3295 Duch svobody Pamela Kribe

[ Ezoterika ] 2022-10-13

Já jsem Isis. Jsem svobodný duch ve vás všech. Můžete mě vidět v pohybu ptáka, letícího po obloze, nebo ve vodě tekoucí říčním korytem. Stále plynu a jsem v pohybu. Moje energie nemůže uvíznout v omezeních založených na strachu a potřebě kontroly. Jsem ženská energie, která je prosta omezení.

Dnes jsem zde, protože ženská energie na Zemi se probouzí do vyšší úrovně sebe sama. Ženská energie byla dlouhou dobu potlačována, ale to, že se tak stalo, mělo svůj důvod. Ve vaší lidské historii probíhají velké vývojové cykly a mužská i ženská energie se vyvíjejí a snaží se dostat do bodu rovnováhy uvnitř lidských bytostí. Nejste ani muž, ani žena, jste obojí. A nejste závislí ani na jedné z nich, jste svobodný duch bez omezení. Pokud se chytíte myšlenky, že jste pouze muž nebo pouze žena, jste uvězněni omezujícími myšlenkovými formami, které vám byly předány tradicemi vaší společnosti. Abyste byli svobodným duchem, potřebujete ve svém životě prvek hry: hravost, radost, osvobození od omezujících struktur a také mužskou i ženskou energii, kterou máte k dispozici, ať už jste muž nebo žena. Tradice vám vnutila omezené představy o tom, jaké to je být mužem nebo ženou, a vy všichni těmito představami trpíte.

Pro začátek, pokud jste muž, představte si, že máte ženské tělo a naopak. Cestujte svým vědomím do svého těla, do svého srdce a pociťujte, že jste uvnitř sebe svobodní. Představte si, jen tak pro zábavu, jaké by to bylo mít tělo opačného pohlaví. Ve skutečnosti jste žili životy jako opačné pohlaví, takže to není tak těžké, jak si možná myslíte. Všimněte si rozdílu v energiích, když jste v těle opačného pohlaví. Co by se pro vás změnilo, kdybyste byli v tomto těle? Dělali byste věci jinak; cítili byste se v některých věcech snadněji? Jen si s touto představou pohrajte a přijměte energii opačného pohlaví - je vaší součástí.

Energie sexuality byla lidskými tradicemi strachu a omezování zcela překroucena. Sexualita a duše, svobodný duch, patří k sobě, ale většina náboženství vám tvrdí opak. Tvrdí, že lidské vášně, jako je sexuální touha, jsou ʺnižšíʺ povahy, zatímco energie disciplíny a pravidel a zaměření na ʺvyššíʺ povahu má být dobrá a čistá. Když však provedete takovéto rozdělení, oddělíte sami sebe. Energie sexuality není jen o sexu, ale ve skutečnosti o životě. Veškerý život vychází ze sexuální energie v lidech i v přírodě a tanec mužské a ženské energie je jádrem samotného života. Energie sexuality nutně potřebuje uzdravení a jinou perspektivu.

Nyní vás žádám, abyste se napojili na svou druhou čakru, která se nachází uprostřed vašeho břicha. Vnímejte, jak se zde nachází zdroj tvořivosti ve vašem nitru. Skutečná tvořivost pochází z duše a je prosta omezení, a přestože je také sexuální povahy, není omezena úzkou definicí sexuality. Pravá tvořivost je živá a plná života; chce se vášnivě zkoumat a vyjadřovat, a to se děje, když se duše spojí s fyzickou rovinou. Když se duše vtělí do člověka, tělo vám může poskytovat radost a potěšení, a na tom není nic špatného.

Důvodem, proč byla sexualita považována za podezřelou a náboženské tradice ji potlačovaly, byl velký strach z ženské energie. Ve společnostech či komunitách, kde dominovali muži, se ženská energie stávala hrozbou, protože rozbíjí rigidní mocenské struktury a otevírá se pocitům. Uvnitř mužské energie je paradox: na určité úrovni touží po sexuálním spojení, ale zároveň má obrovský strach ze sexuality v širším slova smyslu. Strach nemá ani tak z fyzického aktu, ale ze sexuality jako živosti, tvořivosti, zkoumání, překračování hranic.

Když se například do někoho zamilujete, ztrácíte smysl pro hranice a vstupujete na neznámé území, což vám připadá magické. Energie zamilovanosti se však netýká jen vztahu mezi konkrétním mužem a ženou, je univerzálnější. Je o radosti z objevování, z pohybu za hranice známého do neznáma, z pocitu kouzla a zázraku života. Právě tato svobodná energie pohybu za hranice sebe sama, překračování vlastních hranic, je jádrem ženské energie, která však byla hrozbou pro vládnoucí síly, a to zejména pro mužské mocenské struktury.

Když potlačíte a učiníte podezřelým skutečný význam a vitalitu sexuální energie, vytváříte si mnoho problémů; potlačením životně důležité části sebe sama se stáváte neurotickými. Chybí vám svoboda žít radostně, cítit se sami sebou. Jste rozděleni sami proti sobě a myslíte si, že musíte dodržovat pravidla a disciplínu, které nevycházejí z vašeho nitra, ale jsou vám vnuceny zvenčí. Odcizujete se tak zdroji života, a to je to, co se v lidské společnosti skutečně stalo. Protože se báli sil života a skutečné tvořivosti, ovládla je energie kontroly a potlačování a ta zabila lidského ducha.

Nyní se situace mění, ale důsledky můžete stále vidět všude kolem sebe. Většina lidí je v depresi, možná ne v klinickém smyslu, ale využívají jen malou část svého skutečného potenciálu a mají jen omezené spojení se svým svobodným duchem, se svou duší. Jsou blokováni soudy, pravidly a zásadami, o nichž si myslí, že by je měli dodržovat, aby se cítili v pořádku, ale tyto zákony nepocházejí ze skutečného duchovního zdroje.

Nyní vás žádám, abyste pozvali mou energii do celého svého těla a přivítali zpět ducha radosti, svobody a touhy po životě. Jste celiství, nejste rozděleni na dobré a špatné části. Tato představa je nesmysl; každá vaše část je živá a život ve vás hledá srdečný výraz. Všechny vaše části se mohou a chtějí na tomto vyjádření podílet. Dokonce i temné emoce nebo vášně v sobě mají jádro světla; jen je třeba je proměnit duchem laskavosti a porozumění a nedržet je v zajetí strachu a potlačování.

Pozvěte tedy mého ducha do svého srdce a pociťujte, že je váš. Nejsem mimo vás, jsem přítomna v každé buňce vašeho těla - jsem život sám. Jsem ta část energie vaší duše, která miluje život, která si ho chce užívat a prožívat dobrodružství. Jsem ta vaše část, která se nebojí změny, pohybu dál a přijímání nového. Dovolte mi proudit do vašeho těla a považujte mě za svého přítele - můžete se mnou létat.

Představte si, že máte křídla a letíte vzhůru, a na chvíli necháte těžkou energii Země pod sebou. Vidíte utrpení na Zemi, fyzické utrpení, ale především vidíte emocionální bolest. Většina lidí na Zemi se cítí velmi uvězněná sama v sobě. Nemohou ze sebe vystoupit, protože je jejich myšlenky omezují a svazují. A když se díváte na toto utrpení dolů, když jste nahoře na obloze, cítíte se svobodní, protože víte, že nemusíte nic měnit; nemusíte nic dělat, abyste zachránili lidstvo. Víte, že když ztělesníte svého vlastního svobodného ducha - když důvěřujete svým vlastním touhám, svým vášním, své skutečné tvořivosti - stanete se pak sami sobě nejlepším přítelem a začnete vyzařovat energii, která je užitečná pro lidi kolem vás.

Je důležité si uvědomit, že když vyjadřujete tuto energii svobody, může to některé lidi děsit, protože klepete na dveře jejich vězeňské cely a někdy jim to může připadat jako hrozba. Mohou si myslet, že jste příliš divocí, příliš odlišní, příliš svobodní; ale nechte je být a nehádejte se s nimi, neplýtvejte tím svou energií. Potřebujete veškeré své vědomí a energii, abyste zůstali soustředění sami na sebe, abyste si uchovali tuto energii svobody a abyste slyšeli vedení své vlastní duše.

Když ztělesňujete ducha svobody, lásky, života a radosti, musíte také velmi vnímat energie kolem sebe. Vnímejte ze svého srdce, kde je energie vaší jedinečné duše vítána a kam může snadno proudit. Kdykoli se cítíte v něčí blízkosti nebo v určité situaci vyčerpaní - když se cítíte vyčerpaní - prostě odejděte. Nenamáhejte se ve snaze věci změnit, protože změny se dějí způsobem, který nemůžete předvídat. Nemusíte tedy soustředit svou pozornost na vytváření změn nebo na práci pro ně a nemusíte přesvědčovat ostatní lidi o tom, co mají dělat. Pokud budete stále naladěni na své vlastní srdce a na zdroj života ve svém břiše, budete vědět, co dělat: jednoduše budete následovat proud radosti. To, díky čemu se cítíte živí, plní energie a inspirace, je to, kam máte jít.

Ve vašem životě mohou nastat chvíle, kdy budete mít pocit, že s touto energií nemůžete nikam jít. Zdá se, že vám chybí lidé nebo situace, které by vám umožnily plně se projevit, ale to je jen součást vaší cesty. Abyste se naučili respektovat sami sebe, i když se cítíte osamělí a nepochopení, vydejte se do přírody. Vnímejte energie přírody na místech, kde je divoká a svobodná, a budete se tam cítit jako doma. Musíte respektovat sami sebe a do jisté míry k tomu potřebujete být osamělí.

Jste tu proto, abyste vytvořili nový druh vědomí, a toho dosáhnete tím, že zůstanete věrní sami sobě, že se nebudete snažit měnit nic mimo sebe, že budete naslouchat hlasu svého srdce a že se nenecháte příliš rozrušit lidmi nebo energiemi, které by vám mohly odporovat. Prostě je nechte být; nemusíte se s nimi zaplétat. Vyleťte vysoko na oblohu, znovu a znovu si připomínejte, kým skutečně jste: bytostí bez omezení, a vaše energie se bude měnit a ovlivňovat lidi kolem vás. Nicméně změna ostatních by neměla být vaším hlavním zájmem, prostě se to stane. Jste tu proto, abyste našli radost ze života, a to i uprostřed těžké a husté energie. A tím, že si zachováte ducha radosti, dáte naději i ostatním lidem. Pečujte o sebe; jste mnohem cennější, než si myslíte. Kolem vás jsou neustále andělé; nikdy nejste sami, ani uprostřed temnoty. Jste vždy spojeni se zdrojem života, života, který překračuje všechny hranice.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/10/13/the-spirit-of-freedom/

Zpět