630 Archanděl Michael Linda Dillon

[ Ezoterika ] 2020-11-11

Není vítězství, pokud nevyhraje každý, ano, všech 8 miliard. V žádné zemi, rodině nebo společnosti nemůže být místo pro ty, kteří chtějí převzít kontrolu nebo vládnout, kteří chtějí použít násilí ... ať už jde o násilného partnera, nebo hrubý policejní orgán nebo hrubou hlavu státu, nebo zneužívající společnost ... není místo a nemůže existovat mír, dokud nebude toto vymýceno. A dáváme vám příležitost s naší láskou. Už dávno, desítky let a věky, jsem inicioval a volal po míru, což je doslova nemožné v den vašeho času na celé planetě. Vyžaduje se pouze rozhodnutí, rozhodnutí božské autority. Kdo učiní toto rozhodnutí a sdělí jej přes oceány a oblohu, pokud ne vy?

Stáli jste po mém boku v tolika bitvách, počítáme s tím, že jsi ve shodě, že jsi vůlí Tvé vůle, že jsi projevem lásky, že jsi klidem v bouři, že jsi hlasem pro rozum a lásky. To je výrazem vaší božské autority a vaší duchovní, emoční a duševní zralosti. Z naší strany nejde o to, zda jste připraveni. Jste dlouho připraveni. Pojďte tedy se mnou, prosím, a zprostředkujte mír, ukotvěte lásku a pamatujte na radost. Jsem s tebou.

Zdroj: https://counciloflove.com/

Zpět