2050 Rozdělení světa Olmat

[ Ezoterika ] 2022-02-05

Q: Všichni na planetě se digitalizují. Dokonce i žebráci bez domova v Indii. Hotovost je stahována z oběhu. Brzy bude stažena po celé zemi. Lidé mají být kontrolováni i tam, kde není k dispozici mobilní telefonní spojení. Všichni lidé se ocitají v digitálním koncentračním táboře, aniž by s tím osobně souhlasili. Přestože Norimberský kodex zakazuje nahrazení jména digitálním jménem.
Co má každý v tomto případě dělat? Pořídit si elektronické pasy? Genetický biomateriál už odebrali téměř každému pomocí PCR-testů. Kde bude v takovém případě naše svobodná vůle a svoboda volby, kterou nám poskytlo nebe?

A: Svět lidí je nyní rozvrstven. Někteří se rozhodnou žít sami pro sebe v omezeních a ve světě represe, v paradigmatu kontroly. Jiní se zbavují všech obav a odporu a veškerou energii směřují do toho, co chtějí pro sebe - do světa štěstí a prosperity. Tato realita se pro ně začíná utvářet. Problémy zmizí a dopad omezujících struktur na ně se sníží téměř na nulu.
Aby si mohli zvolit novou realitu, musí přestat věřit ve starou realitu, bez ohledu na to, jak moc je mysl přesvědčuje, že vše, co se děje, je pravda.
Dříve jsme měli jednu realitu pro všechny, kde jsme žili v omezeních, ale dostatečně snesitelně. Nyní jsou tato omezení Božskou myslí zvláště prohloubena, aby se člověk probudil a uvědomil si, v čem je. Pokud se nemůže probudit, přesvědčení, že je pouze obětí tohoto světa, je příliš silné, a zůstává součástí staré reality.
Ti, kteří si uvědomují duchovní podstatu světa a vědomě si volí svobodu, radost, vědomí vlastní síly - ti začínají tvořit paralelní realitu, Jako by se jedna realita dělila na dvě - starou a novou. Stejně jako se buňka při svém znovuzrození rozdělí na dvě.

Zdroj: https://absolutera.ru/article12410

Zpět