5657 INVAZE NA PLANETY - ZEMĚ, MARS A VENUŠE Cosmic agency

[ UFO ] 2021-02-19

Q: V určitém okamžiku jste řekli, že existuje devět planet v podmínkách podobných Zemi. Jaké jsou kromě Marsu a Venuše ty další?
Anéeka: První a nejznámější byla Alfa Centauri A3. Pro některé známá jako Phaeton. Dnes přejmenovaná na Alfratu, která je hlavní planetou Alfa Centauri neboli Alfratanů.
Ve stejné soustavě jsou např:
Sycorax - Alfa Centauri B3.
Phainon - Alfa Centauri A4
Stilbon - Alfa Centauri B1.

Plus 5 dalších planet v Canis Minor. Nevím, které to jsou, ale jsou pod pozitivní kontrolou Prokyonců v této oblasti, ale nemají nic společného s Prokyonci z Taygety na planetě Procyon. S poněkud nesrozumitelnými nomenklaturami:
Tau- Cete
GJ 667C- c
GJ 667C- e
V systému Canis Minor.

Sol 13B, tedy Venuše, a Kepler 296- e.
Všechny byly pod regresní kontrolou. Nyní již ne, s výjimkou jedné. Pouze Sol 13B je stále pod regresivní kontrolou, tedy Venuše.

Q: Jaký je rozdíl mezi planetami A a B v soustavě Alfa Centauri?
Anéeka: Jsou to tři slunce v trojité soustavě. Všechna tři obíhají kolem sebe. Jsou to Alfa Centauri
A, Alfa Centauri B a Alfa Centauri C. Hnědý trpaslík známý také jako Proxima Centauri. A, nebo B závisí na tom, kolem kterého slunce jednotlivé planety obíhají. Dají se najít na internetu, a informace jsou správné. Chybí pouze malé planetky a názvy jsou zastaralé, některé z nich. Jsou dostatečně
správné, aby ilustrovaly systém Alfa Centauri.

Q: Tau-Cete, GJ 667C-c a GJ 667C-e jsou z Canis Minor, a co Mars?
Anéeka: Pouze GJ je ze souhvězdí Canis Minor. O sluncích nemám žádné informace.

Mars je katastrofa. Jedna třetina regresivní kabaly Země, jedna třetina Maitre (Vysokých šedých) a poslední třetina Kudlanky z Ojalu. Mars nelze klasifikovat ani jako svobodnou planetu, ani jako planetu pod regresivní kontrolou.

Q: A Tau-Cete a Kepler, kde jsou?
Anéeka: Tau-Cete v souhvězdí Cetus, slunce Cetus- a, 12 světelných let od Země.
Kepler-62f obíhá kolem slunce Kepler 452, 1402 světelných let od Země, je velmi daleko. Upřesňuji, že Kepler-296e je podle mých údajů stejný jako Kepler-62f, jen je klasifikován dvěma různými způsoby, ale jde o stejnou planetu.

Q: Takže jediné planety pod regresní kontrolou jsou v současné době Venuše a Země?
Anéeka: Ano, alespoň v tomto sektoru. Je známo, že to, co je regresivní a co ne, je relativní, ale oficiálně, podle Federace, jsou to planety, které byly nebo jsou pod regresivní kontrolou, jako v případě Země. Všimněte si, že obvykle jdou po skupinách ve stejné sluneční soustavě, to je
pouze logické. Musela jsem si to teď porovnat s lidskými informacemi, aby moje informace dávaly smysl, protože tu mám jen planety s nomenklaturou Federace, čísla a frekvence jim přiřazené, které nemá smysl sdílet, protože jsou to jen posloupnosti čísel. Nezapomeňte, že se pohybujeme podle hvězdných map, podle frekvencí. Takže nemám hvězdné jméno mimo Zemi, které by foneticky odpovídalo každé planetě, s výjimkou těch zřejmých, jako je Venuše, Alfa Centauri, protože o nich existuje mnoho informací, Tau- Cete a Kepler-62f.

Q: Co dělá Federace na Venuši, jsou to ti samí, kteří jsou tady na Zemi?
Anéeka: Mají tam na oběžné dráze další vyspělou skupinu lodí, jakou mají na Zemi. Zde je největší lodí Federace andromedánská Viera. Na oběžné dráze Venuše je její identická sesterská loď Varena, plus podpůrná skupina nesčetných ras, které přilétají a odlétají, a které také přilétají a odlétají z oběžné dráhy Země. Regresoři, kteří ovládají Venuši, jsou stejní jako na Zemi a jsou na
Venuši pomocí skokových místností nebo portálů.

Q: Je na tom Venuše nyní lépe než Země a používá Federace stejná pravidla nezasahování?
Anéeka: Je to stejné, jen Venuše nemá tolik civilního obyvatelstva jako Země. Kabala spíše využívá Venuši jako letovisko pro její pláže a luxusní přímořská zařízení, protože Venuše v 5D je vodní planeta jako Temmer. Převážně vodní s několika pevnými nebo suchými kontinenty. Tropická rajská planeta. Její klima a atmosféra jsou stabilnější a přívětivější k biologii než Země.
Říká se, že je velmi horká a čistá kyselina sírová, to je kabalistická propaganda. Navíc je tu ten problém, že pokud se na věci díváte z 3D, uvidíte pouze 3D část toho, na co se díváte. Tento princip platí pro mnoho věcí.

width=


Q: Mají tam stejnou agendu jako tady, trpí tam také současnou situací? Nebo tam na obyvatelstvo neútočí?
Anéeka: Protože je jich málo, jsou proti Zemi regresivnější, protože Venuši zcela ovládli a mají ji pod kontrolou.

Q: Tedy jako Čína, poslušní?
Anéeka: Myslím, že jinak. Protože je tam velmi málo civilního obyvatelstva, mají je pod kontrolou jinými způsoby, které jsou momentálně méně invazivní. Jde o to, že pro Kabalu je na Zemi tolik lidí, že nad nimi není možné pokračovat v měkké kontrole. Na Zemi se děje právě toto.

Q: Aha, správně, rozumím. Proto pořád mluví o tom, že je přelidnění. Je to tím, že se jim vymykáme z rukou.
Anéeka: Ano, a protože se probouzíteí. Co nevidí, ale to je mimochodem jisté, je, že pokud je lidí tolik, a s tak destruktivní mentalitou pro planetu, je to kvůli nim a jejich špatnému vlivu.

Q: Pomáháte také Venuši?
Anéeka: Taygeta pomáhá Venuši prostřednictvím Země. Venuše je kolonií pozemské kabaly. Když se osvobodí Země, osvobodí se i Venuše, jdou ruku v ruce. Ale samotné osvobození Venuše neznamená osvobození Země. Země je klíčová. K tomuto datu jsme zde jediní Taygeťané. Pouze jedna loď s 28 Taygeťany.

Q: Planety Tau- Cete, GJ 667 C-c, GJ 667 C-e y Kepler-296e. Znáte historii některých z nich? Co se s nimi stalo?
Anéeka: Pouze to, že to byly velmi pozitivní planety, které žily v míru bez možnosti ochrany, pouze používaly svou vysokou frekvenci jako štít. Vlastně jsem pochopila, že si ani nemyslely, že by se měly před něčím chránit, takže přišli regresoři a prostě je takhle ovládli, bez jakéhokoli odporu. Právě proto Federace považovala za snadné, aby tam vletěla a zlikvidovala je, protože je to zjevně přímý nepřátelský zásah zvenčí. Pro srovnání, v případě Země jde o velmi složitý problém, který není tradiční přímou invazí.
Jako poznámku na okraj, právě proto nemůžete být jen láska a světlo, jak říkají mnozí New Agers, protože vás sežerou. To platí pouze ve vyšších hustotách, kde už není zlo. Proto nechápete, proč je Taygeta militarizovaná, i když ne lidským způsobem, prostě proto, že se musíme bránit.
Buďte ke všem laskaví a milující, ale noste ostrý meč.

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/planetas-invadidos-la-tierra-marte-y-venus-sin-video

Zpět