3264 Planeta stoupá Pro100

[ Ezoterika ] 2022-10-17

Jedná se o pomalý proces, který postihuje vše živé i neživé, projevující se explicitně a dosud neprojevené výslovně. Stáváte se svědky hlubokých proměn ve Vesmíru Noe, svědky, organizátory i účastníky zároveň. Kvantově vlnový dualismus v jednotě a celistvosti, kde jsou myšlenky a pozornost vždy primární.

Vědomá kolektivní kreativní myšlenka se soustředěnou pozorností vytvořila celý váš svět.
Vědomé kolektivní destruktivní myšlení s nasměrovanou pozorností zničilo civilizace mnohokrát.
Když jste se naučili řídit své vnitřní energie (emoce), svou vnitřní pozornost, své vlastní myšlenky, vnitřní obrazy a slova, v důsledku čehož i své vlastní pocity, naladíte se na Energeticko-informační torzní pole planety, vnímáte sami sebe jako její součást, součást její planetární Duše, její planetární vědomí.
Pokud jste převzali odpovědnost za osud celé planety, vaše vědomí se rozšířilo do své velikosti. A vše, co potřebujete, je očistit své vědomí a být v klidu a v souladu se sebou samým a veškerou vnější realitou.
Vytváříte si vlastní světy, které kolem vás vytvářejí různé situace, ve kterých se projevujete jako scénárista, režisér, hrdina, herec samotné inscenace. Hrajete si s celým světem a projevujete se úžasným božským způsobem jako kreativní Stvořitel své osobní reality.
Když si uvědomíte samotnou podstatu toho, kým jste, pak pro vás začne být zajímavé žít, protože tato hra vám přináší potěšení a radost. Když se díváte na film, vždy víte, že je to jen film a všichni uvnitř jsou herci. Máte-li svobodnou vůli a práva Bohočlověka, můžete libovolně zasahovat do scénáře, připojit se k této hře, měnit směr a úhel pozornosti ostatních hráčů svým záměrem a svou vůlí (Slovo), na základě lásky a vaší mise. Čím více osobní síly máte, tím více energie a pozornosti můžete přitáhnout ke svému Slovu a tím změnit celou situaci! Přijmout opatření!

Vaše pozornost by neměla být směřována, vázána na destrukci, ale pouze na stvoření a evoluci, na rozvoj celého kolektivního vědomí lidstva. Někdo chce hrát válku - nechte ho hrát. Jako dítě to všichni kluci milovali. Pokud chtějí, ať to zkusí. Jejich právo.
Hlavní je, že v tom světě nejste, překonali jste destrukci a chaos, vytváříte jen lásku a blahobyt. Tak se ani ve vaší realitě nemůže stát nic destruktivního. Tam, kde je vaše pozornost, se vědomě projevujete jako tvůrce této reality.
Tvořte mír a lásku bez podmínek, rovnost a bratrství, přátelství bez vlastního zájmu, odpuštění a milosrdenství, vděčnost, dobro a spravedlnost, jednotu a společenství rovných pro štěstí všech! Budiž.

Jakoukoli realitu pro sebe vytvoříte, v takové realitě budete žít i nadále. Když už všechno, co se děje vidíš jako hru každého s každým, vidíš masky na tvářích, čteš myšlenky telepaticky na jakoukoli vzdálenost, pouze se naladíš na jakékoli stvoření, ať je kdekoli, nebo požádáš Zdroj, aby ti ukázal, jak projevit světlo, pokud sám ještě nevíš jak. Vyzařující zevnitř pouze světlo a lásku ke všem znamená, že v těle došlo k vědomému přechodu od osvícení k vzestupu. Připoutanosti k utrpení (soucit) jsou v minulosti. K vnitřní radosti a milosti lze dojít pouze hlubokým utrpením, ničím jiným. Tak to dopadá. Někteří jsou stále na samém začátku své cesty. Hodně štěstí všem!

Vy, kteří to vidíte jasně, vidíte, jste nyní na vlně Zdroje, naladění prostřednictvím tohoto textu. Jste nyní jeden jediný celek se zdrojem. Stejně tak je určena vaše další cesta probuzení, osvícení, vzestupu v těle, mise, chcete-li, z vaší vůle. Vyjadřujte pouze vědomý záměr. Právě teď. Nahlas. Ať se to nejintimnější, odpovídající vašemu poslání, naplní právě tady a teď.

Zdroj: https://absolutera.ru/article13866

Zpět