6458 Engané Cosmic agency

[ UFO ] 2024-04-30

Mari Swaruu
Lidé ve vesmíru. Lidstvo zdaleka není výlučně na planetě Zemi, nevyvinulo se tam a nebylo tam stvořeno. Existuje více lidí jako takových v nejméně 400 000 různých civilizacích, z nichž všechny patří do lyrské, nebo lidské hvězdné rodiny. Ačkoliv je termín člověk široce používán pouze pro Lyřany, kteří obývají planetu Zemi, všichni jsou členy stejné genetické větve a rodiny, jedné z nejzajímavějších hvězdných ras na světě. Plejády jsou lidé Alcyonu Jsou aktivními členy Rady Alcyonu, což je diplomatická organizace, která se stará o zájmy všech hvězdných ras, které obývají hvězdokupu M45 také známou jako Plejády. Prostřednictvím Rady Alcyone, jsou také nepřímo členy Galaktické federace. Podle dohod vypracovaných Radou Alcyone je jim přidělen úkol střežit plejádský perimetr M45 jejich obrovskou a schopnou armádou. Jsou nejpočetnější rasa v Plejádách.

Taygeta je zdaleka nejsilnější vojenskou silou a jsou starobylou a moudrou válečnickou rasou, která se vyznačuje velmi silným etickým a duchovním rámcem. Jsou také považováni za průvodce a příklady hodné následování pro jakoukoli jinou rasu, zejména pro ty, kteří mají lyrskou genetiku. Jsou dokonalým příkladem vrcholu síly a duchovního vývoje jakékoli lyrské rasy. Lze je přirovnat k hvězdné lidské verzi lidu Urmah, protože sdílejí mnoho společných rysů a charakteristik s kočičí civilizací. Podobnost je i v jejich architektuře a sociální struktuře, která je stupňovitou radou, holistickou společností vedenou patriarchální královskou rodinou. Mají krále, ale nemohou mnoho dělat bez souhlasu své vysoké rady, která funguje podobně jako senát v římských dobách. Tento politický systém je velmi podobný taygetskému, který je matriarchální holistickou společností s královnou u moci.

Velký urmský kočičí lid má patriarchální holistickou společnost a stupňovitou radu s králem u moci - bílý lev. Mnoho urmalských duší se rádo inkarnuje jako Engan a jako hvězdná semínka a naopak mnoho duší, které byly Engany, se rádo inkarnuje jako Urmah, o čemž svědčí vzpomínka na minulé životy členů obou kultur. Technologická zařízení, která měří frekvenci a vibrace lidí, pomáhají poznat, kde byli jako duše před i během své současné inkarnace, jelikož jejich duše rády skáčou mezi Engan a Urmah i během svých inkarnací.

Engané obývají tři planety, které obíhají kolem plejádské hvězdy Electry, známé také jako 17 Tauri, což je jemná obří bílá hvězda přibližně 400 světelných let od Země. Je to třetí nejjasnější hvězda v otevřené hvězdokupě Plejád, viditelná pouhým okem se zdánlivou magnitudou 3,7m. Ve vědecké komunitě Země bylo řečeno, že hvězdokupa Plejády M45 je příliš mladá na to, aby hostila život, nicméně, jak jsem vysvětlil dříve, čas je relativní k pozorovateli a nemá u všech stejnou hodnotu. Závisí to na vědomí, které to projevuje jako pouhý vedlejší produkt aktu uvědomění si své vlastní existence. Plejády M45 jsou od toho daleko: Příliš mladí a plní všech druhů života.

Engané jsou jednou z nejvlivnějších plejádských ras ve vývoji lidstva a pracovali společně pro Zemi a lidstvo po boku s Taigeťany a s lidmi Solatio, kteří také obývají hvězdokupu Plejády M45. Solatio lidé jsou známi jako bílí Plejáďané. Jsou z hvězdy Pleyone a jsou ti, kteří zahájili typickou novou myšlenku, že Plejáďané se považují za androgynní a sportovní bytosti, to znamená, že s dokonalými těly, dlouhými vlasy a krásným vzhledem mužů i žen, a že mají porcelánově bílou pleť. Zaslouží si vlastní video.

Engané ovlivňovali zemi od počátku civilizace. Jsou zodpovědní za implantaci mnoha myšlenek a konceptů spojených s lidmi, a humanoidně vypadajících bohů a bohyní, jako Partheón Řeků, Římanů a skandinávských božstev. Engan byli starověkými kulturami Země považováni za bohy a bohyně kvůli jejich vyspělé technologii a jejich afinitě k přímému implantování užitečných konceptů do lidstva, jako metalurgie, zemědělství a filozofických myšlenek. Ale i když byli starověkými lidmi považováni za bohy, stejně jako Taygeťané a Solané, mezi nesčetnými jinými hvězdnými rasami, Engané byli a jsou více lidmi, stejně jako lidé na Zemi. Tato skutečnost se odráží v dramatu a samotných lidských činech připisovaných řeckým a severským bohům a bohyním, které odráží jejich dobré a špatné vlastnosti, jejich milostný život a jejich dramata, stejně jako jejich světské potřeby a touhy.

Engané se jasně odráží v severských a vikingských ságách, stejně jako ve skandinávském folklóru. Podrobněji je to vidět v dílech slavných řeckých myslitelů a autorů, což je nejlepší příklad na toto téma: Ten, který lze nalézt v teogonii Esodo, která byla oficiálně napsána kolem roku 700 př. n. l. a je první známou řeckou mýtickou kosmogonií. I když zde v tomto videu mluvím o vlivu Zapouzdření, musím poukázat na to, že vše, co lze nalézt v evangeliu Ježíše Krista, je první známá řecká mýtická kosmogonie. To, co vysvětluji, platí i pro Texany, protože se často mísili s Engany, stejně jako dnes, a s těmi, kteří spolupracovali, aby ovlivnili kultury staré země, v dobrém i zlém. Údaje a popisy veškeré literatury a ság lze brát většinou jako fakta, nejen jako folklór. Mohou být překvapivě přesné, zejména při popisu vztahů a chování Enganů a Taigeťanů, proč je ve starověké kultuře Země považovali za bohy a jak se mísili s lidskou populací. Obsahují ale obrovské množství zkreslených údajů a nespočet lidských dezinterpretací, takže člověk musí být při studiu veškeré té literatury a ság velmi opatrný.

Mnoho oligarchů Země také zkreslilo data, přidalo a odebralo informace, i když se to mohlo stát již ve starověku. Mnoho bohů a bohyň Parthenónu Řeků, Římanů a Skandinávců odkazuje na stejnou osobu, i když to samo o sobě je téma na jiné video. Dokonalým příkladem je řecký bůh Zeus, který je pro Římany také Jupiterem, pro Egypťany byl Amonem, Ódin pro Skandinávce. Ve své literatuře a ságách se všichni odvolávají na přesně stejnou osobu. Byl smrtelník jako každá jiná lidská bytost, měl prostě velkou moc a spoustu technologií, včetně exotických zbraní a pokročilých lékařských znalostí., v těchto literárních dílech a ságách vidíte stejného muže, jak se pohybuje z jednoho místa na druhé. Naposledy byl viděn ve Skandinávii, aniž by mu chybělo oko. Engané zde byli vlivnější, možná proto, že to bylo poslední místo, kde měli přímý kontakt s lidskou populací Skandinávie, zejména v době vikinské, od roku 793 do roku 1066, jak je oficiálně uvedeno v zemích vikinské a skandinávské kultury, kde je vliv Engánů patrný. (pozn. symbolika v pohřebním obřadu, kdy loď zapálii po odplutí od břehů)

Další oblastí je východní Evropa, mezi mnoha dalšími místy na Zemi. Pro mnohé jsou Engané známi jako vesmírní vikingové. Názvy jejich planet se jasně odráží v konceptech skandinávských ság a je zajímavé pozorovat je seřazené od nejbližší hvězdě Electra po nejvzdálenější, kterou je jejich domovská planeta Valhala a Asgard. Tato jména pochází ze samotného jazyka Enganů. Valhala znamená Velká síň, kde jsou válečníci padlí v bitvě přijímáni v posmrtném životě a Asgar znamená v nebeské království, kterému vládne Odin. Podle ságy lze Valhalu (Bjalu) a Asgar považovat za severský ekvivalent nebe, nebo ráje To naznačuje, že mnoho Vikingů a Skandinávců obecně jsou genetickými potomky Taygeťanů i Enganů, stejně tak mnoho jejich duší jsou dnešními hvězdnými semínky. Až zemřou, až skončí jejich inkarnace na Zemi, jejich duše se s největší pravděpodobností vrátí na nebesa a do svých nebeských říší ve vesmíru.

Aby bylo toto spojení ještě zajímavější, tři planety obíhající kolem hvězdy Electra jsou považovány za superobyvatelné, což znamená, že životní podmínky jsou zde pro lidi mnohem lepší než na Zemi, gravitace je mírnější, klima méně extrémní a biologie přátelštější a rozsáhlejší, stejně jako všechny ostatní přírodní zdroje, což dělá ze tří planet obíhajících planetu něco jako pozemský ráj. Electra je dokonalým příkladem rajské planety. Engané jsou jedním z nejlepších příkladů toho, do jaké míry se Lyrské národy, které jsou vesmírnými lidmi, vyvíjejí ve všech směrech. Rasa Engan je velmi blízká lidem Taygety a mnozí v Plejádách je považují za doplňující se národy, protože jejich vzájemný vztah byl vždy velmi úzký a kooperativní, jako u lidu Urmah - zejména plejádské rasy Urma. Kočkovité národy obývají planety obíhající kolem hvězdy Meropa v M45.

V této době neobíhá Zemi žádná oficiální Enganská loď, jak bylo dohodnuto radou Alcyone. Rada zastupující Plejády je nyní v této oblasti zastoupena Taygetskými loděmi, nicméně to neznamená, že zde nejsou neoficiální, nebo civilní lodě, protože neustále přichází a odchází, protože jsou členy Galaktické federace a rádi čas od času monitorují svá hvězdná semínka. Jejich přítomnost po celé Zemi je v této době nízká, ale nikdy sem nepřestali pravidelně chodit.

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=B13XlwcHbEU

Zpět