2434 Čím přispět Ann Albers

[ Ezoterika ] 2022-04-18

To nejlepší, co pro sebe a svůj svět můžete v této době udělat, je udržovat si zkušenost spojení se Zdrojem, a to prostřednictvím modlitby, meditace, pozornosti zaměřené na to, co je dobré a krásné, laskavých činů, užívání si života, smíchu, zpěvu, dělání toho, co máte rádi, a zdánlivě prostého aktu dýchání a přijímání naší lásky. Je mnoho lidí, kteří v této době prožívají tolik bolesti, že nemohou snadno najít tento pocit spojení s láskou. Můžete to udělat za ně? Každá vaše volba totiž ovlivňuje celek. Každá vaše myšlenka posiluje vibrace, které se rozlévají po celém lidstvu. Je výhradní odpovědností každé duše, aby se naladila na vibraci volby, ale když posilujete vibrace lásky, je pro ostatní snazší být milující a mnohem těžší zvolit si nenávist.

Každý váš laskavý čin posiluje vibrace laskavosti a usnadňuje ostatním, aby byli laskaví. Každý váš projev soucitu posiluje vibrace soucitu, takže je pro ostatní snazší být soucitný. Každá vaše modlitba za ty, kteří se ztratili v temnotě, vytváří silnější světlo, které nakonec osvítí jejich duše - ať už v tomto životě, nebo po něm. Vaše světlo může být bodem obratu pro duši ztracenou v temnotě. Vaše laskavost k cizímu člověku může být tím, co mu zabrání, aby později toho dne někoho zranil při dopravní nehodě. Vaše modlitba za někoho ztraceného v nenávisti a temnotě může být paprskem světla, který konečně zasáhne jeho srdce a způsobí, že se rozpláče a bude se chtít polepšit. Váš soucit s někým, koho vidíte ve zprávách, může být uklidňujícím proudem energie, který mu pomůže cítit se hoden lásky a pomoci. Pokaždé, když se vzdáte stížnosti, abyste byli šťastní, pozvednete sebe i kolektiv o něco výše nad vibrace boje. Pokaždé, když se vyhnete jednání s někým, kdo se chce hádat, pozvedáte sebe i kolektiv o něco výše nad vibrace boje. Pokaždé, když se vyhnete podceňování, hodnocení nebo kritice vlastních rozhodnutí, pozvednete sebe i kolektiv o něco výše nad vibrace bitvy. Pokaždé, když přestanete vnímat život jako boj a jednoduše zvládnete to, co je po ruce, pozvednete sebe nad vibrace boje. Existuje nespočet malých, láskyplných rozhodnutí, která můžete během dne učinit, abyste posloužili lidstvu, podpořili mír, laskavost, soucit a lásku a povznesli se nad chaotické vibrace, které jsou v současné době na vaší planetě Zemi velmi silné. Buďte k sobě laskaví. Přijměte sami sebe takové, jací jste, a pak se snažte dosáhnout lepšího. Zaměřte se co nejvíce na věci, myšlenky, lidi a situace, které vás povznášejí. Na světě je mnoho bolesti, nenávisti a utrpení, ale je zde také láska, soucit a laskavost, a čím více se na ně soustředíte, tím více je posilujete. Rozhodněte se zůstat ve spojení s láskou. Když z ní spadnete, znovu se zvedněte a zaměřte se na něco, nějakou myšlenku, kterou můžete milovat. Svět vás nyní potřebuje. Právě vy něco měníte. Nevzdávejte se lásky.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/04/18/the-angels-receiving-love-to-give-it/

Zpět