258 Dosažena kritická masa pro E.T. kontakt Daniel Scranton

[ Ezoterika ] 2020-04-02

Jsme velmi spokojeni s pohybem vpřed, který jste jako kolektiv udělali. Jsme obzvláště potěšeni tím, jak se vaše srdce otevřela pro lidi postižené virem daleko od vás. Lidé, se kterými nemáte vůbec nic společného, byli ve vašich myšlenkách a poslali jste jim uzdravující lásku a světlo. A právě to teď lidstvo potřebuje více než cokoli jiného. I když existují lékaři, kteří horečně pracují na léčení viru, ti z vás, kteří jsou vzhůru, projevují více soucitu než kdy předtím na planetě Zemi.

Někteří velmi špatní lidé dělají některé velmi špatné věci. A zkuste dokonce věřit, že představují polovinu lidského kolektivu. Polovina lidstva funguje z místa temnoty a pouze polovina vás přichází ze světla. I tak ti, kteří operují ze světla, daleko převyšují hráče temnoty. Jako kolektiv světla vytváříte dostatek soucitu, aby se lidstvo dostalo do ještě vyšší vibrační frekvence, než kdyby po celém světě probíhalo jen něco dobrého.

Chceme zdůraznit, že toto množství soucitu ukazuje vaši připravenost na mimozemský kontakt. Ukazuje, že lidstvo jako kolektiv překročilo úroveň vibrací potřebných k tomu, abyste byli vnímáni jako připravení na plný a otevřený E.T. kontakt, který všichni tolik chcete. A to je vedlejší produkt negativních událostí. Způsob, jakým reagujete na něco negativního, vás definuje. Jako lidský kolektiv změní to, co je přímo před vámi, ve zlato. Jste zodpovědní za to, abyste poslali lidstvo dále, než kdy předtím kolektiv byl.

Na číslech záleží. Bylo dosaženo kritické masy a brzy budete žít na velmi jiné planetě, díky tomu, co se právě děje. Pro lidi na Zemi to jsou velmi zajímavé, chaotické a vzrušující časy. Začnete vidět důkazy toho, o čem mluvíme. Budete je brát jako vaše vlastní dílo.

(pozn. překladatele ? Chcete absolutní a jedinou pravdu? V jakých souvislostech? Z jaké úrovně vědomí, akceptování a za jakých okolností? Jak motivující? Začněte s pravdou u sebe, a až bude absolutní, ptejte se dál. Ta jediná absolutní pravda je: ?Já jsem.?)

(Chcete vše teď a tady? Kdo všechno?)

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=BrjphEHgXlQ&feature=emb_logo

Zpět