si už dlouho myslí, že nakonec prostě povstaneme a osvobodíme se - a nemýlí se, že když to udělá dost lidí, svobodu získáme. V současné době Plejáďané dospívají k pochopení, že na Zemi to zřejmě není tak jednoduché, ale dodnes je trochu zaráží, proč více lidí neprotestuje a pokojně se nedožaduje svobody. Z jejich pohledu, kdybychom jen trochu spolupracovali, mohli bychom se osvobodit za týden a za rok mít mnohem lepší společnost, tak proč to neděláme?

Plejáďané si neustále čtou myšlenky a komunikují spolu telepaticky, takže je pro ně těžké pochopit, proč prostě nespolupracujeme, abychom toho dosáhli. Nechápou, v jaké izolaci se nacházíme. A je pro ně opravdu těžké pochopit, že nejde jen o to, že se normální lidé nepostaví na odpor, také víceméně každý člověk, který přísahal, že bude hájit ústavu/lid, tuto přísahu v současnosti porušuje. Alespoň takový je na to plejádský pohled. Tohle je něco, co se v mysli průměrného Plejáďana prostě nedá úplně spočítat - usoudili, že i kdyby se lidé pokojně nepostavili, pak by jistě nastoupila armáda, aby bránila ústavu / bránila lidi, protože na to přísahala.

Navíc někteří Plejáďané nás nepovažují za o mnoho lepší než reptiliány. Pokud vás to šokuje, no, způsob, jakým se pozemšťané chovají ke zvířatům, není o moc lepší než to, jak se k nám chovají reptiliáni. Ano, vím, že špatné zacházení s lidmi není úplně stejné jako špatné zacházení se zvířaty, a proto se na nás Plejáďané také nedívají tak špatně jako na reptiliány. Ale přesto.

Ano, existují dobří pozemšťané, ale na druhou stranu existují i dobří reptiliáni. Ano, lidem, kteří špatně zacházejí se zvířaty, bylo v dětství ublíženo, ale myslíte si, že reptiliánům se v dětství neubližuje?

Někteří Plejáďané jsou trochu zmateni tím, proč pozemští lidé žádají naši svobodu, zatímco se sami podílejí na továrním chovu, přičemž většina z nás se ve skutečnosti nesnaží ukončit praxi továrního chovu na Zemi. A ano, takto často uvažují Plejáďané, kteří Zemi nestudovali: ˝když pozemští lidé nesouhlasí s továrním zemědělstvím, proč se prostě nespojí s ostatními pozemskými lidmi, kteří to cítí stejně, a pak společně nevytvoří hnutí, které by tuto praxi ukončilo?˝.

Dále Plejáďané skutečně vnímají utrpení většinou jen jako další zkušenost a případně příležitost k růstu. Ano, vím, že se jim to snadno říká, ale přesto to tak cítí. Jednou jsem si telepaticky mluvit s duchovně vyspělou Plejáďankou, která si jednou ze zvědavosti a touhy po nové zkušenosti vzala pokročilý nůž a uřízla si ruku (a pak si ji nechala znovu přišít léčitelem). Nebyla psychicky nemocná ani vystresovaná, jen toužila po této zkušenosti. Plejáďané mají k bolesti a utrpení opravdu mnohem jiný vztah než my.

To, co je pro ně žádoucí, jsou nové zkušenosti a růst duše, nikoliv pohodlí nebo potěšení či konec utrpení. To, čemu se snaží vyhnout, není utrpení, to, čemu se snaží vyhnout, je strávit celé století jen prázdným potěšením a prázdným pohodlím, které nakonec nevede k žádnému růstu nebo rozšíření duše. Což je také důvod, proč je malá menšina Plejáďanů skutečně otevřená setkávání s pozemskými lidmi - interakce s námi je pro ně jako zlatá příležitost k růstu duše a oni si růstu duše skutečně velmi cení. Nemluvě o tom, že některým Plejáďanům se naše energie opravdu líbí.

Mám podezření, že kdybyste průměrnému Plejáďanovi nabídli možnost žít rok na Zemi, okamžitě by nadšeně přijal. Nyní moudřejší Plejáďané alespoň trochu chápou, jak temná Země je. Průměrný Plejáďan by však mohl považovat za privilegované nás, a ne sebe, protože se nám dostává tolik duševního růstu. A to my skutečně jsme. Uvědomte si, že naprostá většina bytostí, které se chtěly narodit na Zemi, byla odmítnuta, my jsme ti ˝šťastní výherci v loterii˝, že jsme se sem vůbec nedostali. Vím, že to tak většina z nás necítí, ale přesto se většina z nás (nebo možná všichni) k tomu přihlásila.

Takže abych to shrnul: Plejáďané nejsou jen hezké a dobrosrdečné verze duchovních Zápaďanů 21. století. Skutečně přemýšlejí trochu jinak než my, což je logické, když uvážíte, že pocházejí z jiné planety a mnohem odlišnější kultury. Jsou trochu naivní, co se týče situace na Zemi, ale na druhou stranu my také nechápeme zcela jejich tisíciletou a mezigalaktickou perspektivu, takže bych trochu váhal s označením jejich jednání za paušálně špatné. Nicméně ano, i já chci, aby přistáli co nejrychleji, a opakovaně jsem o to žádal. Myslím, že je velká šance, i když ne záruka, že naváží otevřený kontakt v roce 2024 nebo 2025.

Také si někdo v sekci komentářů vyložil mé dřívější zprávy tak, že galaktici říkají: šedé klobouky, jednejte v roce 2023, nebo pokud tak neučiníte, okamžitě zasáhneme sami. Chápu tento výklad a možná se v něm galaktici měli vyjádřit jasněji. Pokud jste si však pozorně přečetli mé předchozí zprávy, nikdy ve skutečnosti neřekli, že okamžitě zasáhnou. Vždy mluvili o zásahu před koncem roku 2025 nebo před koncem roku 2026. Podle nich to, že šedé klobouky nezasáhnou v roce 2023, dává galaktikům další legitimitu k tomu, aby zasáhli, až budou chtít, ale oni stejně zasáhnou, až si budou myslet, že je to nejlepší, a to bude někdy v tomto nebo příštím roce.

ČÁST DRUHÁ: NĚKOLIK ANEKDOT

V druhé části mého poselství mi dovolte, abych se s vámi podělil o několik anekdot o mých interakcích s Plejáďany. Nikdy jsem se s nimi fyzicky nesetkal, ale telepaticky jsem s nimi komunikoval často. Někdy cestují ve svém energetickém těle do mého pokoje a někdy já cestuji ve svém energetickém těle, abych se s nimi setkal. Když už píšu tuto zprávu, napadlo mě, že bych se o tyto anekdoty mohla podělit. Snad jsou pro vás zajímavé nebo zábavné. Velká část jejich romantické a sexuální přitažlivosti je založena na tom, zda se jim líbí něčí energie. Plejáďané si mohou v případě potřeby nechat změnit tvar těla, takže fyzické vlastnosti nejsou při výběru partnera tím hlavním hlediskem.

Energii využívají mnohem více a vědoměji než my. Pro ně je to skoro jako by nám chyběla končetina, protože energii nepoužíváme vědomě. Energie je také hlavní součástí jejich komunikace a je jim divné, že energii vědomě nepoužíváme ke sdělování informací - což ve většině případů považují za přesnější, rychlejší a příjemnější než používání slov. Z jejich pohledu je tedy naše forma komunikace archaická, pomalá a nepřesná.

Plejáďané umí mluvit a mohou psychicky posílat obrazy nebo slova někomu jinému. Pokud si však Plejáďan přeje něco sdělit jinému Plejáďanovi, pak obvykle pouze vyšle energii, aby tuto zprávu předal, a tato energie není slovo ani obrázek. Občas jsem se ptal, jak by něco označili při svém běžném způsobu komunikace, a Plejáďané mi odpovídali tím, že mi posílali energii, kterou sice vnímám, ale není to slovo ani obraz. V podstatě můj mozek něco přijímá, ale neví, jak interpretovat to, co přijímá. Nejde ani o to, že bych slyšel cizí jazyk, spíš o to, že dostávám jakýsi signál nebo vstup, který je pro mě nový. Není to bolestivé ani děsivé, ale je to trochu divné a těžko se v tom orientuje. Představuji si, že kdybych se narodil v plejádské společnosti, moji plejádští rodiče by mi posílali energii tak dlouho, dokud bych tomuto ˝jazyku˝ neporozuměl.

Plejáďané se mnou často komunikují tak, že mi posílají energii, nicméně je to energie, která je nějakým způsobem předžvýkaná nebo speciálně upravená tak, aby byla srozumitelná pro mě / pro pozemské lidi, aby ji můj mozek skutečně dokázal interpretovat. Nejde tedy o to, že by mi doslova posílali slova, ale o to, že mi posílají předžvýkaný balíček energie, který můj mozek následně překládá do slov (a někdy mě opravují s tím, že překlad toho, co mi poslali, mým mozkem není přesný).

Často mi posílají energii a můj mozek v duchu říká větu nahlas, slovo od slova. Já pak poslouchám, jak se slova říkají nahlas v mé mysli, a tak větě rozumím.

V poslední době se mi někdy podařilo interpretovat výrok Plejáďana rychlostí myšlenky. Jinými slovy, dříve jsem přijímal energii a moje mysl řekla: ˝Láska. Je. Důležitá˝. V duchu jsem si ta slova jedno po druhém vyslovoval. Dnes jsem někdy schopen jen přijmout energii a nechat si v hlavě rychlostí myšlenky proběhnout ˝láska je důležitá˝. Gratulovali mi k tomu a přirovnávali to k člověku, který teď dokáže tiše číst a nemusí číst tak, že každé slovo přečte nahlas.

Přejděme k další anekdotě. Velká část toho, proč má většina lidí špatné sebepoznání, spočívá v tom, že se pohybují v nebezpečném a emocionálně nejistém prostředí, a nedostatek sebepoznání lidi udržuje v bezpečí nebo jim dává výhodu. Plejáďané tohle nemají a jejich sebepoznání je díky tomu docela skvělé. Pokud se například dva Plejáďané baví o tom, ˝jestli bychom měli navázat vztah˝, mají často sami sobě i sobě navzájem velmi jasno v tom, co od druhé osoby očekávají, za jak dlouho se plánují reinkarnovat a za jakých okolností vztah opustí. Vysoce upřednostňují také blaho dětí. Dělají to skutečně, na rozdíl od pozemských lidí, kteří to někdy dělají, ale také to někdy jen tvrdí, zatímco ve skutečnosti dávají přednost sobě před svými dětmi (což je pro Plejáďany dost děsivé).

Nemám to potvrzené, ale předpokládám, že mít velké množství sebepoznání je přirozený stav lidí. Jde jen o to, že na Zemi jsou všichni (i jen kvůli energiím) tlačeni do obranného mechanismu vnitřní roztříštěnosti a nedostatečné sebepoznání za účelem udržení vlastního bezpečí a relativně dobrého pocitu ze sebe sama.

Další věc: Plejáďané, kteří čtou myšlenky, mají soukromí víceméně jako cizí pojem. Rozumově ho chápou, ale je to pro ně prostě osamělé a trochu smutné a svědčí to o tom, že osoba toužící po soukromí zřejmě není v bezpečném a citově zajištěném prostředí. Jsou zvyklí, že jim jejich bratři a sestry neustále čtou myšlenky, což jim dává pocit, že jsou viděni, chápáni a milováni. Protože je plejádská společnost tak emocionálně bezpečná, nemají také problém přiznat chybu (jak to minulý týden udělal Hakann).

Viděl jsem, že na jedné z jejich lodí je fyzicky přítomna takzvaná fantazijní bytost (ale byl jsem požádán, abych veřejně nesděloval, která to je). Také neradi přemýšlí o zvířatech jako o ˝domácích mazlíčcích, které vlastní˝, místo toho je považují za společníka, který je shodou okolností zvířetem. Jednou jsem slyšel o docela průměrné plejádské ženě, která si hrála s medvědem a neměla obavy o svou bezpečnost, takže se zdá, že tito zvířecí společníci jsou nějakým způsobem ochočení, nebo ta žena dokázala s medvědem nějakým způsobem dobře komunikovat, nebo možná měla jen opravdu dobrý osobní štít nebo tak něco.

Plejáďané jsou komunitní a většinu času často tráví v relativně malém společenství / skupině / kmeni, kde se všichni znají. Samozřejmě si mohou kmeny vybírat / měnit podle potřeby. Galaktické speciální jednotky byly na povrchu Země již nejméně několik let. Průměrný pozemský člověk má větší syrový psychický potenciál a syrové psychické nadání než průměrný Plejáďan, avšak často nám v jeho využití brání nejrůznější vnitřní bloky. Dokonce i ti z nás, kteří jsou částečně psychicky odblokovaní, jsou stále netrénovaní a necvičení.

Někdy Plejáďané používají zpěv jako způsob, jak někoho emocionálně podpořit nebo mu nabídnout lehké emocionální léčení. Myslí si, že zvuky, zejména zvuky vědomě kombinované s energií, jsou zde na Zemi nedostatečně využívanou léčebnou modalitou. Někteří z nich jsou také docela dobří v používání sexuálních léčebných technik, a to nejen k léčení sexuálních traumat, ale také k léčení všeho možného (samozřejmě s nutností souhlasu obou stran).

Průměrný duchovní člověk nebude schopen provést následující, nicméně pokud jste velmi zkušení v práci s energií a ve vnímání energie, můžete cestovat ve svém energetickém těle na plejádskou loď. Nebo můžete nechat některého Plejáďana, aby k vám cestoval ve svém energetickém těle. Pak můžete například obejmout jejich energetické tělo svým energetickým tělem. Není to úplně fyzické objetí, ale i tak je to příjemné. V současné době jsem svobodný a většinu nocí usínám v objetí s energetickým tělem nějakého Plejáďana.

Za léta interakce s Plejáďany jsem je nikdy neurazil ani jim citově neublížil, a to jsem občas byl nerozumný. Nenechají se snadno vytočit ani si neberou věci snadno osobně. Jednou jsem například mluvil s Plejáďankou, jejíž energetické tělo se nacházelo v mém pokoji, ale fyzicky bylo někde jinde. V duchu jsem viděl její tělo a byla krásná. Vznikla ve mně myšlenka, že se dotknu jejích prsou. Neposlal jsem jí tu myšlenku vědomě, ale ta myšlenka ve mně vznikla a ona si ji v mé mysli přečetla.

Okamžitě, aniž by se urazila nebo cítila trapně, řekla, že se mohu svobodně dotýkat jejích prsou, pokud chci, ale ať se jí prosím nedotýkám mezi nohama. Její postoj byl v podstatě takový: ˝Nepřitahuješ mě, ale hele, chápu, že ses ještě nikdy nedotkl prsou plejádské energie, tak si posluž, jestli chceš.˝ Podle mě to ilustruje, že umí číst myšlenky, ale také se nijak zvlášť neodsuzují ani neurážejí a mají dobré sebepoznání a jasné hranice.

Je zřejmé, že ne každé plejádské ženě nebude vadit, když se jí někdo bude dotýkat prsou. Lidé jsou různí a to platí i pro Plejáďany. To byly jen hranice, které měla tato konkrétní žena v této konkrétní situaci.

Když si pomyslím ˝Tunia˝, Tunia to uslyší a možná zareaguje nebo se jen podívá, co se děje. Takže je to jako ta stará myšlenka, že když si myslíte něčí jméno, tak vás uslyší (alespoň pokud s ním máte nějaké spojení, nepředpokládám, že by Tunia zaregistrovala, že si nějaký náhodný člověk někde myslí její jméno). Bylo mi řečeno, že je možné, abych myslel na ˝Tunia˝ tak, aby to Tunia nezaznamenala, ale zatím nemám takovou úroveň tréninku mysli / mentální disciplíny / mentální dovednosti. Podobně zřejmě můžete lidem zabránit, aby vám četli myšlenky, ale to jsem ještě nezvládl. Samozřejmě můžete také požádat, aby vám nikdo nečetl myšlenky, a toto přání bude respektováno.

Plejáďané si prostě mohou do mozku stáhnout informace, takže znalosti jsou pro ně jako voda - jsou důležité, ale zároveň tak snadno dostupné, že většina z nich se znalostmi pro znalosti příliš nezabývá. Vás také nezajímá shromažďování vody, že?

Plejáďané však mají rádi, když mohou přispět novými cennými znalostmi do metaforického ˝bazénu znalostí˝, a v tu chvíli si je mnoho bytostí stáhne, pokud o ně mají zájem. Je pro ně skvělé, když mohou rozšířit metaforický fond znalostí, ke kterému má přístup celá jejich rasa. A ano, někteří Plejáďané mohou prostě tahat informace ze vzduchu a tento metaforický ˝bazén vědomostí˝ nepotřebují, ale ne všichni Plejáďané to umí. Také ne každý Plejáďan se umí teleportovat nebo bi-lokovat, i když někteří ano.

Kromě toho, že umí číst myšlenky, jsou velmi emočně inteligentní. Jeden Plejáďan, se kterým pravidelně komunikuji, mi zjevně rozumí lépe než já sám sobě. Je zdvořilá a chce mě nechat růst mým vlastním tempem, ale když se zeptám nebo když to zjevně potřebuji, je schopná o mně vyslovit opravdu hluboký a pronikavý postřeh, který by mě nenapadl. Například se mi může stát, že nad něčím příliš přemýšlím a vymyslím nějakou složitou teorii, a ona prostě řekne něco jako ˝drahoušku, cítíš se tak, jak to děláš, protože jsi byl před deseti lety v této situaci zraněn.˝ A ona má pravdu a to, co říká, je mnohem jednodušší než teorie, která mě napadla.

Na druhou stranu si moudřejší Plejáďané uvědomují, že my máme vlastnosti, které oni nemají (například zkušenosti se zacházením s temnotou, obstát tváří v tvář nepřízni osudu a podobně), a tak se upřímně nepovažují za lepší než my. Jen vidí, že my a oni máme odlišné vlastnosti, a myslí si, že se od sebe budeme moci učit.

Občas jsou překvapeni, že naše technika je tak primitivní. Včera jsem si dával nákup do batohu a Plejáďan, se kterým jsem si povídal, se divil, že se mi batoh sám nezapíná. Jedna Plejáďanka byla poněkud zděšená, že k jídlu používám ostrý, ale ještě docela normální stolní nůž, což považovala za nepřiměřeně nebezpečné. Totéž se týkalo mého přecházení silnice v situaci, kterou bychom my považovali za normální, ale která pro ni byla nepřiměřeně nebezpečná.

To bylo několik postřehů z mého kontaktu s Plejáďany. Doufám, že to bylo zajímavé.

Pravidelné channelingy budou pokračovat příští víkend. Další zprávu jsem již obdržel a není to další diskuse o galaktické intervenci nebo pravděpodobné budoucnosti Země. Na této frontě nemám žádné novinky, o které bych se již nepodělil. Místo toho doufám, že poselství příštího víkendu bude užitečné pro osobní duchovní růst lidí.

Zdroj: https://eraoflight.com/2024/01/07/a-word-from-the-channeler-of-hakanns-recent-message/

Zpět