2179 Smysl dění na Ukrajině Samaya

[ Ezoterika ] 2022-02-26

Serafim Sarovský, Nikolaj Divotvůrce

Odpověď na tuto otázku je velmi nejednoznačná. Jak už víte, neexistuje dobré nebo špatné, takže by bylo nevhodné dívat se na tuto otázku z pohledu jedné nebo druhé strany. V globálním měřítku jde o sbližování lidí s podobnou vibrací a orientací, a to právě na jemné úrovni. Mnoho lidí nepřemýšlí o tom, jak žijí a proč žijí, ale prostě jedou podle scénáře. Žádná volba jim vlastně nebyla předložena. Jakýkoli silný otřes nutí každého člověka, aby se sám v sobě rozhodl, aby složil zkoušku, a sice jak se k té či oné události globálně postavit. Nemluvíme o emocionalitě nebo projevech citů, protože zde působí trochu jiné mechanismy, i když mechanismus interakce čaker v tomto druhu konfliktu byl popsán dříve. Tím je myšleno, že po výskytu události, po obdržení informace o ní, se člověk vnitřně rozhoduje, zda doprava, nebo doleva, a volí svůj vlastní postoj. Nezáleží na tom, zda si to uvědomuje, nebo ne, zda ho událost samotná zajímá či ovlivňuje, nebo zda ji jen náhodou slyšel v rádiu. Okamžitě se objeví vnitřní postoj, který změní vektor budoucího pohybu. Člověk si toho na první pohled ani nemusí všimnout. Stejně jako v případě vakcíny, kdy se člověk vnitřně rozhodl, zda se nechá očkovat, nebo ne, došlo k tomuto rozdělení. Tak dochází ke stratifikaci lidské společnosti. K takovým ″zkouškám″ - korekcím kurzu dochází neustále, s větší či menší intenzitou, a společnost se postupně stratifikuje, je to přirozený proces spojený s tím, co nazýváte přechodem. Ve skutečnosti neexistuje žádný přechod, všichni jste ve stejném prostoru, ke všem přicházejí stejné energie obnovy. Na jedné straně ovlivňují scénář, který uvolňuje prostor pro nové strukturální formace, a toto uvolňování je vždy bolestivé. Na druhé straně existuje rozvrstvení lidí v jemné rovině, jak bylo popsáno výše. Když je tedy stratifikace dostatečně silná a prostor iluze je připraven, dojde k oddělení prostorů z hlediska scénářů a událostí. Mnozí si toho nevšimnou, protože všichni žijí v jednom scénáři a k ostatním nemají přístup. Teprve v okamžiku oddělení, tedy nyní, si člověk všimne existence různých scénářů. A v tom je zajímavost a jedinečnost okamžiku. Co se týče podstaty toho, co se děje, a důsledků pro tři zúčastněné země, podstata je samozřejmě velmi obsáhlý pojem a liší se z různých úhlů pohledu. Když se podíváte na jemnou úroveň, na úroveň svých jemných těl a příslušných egregorů, uvidíte, že všechny tři země jsou pokryty egregory, které ovlivňují vědomí lidí. Jejich vliv se liší svým složením a mírou. Zvláště hluboko proniká část převislá nad Ruskem, která se jako plíseň šíří dolů a vrhá své výtrusy dál a dál do šířky. Není otázkou, zda je to špatně nebo dobře, je to prostě fakt. Výsledkem této situace bude změna tvrdě vládnoucího egregora v Rusku, a v dlouhodobém horizontu oslabení vlivu těch přidružených. Pak bude možná a obnovena výměna energie a myšlenek mezi těmito třemi zeměmi, což povede k celosvětové obnově.

Zdroj: https://absolutera.ru/article12551

Zpět