4304 Rozcestí Teri Wade

[ Ezoterika ] 2023-05-16

Země existuje miliony, ne-li miliardy let a prošla několika extrémními změnami. Patří mezi ně doby ledové, posuny polárních oblastí, změny pevninské masy, masové vymírání živočichů a masové povětrnostní jevy, které se odehrávaly po dlouhá časová období a v evolučních vlnách přinášely na planetu nový život. Zatímco rostliny, zvířata a hmyz se těmto změnám přizpůsobily fyzicky, lidská rasa se přizpůsobila svým chováním, zatímco fyzicky zůstala nezměněna.

Cestovatelům a duchovně probuzeným je dobře známo, že se v současné době nacházíme na křižovatce. Fyzicky jsme se vyčerpali a dopady lidského obydlí na Zemi se staly zcela zřejmými. Nyní jsme ve fázi, kdy se učíme, že je prospěšné nejen pro naši planetu, ale i pro naši lidskou schránku, abychom přešli k duchovnímu vývoji a provedli transformaci do Světelného těla. Prošli jsme lekcemi drsného prostředí, mentálního a emocionálního zmatku, života v realitě duality, přežívání ve světě hmoty a nyní je čas na další krok vývoje. Když se lidstvo probudí k štědrosti vesmíru, stane se mu dostupnou. K dispozici se stává vyšší, širší spektrum reality. To znamená, že lidstvo získává možnost změnit život k lepšímu. Nacházíme se na křižovatce Vzestupu.

V naší současné realitě zažíváme naprostou destabilizaci na globální úrovni. Zažíváme radikalizaci našeho počasí, virus, který jako by neměl konce, a globální ekonomiku na kolenou. V sevření strachu uvízla většina lidstva ve 3D vědomí a podílí se na světě, který jako by se minutu po minutě zabíjel. Zatímco se zdá, že svět upadá do zoufalství, korupce a hněvu, lidstvo musí vstoupit do své moci, protože jsme mnohem mocnější, než si uvědomujeme. Duše lidstva stoupají ve vibracích a vědomí, a to mění pravidla hry. Bylo zapotřebí, aby se vědomí lidstva dostalo až na samé dno, aby se probudilo k možnostem života, které přesahují to, co poskytuje tato fyzická realita. Začínáme myslet nad rámec globálního směrem k Univerzálnímu.


Duše lidského těla se mnohokrát reinkarnovala, ale nezapomeňte, že Země není jedinou planetou, která udržuje život. Většina duší zažila život na vzdálených planetách v jiných slunečních soustavách a galaxiích. V posledních několika desetiletích se vyvinuté duše dohodly, že se ještě jednou inkarnují na Zemi, aby pomohly přejít lidstvu do Nového věku Vodnáře a vyvážily mužské, dravé energie, které na této planetě příliš dlouho převládaly. Nové děti, které se v současnosti rodí, přicházejí s vyvinutější energií. Jejich alternativní názory, empatická a citlivá povaha, jejich touha chránit přírodu způsobuje problém existovat v tak rigidním prostředí. Jsou tu proto, aby změnily situaci.

Současný chaos, destabilizace a Probuzení, které v současnosti probíhá, dává těmto dětem možnost plně se vžít do svých rolí. V podstatě nejnovější generace jsou nejstarší duše, ale cena je pro tyto děti vysoká, pokud je jejich rodiče nevedou, nevychovávají a nechrání před nemocí, kterou jim vnucují psychopati, kteří chtějí udržet kontrolu. Děti, které se probudí brzy, zažívají vysokou úzkost, protože jejich psychické dary a silná duchovní spojení jim dávají schopnost vidět, cítit energie prostřednictvím éterických polí. Kojenci mohou být natolik naladěni na andělské sféry, že se jejich spánek a stravovací návyky budou zdát netradiční. Když tyto děti vyrostou, mohou být jejich dary interpretovány jako duševní nebo emocionální onemocnění. Tyto děti budou mít alergie. Budou citlivé na chemikálie, konzervační látky, nepřirozené potraviny a budou citlivé na ostrá slova. Chovejte se ke svým dětem laskavě a naslouchejte jejich hlasům, protože jsou to budoucí vůdci planety. Jsou učiteli a ukazateli cesty budoucnosti a je třeba o ně pečovat, aby si věřily a zůstaly na cestě, kterou si zvolily.

Ochota duší, které se nyní inkarnují na Zemi, a duší, které v současné době svádějí bitvu na povrchu v dohodnutých časech, je jediným způsobem, jak se lidstvo může vyvinout za lidské ego ve fyzickém těle, aniž by k tomu potřebovalo další eon. Ve hře vždy bylo, aby se lidstvo propracovalo zpět do našich Světelných těl, ale byli jsme vykolejeni a dlouho klamáni. Nyní nastal čas a není cesty zpět. Lákadlo bohatství, materialismu a chamtivosti udržovalo lidstvo v nízkých vibracích a my jsme nyní na křižovatce..

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/05/16/crossroads-2/

Zpět