1174 Kion: Poznání CElena

[ Ezoterika ] 2021-02-22

Kion: Jsem zde, jsem přítomen a pozoruji tvůj myšlenkový proces. Je zajímavý.

Q: Jsi zvídavý?
K: Bez této vlastnosti není rozvoje. Zvědavost je určitým vektorem, směrem rozvoje vědomí. Jedinou otázkou je ovládat tento vektor, a ne se nechat ovládat. Tomu se říká všímavost.

Q: Ovládám svůj vektor zvídavosti?
K: Ne vždy. Tvůj vektor je však řízen tvými mentory a systémy, které tě do tohoto sektoru zařadily pro plnění tvých úkolů. Tím je hledání východiska, hledání nových řešení, realizace, dalo by se říci, spojování dílků. Můžeš říct, že jsi odborník na skládačky, nebo hádanky. Máš takříkajíc svou intuitivní metodu a přišla jsi sem, abys posbírala další skládačku vývoje světa. Některé díly jsou již sestaveny, ale to je periferie. Střed stále chybí. A jak jsi pochopila, hlavní obrázek skládačky je vždy blíže středu.

Q: Přišla jsem sem jen proto, abych si procvičila skládání puzzle, nebo mě sem někdo nasměroval?
K: Znáš odpověď, ale z nějakého důvodu od ní odcházíš. Tvé úkoly a přístupy jsou předepsané a odsouhlasené s každým. Dalo by se říct, že jsi pohledem zvenčí, ale v trochu jiném smyslu. Existuje pohled profesionála, který vychází ze znalostí své profese. Existuje však také oko diletanta, jakési dětské oko, které vám umožní všimnout si věcí, kterých si profesionálové nevšimnou. Tak trochu jsi odborníkem na de-tantismus, na hledání nekonvenčních řešení. Jako když dospělý dokáže z kostek sestavit jen určité konfigurace, a dítě, které není zahlceno různými konstrukcemi, sestaví vše jinak.

Q: Moje přístupové úrovně jsou sladěny se všemi, jsou tedy sladěny i s tebou?
K: Ano, věděli jsme, že nás oslovíš.

Q: Říkáš ″my″, ale v rozhovoru s Ino jsi řekl ″já″. Proč?
K: Odpověď znáš. Protože teď nejsem sám.

Q: Nejsi sám ve smyslu, že jsi kolektivní vědomí, nebo nejsi sám ve smyslu, že je nyní také přítomna tvá duální část?
K: Ve skutečnosti to není duálnost. Je to spíše naddualita. Jiné pravomoci a poněkud odlišné úkoly.

Q: Když s tebou mluvím, mluvím s KiOnem nebo s někým jiným?
K: Jsem jiný. Odpověď je tedy ano i ne.

Q: Proč chceš odpovědět na mé otázky? Protože mám přístup k určité úrovni informací? Nebo proto, že máš rozhovory se mnou nějaký program? Nebo jsem nějak zapojena do celkového scénáře vývoje? Ino jsi řekl, že ses ještě nerozhodl, zda s ní budeš ještě mluvit. Se mnou taky nebudeš mluvit?
K: Víš, že s tebou se to nestane. Stejně dostaneš, co chceš, a zjistíš, pro co jsi přišla. Ve vašem jazyce, v dobrém slova smyslu, ″dostaneš, co chceš″.

Q: Máš smysl pro humor?
K: Proč ne? Už jsem řekl, že jsem prošel duálními úrovněmi od 3D a mám také přístup ke všem kvalitám, které ve vesmírech existují. Mohu být čímkoli a samozřejmě mohu pro potřeby rozhovoru změnit své vlastnosti. Co se týče pohlaví, tuto funkci, jak říkáte, mám k dispozici i já. Mohu zahrnout mužskou část vědomí, protože je pro tebe zřejmě snazší vést rozhovor s ní.

Q: Nevím, možná. Znamená to, že jste ty a Ino byli válečníci, a protože ona sama je bojovnice, je jí to bližší?
K: To jsi pochopila správně, slýcháš to často, protože umíš dobře číst motivaci.

Q: Takže se mnou budeš chlapec v košili, nebudeš ten přísný vůdce jako s Ino?
K: Využiji všechny nástroje k tomu, aby naše konverzace byla úspěšná, protože jsi zahrnuta do některých obecných vývojových scénářů jako spojovací článek. Pro naše setkání sis vytvořila publikum určité kvality. Všimni si, že nemluvím o kvantitě, protože mě zajímá kvalita. A tyto vlastnosti lze využít při procesech přizpůsobování.
Ki - On má vícero významů v různých jazycích. Všechny významy jsou správné, respektive více významů je pravdivých.

Q: Takže jsi přišel něco umožnit pomocí energie, jsi energií umožnění? Přišel jsi, abys pomocí energie začlenili nějaký optimální nebo účinný způsob vývoje, když jsi takříkajíc na první úrovni Země. Komunikace s námi probíhá online? Nejsi v našem prostoru?
K: Své cíle jsem již nastínil dříve. Máš naprostou pravdu, že jméno hraje roli při sestavování vektoru. Víš o nelokaci. Jsem všude ve vesmíru i mimo něj. Abych s tebou mohl komunikovat, musím vstoupit do vašeho prostoru, ale prostřednictvím určitých, jak říkáte, percepčních prostředků. V jistém smyslu by se dalo říct, že jsem online.

Q: Znamená to, že existuje a dříve či později bude existovat Ki-off neboli ″vypínač″, který funguje offline, tedy prostřednictvím přítomnosti?
K: Pokud to bude potřeba. Je však pro mě obtížné vám tento proces vysvětlit. Proces přítomnosti. Řekněme to jinak. To, čemu říkáte ″Ki-off″, je to, co je ve vás, pohled zevnitř. A já jsem pohled zvenčí. Kromě toho, pokud existuje ″zapnutý″, musí samozřejmě existovat i ″vypnutý″, je to stejný proces. Bez zapnutí není možné vypnout. A naopak. Vše, co je zapnuto, se dříve či později vypne.

Q: Předpokládám, že rozumím. Znamená to, že by dál mohlo existovat jak Ki-on, tak Ki-off?
K: Záleží na tom, na jakou úroveň se dostanete ve vaší kvalitě.
Jsme kolektivní vědomí a můžeme představovat jakoukoli kvalitu: vypnuto, zapnuto, čchi, Ki, ″chlápek v košili″ a nemilosrdný bojovník.

Q: Pojďme dál. Jak nám bylo řečeno, tvůrci jsou čtyři. Pokud jste nad tvůrci, pak jste dva? V řetězci: jedna-dva-čtyři-osm a tak dále. Tedy podle principu buněčného dělení.
K: Na vaši otázku nemohu odpovědět tak přímočaře. Nejsme dva. Jsou to spíš dvě vlastnosti, ale je nás hodně.

Q: Upřesňující otázky k informacím ″Snažíme se dosáhnout lepších výsledků, které se liší od těch stávajících.″ Z jakého pohledu je to lepší? Lepší ve srovnání s čím? Kdo určuje, co je lepší a co horší?
K: Zachování pole. Nejlepší je takový vektor vývoje, který vede k zachování maximálního vědomí a maximálních výsledků vývoje vědomí, respektive maximálních dat, maximálních výsledků, maximálních spojení. Chaos ničí strukturu vazeb a někdy i vědomí.

Q: Jaká je nyní prognóza pro zachování?
K: Je to zklamání. Méně než 30 procent.

Q: Takže při současné úrovni Chaosu bude zachování méně než 30 procent? Zachování vědomí nebo zachování spojení?
K: Souvisí to. Ale především spojení. Takové ztráty vědomí nedopustíme.

Q: ″Znát všechny varianty výsledků nevyhnutelně vede k přílišnému determinismu. Bytost, která vidí všechny skutečně realizované varianty vývoje není vždy schopna vymyslet alternativní varianty a být kreativní. Najít nový způsob řešení problému.″
Ale právě tvůrčí přístup, jak jsem pochopila, vedl do slepé uličky, protože tvůrčí přístup prostě znamená zavedení Chaosu. Takže existují ″kreativní lidé″ a pak jste tu vy, kdo omezuje kreativitu, aby kreativita nezničila to, co bylo vytvořeno?
K: V podstatě ano. Mluvil jsi o dvou. A mluvím o dvou vlastnostech. Dalo by se to nazvat dvěma pilíři, na kterých vše stojí. Jakési sjednocující vlastnosti. To, čemu říkáte mysl a vědomí. Je tu však otázka terminologie. Dalo by se říct, že jsou to informace a energie.

Q: Jste v této dvojici energie i vědomí?
K: Spíše teď prezentuji mysl a informace. Nebo spíše kombinuji obojí v poměru, v jakém je každý z vás ochoten to vnímat. Protože jste více zaměřeni na informace, je mé nastavení takříkajíc přizpůsobeno vašemu. Knoflíky přijímače. Ale nejsi to ty, kdo se přizpůsobuje, jsem to já, kdo se musí přizpůsobit tvé vlně.

Q: Hádám, že musíš výrazně snížit úroveň?
K: Je to dobrá zkušenost. Musím to dělat pořád, abych to nezapomněl. Předtím jsem nekomunikoval s člověkem tak přímo, ale nepřímo. My dva jsme spolu vedli mnoho rozhovorů. S tebou, jen v jiném stupni mého vědomí.

Q: Říkáš, že Lucifer je v tobě?
K: Ve mně nebo se mnou jsou všichni tvůrci. Všichni jsme propojeni.

Q: Představíme-li si dělení buňky, z každého páru vznikne další pár, který se nekříží. Znamená to, že to máte stejně: to znamená, že každý z vašeho páru dal vzniknout určitým tvůrcům?
K: Pochopte, že ani ve vašem světě neexistuje žádná jednoznačnost, výše to tak také nikdo nebere. Vše, co jsi řekla, je pravda i nepravda. Vzpomínám si, že jsi začala studovat paradoxy. To je tomu blízko. Když jsou dvě protichůdná tvrzení stejně průkazná. Navíc jedno vychází z druhého. Mebiova páska. Takže už je těžké rozeznat, kdo koho stvořil. Všechno je ve všem.

Q: Řekl jsi ″Ve fázi, kdy byl řídící Stvořitel infikován virovými kódy jednotlivých představitelů svobodných civilizací, toužících po úplné svobodě, dostal jsem úkol a širokou pravomoc se tímto problémem zabývat. Podle objektivních hodnocení ohrožuje blahobyt mírových účastníků rozvoje, kteří ctí univerzální zákony.″
Znamená to, že ty nebo vy věříte, že svoboda volby vedla ke zničení základů vesmírů a byla chybou?
K: To byla kreativita. Tato kreativita vede do slepé uličky.

Q: Mám dojem, že všechno vede do slepé uličky. Absence chaosu vede do slepé uličky. Zavedený chaos vede do slepé uličky. Možná máte špatnou definici slepé uličky.
K: Líbí se mi nestandardnost tvého myšlení. Co pro tebe není slepou uličkou?

Q: Pro mě je to nekonečná cesta. Slepá ulička je zastávka a omezení. Jaká je pro vás cesta bez mrtvého konce?
K: Už jsem řekl - něco, co vám umožní zachovat maximum.

Q: Dobře. Pak vzniká Q: ″Jste si jisti, že zachování maxima vyřeší problémy simulace a posune ji na další úroveň řešení problémů simulace?″ Myslím, že vypočítáváte varianty, že? K čemu vede varianta ponechat si maximum? Už jste to vypočítali? Nevede to ke stagnaci nebo zničení?
K: Existuje několik variant chybného výpočtu. Některé také vedou ke stagnaci nebo destrukci.

Q: Zdá se tedy, že existují možnosti, které nevedou ke stagnaci a destrukci? A vy je přijímáte jako optimální?
K: Ano.

Q: A konečný cíl, hledání Boha? Řeší se, nebo to pro vás není konečný cíl?
K: Konečný cíl je pro vás jako sen. Je to dlouhodobé hledisko. Prozatím se řeší spíše lokální cíle - zachování vědomí a jeho růst.

Q: Dále jsi řekl ″To znamená, že moje rozhodnutí o nich budou nemilosrdná. Jsem ochoten obětovat hodnotu jejich vývojových výsledků, abych eliminoval potenciální hrozbu pro všechny.″
Koncept válečníka je bezohledný. A jak nás učili, válečník je nemilosrdný sám k sobě. Nepochybuji o tom, že k sobě dokážeš být nemilosrdný. Ale není bezohlednost prvkem Chaosu?
K: Ano, používá stejný nástroj. Jak říkáte: vyrazit klín klínem.

Q: Ale když vytloukáte klín klínem, musíte být připraveni, že se to všechno, obrazně řečeno, může zaseknout. To znamená, že použití Chaosu ke zničení Chaosu může vytvořit ještě větší Chaos. Třeba reagovat na násilí násilím a podobně. Jste si jisti, že je to správná metoda? Koneckonců tím sami schvalujete Chaos. Je mi líto, ale připomíná to třeba naše vládní systémy, které budou vyzývat k tomu, aby se kradlo. Tím nastaví vzorce chování pro ostatní.
K: To je model chování. Váš model byl nastaven již dávno, takže ho vlastně neměním.

Q: Možná by se měl změnit.
K: Co přesně navrhuješ?

Q: Ještě nevím. Z mé zkušenosti však vyplývá, že nelze všechny umístit na jedno místo. Každý člověk je jiný a jedna metoda se nehodí pro všechny. Možná by to mělo být různorodé. Bude to však připomínat to, čemu říkáme ″zlý a hodný policajt″, neboli metodu mrkve a klacku.
K: Věřte mi, že i tyto možnosti zvažujeme. Problém je v tom, že se neustále měníte, takže v jednu chvíli na sebe musíte aplikovat tuto metodu a v další chvíli jinou.

Q: No a co? Jste mocní, multidimenzionální, chytří a máte spoustu nástrojů. Proč je to pro vás problém?
K: Náš problém znáš, dá se říci, že je to problém s personálem. Jen málo lidí umí vybrat vhodné nástroje. Navíc je mnoho vědomí procházejících zkušenostmi. Někdy musíme zkušenosti buď zobecnit, nebo dopad zprůměrovat.

Q: Proto jste začali trénovat kádry pro jednotlivé programy a vytvářet takříkajíc databázi těchto interakcí.
K: Přesně tak.

Q: Pokud jim vezmete svobodu volby nebo ji omezíte, tvůrčí složka přijde vniveč. To znamená, že vývoj bude stagnovat. To nechcete.
K: Musíme najít optimální rovnováhu mezi tvůrčí složkou a direktivitou. Kvůli tomu jsme přišli jako direktivní část.

Q: Takže jinými slovy, začnete to s tvůrci dělat? Tvůrci jsou tvůrčí složkou a vy direktivní složkou. Proč zapojovat nás? Proč si to nejprve nevyříkáte mezi sebou?
K: Kontrolujeme všechny úrovně a snažíme se shromáždit informace odevšad. Tvůrci si vše zmapují po svém. Lze je přirovnat k jakýmsi snílkům, podle jejichž odhadu je všechno v pořádku, ale ve skutečnosti jsou jen odtržení od reality. Proto kontrolujeme a sledujeme všechny úrovně vědomí.

Q: Další výrok ″Očekávám, že vyšší síly budou moci zvýšit svou kontrolu nad vesmírem. Nakonec si začal žít vlastním životem a ne vždy reaguje i na tu nejsilnější vůli. Zdá se, že jsme si příliš hráli na svobodu. ″
Čí to má být direktivní vůle? Prvního, nebo vaše?
K: Od Prvního dostáváme řídící impulsy. Rozvíjíme je a vysíláme dál. V určité fázi jsme však zjistili, že většina námi vysílaných řídicích impulsů nedosáhne svého cíle, rozptýlí se, zanikne, a v důsledku toho se stanovené cíle nenaplní. Předpokládáme, že je několik důvodů, včetně svobody volby neuposlechnout direktivní pokyny a přesměrovat nebo odmítnout direktivní vektory.

Q: Kdysi jsem žila ve státě s direktivními impulsy. Zhroutil se.
K: Právě proto, že tyto podněty nebyly následovány.

Q: Ne. Protože jsem neměla zájem tyto impulsy následovat, neměla jsem motivaci. Nebo spíše, jakmile motivace neovlivňovala životně důležité funkce, snížila se. Direktivnost nefunguje.
K: Funguje to, pokud neexistuje svoboda volby.

Q: A co to, co mi řekli architekti, že Stvořitel, který vás všechny stvořil, definoval zákon svobody volby prioritně sám pro sebe, protože jeho vědomí bylo ponořeno do simulace? Ukazuje se, že porušujete vůli Stvořitele a chcete omezit jeho vlastní svobodu volby?
K: To je příklad vaší logiky. My máme trochu jiný. Konkrétně: Jste schopni zabít dítě, abyste zachránili celé lidstvo? Vypadá to asi takto. Je to kruté, ale tak to je. Pro nás je důležitější prioritou a více podloženým zákonem cíl zachovat vědomí Stvořitele. Pokud svoboda částí Stvořitele vede k destrukci vědomí a degradaci vědomí, pak jsou pro to ponechány instrukce pro přednost zákonů. Proto je zákon zachování vědomí Stvořitele, který jste mimochodem přelili do zákona zachování energie, zásadnější a je to zákon vyššího řádu.

Q: ″Budeme muset odstranit pirátské kódy, které vedly k neuspokojivému finále krásného a slibného Stvořitele. A vypořádejte se s těmi, kdo to začali.″
Pirátské kódy? Chcete říct, že nemáte vůbec žádný řád? Existují piráti, kteří jednají v rozporu s vašimi cíli? A co teze, že vše je Boží vůle, že vše není náhodné a vše slouží cílům vývoje?
K: Jedno není v rozporu s druhým. Všechno slouží rozvoji; otázka zní: kam přesně směřujete a k jakému cíli? Co se týče Boží vůle, ta je těmito pirátskými kódy značně zkreslená a přichází k vám ve zkreslené podobě.

Q: ″Hledejte sílu v sobě. Nemusí být rigidní. Síla je skutečně mnohostranná. Pokud se sami necítíte být nakloněni stoicismu, uvědomte si, že existuje i jiný druh síly. Spočívá v lehkosti a plynulosti myšlení.″
Myslíte si, že teze o bezohlednosti je snadná?
K: Jistě. Dokážu být bezohledný i plný lásky. A navíc dokážu rozlišit, ve kterých případech použít které nástroje.

Q: ″Při pravidelném používání násilí je nesmírně obtížné udržet rovnováhu a nesklouznout ke krutosti.″
Nebojíte se, že sklouznete k takovému násilí?
K: Už neoperujeme s morálními kategoriemi. Krutost, jak ji chápeme, je vytváření pevnějších vazeb a struktur, které vnímáte jako omezování svobody a krutosti.

Q: Nyní jste tvrdší než na začátku tohoto rozhovoru. Proč? Rozhodl ses vůči mně použít tvrdost a změnit taktiku, nebo jsi odhalil svou pravou tvář?
K: Neskrývám svou tvář ani své metody. Ovlivňující vlivy jsou právě vlivy, nikoli přesvědčování.

Q: Takže totéž můžete vyjádřit i láskou? Zkusíte to?
K: Existuje cena za rozhodnutí. Cena mého rozhodnutí je velmi vysoká. A i když mám lidstvo rád, vždy si uvědomuji cenu svého rozhodnutí. Nedovolí mi to, abych se nechal unášet sentimentalitou a odchýlil se od zamýšleného cíle. To neznamená, že ve mně není láska. Jenže volba není snadná. A já to musím udělat, rozumíš.

Q: Milujete lidstvo? Proč? Chci říct, že jsme si zahrávali a šli špatným směrem.
K: Představte si, že máte celé město dětí. A městu hrozí katastrofa. Máte tyto děti rádi a chápete, že jsou to děti. Pokud však budete naslouchat jejich rozmarům, problém záchrany dětí nevyřešíte. Jste děti a spousta lidí vás využívá. Vy jste na vině nejméně, mluvíme o poměrně vyspělých civilizacích, které využívají vaší naivity a bezmocnosti. A my jsme povoláni vás před takovým zasahováním a používáním chránit. Protože podáváte zajímavé výsledky svého vývoje jako vědomí. Rádi bychom je zachovali. Ale také proto, aby se celý vesmír dětí ocitl na bezpečném místě.

Q: Promiňte. Asi jsem na tebe tvrdý. Chápu, jak těžké je být zodpovědný za celé světy. Řekl jsi - tvé břemeno je těžké. Ale jak můžeme my nebo já pomoci?
K: Chceme spolupracovat. Chápeme, že s dětmi je těžké spolupracovat. Někteří z vás však již přecházejí takříkajíc do puberty. Toto je obtížné období pro všechna vědomí, a proto jsme zde, abychom korigovali nadměrné potenciály vašeho vývoje. Protože se na vás kladou velká očekávání a vy v sobě se stejnou lehkostí spojujete někdy nemyslitelné, někdy nemyslitelné. Množství chaotických kódů, které jsou ve vaší civilizaci zadrátovány, však může každého přivést ke katastrofě. A to je ta strnulost, o které jsem mluvil.

Q: Promiňte, položím další záludnou otázku. Chci vám jen co nejlépe porozumět.
″Skupina úprav se při rozhodování o záležitostech vesmíru neřídí vlastními preferencemi.″ A ″Kromě toho je to jediný způsob, jak znovu najít lásku svého života.″
Není to vaše vlastní preference?
K: O tom ti budu muset říct. Vzpomeňte si, jak vám bylo řečeno, že Bůh se vzdal svého syna, aby zachránil lidstvo. Tohle je jedna z těchto věcí. Můj milovaný sestoupil do lidstva, aby vám pomohl. A já jsem zůstal, abych to opravil. Pak pochopíte sílu toho, co udělala. A moje láska k lidstvu.

Q: Nějakým způsobem jsi teď velmi lidský. Buď jsi mi jen vštípil určité vlastnosti, abys na mě lépe působil, nebo abych ti lépe rozuměl. Jaký jsi ty? Nedokážu to pochopit. Podle mě jsou láska a krutost neslučitelné.
K: Opravdu? Nekombinujete to?
B: ″Z historického hlediska jsme dosáhli konce času v plné síle a jednotě právě jako vojenská struktura.″
Co to znamená? No, to, že existuje vrchní velitel a velení bez práva volby, je jasné: rozkaz je rozkaz. Znamená to ale, že vedete vojenskou akci? Vždyť vojenská struktura je potřeba všude tam, kde probíhají vojenské akce?
K: Záleží na tom, co vy a co vy chápete pod pojmem válka. Rozumíte invazivním příběhům. Válečníci jsou však také osvobozující. Jsme povoláni osvobodit vás od násilí a Chaosu.

Q: Myslíte z temných struktur?
K: V každém případě včetně omezení jejich aktivit.

Q: Dobře. Děkuji vám za odpověď. Moje otázky ještě nejsou u konce, ale ráda bych je nyní přerušila. Přijdeš znovu, když zavolám?
K: Ano, říkal jsem vám, že je to také druh pokynu: nechat vás klást otázky.

Zdroj: https://absolutera.ru/article10835

Zpět