203 Co vám dává radost? Jeff Fasano /Archanděl Michael

[ Ezoterika ] 2020-02-24

Užíváš si života? Toho kým jsi v tomto životě? Toho, kde teď právě jsi? Užíváš si být ve svém životě teď a tady? Baví tě cesta vpřed k tomu, co chceš?

Nebo stále bojuješ o přežití aspektů svého života, možná proti nedostatku a omezení, protože tento boj dobře znáš? Možná si pleteš radost s bezpečím?

Ptej se na tyto otázky:

"Co pro mě znamená radost?"

"Je v mém životě radost?"

"Mohu se na sebe podívat a cítím radost?"

"Odsuzuji hanebné části sebe sama?"

"Mohu cítit radost ze svého nadání a darů?"

"Stydím se za své nadání a dary?"

Právě jste prozkoumali, kdo jste. Zkuste mít radost z poznání, kdo jste.

NEBO

Pokračujete ve vyhýbání se těmto pocitům tím, že udržujete staré vzorce, zvyky, rituály a připoutání ke vztahům, kde nejsou naplněny vaše potřeby?

Přináší vám vaše současné vztahy radost nebo vám umožňují neustále se potápět do svých starých pocitů a udržování starých návyků, vzorů a rituálů?

Existuje ve vašem životě vztah, který je udržováním starého vzorce, zvyku a rituálu? Pokud ano, jste teď a tady připojený ke starému.

Radost je přirozený stav bytí. Úkolem nyní je zvážit: ?Co je pro mě radost??

Zapište si vše, co je pro vás radost. Popište svou radost v detailech ze všech situací, které si pamatujete. Pokud se to rozhodnete udělat, je nejdůležitější, abyste se do sebe plně ponořili.

Toto cvičení je těžké pro většinu lidí. Pravděpodobně uslyšíte hlasy v hlavě, které budou cenzurovat vaši radost. Vynoří se pocity, kterým jste se dlouho vyhýbali, ignorovali je a popírali.

Co cítíš? Jaká je vaše první reakce, kdykoli začnete cítit radost? A jaké jsou pocity, které teď přicházejí?

Na kousek papíru si zapište slovo ?radost? a poté zapište všechny pocity, které vychází z napsání tohoto slova. Co okamžitě přijde? Slyšíte hlasy, které vás vedou k tomu, abyste popírali splnění toho, co chcete?

Radost jednoduše znamená pocit naplněný v hloubce a šíři vašeho srdce. Zažijte to naplněním sebe sama sebou - tím, že víte, kdo jste, tím, že jste, kdo jste a pocitem všech vašich pocitů. Radost je naplněna poznáním, jaké jsou vaše nadání a dary a vědomím, že je dáváte světu

jen tím, že jste.

Ačkoli je radost povzbuzována lidmi a situacemi kolem vás, nikdy není přijata z vnějšku. Radost je naplnění zevnitř. Radost se nenaučíte. Nelze ji naučit. Prostě je. Jste přirozeně radost. Když se podíváš na svou radost, jak moc se teď miluješ?

Zdroj: https://mailchi.mp/455783f259ad/archangel-michael-speaks-what-gives-you-joy

Zpět