4187 Válka 5. generace James Corbett

[ Ezoterika ] 2023-04-18

Jsme uprostřed války, která změní svět. Toto však není obyčejná válka. Většina obětí této války to ani nedokáže identifikovat jako válku, ani nerozumí, že jsou v ní bojovníci. Říká se tomu válka páté generace, a jsem tu, abych vám o tom všem řekl.

Právě jsme uprostřed války, která mění svět. Nemyslím válku na Ukrajině, tu, na kterou vás všechna média žádají, abyste zaměřili svou pozornost. Ano, tento konflikt stále eskaluje a každý den se objevují nové příběhy o provokacích a hrozbách, které by mohly vést k jaderné výměně... ale to není válka, o které mluvím. Válka, o které mluvím, je ještě širší válka. Odehrává se všude na světě, i teď, když mluvím, a zahrnuje prakticky každého na planetě, mladé i staré, muže i ženy, vojáky i civilisty. Je to válka každé vlády proti vlastnímu obyvatelstvu a každé mezinárodní instituce proti svobodnému lidstvu. Toto však není obyčejná válka. Většina obětí této války ji ani nedokáže identifikovat jako válku, ani nechápe, že jsou v ní bojovníci. Říká se tomu válka páté generace.

Co je vlastně válka páté generace?
A když se nad tím zamyslím, jaké byly první čtyři generace válčení? Pro podrobnou odpověď na druhou otázku si přečtěte článek z roku 1989 z Marine Corps Gazette - William S. Lind & Philip Giraldi - Válka čtvrté generace & The Deep State. ʺ
Každé hlavní město na světě zcela zapomíná na skutečnost, že je zachváceno tak velkou změnou válčení, že nejenže zastarává naši současnou obrannou a zahraniční politiku, ale v podstatě zastarává celý rámec, který si myslíme o obraně a zahraniční politice. Tou změnou je to, čemu říkám vzestup války čtvrté generace a toto je konkrétně čtvrtá generace moderní války. Ozbrojené síly jsou určeny k boji proti jiným státním ozbrojeným silám. Ale ta realita se mění. Na stále více místech dnes státní ozbrojené síly zjišťují, že nebojují s jinými státními ozbrojenými silami, ale se silami čtvrté generace. Nestátní síly.

Stručně řečeno, ʺmoderní dobaʺ válčení začala Vestfálskou smlouvou v roce 1648, která, jak se Lind domnívá,
ʺdala státu monopol na válku. ʺ
Od té chvíle prošlo moderní válčení třemi generacemi, konkrétně:

width=


- Válka první generace: taktika linie a kolony, vyvinutá v éře hladkohlavňových mušket.
- Válka druhé generace: taktika nepřímé palby a hromadného přesunu, vyvinutá v éře pušek, samonabíjecích zbraní, ostnatého drátu a kulometu.
- Válka třetí generace: taktika nelineárního pohybu, včetně manévru a infiltrace, vyvinutá v reakci na zvýšení palebné síly na bojišti v první světové válce.

To nás přivedlo na konec 20. století, kdy národní stát začal ztrácet svůj monopol na válku a vojenský boj se vrátil k decentralizované formě. V éře války čtvrté generace se hranice mezi ʺcivilnímʺ a ʺvojenskýmʺ stírá, armády se spíše než do vojenských bitev zapojují do protipovstaleckých operací a nepřátelé jsou často motivováni ideologií a náboženstvím, takže psychologické operace jsou důležitější než kdy dříve. Někteří však tvrdí, že jsme nyní vstoupili do nové éry vedení války, a to do války páté generace.

Co definuje válku páté generace, jak poznáme, že se ji účastníme, a zda vůbec existuje, se stále vedou rozsáhlé debaty
Různí vědci učinili vlastní pokusy o definici války páté generace (5GW), jako např.
- Dr. Waseem Ahmad Qureshi, který ji identifikuje jako, ʺbitvu vnímání a informacíʺ.
- Qiao Liang a Wang Xiangsui z Lidové osvobozenecké armády píší o éře ʺneomezeného vedení válkyʺ, v níž
ʺrelativní snížení vojenského násilíʺ vedlo k ʺnárůstu násilí politického, ekonomického a technologickéhoʺ.

Akademické debaty pro účely tohoto úvodníku nechávám stranou. Vycházím z rozhodně neakademické definice války páté generace z článku Al Džazíry:
ʺZákladní myšlenka tohoto termínu [5GW] spočívá v tom, že v moderní době se války nevedou v armádách nebo partyzánech, ale v myslích běžných občanů.ʺ Na této definici je třeba si povšimnout dvou důležitých věcí.
1. válka páté generace není vedena ani proti stálým armádám národních států, ani proti guerillovým povstalcům, ale proti běžným občanům.
2. válka se neodehrává někde na bojišti, ale v mysli...

Definici poněkud rozšířím, aby zahrnovala skutečnost, že tato válka je vedena na všech úrovních, nejen na mentální.
Podstata je následující:
Válka páté generace je totální válka, kterou proti nám všem vedou naše vlády a mezinárodní organizace. Je vedena proti každému z nás právě teď a je to boj o plnospektrální nadvládu nad každým jednotlivým aspektem vašeho života:

- vaše pohyby a interakce
- vaše transakce
- vaše nejniternější myšlenky, pocity a touhy...
Vlády na celém světě spolupracují s korporacemi na využití technologií k vaší kontrole až na genomickou úroveň a nepřestanou, dokud nebude každý člověk, který se jim postaví na odpor, podroben nebo zlikvidován.
Nejneuvěřitelnější na tom všem je, že, jen málokdo ví, že tato válka vůbec probíhá, natož aby věděl, že je jejím účastníkem.
Nejlepším způsobem, jak tuto válku pochopit, je podívat se na některé způsoby, kterými je proti nám vedena.

INFORMAČNÍ VÁLKA
Zastavte mě, pokud jste to už někdy slyšeli, ale jedná se o informační válku a mocnosti, které by neměly, vedou ʺválku o vaši mysl. ʺ Samozřejmě jste o ʺInformační válceʺ slyšeli, pokud se v prostoru alternativních médií pohybujete delší dobu, a to z dobrého důvodu. informační válka je naprosto zásadní součástí války proti všem, která definuje válku páté generace.
Nejzřejmějším způsobem, jak to pochopit, je podívat se na skutečné vojenské síly, které se zapojují do psychologických operací proti vlastním občanům.

DAN DICKS: Píše se zde, že dopis vlády Nového Skotska rozeslaný obyvatelům s varováním před smečkou vlků, která se v provincii pohybuje, byl zfalšován kanadským vojenským personálem v rámci propagandistické výcvikové mise, která se zvrtla.
ʺPodle dopisu se obyvatelé měli mít na pozoru před vlky, kteří byli do oblasti reintrodukováni provinční a federální vládou, a bylo v něm varováno, že zvířata se nyní potulují v údolí Annapolis. Dopis, který se později dostal na veřejnost, vyvolal mezi obyvateli obavy a otázky, ale později byl vládou Nového Skotska, která nevěděla, že za podvodem stojí armáda, označen za ʺfalešnýʺ. Součástí výcviku bylo také použití reproduktoru k vytváření vlčích zvuků, potvrdily kanadské ozbrojené síly tomuto listu. ʺ Vytvořili falešný dopis od vlády, vyvěsili ho s tím, že jsou tam nebezpeční vlci, a v oblasti rozmístili reproduktory promítající vlčí zvuky! Tohle není jen výzkum. Tohle není jen cvičení. Oni se aktivně zapojují do této psychologické operace, aby zastrašili lidi pomocí reproduktorů. Neuvěřitelné.
https://www.bitchute.com/video/HyIINlDnbon1/

Nebudete věřit, co dělají dál! ❗️ ❕ ❓ ❔ ‼️ ⁉️❗️ ❕ ❓ ❔ ‼️ ⁉️❗️ ❕ ❓ ❔ ‼️ ⁉️
Součástí této infoválky páté generace však nejsou jen otevřené vojenské operace vojáků oblečených do maskáčových uniforem. Ve válce proti všem používá establishment všechny dostupné prostředky k manipulaci s vnímáním veřejnosti.
Richard Stengel - bývalý redaktor časopisu Time, který v roce 2006 udělil (ne)čestné ocenění osobnosti roku časopisu Time časopisu You! - s radostí předsedá rozhovoru Rady pro mezinárodní vztahy (CFR), v němž obhajuje používání propagandy americkou vládou proti vlastním občanům.
RICHARD STENGEL: Každá země si v podstatě vytváří svůj vlastní příběh.
A víte, moje bývalá práce na ministerstvu zahraničí se žertem nazývala prací hlavního propagandisty. O propagandě jsme nemluvili. Nejsem proti propagandě. Každá země ji dělá a musí ji dělat pro své vlastní obyvatelstvo a já si nutně nemyslím, že je to tak hrozné. ZDROQ: www.youtube.com/watch?v%3Dwu64HP-PL40

Nebo si vezměte Hill & Knowlton - PR firmu, kterou si najala kuvajtská vláda, aby vytvořila klamnou zprávu o Nayirah v první válce v Zálivu...
ʺNAYIRAHʺ: Vyndali děti z inkubátorů... Vzali inkubátory a nechali děti zemřít na studené podlaze. https://www.c-span.org/video/?14441-1/human-rights-violations-kuwait

WHO si v roce 2020 najala agentury, aby vytipovaly ʺvlivnéʺ celebrity, které by mohly být využity k rozšíření podvodných zpráv.
ANKETA: Na akci ʺJeden světʺ se představila plejáda předních hudebních hvězd a celebrit, které se o víkendu sešly na speciálním přenosu plném hudby, komedie a osobních vzkazů, to vše jako poděkování těm, kteří jsou po celém světě v první linii pandemie koronaviru.
MATTHEW MCCONAUGHEY: Tak co můžeme udělat? Musíme se postarat o naše zdravotníky a musíme jim získat čas tím, že se postaráme o sebe.
Akci vedla Světová zdravotnická organizace a nezisková skupina Global Citizen.
ZDROQ: Známé osobnosti vystoupily na virtuálním koncertu ʺJeden světʺ: ʺMilostný dopis světuʺ. https://www.youtube.com/watch?v%3DmLgRlkq3upE

Nebo si vezměte vědeckou skupinu britské vlády pro chování při pandemické chřipce, která otevřeně přiznává,
že používají psychologické techniky k manipulaci veřejnosti, aby se obávala scamdemie, což někteří členové skupiny označili za ʺtotalitníʺ... a nikdo ani nemrkne okem.
Možná nejzákeřnější na infovojně páté generace je to, že se stala tak normalizovanou, že všichni vědí, že se děje, ale nikdo o ní nepřemýšlí jako o válce... ! Samozřejmě, že všechno je ʺreklamaʺ a ʺpropaganda. ʺ A samozřejmě se to používá k manipulaci našeho chování. Tak to prostě ve světě chodí, že?
Ale skutečnou povahu infoválky ignorujeme na vlastní nebezpečí. Koneckonců se jedná o válku o vaši mysl a nejspornějším bojovým prostorem na světě je prostor mezi vašima ušima. Možná jste si mysleli, že to myslím metaforicky, ale ve skutečnosti to myslím doslova.
Což nás přivádí k tématu...

NEUROLOGICKÉ VÁLKY
Pokud posloucháte doktora Jamese Giordana, aniž byste poslouchali, co říká, získáte dojem, že je to pouze výřečný, dobře informovaný vědec, který je zapálený pro svůj výzkum. Když se však zaposloucháte do toho, co říká - nebo se dokonce jen podíváte na jeho slajdy v PowerPointu, například na slajd ʺNeuroS/T pro NSIDʺ - uvědomíte si, že je to Dr. Strangelove. Nebo, pokud ne přímo Dr. Strangelove, tak alespoň jeho mluvčí. https:// www.youtube.com/watch?v%3D2Zp8nHYegqI

Ale není to jaderný armagedon, co Giordana motivuje, jde o to, co nazývá ʺzbraně hromadného ničeníʺ - různé technologie neurologických zásahů, které vyvíjí americká armáda a armády po celém světě.
Patří mezi ně (v Giordanově dobře nacvičeném patvaru) ʺdrogy, štěnice, toxiny a zařízeníʺ, které mohou buď posílit, nebo narušit kognitivní funkce svého cíle, jako jsou nanočástice s ʺvysokou agregací CNSʺ, které podle Giordana,
ʺshlukují v mozku nebo v céváchʺ a ʺvytváří v podstatě něco, co vypadá jako hemoragická diatéza. ʺ
Jakkoli to zní jako sci-fi, trvá na tom, že na těchto nanočásticích (a mnoha a mnoha dalších děsivých neurologických zbraních) se již pracuje.

JAMES GIORDANO:
Jde o to, že se mohu kamkoli dostat s něčím, čemu se říká materiál s vysokou agregací CNS, který je v podstatě neviditelný pouhým okem a dokonce i pro většinu skenerů, protože je tak malý, že selektivně prochází většinou úrovní pórovitosti filtrů. Ty se pak vdechují - buď přes nosní sliznici, nebo se vstřebávají přes ústní sliznici. Mají vysokou afinitu k CNS. Shlukují se v mozku nebo v cévním řečišti a vytváří v podstatě něco, co vypadá jako hemoragická diatéza; jinými slovy, predispozice ke krvácení nebo predispozice k tvorbě sraženin v mozku. To, co jsem udělal, je, že jsem vytvořil hladící látku a je velmi, velmi obtížné získat k tomu atribuci. Mohu to použít na různých úrovních, od individuální až po skupinovou. Velmi narušující. Ve skutečnosti je to jedna z věcí, kterou se do jisté míry bavili a zkoumali moji kolegové v NATO a ti, kteří pracují na nejhorším využití neurobiologických věd k vytvoření populačního rozvratu. Velmi se obávají potenciálu těchto nanočástic přerůst v agregáty CNS, které způsobí nervové narušení.
ZDROQ: https://www.youtube.com/watch?v%3DaUtQbriWt64

A pro případ, že byste nepochopili, o co jde, lidský mozek je v hledáčku jedné z těchto neurozbraní. Jsme ve válce s nepřítelem, který doslova cílí na naše mozky. Ale opět to není jen doslovné používání neurologických zbraní konvenčními armádami v konvenčním válečném prostředí, čeho se my - z velké části nevědomí účastníci války páté generace proti všem - musíme obávat.

Jak už moji posluchači vědí, zapřisáhlý technokrat Elon Musk se snaží prodat svou technologii mozkových čipů Neuralink hipsterskému davu jako cool a sexy způsob, jak si vylepšit své poznávací schopnosti... nebo tak, aby se nad námi nadcházející božstvo umělé inteligence smilovalo. Nebo tak nějak... Každopádně byste si měli Neuralink při nejbližší příležitosti strčit do hlavy... ! Rozhodně se neptejte, proč zemřelo tolik opic a dalších testovacích zvířat, které Neuralink používal jako pokusná zvířata, v jejich experimentu s ʺrozhraním mozek-strojʺ.

Každému, kdo se ještě nestal obětí informační války, jejímž cílem je připravit lidstvo na nadcházející transhumánní dystopii, to všechno připadá šílené. Ale pro ty, kteří podlehli psyopu nepřítele infowars, jsou tyto typy technologií měnících mysl přesně takové, jak je inzerováno: vzrušující příležitosti k ʺvylepšeníʺ slabého biologického softwaru, kterému říkáme náš mozek... !
Pokud si však myslíte, že se biologickému aspektu války páté generace vyhnete tím, že se prostě vyhnete mozkovému čipu, máte smůlu. Budete se také muset vypořádat s...

BIOLOGICKOU VÁLKOU
Příběh o biologické válce se v posledních letech pochopitelně opět dostal do popředí zájmu veřejnosti, a to nejen kvůli scamdemii, ale také kvůli otázkám, které se vznáší nad ukrajinskými biolaboratořemi podporovanými Spojenými státy a nad tím, co možná dělají, nebo nedělají na prahu Ruska. Například armáda se ještě loni v červenci s radostí chlubila, že američtí vojáci provádějí, ʺpraktický výcvik a cvičení v terénu s ukrajinskými jednotkami v laboratorním a polním prostředíʺ, které zahrnovaly zajištění připravenosti ʺmobilních laboratoří pro nasazeníʺ. ʺ
(Snad jediné, co je na článku překvapivé, je to, že ho ze svých webových stránek nesmazali... zatím. )

Přesto opět platí, že pokud uvažujeme o biologických zbraních pouze v konvenčním vojenském smyslu, zanedbáváme mnohem, mnohem širší operace zaměřené na manipulaci, kontrolu a vyzbrojování všech aspektů, našeho životního prostředí, zásobování potravinami a dokonce i samotného genomu pro účely vládnoucích oligarchů...

Tato biologická válka páté generace, která je proti nám vedena, zahrnuje:
- mRNA a DNA a geneticky modifikované adenovirové vektorové ʺvakcínyʺ, které byly ʺnormalizoványʺ v posledních dvou letech a které, jak se rády chlubí zázračně ʺšťastnéʺ společnosti, jež na tuto technologii vsadily vše, přeprogramovávají ʺsoftware životaʺ. ʺ
- Geneticky modifikované organismy - GMO plodiny i zvířata, jsou nyní vypouštěny do světa v rámci nekontrolovaného experimentu, jenž ohrožuje naše zdraví i samotnou budoucnost biosféry.
- Tlak na syntetické, laboratorní ʺpotravinyʺ, který financují obvyklí eugeničtí miliardáři a který hrozí oddělit lidstvo od přirozené hojnosti země, učinit nás závislými na stále se zmenšujícím počtu společností, pokud jde o naše zásobování potravinami, a nakonec nás dovést k budoucnosti ve stylu Soylent Green.

Jsem si jistý, že si můžete doplnit nespočet dalších příkladů útoků na světové ovzduší, vodu a biom, které představují tuto neomezenou biologickou válku páté generace, která je proti nám vedena. Až, a pokud si dáte dohromady kousky této skládačky a budete se snažit masově varovat lidi, že jsou pod útokem, vaše schopnost vzdorovat této agendě bude záviset na vaší schopnosti využívat nahromaděné zdroje (vaše bohatství) k podpoře komunit odporu.
Nemějte však obavy, nepřítel má i tuto oblast pokrytou.....

EKONOMICKÁ VÁLKA
Vzhledem k událostem posledních týdnů si i ti nejspavější z ospalých uvědomují, že se nacházíme v období ekonomické války. I tato válka má své konvenční aspekty. Na 2D šachovnici jsme v posledních týdnech viděli, jak impérium NATO vypustilo na Rusko své Zbraně finančního ničení, a přesně podle předpovědi to mělo za následek upevnění pohodlného geopolitického strašáka a obrovskou ztrátu důvěry v samotný mezinárodní měnový systém... A také, jak bylo předpovězeno, dodala ʺproblémʺ a ʺreakciʺ potřebnou k tomu, aby technokraté mohli předložit své předem připravené ʺřešeníʺ v podobě digitálních měn centrálních bank (CBDC). Stačí se zeptat Larryho Finka, generálního ředitele společnosti BlackRock: ʺVálka přiměje země, aby přehodnotily svou měnovou závislost. Ještě před válkou se několik vlád snažilo hrát aktivnější roli v oblasti digitálních měn a definovat regulační rámce, v nichž budou fungovat. ʺ💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲

Nejedná se pouze o bitvu mezi národními státy nebo dokonce konkurenčními mocenskými bloky. Jedná se o bitvu, kterou vede každá autoritářská mocenská struktura a každá vláda (ale opakuji se) proti vlastním občanům o kontrolu nad nejdůležitějším zdrojem ze všech: jejich peněženkami. Ano, jsme svědky počátku skutečně světově historického okamžiku.
To je okamžik, kdy se hroutí Pax Americana, umírá dolarový rezervní systém a začíná zcela nové měnové paradigma, systém programovatelných peněz ʺCentral Bank Digital Currencyʺ (CBDC), který bude schopen algoritmicky kontrolovat, kdy, jak a zda vůbec smíte v ekonomice provádět transakce. Stačí se podívat na nedávné události v Kanadě, abychom pochopili, jak to bude vypadat... Tato dokonalá kontrola lidstva až na úroveň možnosti být svědkem a nakonec kdykoli povolit či zakázat jakoukoli transakci mezi jednotlivci představuje apoteózu technokracie a jeden z klíčových cílů samotné války páté generace.
Jak se tato noční můra stále více přibližuje realitě, zdá se, že je vše beznadějné. Ale na druhou stranu, právě o to jde... !

SKUTEČNÁ VÁLKA
Mohl bych pokračovat, dál a dál... Ale doufám, že už jste pochopili, o co jde: Právě teď probíhá světová válka.
Je to válka páté generace (nebo jak ji chcete nazvat). Probíhá ve všech oblastech současně. Je to válka o plnospektrální nadvládu nad každým bojištěm a každým terénem, od nejvzdálenějších koutů zeměkoule (i mimo ni) až po vnitřní prostory vašeho těla a dokonce i vaše nejniternější myšlenky. A je to válka o vás... ! Když si to uvědomíme, zdá se, že úkol, který před námi stojí, je téměř nepřekonatelný. Jak se máme bránit ve válce, kterou většina lidí ani nepozná? Jak se máme bránit nepříteli, který po desetiletí zdokonaluje své zbraně ekonomické, vojenské, technologické a biologické kontroly?
Jak se bránit ve válce, která neprobíhá na dvou nebo dokonce třech frontách, ale ve všech oblastech a bojových prostorech současně...? V tomto kontextu se naše vyhlídky skutečně zdají být beznadějné.

Ale právě v tom spočívá klíč:
Náš názor, že je naší povinností ʺbojovatʺ proti nepříteli v jeho válce na jeho bojišti za jeho podmínek, je sám o sobě narativním rámcem. A tento narativ sám o sobě je zbraní, která je proti nám vedena v bitvě o naši mysl. Dovolíte mi zde prostor pro obsáhlou citaci sebe sama, protože tuto myšlenku jsem vyslovil již mnohokrát, snad nejvíce v rozhovoru na téma ʺAnatomie nového světového řáduʺ, který jsem vedl s Julianem Charlesem v podcastu The Mind Renewed před deseti lety: Jednou z nich je ʺbojovat proti nepřátelůmʺ - šablony, které nám byly poskytnuty prostřednictvím mnoha společenských podmínek a médií. Tady je myšlenka taková, že musíme najít srdce nebo hlavu organizace a nějak zabít toho člověka nebo tu skupinu, nebo co to je; odstranit to, a všechno se zázračně obrátí k lepšímu! Uvažujeme-li v širších souvislostech, tato falešná šablona se objevuje prakticky v každé sci-fi dystopii, kterou jste kdy viděli: Pokud to nakonec dopadne dobře, je to jen proto, že se jim podařilo setnout hlavu Bestie, ať už jde o Pána prstenů, Trona nebo jakýkoli podobný film.

Myslím, že je to zásadně a zcela špatný pohled na věc, protože konkrétní osoby, které mohou, ale nemusí držet ʺprsten mociʺ, jsou nakonec nahraditelné. Ve skutečnosti existuje velmi mnoho lidí, kteří by se do této pozice moci rádi dostali, kdyby byla stará garda z jakéhokoli důvodu smetena. Myslím, že je třeba zásadnější revoluce, ne svržení konkrétní instance této myšlenky, ale svržení myšlenky vůbec. Podle mého názoru to může přijít pouze vybudováním alternativního systému, ke kterému se lidé budou chtít skutečně přihlásit. Myslím, že se musíme odpoutat od tohoto systému, do kterého jsme byli vetkáni. Bohužel je to tak těžké, jak by se z tohoto přirovnání mohlo zdát, protože jsme tak vetkáni do struktury společnosti, že je těžké se ze všech těchto procesů vymanit.
Tolik našich každodenních potřeb závisí na tomto rozsáhlém, těžkopádném korporátním systému, který je napojen právě na tyto organizace, jež tahají za nitky vládních institucí, že se to může zdát zcela zdrcující.
Jak to může ovlivnit jednotlivec?

Myslím si však, že musíme hledat všechny možné body, kde se můžeme od těchto systémů kontroly odpoutat a začít znovu získávat určitý druh nezávislosti. Může to být i taková maličkost, jako například místo nákupu potravin v obchodě nakupovat na farmářském trhu, nebo alespoň některé potraviny. Nebo si je třeba můžete sami vypěstovat na zeleninové zahrádce. Něco takového je na individuální úrovni maličkost, ale myslím, že z dlouhodobého hlediska je to jediná věc, která může vést k takové společnosti, jakou chceme uskutečnit. Opět si myslím, že právě takovéto drobnosti, pokud je začneme uplatňovat s pílí a vytrvalostí, budou nakonec schopny všechno převrátit. Bohužel jsme na prahu vědecké revoluce, která umožňuje vědeckou diktaturu, takže bohužel nemáme generace času. To tomu všemu dává časovou perspektivu - neřeknu, že je to časovaná bomba - ale chápete to. Nemáme moc času nazbyt...

Máme na výběr. Buď budeme pokračovat v tomto technologickém, korporátním matrixu, který zahrnuje i takové věci, jako nová generace iPhonu, o němž se už teď říká, že bude mít vlastní technologii snímání otisků prstů, a všechny tyto korporátní, vojenské, velkobratrské prvky, kterým se dobrovolně upisujeme každý den našeho života a za které vlastně platíme peníze, nebo začneme vytvářet alternativní struktury, které se na tento systém nespoléhají. Je to volba, kterou musíme v našich životech učinit, řekl bych, že rychleji než kdykoli jindy v historii lidstva. Moji pravidelní diváci pochopí, co zde navrhuji: vytvoření paralelní společnosti. Toho nedosáhneme tím, že budeme žádat o další drobky z pánova stolu, ani tím, že se budeme jemně podřizovat nahánění do stále těsnějších technologických ohrad, nebo si myslet, že tuto válku vyhrajeme tím, že se pustíme do nepřítele v její m kontrolované oblasti.

Paralelní společnosti můžeme dosáhnout pouze tím, že si vytvoříme vlastní stůl, vlastní ekonomiku a vlastní zájmové komunity. To bude vyžadovat dlouhý a obtížný úkol zvýšit naši nezávislost na autoritářských systémech ve všech oblastech:
V této totální válce páté generace se budeme muset vypořádat se všemi dalšími spornými oblastmi: informační doménou, potravinovou, zdravotní, peněžní, mentální a každým dalším sporným prostorem. To se samozřejmě snáze řekne, než udělá, ale není jiná možnost... Někteří se obávají, jestli po nás nepůjdou, jako by to bylo vyvrácením toho, co jsem zde vyložil... Jde o to, že už teď jste cílem nepřítele ve válce, kterou většina lidí jen matně chápe, že se odehrává. Ano, nepřítel po vás půjde. Ale už teď vás ovládá více způsoby, než může kdokoli plně pochopit. To nepřestane jen proto, že vyhovíte jejich požadavkům nebo se zapojíte do jejich systému. Musíme přestat hrát jejich hru. Musíme přestat bojovat v jejich válce. Musíme se přestat vzdávat své moci, své autority, svého času, své pozornosti, energie a svých zdrojů, zapojovat se do boje s nepřítelem za jejich podmínek na jejich bojišti. Musíme si vytvořit vlastní paralelní společnost za vlastních podmínek.

A tak znovu objevujeme starou moudrost. Abych parafrázoval: ʺVálka páté generace je zvláštní hra. Jediným vítězným tahem je nehrát.ʺ Válka skončila... pokud to chceme...

Zdroj: https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica2/esp_sociopol_mindcon133.htm

Zpět