4464 Pohled do budoucnosti Owen Waters

[ Ezoterika ] 2023-06-05

Protože vaše mysl může volně cestovat do jakéhokoli jiného bodu v čase a prostoru, máte schopnost nahlížet do budoucnosti podle libosti. Přinést zpět požadované informace sice vyžaduje čas a trpělivost, ale zvládne to každý. Čím hlouběji se dostanete do stavu meditace, tím více záblesků o předmětu vašeho zájmu získáte. Stejně jako u jakéhokoli jiného cvičení platí, že čím více se v nahlížení do budoucnosti cvičíte, tím lépe vám to jde.

Při pohledu do vzdálené budoucnosti se připravte na to, že budete svědky světa plného úžasných výdobytků mysli a ducha. Svět za tisíc let je pro nás stejně ohromující, jako by byl současný svět pro člověka, který by se právě přenesl časem z roku 1500 do dnešního high-tech hluku a rachotu. Za tisíc let už hluk a rachot zmizí. Po krajině jsou rozmístěna ekologicky vyvážená miniměsta s výškovými centry aktivit uprostřed, obklopená příjemnou zelení a obytnými domy. Nepotýkají se s dnešními problémy s hurikány a pobřežními záplavami, protože kromě některých rekreačních zařízení jsou postavena daleko od pobřeží. Výhodné lokality se často nacházejí v blízkosti úpatí hor, které zajišťují přirozený celoroční odtok sladké vody. Tyto komunity vyrábějí čistou energii z univerzálních zdrojů, neznečišťují životní prostředí a jsou zcela v souladu s přírodou.

Vyrábějí předměty podle potřeby, a to tak, že je nejen zhmotňují, ale na zakázku vyrábějí i materiály potřebné k jejich výrobě. Pokud byste tedy chtěli sadu dekorativních, masivních zlatých talířů, stačilo by si je objednat a byly by pro vás zhmotněny v hotové podobě. Nejpracnější částí procesu by bylo rozhodování o výtvarném návrhu.

Skutečné překvapení začíná až u způsobu jejich přepravy. Při pohledu na tato města budoucnosti nevidíte prakticky žádná vozidla, která by se po nich pohybovala. Žádná osobní auta, nákladní auta, vlaky, a dokonce ani létající vozidla. Standardním způsobem cestování je teleportace.
Tajemství teleportace spočívá v uvědomění si, že na úrovni jemné magnetické energie má každé místo na světě svou vlastní charakteristickou vibraci. Nekonečná bytost navrhla vesmír tak, že vše v něm je jedinečné. Každá sněhová vločka je jedinečná, každá lidská bytost je jedinečná, a dokonce i subatomární částice jsou jedinečné. Nepřekvapí tedy, že každé místo ve vesmíru má svůj jedinečný vibrační podpisový vzor.

Každé místo na planetě působí jinak. Můžete si to sami vyzkoušet. Kdybyste měli k dispozici výběr podobně vypadajících fotografií ulic v různých městech, vaše intuitivní schopnosti by vám mohly říci, ve kterém městě byla která fotografie pořízena. Existence jemného energetického podpisu pro každé místo bude začleněna do teleportační technologie. Budou vyvinuta vozidla, která se mohou izolovat od struktury prostoru tím, že kolem sebe vytvoří energetickou bublinu nebo silovou clonu. Jakmile se vozidlo izoluje, musí se pouze naladit na vibrační signaturu zamýšleného místa určení. Když se pak izolační bublina vypne, vozidlo nemá jinou možnost než se vynořit z ̎podprostoru ̎ na místě, které odpovídá jeho nové signaturní vibraci. Výsledek: Okamžité přemístění.

Skutečná zábava začne, až v budoucnu začnou stejný typ vozidel používat lidé, kteří dostatečně rozvinuli své vědomí, aby se naladili na cíl cesty a vědomě jej řídili. Pak budou pomocí kombinace vědomí a technologie vybaveni k pohybu nejen v prostoru, ale i v čase. Ano, konečně stroje času! Autor knihy ̎Stroj času ̎ H. G. Wells by byl ohromen.

Zajímavé na čase je, že není pevně daný tak, jak jsme si mysleli. Jsme naučeni vnímat minulost jako pevně danou a budoucnost jako něco, co se stane stejně konkrétním a pevným, až se stane skutečností. Čas však není jedna pevná řeka. Existují časové linie - alternativní reality - a my snadno přecházíme z jedné časové linie do druhé podle našich každodenních rozhodnutí. Paradoxem cestování časem bývalo, že by nebylo možné vrátit se v čase a setkat se sami se sebou, protože pak byste měli vzpomínku na to, že jste se setkali v minulosti, a protože ji nemáte, nemohli jste to nikdy udělat. No, tento problém díky alternativním časovým liniím neexistuje. Kdybyste se nyní vrátili zpět a setkali se sami se sebou, vytvořili byste novou časovou linii a vrátili se do současnosti po této nové časové linii - takové, která obsahuje vzpomínku na to, že jste se tehdy setkali. V minulosti chtěly děti vyrůst ve strojvůdce. V budoucnu budou chtít vyrůst jako průzkumníci časových linií! (pozn. nezdá se, že by Sandclock bylo pro každého..soudě dle Swaruu a Mary)

Budoucnost obsahuje díky neustálému rozšiřování vědomí mnoho zázraků. Když budou všichni zdatně využívat další tři stupně vědomí - Lásku, Inspiraci a Tvořivost - bude svět skutečně nádherným místem.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/06/05/a-glimpse-into-the-future/

Zpět