1379 Probudit se a vzpomenout Soznaniex

[ Ezoterika ] 2021-09-12

Anna Kamallaya Hefors

Jste povoláni ke zvláštnímu poslání: probudit se a vzpomenout si, že jste božská bytost. Jste povoláni ke zvláštnímu poslání: obnovit spojení s Domovem, probudit se a vzpomenout si, že nejste obyčejná lidská bytost, ale božská bytost. Váš původ je ve Zdroji. K pozvednutí vědomí každé lidské bytosti ve vašem prostoru, ve vašem Srdci, stačí vzestup jediné zdravé buňky. Nikdo za vás neudělá to, co máte udělat vy, centra vašeho vesmíru. Vy jste originál, vše ostatní je projekce. Probuzený každý okamžik pozvedá svůj svět ve svém Srdci a uvědomuje si, že vše, co je, je projekcí jeho odrazů. Spáč se bude se svými odrazy potýkat. Je nemožné sladit a synchronizovat lidské vědomí. Je to svět chaosu a protikladů. Je však možné vytvořit vertikální soulad podvědomí, povrchního, vědomého a božského vědomí.

Přesunem mimo lidskou matrici, omezenou časem, vstoupíme do Merkaby Světla, kde hudba sfér spojuje na vysokofrekvenční úrovni se Zdrojem božské vesmírné hmoty. Slunce i epifýza jsou čočka, skrze kterou se promítá vesmír. Galaxie je živý, dýchající organismus. Energie hvězd procházejí šišinkou a aktivují vaše energetická centra. U lidí jsou tato centra uzavřená nebo pracují zkresleně a desynchronizovaně s hvězdnými stanicemi. Tato centra začínají přijímat energie hvězdných systémů a překonávají hranice matrice. Světelné paprsky začnou pronikat a aktivovat každou buňku našeho těla. Každá buňka těla má svou Merkabu, své energetické centrum.

Mentální tělo podporuje váš život a váže vás ke všemu, na co jste zvyklí. Nechce přijímat nové informace, nové streamy. Žije ve strachu, včetně strachu ze ztráty kontroly nad tělem, strachu o přežití. Neuvěřitelně silné mentální energetické tělo udržuje lidské vědomí ve světě duality a iluzí. Drží člověka pevně na místě a nabízí mnoho způsobů, jak odmítnout vnímání hlubších, vysokofrekvenčních těl Světla. Vaše duchovní tělo vysílá impulsy ze Zdroje a vysílá vám signály. Mentální tělo tyto signály blokuje, dokud se člověk nerozhodne získat zpět svou božskou autoritu nad svým tělem, nad světem své přirozenosti.

Zdroj: https://absolutera.ru/article11472

Zpět