446 Anara z Atlantis Sharon Steward

[ Ezoterika ] 2020-08-11

Během pádu Atlantidy jsem žila na Zemi jako Anara. Chci se zeptat na její dobu ve srovnání se současností.

Sharon:Jak to chápu, byla jsi v Atlantidě na konci svého života, než došlo k velkému kataklyzma, které ukončilo její vládu. Přestěhovali jste se z ostrova na pevninskou Evropu.

Anara: To, co znáte jako Evropa, zejména západní Evropa a jih kolem Středozemního moře, bylo kdysi součástí Atlantidy. (pozn. východ a sever byla Hyperborea). Ruiny byly smeteny. Cokoli se nepotopilo, bylo zničeno. Řecký panteón a chrámy s velkými sloupy byly atlantské, po jejím zániku byly rekonstruovány. Na hladině jsou zbytky Atlantidy, alespoň v rekonstrukci, ale většina je samozřejmě pod vodou. Atlantis se rozpadla na mnoho kusů, když se potopila. Velké kusy se odlomily a byly odfouknuty do různých koutů. Pokud jde o Antarktidu, jsou tam také zbytky jiných civilizací a technologie, které našli, se snaží naučit používat. Technologie, které používají mimozemšťané, vždy pracují na frekvenci. Pokud nemáte správnou frekvenci, můžete zkoušet cokoli, ale nebude to fungovat. Takže se opravdu nestaráme o to, že k ní mají přístup. Mohou se jen pokusit vytvořit kopie založené na jejich skromném chápání staré mimozemské technologie.

Sharon:Považuješ se za ET?

Anara: Ano, stejnějako ty jsem Vega. V té době jsem byla také starseed. Přišla jsem na Zem ze stejného důvodu, jako ty: být zde v době vzestupu. Atlantis však zjevně nevystoupila. Někteří lidé na tomto ostrově ano, ale nebyl to vzestup Země, jak se tehdy doufalo. To bylo asi 12 000 před naším letopočtem. Byl to klidný život, velmi mírumilovný. Nejprve jsme si byli vědomi přítomnosti, která znepokojovala, a pak se přítomnost přihlásila. Tato přítomnost byla bytostí z Marsu, která byla na rozdíl od obyvatel Atlantidy sobecká. Pracovali jsme mnoho let, abychom se zbavili sobectví, negativity a stali jsme se láskyplnou službou druhým a Božímu světu. Krásný svět s nádhernou křišťálovou technologií a nádhernými chrámy, v nichž bychom uctívali. Žili jsme pro zázrak pouhé bytosti. Žili jsme jako jeden lid, milovali jsme se a navzájem se starali. Lidé byli telepatičtí, pracovali s krystaly, jedli jednoduše, ale hluboce milovali. Bylo to absolutní nebe.

Pak tato přítomnost přišla na Zemi. Přistála na pusté části ostrova a začal se vtělovat jako Atlanťané. Všimli jsme si, že naši lidé vypadli mimo naši frekvenci; začaly být opět negativní. Stávali se zlými. Tito lidé se shromažďovali ve skupinách, začali praktikovat temné umění, experimentovali na dětech, na zvířatech. Občas žili pod zemí, někdy vyšli na povrch. Nepatřili k ostatním, ale nějakým způsobem rostla síla jejich moci a přemohli mysl mnoha našich lidí, kteří nebyli na nejvyšší frekvenci. Přemohli je a vzali je pod jejich křídlo, aby praktikovali stejné zlo. I po mnoha pokusech se jim nepovedlo obrátit celou populaci, ale ve svých pokusech ovládat populaci vyhodili ostrov. Způsobili výbuch, který byl mnohem horší než jaderný výbuch. Obrátili tok krystalů. Vytvořili anti-energii. Snažili se změnit názor lidí, ovládat mysl. Vytvořili antihmotu, došlo k explozi hmoty/antihmoty.

Sharon:Ze sledování Star Trek chápu, že to není dobré. Ve svých lodích použili také krystaly dilithia. Krystaly mohou vytvářet antihmotu, pokud víte, jak změnit jejich tok.

Anara: Ano, ale nedoporučuji vám to. Vaše sci-fi filmy nejsou vždy fikce. Je to pravda. Způsobilo to zaplavení celé planety a změnilo to kartografii. Ostrovy se potopily do oceánu a další povstaly. Anglický kanál byl kdysi pevninou spojující Británii s kontinentem. Nyní je to samozřejmě voda. Pobřeží se změnilo, objevily se nové země. Změnilo to celou planetu. Lemurie se potopila současně s explozí Atlantis. Nyní zde máte Polynésii a v celém Tichomoří zbyly jen kousky. Všechny tyto ostrovy byly kdysi tropickým rájem. Všechny ostrovy v Severním ledovém oceánu v Kanadě byly jednou pevninou. Některá místa zde byla osidlena. Bylo tu mírné klima.

Zlí převzali váš svět. Vytvořili svět, který znáte dnes, s jeho zlou matricí a sociopatickými vůdci. To byly druhy, které přistály tenkrát na Atlantidě. Stále stejní lidé. Máte je s námi společné. Nezměnili se, protože se nemohou změnit. Zlo je zlo. Život se vyvíjí; zlí mají sklon zůstat stejní, nebo deevolují, pokud něco.

Země byla v té době nádherným klenotem. Nedotčená, zářící, modrá. Svěží zelená a květy všech barev. Spousta ovoce a zeleniny, které rostly všude. Chuť jídel byla tak silná a chutná, že vaše jídla ve srovnání s tím blednou. Mnoho dalších druhů rostlin, které nesly ovoce, které nyní neznáte, protože vaše životní prostředí je příliš znečištěné, aby tyto rostliny udrželo. Jsou příliš choulostivé, takže máte mnohem omezenější výběr jídel než my. Mohli jsme jíst celý den a bylo toho tolik na výběr.

Přišla jsem na Zemi učit. Tehdy neexistoval žádný závoj amnézie, ten temní nainstalovali později. Přišla jsem učit cesty vesmíru, mystické, magické a božské. Měla jsem partnera, který nebyl Ivo, byl to atlanťan jménem Lenor. Lenor byl Lyřan, který se vtělil, aby učil lyřanské cesty na Zemi. Pracovali jsme společně jako mystici a učili jsme vše, co jsme znali každého, kdo poslouchal.

Neměli jsme práci, která by vydělávala jako nyní. Jedli jsme zdarma, žili zdarma a vše, co jsme potřebovali, bylo zajištěno. Bylo to nebeské! Všechno se s temnými změnilo. Vytvořili programy lidského otroctví, aby vás zotročily podle jejich vůle. A stále jste zotročeni. Proto jsi teď tady. Jste zde, abyste pomohli svobodným lidem. Budete se učit naše cesty - sílu pravého člověka a budete je učit.

Sharon:Začínám. Ráda používám fialový plamen, abychom zbavili oblohu chemtrails.

Anara: Jsme učitel a vždy pomáháme těm, kteří potřebují učit. To je to, co děláme. Vždy se objevujeme na planetách, když je planeta v nesnázích. Tentokrát uspějete. Galaktická federace odstraňuje veškeré jejich ďábelské technologie. Nesmí je používat a rozpadají se.

Sharon:Jako jaderné rakety, které ztrácí šrouby . Myslím, že ET mají smysl pro humor.

Anara: Pravděpodobně to pomůže. Atlantis byla klenot. Chtěli bychom založit novou planetu a nazvat ji Atlantis, protože to bylo tak úžasné. S předchozí rozmanitostí pozemského bohatství, svěží půdou, hlubokou azurovou vodou (ano, tehdy byla světlejší) a božími lidmi ... byl to čistý ráj. Stále mi chybí.

Sharon:Myslím, že pozemšťané také. Bylo vylodění těchto temných jejich prvním příchodem na Zemi, nebo byli předtím někde jinde?

Anara: Přistáli také jinde, před naším ostrovem. Byli na Zemi a my snažili negovat jejich vliv naší energií. Bojovali jsme s nimi energeticky. Viděli jsme, co udělali v Jižní Americe, co dělají po celé Asii a Indii. (pozn. atomová bomba v Mohendžodáru, rozeštvání vládců na indickém území, likvidace Borei a Daarie - to vše ještě před potopením Atlantidy). Jejich vliv byl negativní, ale v té době se nezdál být příliš velkým problémem. Když vyhodili Atlantidu, předpokládám, že dosáhli bodu, kdy byli dostatečně silní, aby ovládli Zemi, takže se v té době stali skutečným problémem. Všude se prosazovali a převzali vládu, vedení kultur a řekli lidem, co si mají myslet a jak existovat. Začalo to pomalu po prvním přistání pak se zdálo, že to zmizelo a pak se to vrátilo. Byli jako nemoc, která se právě rozšířila po celém světě. (pozn. duše a bytosti z Marsu a Maldeku s podporou Annunaki a Orionu).

Sharon:Slyšela jsem, že byli nejprve v podzemí, vytvářeli DUMBy (podzemní základny) a již v té době unášeli lidi a zotročili plazy, kteří žili v podzemí dříve než lidé na povrchu (pozn. pravděpodobně -nejprve na Zemi žili lidé, pak planetu degenerovali pro plazy a lidé žili v podzemí, a následně se planeta vrátila k podmínkám života pro lidi a do podzemí šli plazi). Vy jste se tehdy přestěhovali na hlavní kontinent?

Anara: Ano, přesunula jsem se k dnešnímu Polsku. V té době byla mezi Atlantidou a touto částí Evropy jen řeka Izre. Překročili jsme Izre a skončili v dnešní východní Evropě a Rusku (pozn. zbytky po Daarii a Hyperborei). Žili jsme tam a sledovali, jak se naše milovaná země potápí. Jako proroci jsme samozřejmě věděli, že to tak bude. Vaše biblická povodeň souvisí s touto katastrofou. Hodně bylo zasaženo. Hodně se změnilo.

Sharon:Dokázali jste po katastrofě žít v Polsku?

Anara: Žili jsme, ale byl to spíš boj. Nyní vládla negativa a to také změnilo Zemi. Vibrace mění to, co máte k dispozici. Potravinový řetězec se změnil, lidé začali jíst ze zoufalství maso, aby zůstali naživu. Po Atlantis došlo k hladovění, asi 12 000 př.n.l. Existovaly prosperující civilizace, ale ostatní začaly mizet. Mnoho Atlanťanů se přestěhovalo do Egypta a snažilo se tam znovu vytvořit svůj milovaný domov. Bylo to svěží území se spoustou vody a úrodné půdy, takže se pokusili začít znovu. Pyramidy tam zbyly po starověkých civilizacích, a tak se pokusily tuto energii využít, aby si pomohly, ale i Egypt byl uchvácen temnotou (pozn. pravděpodobně Hermes, Anunnaki).

Jakmile tito temní začali vládnout v Atlantidě, byli již součástí kolektivu Země a mohli se nyní inkarnovat kdekoli. Udělali to, a pak se jejich společníci z hvězd ukázaly jako donucovatelé. Země se změnila. Tolik se to změnilo. Potopila se do pekla.

Sharon:Takže jsi prožila svůj život v Polsku a měla jsi děti, protože já jsem z tvé pokrevní linie, a nakonec ses dostala do západní Evropy, protože jsem holandsko-německý mix.

Anara: Ano, jsme rodina. Všichni lidé jsou rodina. Prostě to musí pochopit. Fyzický vzhled je povrchnost. Krev je stejná. Duše je stejná. Zemřeli jsme stářím. Já zemřela kolem 150 let a Lenor kolem 160 let. Snažili jsme se udržet staré mystické cesty naživu, ale lidé se stali takovými, že je nemohli praktikovat; jejich frekvence byla příliš nízká. Snažili jsme se udržet znalosti naživu. Napsali jsme je na kameny a ty byly nakonec odloženy, takže nikdo nemohl získat znalosti. Napsali jsme to na papír a ten byl ještě zranitelnější. Mohl shořet. Takže v roce 12 000 př.n.l. prastaré znalosti zmizely.

Nyní na Zemi mnoho lidí není schopno žádného mystického cvičení, protože k tomu nemají správnou energii. Energie musí být pozitivní a musí jí být dostatek, aby bylo možné tuto praxi podpořit. Efekt vytváří vaše energie. Pokud máte méně energie, protože ji odvádějí zločinci, nemůžete to udělat. Praktikující se stávají skeptičtí, protože to pro ně nefunguje. Země je nyní regresivní, až na pár lidí, kteří drží mystická tajemství a praktikují je.

Uvědomila jsem si, že krásná nedotčená země mého narození je pryč a že byla nahrazena počátky toho, co se pro lidi stalo peklem, a to během 150 let. Tak rychle.

Sharon:Vidíš stále Lenora?

Anara: Občas ano. Mluvíme o návratu na Zemi. Jak se vám líbila negativita? Já jsem tak trochu smutná. Možná se vrátím na Zemi, až bude Země opět nedotčená, když bude ovoce padat ze stromů, jako to bylo, až bude znovu technologie krystalů a lidé přestanou trpět. Moje země snad povstane znovu z moře, alespoň její část, a já ji budu moci znovu vidět. Procházet se po jemné půdě a jíst její chutné ovoce. Možná.

Sharon:Děkuji za tvůj čas, Anaro.

Anara: Mám ho nekonečně. Jste vítáni.

Zdroj: https://sharonandivo.weebly.com/

Zpět