3439 Kvantový přechod. Varovná znamení Alikina

[ Ezoterika ] 2022-11-15

Globální znamení pouze naznačují - abychom se nestali obětí globálních změn, které na Zemi přinášejí nové energie, musíme se naučit žít v souladu s dobou změn. Svět se stává multidimenzionálním, spiritualizovaným a je připraven pomoci každému, kdo tyto změny přijal a kdo se učí žít spíše z pozice Ducha než z pozice trojrozměrného vědomí. Nový svět umožňuje nejen přežít, ale také stát se důstojnými šťastnými pány naší nové reality, tvůrci a spolutvůrci s ostatními. Když vstoupíme na cestu svého božského nesmrtelného Ducha a spojíme se s ním, můžeme plně využít svou sílu k vytvoření šťastného, důstojného a živoucího života. Můžeme si kdykoli přivolat na pomoc všechny energie a projevené energie hmotných objektů. Naše božské počátky mají jednu společnou energii, která nás a vše kolem nás spojuje. Energie přicházející z okolního světa jsou našimi vlastními příbuznými, jsou spojeny s jediným vědomím a jsou vždy připraveny nám pomoci - napovědět, vést nás k plánu naší duše, k pravé cestě Ducha a zabránit nám, abychom se vydali špatnou cestou. Je pouze nutné vstoupit do harmonie s Novým světem, jehož základem je Bezpodmínečná láska a Všepřijetí.

Nezapomeňte na svou intuici, rozvíjejte ji - ʺšestý smyslʺ, jasnovidnost - abyste cítili, co vám chce svět říci, abyste zachytili a správně rozpoznali jeho znamení, která povedou k Opravdovému štěstí a rozvoji, který byl kdysi podmíněn Stvořitelem při stvoření života na Zemi. Každou ze svých projekcí - tj. každého člověka na Zemi - chce Stvořitel vidět jako celistvou a šťastnou! Pro každého je na světě připravena šťastná cesta, vždy byla. Bůh ani jednou nechtěl, abychom byli nešťastní a stali se obětí, a to ani v temných dobách. Jen jsme nevěděli o svém právu a svém Duchu. Tak dlouho to před námi skrývali, dokonce se nás snažili vést, podmanit všemi prostředky, abychom svou prací a strádáním obohatili vládce světa, ale ne sebe. Na vzestoupené Zemi tomu tak přirozeně již nebude. Každý z nás je Stvořitelem milován. Každého v této poslední inkarnaci čeká jen ta nejšťastnější cesta. Stačí, abychom to v sobě přijali, abychom tomu důvěřovali, a celý svět kolem nás v nových energiích vzestupu - věci, jevy hmotného světa jsou povolány, aby nám pomohly.

Jestliže jsme v minulosti mohli své neúspěchy snadno svádět na ʺnešťastný osudʺ a karmu, nyní to nefunguje. Pokud nyní analyzujete některý ze svých NEÚSPĚCHŮ, zjistíte, že existovala VAROVÁNÍ, události nebo předtuchy, které vás jasně varovaly před špatnými rozhodnutími. Bůh samozřejmě respektuje naše rozhodnutí, každou naši cestu a nemá právo do ní zasahovat. Každý z nás je totiž obdařen svobodnou vůlí.

Někteří mohou svobodně zkoušet svého ducha a vědomě si vybírají utrpení a boj, aby objevili své silné stránky. A taková volba je čestná. Ale protože Bůh, celý vesmír a celý svět chtějí, abychom byli šťastní, každý je nutně varován, že si, řekněme, nevybíráte zrovna tu nejlepší možnost. Jak by se taková varování mohla projevit? Na cestě za, ne zrovna nejlepším, zvoleným cílem nebo záměrem se objeví nějaká překážka, která vám ublíží.
Například:
- Zavřou se pro vás některé ʺsmysluplnéʺ dveře, které ve skutečnosti vedou špatným směrem.
- Doprava dlouho nepřijede nebo nezastaví a vy znervózníte nebo ztuhnete při čekání na ni a přijdete s velkým zpožděním na ʺdůležitouʺ schůzku.
- Banka vám zamítne splátku nebo vám karta nebude fungovat na zaplacení nějakého školení (které ve skutečnosti nepotřebujete) a zachrání vás před podvodníky za nákup něčeho, co nepotřebujete.
- Nebudete schopni najít správnou adresu a zabloudíte, půjdete špatným směrem. Normálně bychom si mysleli, že to byla nehoda, ale náhody neexistují.
- Je to dialog světa s námi - který nás odvádí od špatné cesty a varuje nás. Naučte se tato znamení rozpoznávat!

V těchto a podobných situacích se na chvíli zastavte a položte si otázky:
Opravdu to potřebuji?
Jak se budu cítit, až dosáhnu tohoto cíle?
Jak to ovlivní svět kolem mě, bude to lepší?
Cítím ve své duši harmonii, která tam směřuje?
Mám se otočit na druhou stranu?
Co se stane, když to neudělám?
Naslouchejte svému vnitřnímu hlasu a také vnějším ʺodpovědímʺ. V té či oné podobě se určitě objeví. Někdo vám pravděpodobně hned zavolá a řekne větu, která potvrdí vaše pochybnosti, nebo vás naopak podpoří. V dopravních prostředcích nebo na ulici uslyšíte náhodný rozhovor, který vás utvrdí ve vašem rozhodnutí. Nebo přijde správná doprava, jakmile se budete chtít vrátit. Podíváte se nahoru a uvidíte ceduli se směrem, kterým chcete jít. Nebo se můžete ocitnout u těch správných dveří, které se otevřou a vy najdete přesně to, co hledáte, ale v jiné kvalitě - pro vás lepší.

To se mi stalo například minulý týden. Chtěla jsem se přihlásit do placeného léčitelského kurzu, stále ještě inspirována úvodními kurzy, ale po chvíli přemýšlení jsem měla pochybnosti, zda je potřebuji a zda je tato energie, která funguje už sto let, stále platná- zda nejsou tyto léčitelské metody v nové době zastaralé? Zradila bych své léčebné metody? Ale protože jsem se rozhodla, že se musím ještě něco nového naučit, rozhodla jsem se zaplatit, ale karta nefungovala - banka transakci neschválila. Zkoušela jsem to třikrát - no.... V pátek jsem šla na zkušební hodinu do baletního studia - moc se mi to líbilo - moje tělo prostě zpívalo! Snadno jsem si zaplatila předplatné na 24 lekcí - banka mi to schválila... To znamená, že to potřebuji k obnově a posílení svého těla! V duši je harmonie a lehkost! - Toto jsou znamení v akci.
Cvičení: Varovná znamení ve vašem životě
Prozkoumejte situaci ve svém životě, kdy jste udělali chybu. Vzpomeňte si na okamžik, kdy jste se rozhodli špatně, a na všechny okolnosti, které to provázely.
- Co jste cítil?
- Myslíte si, že existovala varovná znamení?
- Probíhalo vše hladce, nebo se vyskytly nějaké překážky?
- Staly se nějaké zvláštní, nepříjemné události, které zdánlivě přímo nesouvisely s vaším rozhodnutím, ale které vás jakoby vykolejily?

Cokoli nepříjemného, co přišlo spolu se špatným rozhodnutím, nebo se prostě stalo ve stejnou dobu, jsou varovné signály. Proč myslíte, že jste je ignorovali? Proč jsi trval na správnosti svého rozhodnutí a nechtěl jsi vidět, že to byla chyba? Možná jste nenaslouchali hlasu své intuice, ignorovali jste vnuknutí Ducha, protože jste se v duchu rozhodli, že je to nutné a správné? Možná jste spěchali, podlehli něčímu přesvědčování a nedali si čas na rozmyšlenou? Představte si, že jste se nastavili jinak a na první místo jste postavili sebe, svou vlastní božskou hodnotu, a ne to, o co jste usilovali. Odmítnutí všech obav zvenčí a jednání z lásky k sobě samému. Naslouchejte spíše svému vnitřnímu hlasu než hlasu někoho jiného.... Jaké by bylo vaše rozhodnutí? V žádném případě si svou chybu nevyčítejte. V této fázi vaší cesty to bylo logické. Snažte se z něj co nejvíce poučit a pokud možno něco opravit. Ale co když žádná varování neexistují? Pokud vše proběhlo hladce a výsledek nebyl uspokojivý, pak to není chyba, ale nezbytná lekce pro vás, která byla nevyhnutelná. V každém případě analyzujte, proč jste ji dostali, a využijte tuto zkušenost pro budoucí rozhodnutí.

Zdroj: https://absolutera.ru/article14078

Zpět