608 Poselství Ježíše Krista July

[ Ezoterika ] 2020-11-03

Planeta Země nyní prochází aktivní restrukturalizací vrstev a rozvojem svobodné vůle lidstva. Lidstvo dosáhlo svého vrcholu ve vývoji a zašlo daleko od svého cíle. Nyní má každý člověk skutečnou volbu toho, kým je a o co se chce snažit. Tato volba je formována z již získaných zkušeností duše. Brána se otevřela. Do světla nebo do tmy. Nahoru nebo dolů. To se projevuje tím, že byl odstraněn omezující rámec, jako ve filmu "Očista" (The Purge), ale v subtilní rovině bude stonásobně zvýšena odpovědnost za činy.

Probíhá aktivní odhalení skutečných vibrací každé osoby. Je člověk připraven podlehnout strachu v jeho plném projevu? Patří sem pandemie, protesty a násilné činy. To vše se děje lidem ze strachu. Lidé, kteří si zvolí probuzené vědomí, nepodléhají strachu, vědomě si volí nebojácnost a odvahu. Jejich vibrace stoupají. Toto je druh testu. Všichni chcete žít v lepším světě, ale jste připraveni jej vytvořit.

Každý si vytváří svůj vlastní jedinečný svět, jste jako pod kupolí, dovnitř může vstoupit pouze to, co vám již patří. A pokud se projeví ve vašem světě strach a získává vaši pozornost, podívejte se mu do tváře s jistotou, že jste silnější. Na osvětlené cestě se nemáte čeho bát, rozsviťte světlo ve své kupoli a staňte se tímto světlem.

Lidstvo se rozdělí na dva proudy, konstruktivní a destruktivní. Všechno, jak to bylo dříve, pouze po této volbě si každý půjde svou cestou. Nechceme vás vyděsit, ale půjdete tam, kde to odpovídá vašim energiím, budete tam přitahováni jako magnet. Celý proces je řízen světelnými i temnými silami. Temní bojují o duše, potřebují kvantitu, ne kvalitu. Provokují vaše nejtemnější stránky. Každý je má. Ale volba je vždy na vás.

Jste na prahu nového světa a bude na vás, abyste se rozhodli, jaký to bude svět! Pomůžeme každému, kdo se na to zeptá! Každému, kdo se chce stát světlem nebo kdo se chce stát temnotou. A každému, kdo přijímá dualitu v jejím plném projevu. Výsledek však záleží jen na vás.

Pokud vás zajímá, zda s tím mají něco společného jiné civilizace - mají. Nyní je do tohoto procesu zapojen celý vesmír. Práce každého je důležitá, a zvlášť temných sil. Destruktivní civilizace získávají své zkušenosti skrze vás. Temnota vám dává právo volby, bez ní by nebyla možná, nebylo by si co vybrat. Jakákoli provokace je dílem temných sil, ale každý dělá svou práci. Vše je vůle boží! Mějte to na paměti, děti lidstva.

Berte temnotu takovou, jaká je. Bez hodnocení a s vděčností za příležitost zvolit si, za příležitost k uvědomění a za popud k rozvoji. Kolik nádhery a dobra se na vaší planetě v poslední době projevilo, kolik milosrdenství a soucitu, kolik soucitu a vnímavosti.

Kolik laskavosti a porozumění. Podívejte se na svět očima světla, pokud je blízko vás. Osvoboďte se od temnoty, nezapojujte se do jejích procesů. Temnota vždy byla a bude nedílnou součástí vesmíru, součástí sbírání zkušeností, tato zkušenost ve všech jejích projevech je k nezaplacení !!! Nastal ale čas najít si svůj směr. Existují dvě síly vesmíru, destrukce (temnota) a stvoření (světlo), to neznamená, že musíte opustit některou z nich. Naopak, podřiďte si obě síly, abyste neomezili vaše vědomí. Buďte stranou. Nezavrhujte své temné stránky, dávejte jim lásku, uzdravujte je, sjednocujte světlo a temnotu v sobě. Usilujte o Boha. Tak budete mimo systém, a volba bude stranou vašeho vědomí.

Zdroj: https://absolutera.ru/article9651

Zpět