2521 Apis Bull, Red Bull a iluminátská symbolika Cosmic agency

[ UFO ] 2022-05-06

Kradou symboly, které jim nepatří

Swaruu X (Athéna)
A: Když jsme si tu povídali, dívala jsem se na obraz na stěně v ubikaci ʺobývacího pokojeʺ. Je to obraz lodi třídy Scimitar, která se blíží k zemi. Emblémy na lodi přesně odpovídají mému názoru, že nic z toho, co se tu děje, nebude pro lidi nikdy dávat smysl, vždy to bude v rozporu s jejich očekáváním. Celá přední část lodi na obrázku má design namalovaný velmi barevně.

Robert: Co tím myslíš?
A: Apis Bull, to je znak Taygety. Ale je to ještě horší. Znak, který je namalovaný ve velkém na bocích lodí a skoro každá taygetská stíhačka ho má někde jako emblém, včetně Suzy II, je skákající býk před sluncem. Taygeťané mají černého býka se stříbrným sluncem. Nejsou v barvách ʺRed Bullʺ, ale je to úplně stejné logo. Stejně jako na závodním autě.

Robert: A to znamená totéž co Toro Apis?
A: To je taky takový: Ano, znamená to Taurus. Plejády.

Robert: A to Slunce... znamená to toto Slunce 13?
A: Na Zemi ano. Pro Taygetu to znamená... Taygeta. V myslích veřejnosti... mimozemské vesmírné lodě ʺRed Bullʺ? Opravdu? Nikdo by nám věřil, kdybychom to řekli!

Robert: Tady si to umím představit složitější kvůli křídlům.
A: Ano, kvůli křídlům je to ještě složitější, když vám Red Bull dává křídla, jak se říká v reklamě, proč myslíte, že vám dává křídla? Musím trvat na tom, že je to úplně stejné logo.

Robert: A proč si myslíš, že ti dává křídla?
A: Mnoho výkladů, jako že tě to zabije tolik kofeinu a cukru. Ale samo o sobě to znamená, že létáš jako egyptské a sumerské božstvo. Ale chci tím říct, že mnoho věcí není tak, jak by lidé očekávali. Ani by to nepochopili. I Suzy II má to logo na pravém boku dole u ʺbřichaʺ, ale vidíte ho z boku, dva černí býci a mezi nimi stříbrné slunce. Přesně to logo Red Bullu. Takhle je to na Suzy, dva černí býci se stříbrným sluncem.

Robert: A Toleka má také takové logo?
A: Je taky takové. Zvenku ne, protože Toleka je hodně velká. Ale uvnitř ho najdete na mnoha místech. Toleka má logo s korunou, uprostřed kterého je dívka s bílými vlasy a červeným pláštěm. Samotný emblém lodi musí být vysoký asi čtyři patra. Když se však blížíte, sotva ho vidíte. Všechno spojují tajné spolky a pochází to z Egypta, všechno překrucují, jako význam atonismu (slunce) a ʺnového úsvituʺ.
Apis Býk ---> symbolika Býka Plejády, plus létající loď s hadem, plus Slunce, jakékoliv Slunce, ale v případě Apisu je to Slunce-13 ---> to je ze starého Egypta plného mimozemských vlivů a správci, pozemská kabala, vzali všechnu tu symboliku za svou, pyramidu, vševidoucí oko, atonismus atd. Spolu se vším ostatním ji vkládají do moderní doby do svých log, protože víme, že komunikují prostřednictvím této symboliky. Jelikož jde o kabalu, měli v minulosti kontakt s loděmi Taygeta ---> odkud převzali logo a zalíbilo se jim, upravili si ho podle svého vkusu, ale jen málo, a to je vše. A teď se to připisuje tomu či onomu pozemskému designérovi, který si zřejmě bere za vzor Apisova býka, (původní symbol).

Uvedla jsem to jako příklad něčeho jednoduchého a logického, snadno pochopitelného, co nám však může způsobit víc škody než užitku, pokud se bude sdílet, protože se to poddává zjevné kontroverzi a opravdu to nepřispívá k této práci na odhalení. Nebudu vám však říkat, abyste něco nezveřejňovali, pokud to není extrémně nebezpečné. A o tom, co vím, že nesmíte zveřejnit, vám ani neříkám.
Ale ať veřejnost ví, kvůli existenci Apis Bull, že se nejedná o nové logo. Není ani původní pozemské. Je to nehorázná přímá kopie toho zdejšího, stejně jako u mnoha dalších. A pak to otočí a řeknou, že jsme příliš lidští, i když je to naopak.

Gosia: Ano, přesně tak. Existuje tolik symbolů, které kabala ukradla. Proto mám ve svém logu trojúhelník, protože se mi líbí a nebudu si ho upírat jen proto, že ho používají ilumináti.
A: Přivlastnili si prastaré symboly. Nevlastní je.

Robert: Pro mnoho lidí je absurdní i to, že jíš, že chodíš na záchod, že se líčíš. New Age a ovládání mysli způsobily v lidském kolektivu velkou spoušť.
A: To je tak jednoduché a dalo jim hodně práce to pochopit. Že lidstvo nevzniklo, nebylo stvořeno ani se nevyvinulo, jak vám tam tvrdí oficiální vědy a náboženství, ať už současné, nebo sumerské. To všechno jsou dogmata a náboženství, nemělo by se to slepě a doslovně následovat.

A když už jsme u té symboliky, kterou používá kabala. Všechny ty symboly, které všude vkládají, od pyramid, vševidoucích očí, umělců, kteří si zakrývají jen jedno oko, to, že mnoho celebrit má najednou monokl, rohy zlých entit, které je lepší nejmenovat, symbolika posvátné geometrie ve všem, dokonce i ve městech, seznam je dlouhý. Vnímám to jako rozptylování pozornosti lidí, kteří si teprve začínají uvědomovat, že na světě není něco v pořádku, tráví hodiny svou pozorností nad těmito symboly, všude je hledají a odvádějí svou pozornost od jiných, jemnějších věcí, na kterých záleží víc. I když je to všechno pravda, ano, používají je ke vzájemné komunikaci, k tomu, aby si řekli, že něco je jejich, nebo že ta či ona slavná osobnost k nim patří, pořád je to další úroveň odvádění pozornosti. Člověk to musí překonat, to není všechno. To je nízká úroveň Kabaly, která je velmi v kontaktu s lidmi. Ano, komunikují takto, ale velmi málo. Pouze jako signály přítomnosti a jako signály moci.

Je to součást souboru ʺmagieʺ sil, s markanty, které ukazují odkud kam nebo co jim patří, a pomáhají si tak při přesunu velmi reálných temných energií, které pomáhají jejich záměrům.
Například začerněné oko symbolizuje buď to, že jim patří jako součást jejich skupiny, nebo v případě, že osoba není z jejich skupiny, symbolizuje vítězství zla nad dobrem, příchod temnoty a dualismus světla a tmy, což je všechno iluminátská zednářská symbolika.

Tyto úrovně iluminátů využívají skutečné síly, o nichž lidstvo neví, že existují, ale vždy je měli před očima. Věda a média je však diskreditují ze stejného důvodu, proč diskreditují existenci UFO a mimozemšťanů, kvůli moci, kvůli manipulaci s masami. Tyto druhy sil, o nichž mluvím, jsou známé jako čarodějnictví a černá magie. Ale abychom se vrátili k symbolům, není ʺvelkým tajemstvím iluminátůʺ umět tyto symboly číst. Prý je ani nepoužívají.

Kromě toho v těch trochu skrytějších úrovních už ani nepoužívají stejnou ekonomii, jakou používá lidstvo. Používají zlato, mají mince ražené z vysoce ryzího zlata a s ním provádějí své transakce. A také se pohybují vnitřním politickým systémem mezi svými klany a lóžemi, které se nepodřizují oficiálnímu politickému dělení, jako jsou země a státy, ani je nedodržují. A ještě skrytěji dokonce žádné peníze nejsou, všechno je to moc. Berou si jen to, co potřebují, ze svých vlastních dodavatelských řetězců a továren. Na těchto úrovních nepoužívají iPhony, počítače HP ani monitory Samsung. Mají vlastní vylepšenou a nelidskou technologii, i když vlastně nic není.

Technologii, kterou lidem ukazují a dávají jim po kapkách, jako chytré telefony, jim dávají postupně, jen když je zajímá výsledek, který tím dosáhnou. Sami už to měli a ještě mnohem víc. Dávají jen iluzi pokroku, aby odvedli pozornost mas, v tomto případě mobilní telefony. V případě mobilních telefonů udržují populaci šťastnou, s novou hračkou, která je ohromuje a baví. Chléb a hry. Další skleněné korálky pro domorodce. Ale to, co se za tím vším skrývá, je velmi temné. Nejprve dali internet, pak mobilní telefony, to vše jako součást předem připraveného plánu lidských i nelidských entit (nic není nakonec lidské) na další ovládnutí psychiky lidstva. Pomocí hypnotizující televizní krabičky, která je všude pronásleduje, aby se nesoužili, aby byli neustále s nosem v tomto přístroji a ovládali své hodnoty a myšlenky dalším programováním, které se pak promítne do jejich DNA. Omezení bez laboratoře a přizpůsobení jejich vědomí nevědomým způsobem a otevření přímé cesty k nové invazivní změně - úpravě DNA pomocí grafenu, který se nachází v magických dávkách.

Jak jsme již vysvětlili dříve, změna DNA nebude možná, pokud vědomí člověka nebylo upraveno a zůstane pod kontrolou i po invazivní změně.

I když objektivně používání mobilních telefonů a internetu propojilo svět a přineslo kolektivní jednotu světa díky snadné komunikaci a přenosu dat s velkou efektivitou, což podle mnohých posloužilo k velkému probuzení lidstva, nakonec to byla jen součást velkého plánu na reset celého lidstva, na jeho větší ovládnutí směrem k planetární diktatuře, což bylo vždy jejich cílem. I když musím říct, že se mi nelíbí termín ʺprobuzeníʺ, protože jste nespali. Jedná se o úrovně vědomí, nikoli o prostou dualitu mezi bděním a spánkem. Kromě toho se tento termín už všude používá a zneužívá v jiných souvislostech.

Uznávám, že existují i dobré části, protože tam byla svoboda projevu jako nikdy předtím na planetě Zemi, ale už není. Jak už tam někdo řekl, bez svobody projevu by nevěděli, kdo jsou blbci. Mění slova, aby byla hezčí. Svoboda pohybu myšlenek, když je kontrolovaná, je nakonec velký filtr, který jenom víc kontroluje populaci. To vše bez zmínky o transhumanismu, který za tím vším stojí. Protože to nekončí u mobilů, které je všude sledují, poslouchají, aniž by to lidé viděli nebo chápali proč, když se cítí být prostými občany, kteří dodržují zákony a pravidla systému.

Kabala na nízkých úrovních, ale již řídící Kabala, nepoužívá stejné komunikační systémy. Nepoužívají jen supervysokou technologii jako Muonic, většinou používají nízkou technologii, která je izolovaná od běžné lidské telekomunikační sítě. Protože je těchto kontrolorů i na ʺlidskéʺ úrovni málo, používají hodně staré, analogové telefonní sítě s vytáčecími telefony a ručními přepínači s operátory, kteří natahují pružné šňůry a zapojují je na druhé číslo, které chtějí zavolat. Díky tomu jsou z lidské úrovně nedohledatelní. Opačným způsobem to však dokážou.

Gosia: A proč používají tuhle prastarou technologii, to nechápu?
A: Především proto, že na nižších úrovních vašeho klubu Kabala Iluminátů nemají lidé na této úrovni oprávnění nebo práva používat pokročilejší věci, jako je Muonic. Mají však takovou úroveň oprávnění, aby mohli používat telekomunikační systémy, které nejsou sledovatelné lidskou společností obecně, ať už je chce sledovat kdokoli. Ano, je to stará telekomunikační infrastruktura, ale extrémně spolehlivá a digitálně nevystopovatelná, protože je analogová.

Zdroj: https://tinyurl.com/3y5pd3at

Zpět