5622 Démoni, zlé entity a astrál 2. Cosmic agency

[ UFO ] 2023-08-25

Mari Swaruu
Ještě jednou vás zdravím, doufám, že se máte všichni dobře. Děkuji vám, že jste tu opět se mnou. Jsem Mari Swaruu. Toto je druhý díl o démonech a zlých bytostech. V první části jsem popsala některé základní pojmy, abyste plně porozuměli tomu, co budu říkat dále. Proto by bylo dobré se na něj podívat předem.

Ačkoli se toto téma může mnohým zdát nedůležité, podle mého názoru je velmi zásadní a důležité, protože se snažím lidi upozornit na to, že nejsou sami a že potíže a problémy, s nimiž se mohou ve svém životě potýkat, mohou mít kořeny ve vlivu zlých entit v jejich okolí. Tyto entity se snaží zůstat neviděny a přimět lidi, aby si mysleli, že jejich problémy pramení ze snadno vysvětlitelných faktorů, jako je například náhoda a to, že jsou ve špatný čas na špatném místě. Faktem je, že jsou všude kolem vás, ať už v ně věříte, nebo ne, a je důležité vysvětlit, jak fungují a jak se s nimi vypořádat, protože jsou příčinou téměř všech problémů v životě lidí a ve světě. Je to sebenaplňující se začarovaný kruh, kdy oduševnělí lidé manifestují tyto nižší astrální egregory jako důsledek svých strachů a toho, kam upírají svou pozornost, a jakmile se zrodí do existence, ti zase udělají vše, co je v jejich silách, aby si vynutili existenci svých stvořitelů tím, že je budete živit stejnou energií, která je původně přivedla k existenci.

Toto téma je pro mě zásadní a velmi důležité a je výsledkem dlouhých hodin bádání a učení se tomu všemu společně s mou hlavní mentorkou, královnou Alenym Alexandrou. Toto téma je dlouhé, a proto jsem ho musela rozdělit do několika videí, která budu zveřejňovat průběžně, jak je budu psát a jak budeme postupovat, někdy je budu střídat s jinými tématy, abych posluchače neunavovala. Doufám, že se vám seriál o démonologii bude líbit.

Mezi nižším astrálním světem a takzvaným světem živých neboli hmotným světem neexistuje žádná skutečná hmatatelná bariéra. Oddělení je tvořeno pouze rozsahem vnímání a kolektivními dohodami v myslích těch, kteří jednotlivé sféry prožívají. Nižší astrál a hmotný svět, stejně jako horní astrál a jakákoli jiná sféra, jsou tu tedy prostě jako totéž a duše prožívá jednu nebo druhou v závislosti na své frekvenci a vibraci, a lidé ve světě živých a v biologickém těle mohou vidět pouze hmotný svět a málo nebo nic jiného, protože filtr vnímání vytvořený tělem poskytuje omezenou zkušenost a učení. Pokud však něco nevidíte, neznamená to, že to neexistuje. S oblibou se říká, že démoni a zlé entity nižšího astrálu vždy hledají cestu do hmotného světa, a z toh o či onoho hlediska je to správné. Ale to, co se tam děje, bych popsala jinak. Není to zlá bytost jako zombie, která chce vstoupit do domu. Jde spíše o dynamiku frekvence a vibrací, kdy se tyto bytosti nemohou dotknout určitých lidí nebo věcí, které jsou za jejich existenčním prahem, ale chtějí je ovlivnit, aby z nich měly prospěch. Proto se neustále snaží snižovat vibrace nejen lidí, ale i celých oblastí či regionů, aby je mohly využívat. Stejně jako vy se snažíte zvýšit své vibrace, aby odpovídaly tomu, co si přejete, i oni tak činí z nižšího astrálu, protože chtějí mít možnost dosáhnout toho, co chtějí, ale existovat ve vyšší vibraci, než je jejich vlastní. Nepřejí si však ani tak zvýšit svou vibraci, jako spíše vtáhnout ostatní lidi do sebe a do svého dosahu.

Ale... Co přesně jsou ďáblové a démoni a jak vznikají?
Oficiální teorie na Zemi říká, že vznikají, když umírají supernarcističtí lidé plní připoutaností k hmotnému světu a pokračují se svou osobností existující pouze v éterickém těle a ztratili cestu zpět ke Zdroji právě kvůli těmto chorobným připoutanostem a postojům, na kterých lpí. Jsem také zcela přesvědčena, že kromě výše popsaných existují i další, kteří jsou prostě nízkovibračními bytostmi, nižšími astrálními zvířaty, chcete-li, kterým chybí veškerá empatie a pro hmotný svět prostě nemají pochopení, a prostě dělají to, co je jim k dispozici, aby uspokojili své potřeby, a jednají, i když jen instinktivně, a protože prostě nic lepšího neznají. Jiné, více biblické teorie říkají, že jsou to duše mrtvých nefilů nebo padlých andělů. I to bych měla zmínit.

Mnozí z těchto démonů a nižších astrálních entit jsou dobře organizovaní a fungují na základě hierarchie a dělby práce. Ti větší z nich se stali silnějšími, protože byli po dlouhou dobu napájeni energií ze zdrojů, které je stvořily, a protože dokázali narcisticky získat to, co chtěli. Jinými slovy, existují démoni a zlé entity s různou úrovní moci a schopností. Každá temná entita roste a živí se specifickým typem energie, která je v první řadě vytvořila, což platí zejména pro egregory. Všechny temné entity, které působí proti živým, jsou egregory, projevy kolektivního nevědomí v té či oné podobě, protože nemohou existovat ani být vytvořeny bez vědomé tvůrčí pozornosti někoho s duší, tedy se silným napojením na Zdroj. Existují poměrně blízko hmotnému světu, jsou na něm a na jeho lidech také závislí, právě proto, že jsou zdrojem jejich vzniku, a proto se jím musí živit, aby mohly růst a jednoduše dále existovat.

Strach je neuvěřitelně dobrým koncentrátorem projevů a cokoli, co nejvíce přitahuje pozornost člověka, je to, co generuje existenci, a proto na sebe bude chtít zlá bytost z nižšího astrálu upozornit a vyvolat strach, aby ji oduševnělá osoba nadále projevovala jako egregor. A pokud se jedná o skupinu lidí, tím lépe, protože mnoho duší manifestuje egregory mnohem rychleji. Poskytují více síly k manifestaci, a tím i více potravy pro démony. Protože se musí živit tvůrčí pozorností lidí se silným spojením se Zdrojem, tedy s duší, musí temné entity neustále vyvolávat nízkofrekvenční emoce a činy u těch lidí, kteří žijí s duší, a emoce, kterou se živí a které si nejvíce cení, je strach. Jelikož se živí nízkofrekvenčními emocemi, jako je strach, a pokud je to hrůza, tak ještě lépe, musí neustále působit lidem ve světě živých potíže a strádání, aby si zajistily stálý přísun živin. Živí lidé s trvale vysokou vibrací jsou neustále mimo dosah těchto démonů, a protože se nachází ve své vlastní vysokofrekvenční bublině, neustále se soustředí na projevování nejlepší verze sebe sama a svého života. Všechny ty zlé entity v nižším astrálu nemohou udělat nic nebo jen málo, aby je srazily na vibrační úroveň, kde by mohli být využíváni stejně jako zbytek populace.

Démoni a zlé egregorové entity nižšího astrálu nemají rádi vysokovibrační lidi, zvláště ty, kteří pozitivně ovlivňují ostatní, například pracovníky světla a léčitele a duchovní vůdce. Kromě toho, že jsou většinou nedostupní pro přímé vykořisťování démony, aktivně pracují na odstranění jejich zásob narcistické, nízkofrekvenční energie, kterou potřebují, aby mohli dál existovat. Jinými slovy, lidé s vysokými vibracemi pracují proti zájmům démonů, proto udělají vše, co je v jejich silách, aby je zastavili, snížili jejich vibrace a zabránili jim nadále zvyšovat vibrace ostatních lidí. U duchovně povznesených a lidí s vysokými vibracemi zkoumají své extrémně specifické cíle z nižšího astrálního hlediska a zlé entity přiřazují těmto pozitivním lidem úměrně silnější démony ve snaze najít jejich zranitelnost, slabá místa osobnosti, aby snížili jejich vibrace a zabránili jim přimět ostatní lidi, aby zvýšili jejich vibrace, čímž by se stali nepřístupnými pro vykořisťování. Démoni používají mnoho taktik k ovládání lidí a hledání jejich zranitelnosti a mnoho z nich jsou takzvaná pokušení (nábožensky popsaný způsob).

Pozitivní lidé mohou být skvělí vysokovibrační jedinci, ale všichni lidé jsou složití a mohou mít nevyřešený problém, možná zakořeněný v traumatu z dětství, který lze použít ke snížení jejich vibrací, takže démoni použijí tato zranitelnost k vyvolání emočních reakcí, které snižují frekvenci. Hledají cokoli, co u oběti spouští tyto nízké odezvy, aby se snížila frekvence, aby mohla být přinucena vrátit se zpět k průměru, aby mohla být znovu efektivně využívána. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc dobře. Nezapomeňte pít hodně vody a jíst ovoce a zeleninu.
Nebuď jako jistý človíček, kterého tu mám, který chodí každé odpoledne do kuchyně krást sušenky a když utíká pryč, uklouzne na podlaze, protože běhá jen v ponožkách. (pozn. chápu, nechat si boty...)

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/demonios-y-entidades-malignas-del-bajo-astral-parte-2

Zpět