1465 Nová Země KejRaj

[ Ezoterika ] 2021-10-07

Nejdražší, duše na Zemi se někdy mohou divit, o čem je život na Zemi. Ne každý si dokáže představit, jak by asi mohlo vypadat Nové nebe na Zemi. Řeči o LÁSCE a SVĚTLE pro ně mohou být anathema. Země jim připadá jako místo hněvu, smutku, chamtivosti, nemocí a chudoby (pozn. pokud provedu autocenzuru, tzv. mockingbird... tak chamtivost, nemoci a chudoba neexistují.... smutek je možná ještě povolen). Tyto myšlenky a emoce byly mnohým vštěpovány po celé věky vašeho pobytu na Zemi. Duše přicházejí a odcházejí a za dobu svého vtělení na planetě snášejí mnoho nenávisti vůči jiným duším. Někdy je to takříkajíc zakořeněno v samotném způsobu jejich bytí. Tento způsob života byl zplozen temnotou, jež se těmito temnými emocemi živila.

Drazí, TEĎ JE ČAS povstat a očistit svou duši od těchto temných emocí. Většina z vás, kteří čtete tato slova, chápe, co se děje, a usilovně na sobě pracuje, abyste se z temnoty dostali do Světla. To je práce, kvůli které jste sem přišli, drazí. TEĎ je ČAS, abyste se všichni přesunuli ze třetí dimenze do páté dimenze NEBE NA ZEMI. ZEMĚ neboli GAIA, je živý dýchající organismus, bytost LÁSKY a SVĚTLA, zná všechny duše na své planetě a pomáhá vyčistit poslední zbytky temných emocí ve vás. Zná i ty zlé a nařídila, aby planetu opustili. (pozn. vztahuje se to i na cenzory?)

GAIA se v tuto chvíli transcenduje a pro temné duše nemá na své planetě místo. Dochází u ní k velkému pohybu, protože se také přesouvá z temné třetí dimenze do světlejší páté , kde VŠECHNY duše mají na srdci její nejlepší zájmy. Všichni vidíte, jak se mění. Vybuchují sopky, dochází k zemětřesením, silným větrům, záplavám a podivným výkyvům počasí. Do mnoha jejích povětrnostních systémů bylo v minulosti zasahováno temnou agendou a ona se nyní pomalu vrací do souladu a rovnováhy.

Temné duše se snaží Gaiu ovládnout již po staletí. Trpělivě čekala, až se lidé změní, ale je ČAS, aby se všechny duše, které žijí na planetě, s ní sladily. Mnoho ,mnoho duší přišlo, aby jí pomohlo v pokroku. Její vzorce počasí se změní a na velké části planety bude mírné počasí, kde se lidem bude dařit. To vše se vám může zdát jako nesplnitelný sen a můžete mít pocit, že je to v nějaké vzdálené budoucnosti, ale vězte, že to vše se děje TEĎ (pozn. Sibiř rozmrzá a již tam staví nová velkoměsta - zatím města duchů). Frekvence, které v této době bombardují Zemi, umožňují těm, kteří jsou naladěni na Gaiu, pokračovat do Nové Země. Ti, kteří mají nižší vibrace a nejsou ochotni se změnit, nebudou schopni tyto frekvence udržet.

Mnozí z vás si ve svých tělech všimli mnoha příznaků, když procházeli těmito novými frekvencemi, které na planetě dosud nebyly známy. Vaše tělo takříkajíc dohání vaši duši. Buďte k sobě laskaví a ptejte se svého těla, co potřebuje, aby mohlo těmito frekvencemi projít. Mnozí z vás se cítí vyčerpaní a mají velmi zvláštní příznaky, když procházejí těmito novými frekvencemi. Vaše tělo a duše jsou propojeny s Gaiou, proto vždy naslouchejte tomu, co vám chtějí říci. Buňky ve vašem těle se neustále obnovují a přesně vědí, co potřebují. Vaše tělo může potřebovat více odpočinku, více slunečního světla, více živin nebo více pohybu (pozn. pociťuji potřebu více čokolády, ale to asi nebude od buněk). Buďte zajedno se svým tělem a naučte se ho MILOVAT bez ohledu na to, co se děje. V každém příznaku se vždy skrývá lekce, kterou je třeba se naučit. V každé nemoci se skrývá lekce pro duši, jakkoli je pro vás těžké ji vyslechnout. Čím více se naučíte naslouchat a MILOVAT tělo, v němž vaše duše přebývá , tím klidnější můžete být.

Mnoho technologií před vámi temná agenda skryla. Mnoho nemocí lidstva bylo udržováno temnou řídící agendou. Mnoho nemocí mohlo být vyléčeno již před dávnými věky a mnoho nemocí bylo jimi založeno, aby vydělali peníze na takzvaném léku. Peníze některým tzv. charitativním organizacím, jdou přímo těm zlým. Mnoho takzvaných nemocí ve světě bylo ve skutečnosti způsobeno temnou agendou, jak pro výdělek, tak pro udržení obyvatelstva v Matrixu strachu. Bylo vám zabráněno, abyste věděli o své vlastní moci jako bytosti BOHA. BŮH dal každé lidské bytosti na Zemi dokonalý imunitní systém, který udržuje tělo v rovnováze. V posledních několika staletích však byla vaše Země bombardována temnou agendou velkým znečištěním a mnoha takzvanými epidemiemi s cílem ovládnout vás. (pozn. to by cenzoři nikdy neudělali...). V posledním roce se mnoho lidí obávalo další. Každý rok zemře určitý počet lidí a to se nezměnilo. Strach byl zinscenován temnými, aby ovládli populaci. (pozn. tý jo, epidemie, imunita, to už jútub nezkousne)

BŮH dal všem duším svobodnou vůli žít na Zemi, aby se naučily své lekce, a vyšší bytosti do toho nesměly zasahovat. Program na de-populaci světa ale překročil hranici nevměšování. Velká část škod, které v mohl způsobit, byla zmírněn Vyššími bytostmi z mnoha hvězdných systémů. Některé duše se skutečně inkarnovaly, aby si v vyzkoušely příznaky a probudily obyvatelstvo ze spánku, a některé odvážné duše se inkarnovaly, aby zemřely a probudily další duše ve svém okolí.

Mnozí z vás jsou mezi ostatními, kteří ještě takříkajíc spí a věří tomu, co jim některé zkorumpované vlády říkají. Ti z vás, kteří se probudili, se cítí frustrováni ostatními ve svém okolí, kteří stále spí, ale věřte, VŠE JE V POŘÁDKU a váš čas přijde. Na planetě se probouzí spousta duší a jakmile se jednou probudí, už nebudou spát. Frekvence budou pokračovat, dokud se všechny duše neprobudí a temnota už nebude. Budete velmi potřební, abyste pomohli těm, kteří se dozvědí o nepříjemných Pravdách, které začínají přicházet ke SVĚTLU. Vlády, které jsou zkorumpované a nadále udržují obyvatelstvo ve strachu, budou předstiženy jinými ve SVĚTLE a místní komunity si budou moci lépe vládnout samy.

Mnozí z vás se obávají o své přátele a rodinu, kteří podlehli médiím (pozn. cenzurovaným...sakra hoši, to vás ještě bude mrzet). Nebojte se, neboť většina byla neutralizována a nebude jim způsobena žádná újma. I oni budou jako vy , až záhy vyjde najevo PRAVDA o tom, co se ve skutečnosti dělo. Nemůžete ostatní přesvědčit, aby smýšleli stejně jako vy. Časem se to naučí. Musí se to naučit sami, jako jste to udělali vy. Frekvence na Zemi jsou takové, že v této době probouzejí mnohoKejRaj dalších duší k jejich vlastnímu poslání na Zemi a k tomu, aby všechny temné zlé duše opustily planetu (pozn. pá pá, budete tam moc cenzurovat i vlastní nos). Je to již nařízeno.

Drazí, už žádný Strach, protože svět se mění . Rozhlédněte se kolem sebe a uvidíte změny, které se dějí. Gaia vzestupuje a vy vzestupujete s ní. Těšte se, projevte Novou Zemi, už žádný strach z nemocí, chudoby a nedostatku lásky, protože GAIA vám dá vše, co potřebujete. Promluvte si s ní a zeptejte se jí, jak jí můžete pomoci, a ona vám dá vše, co potřebujete k přežití. Jste silní, jste mocní a můžete sami manifestovat novou Zemi ve společenství s dalšími podobně smýšlejícími dušemi. Rozhodněte se opustit matrix Strachu, který se do vás pokusila nainstalovat temná strana. (pozn. zatím ještě s cenzurou... dávám jí 2 týdny...) VÍRA je mocná věc, nic ani nikdo vám nikdy nemůže ublížit. Bude vám dáno vše, co si budete přát.

Hodně se mluví o dnech temnoty, ale ve skutečnosti, kdyby se všechny duše probudily, žádná temnota by neexistovala. Budou nalezeny nové volné udržitelné energie (pozn. jsem u Bohemia energy... tak trochu rychleji bych prosila) a nové způsoby odstranění znečistění (pozn. občas je tím největším člověk, např. Babiš...). BŮH , GAIA a vyšší síly budou vždy podporovat všechny, kdo o to požádají. (pozn. tak to radši ne, podpořit Babiše by mi opravdu neprospělo)

Je ČAS se spojit s Gaiouc, všichni jste sem přišli, abyste s ní přivedli Novou Zemi. Do toho.

Zdroj: https://theagracesirius.wordpress.com/2021/10/07/the-new-earth/

Zpět