5136 Jedna světová vláda Peter B Meyer

[ Ezoterika ] 2023-09-25

Otevři oči

Abyste dosáhli plného vědomí, důvěřujte své vlastní intuici. Bohužel stále lidé říkají: ˝Jakou jinou možnost mám, než věřit našim vůdcům? ˝ Je jasné, že tito lidé se rozhodli neotevírat oči a myslet, aby viděli, že jsme na cestě k ovládnutí světa řízenými zločineckými elitami Deep State. Tito lidé nejsou ochotni myslet sami za sebe, připojit se k rostoucímu počtu lidí sjednocených proti procesu transformace světa. Prohnilé smýšlení kabaly se odhaluje viz. jejich konečný plán Nového světového řádu; populace z 90 % vyvražděna, civilizace zničena, aby se zbytek stal nevolníky pro elity archonské pokrevní linie. Věta citovaná z tajného protokolu Rady pro zahraniční vztahy (CFR) v roce 1950: ˝Budeme mít světovou vládu, ať se to lidem líbí nebo ne. ˝ Jedinou otázkou je, zda světové vlády bude dosaženo dobytím nebo souhlasem. Nizozemský princ Bernard předsedal před sedmdesáti lety v roce 1954 inauguraci tajné skupiny Bilderberg, sesterské aliance CFR, v Oosterbeeku, předměstí Arnhemu v Nizozemsku.

Vláda je největším nepřítelem lidí
Pokud si my lidé neuvědomíme, že k útlaku ze strany vlád dochází po staletí, nebudeme schopni dosáhnout osvobození planety Země. Probuďte se a vezměte věci do svých rukou tím, že ukážete, že svoboda na planetě Zemi je právem, které Otec/Matka BŮH dal nám, tedy každému občanovi na Zemi. Pamatujte: Vláda je vždy problém, nikdy není řešení. Po více než 20 letech přetrvávající a prohlubující se recese je nyní čas změnit kurz. V demokracii jsou vlády voleny lidmi, aby jim sloužily, ale ne proto, aby si hrály na autoritářského diktátora, jak tomu bylo vždy. Vlády využívají veškerou moc a zdroje k tomu, aby negativně ovlivnily váš způsob života. Mají moc vás zdanit, zadržet, uvěznit, mučit, využít mladé muže a ženy k vedení válek v cizích zemích, které nepředstavují žádnou hrozbu. Regulují a brání podnikání, rozdělují peníze, ztěžují obchod prostřednictvím embarg a sankcí a kontrolují vše, co je napadne.

Vlády zjevně neslouží lidem, horší je, že jsou nepřítelem lidu.
Moc korumpuje a absolutní moc korumpuje absolutně. Typ lidí přitahovaných vládou rád ovládá a utlačuje ostatní lidi. Na rozdíl od všeobecného přesvědčení se proto do vlády dostávají lidé s nejhorší kvalifikací - ne ti schopní. Takže to rozhodně nejsou nejschopnější nebo nejbystřejší inteligence, které vládnou. Vynucování bezpečnostních kontrol na letištích bez ˝skutečné ochrany˝ není nic jiného než okupace pro vládní věřící. Raději buďte zvědaví, kdo nás ochrání před vládou podporovanými krádežemi, násilím, terorizováním nevinných při okrádání a ničení vlastní země. Lidé svěřují spravedlnost instituci, která je obscénně zkorumpovaná a stinná. Lidé jsou vychováváni k tomu, aby zůstali pod dohledem a předávali své svobody a schopnosti své vládě; neodvažují se jinak, protože budou zatčeni. Síla moderní zastupitelské vlády spočívá v tom, že uvádí masy v omyl tím, že je nutí věřit, že i oni jsou zasvěcenci. Jsou povzbuzováni k volbám a věří, že jejich hlas se skutečně počítá. Praxe ukázala opak.

Bankéři kontrolují vládu
Jednoduše řečeno, bankéři kontrolují vládu téměř ve všech zemích. Tak tomu bylo již od založení centrální banky Federálního rezervního systému v roce 1913 a v Evropě o staletí dříve. Jejich sevření se dále upevnilo odstraněním zlatého standardu v roce 1971. Veřejnost se většinou domnívá, že vlády dostávají peníze prostřednictvím daní vybraných od svých občanů. Tyto peníze, jak se věří, zase platí za všechny služby a programy potřebné k udržení fungování země. Tak tomu však vůbec není. Místo toho ani jeden cent zaplacený vládě ve skutečnosti neplatí za žádnou službu nebo program. Peníze vybrané od občanů jdou přímo do soukromých centrálních bank. Takto ve skutečnosti fungují centrální banky; Centrální banka půjčuje peníze vládě a skupuje její dluhy. Banky však ve skutečnosti nemají peníze, které půjčují, ale když je potřebují, prostě je vytisknou. Peníze, které tisknou, nestojí za nic, protože neexistuje nic cenného, co by je podporovalo. V minulosti byl americký dolar podporován prostřednictvím takzvaného ˝zlatého standardu˝ a přesně ten určoval hodnotu měny.

Obchodním modelem Centrálních Banksterů je kontrola. Zadlužují vlády, aby je kontrolovali tím, že vytvářejí bezcenné peníze a půjčují je vládě, která pak musí poslouchat, co jim bankéři říkají. Jinak jdou po skutečném majetku, proto se vlády a lidé masivně zadlužují. Centrální banky se tohoto kontrolního mechanismu nechtějí vzdát, trvají na zachování svého kontrolního systému založeného na dluhu. Celý ekonomický systém se hroutí od roku 2008. Banky vytvořily iluzi, aby všichni věřili, že se ekonomika zotavila, ale jak je dnes známo a viděno mnoha, nestalo se tak. Stejné centrální banky se chystají srazit ekonomiku, ale nejprve potřebují někoho, koho obvinit. Začali avizovat, že se tak může stát už letos.

- Všechno je lež, dokážete si představit svět bez právníků?
Žijeme v době mimo realitu; společnosti jsou řízeny bez vize a důvěry, z minulosti jste se nic nenaučili o tom, co skutečně znamená vládnout. Vláda sama o sobě je falešná, všechno je lež. Tkanina společnosti a její kultury je hologram, ani skutečný, ani pravdivý. Musíme se vzbudit a začít se zbavovat lhářů a pokrytců. Společnost musí být ve všech jejích projevech napravena, ať se to lidem líbí nebo ne, změna přijde. Naše životy a životy našich dětí a budoucích generací závisí na tom, zda uděláme správný krok již nyní. Jak někdy vysvětlíme našim vnoučatům, že jsme to dovolili, když teď máme prostředky, jak tomu zabránit? Zrušte všechny centrální banky, jsou hlavními viníky našich současných strastí, v této současné finanční krizi, kterou sami vytvořili, prohrají. Návrat ke zdravým penězům je na prvním místě. Všechny současné vlády musí být také zrušeny a výrazně sníženy na 10 % jejich současné velikosti a vlivu. Svět bude fungovat mnohem lépe v prostředí volného trhu bez regulace.

Odhalení minulosti
Osmanští Turci, Habsburkové, Bourboni a Svatý stolec se v minulosti spikli, aby vytvořili systém bankovnictví a důvěry, který existuje dodnes. Původ bankovního systému frakčních rezerv, který vytvořili, lze nalézt ve starověkých pokladnicích Říma, Persie, Indie a Číny a v mnoha dnešních světových říších. Ve středověké Evropě byla kontrola nad tímto systémem předána papeži a skupině přidružených panovníků. Nenechte se zmást, protože základní vzorce svobody získávají potřebnou sílu božsky určeným tempem. Kabala Deep State byla bez duše, když Trump vyhrál volby v roce 2016, propadají panice a snaží se udržet si zdání kontroly, o které si myslí, že ji stále mají. Což není tento případ! Nemysleli na probuzení lidí a nemysleli si, že půjdeme za nimi. Přebíráme zpět svou kontrolu na všech úrovních, nejsou pro nás všechny dohromady, probuzené a sjednocené proti nim. Společně, s pomocí Galaktické federace, Q-organizace, Pracovníků Světla a vlastenců, je čas zbavit planetu Zemi zla, které nás, lidi, lovilo po tisíciletích.

Demokracie je problém - anarchie přirozené řešení
Vláda je problém, ne řešení. Po 15 letech prohlubující se recese je čas změnit kurz. V demokracii jsou vlády voleny lidmi, aby jim sloužily, ale ne jako autoritářský diktátor, jak je tomu nyní. Největším problémem je, že lidé si obecně myslí, že tento systém je ctnostnější. Stejně tak jeho neschopnost vytvářet bohatství nebo hodnoty na trzích, což je jediný důkaz, který lidé potřebují k posouzení jeho skutečné spravedlnosti.

Vysoké a mocné instituce klamně kradou produktivní bohatství lidí, kteří si zvyšují životní úroveň. Používají tyto peníze k regulaci znevýhodněných a méně produktivních lidí, aby je udrželi v chudobě. Podporují velkou část populace, aby žila v závislosti na vládě, a ukazují prstem na lidi zvenčí, jejichž produktivní bohatství bylo ukradeno jako primární příčina problémů, jen aby v tomto procesu obohatili a podpořili ˝vinné kapitalisty˝ kteří jsou zasvěcenci. Anarchii média záměrně popisují jako chuligány řádící v ulicích, házející kameny a Molotovovy koktejly a obtěžující ostatní. Ve skutečnosti to znamená opak. Oficiální média si toto slovo přivlastnila, aby jej používala pro pravý opak toho, co znamená. To, co z toho udělali, je pohodlně matoucí definice, která slouží účelům vlád. Vlády dohlížejí na potlačování jednotlivců na svých územích a často vyhlašují války proti lidem v cizích hranicích, jako je Irák, Libye, Sýrie a Írán.

Správně chápaný výraz anarchie je odvozen z řeckého slova, které správně přeloženo znamená ˝ bez vládce ˝. V podstatě je to ˝ svoboda ˝ nebýt zotročen a nucen proti své vůli. Svoboda jednat dobrovolně, svoboda stýkat se s kýmkoli, za jakýchkoli podmínek, které si přejeme, za předpokladu, že tyto nebrání možnosti ostatních požívat stejné svobody. Spíše než strach z anarchie je to v mnoha ohledech přirozené řešení našich problémů. Každý, kdo o tom pochybuje, bude mít problém smířit se s tím, že 99 % jeho nejzávažnějších životních rozhodnutí se děje v soukromém stavu anarchie! Přemýšlivé čtení! Obyvatelstvo si neuvědomuje, že vláda je ve službách lidí, aby řídila zemi nebo stát. Realita je taková, že v konečném důsledku je moc na lidech, protože mají ústavní právo určovat, co se má a co nemá dělat. V případě nedodržení může být vláda poslána domů. Takže v případě selhání jednat v zájmu země a/nebo lidu si lidé vezmou zpět svou důvěru a odvolají vládu a převezmou kontrolu sami. Vědomí a Jednota zlomí moc Deep State a jejich přisluhovačů. Ve skutečnosti navrhované příkazy a opatření Covid narušují společenské vědomí lidí.

Identifikace programů sociálního inženýrství globální elity vyžaduje určité porozumění, abychom se nestali jejich obětí. Globální elita chce 90% vylidnění. Chtějí úplnou kontrolu a dohled nad každým aspektem vašeho života. Chtějí socialismus s mocí a bohatstvím ve vlastních kapsách, jinými slovy komunismus. Vědomí a Jednota jsou bezprostřední překážkou těchto plánů. Nyní chtějí odebrat vše, co má hodnotu, a zavřít zbývající populaci v táborech. Dělají to ve jménu zachování planety Země a zlepšení klimatu, což jsou argumenty lži. Pokud jsou všichni v karanténě a jezdí v elektrických vozidlech s omezeným dojezdem, lze to lépe kontrolovat. Ujišťujeme vás, že všechny klimatické a další nové předpisy jsou navrženy tak, aby nás ostatní omezily na zakázané oblasti, jako jsou mimo jiné tábory FEMA.

To, čeho by se lidé měli skutečně bát, není strach z úmrtí na neexistující virus nebo infekci Covid, ale z tyranů, kteří řídí svět. Straší lidi, dokud se nepodřídí cíli totální tyranské kontroly v kdysi svobodném světě. Na žádné planetě z mnoha milionů ve vesmíru nebyla populace nikdy tak intenzivně utlačována jako na planetě Zemi! To, co se nám stalo, je pobuřující a absolutně nepřijatelné, proto se nám dostává solidní pomoci od našich mimozemských bratrů a sester. Buďte za to ze srdce vděční. Podívejte se na video ´ The Secret of Oz ´, abyste plně pochopili, jak jsme my lidé zotročeni prostřednictvím peněžního systému, abyste pochopili staletí trvající útlak. To vše vědět je nutností, abyste se osvobodili! Jakmile dost lidí pochopí tento podvod, všichni se osvobodíme.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/09/25/one-world-government/

Zpět