2833 Bohyně ISIS Venera Nik

[ Ezoterika ] 2022-07-14

BOHYNĚ ISIDA - královna kněžka, bohyně. Patronka lásky.

Isis je esencí osmé hustoty, která je ve fázi vzestupu do deváté hustoty a přechází do kategorie Mistrů. V těchto eonech inkarnací je jedním ze starších členů koalice GFS. Má plné zkušenosti s destruktivním a konstruktivním vývojem. Isis patří ke klanu kněžek, což je ve vaší analogii definováno jako příslušnost ke ʺkrálovské rodiněʺ. V této fázi časové osy je Isisina podstata součástí Kurátorů, kteří dohlížejí na průběh současné fáze Přechodu. Od července 2022 se otevřely portály, které na vaše místo přinášejí energie a kódy z esence Isis, a ti, kteří jsou s touto esencí spojeni, pocítí tyto projevy obzvlášť silně.

Prastaré duše - probuďte se!
Na Zemi je ztělesněno 144 000 aspektů Isidy. Skupinová duše aspektů Isidy inkarnovaných na Síriu A.
Sírius A v předchozím cyklu představoval vedoucí civilizaci dohlížející na Zemi - Gaiu. Systém Sirius má více než dvacet míst od třetí do osmé hustoty. Siriané se na Zemi inkarnovali ve velkých skupinách, byly to rasy Atlantidy a Hyperboreje, doba starého Egypta. Isis dohlížela na všechny kněžky a královny v době Atlantidy a starověkého Egypta. Dozvuky této doby se zachovaly až do vaší doby v příkladu královny Kleopatry. Isis zjevovala lásku v královnách, takže se jejich partneři utápěli v půvabech svých kněžek a královen. Žádný muž neodolal ženě, nad kterou držela svou ochranou ruku sama Isis. Všechny egyptské královny se v obtížných situacích nebo při řešení problémů mezi páry obracely na Isis o pomoc pomocí telepatických kanálů.

Architektura a interiéry starověkého Egypta byly postaveny podle vzoru planet Síria. Ve čtvrté hustotě Síria A převládá hojnost zlata a kvetoucích růží, což navozuje atmosféru naprosté prosperity a klidu. Charakteristickým rysem místní architektury jsou vysoké mramorové sloupy a stavby, většinou ve tvaru pyramidy. Styl oblékání obsahuje mnoho ozdob ze zlata a drahých kamenů.

Mocenská struktura na Síriu je podobná té pozemské, jak byla v minulosti přenesena na Zemi. Existují také kněžské rodiny a starší, kteří jsou v této civilizaci vybíráni společně celou planetou. Většina Starších má ženský aspekt. Jsou také skupinovou duší a fragmentem bohyně Isis.

Jak již chápete, všechny civilizace mají své tradice; například v dobách vašeho starého Egypta byli Starší pohřbíváni společně se svými příbuznými a služebníky, nezřídka zabíjeli své rodné děti a brali je s sebou, aby se narodili v dalších inkarnacích v jednom cyklu inkarnací, na jednom místě, v jedné časové linii. Dodnes tyto skupiny duší přicházejí do inkarnací společně, hrají různé role, a tak či onak se všechny vaše cesty prolínají. Kněžství bylo na planetu Zemi přeneseno právě ze Síria, na jehož základě byla postavena pyramida moci.

Duše Kněží mají zvláštní vliv na systém matrice, a proto na Zemi přišla velká skupina duší, jak Korektorů (Adjusterů), tak Strážců, kteří sledují veškeré korekce, vedou je a předávají chybějící kódy. Proto mnozí cítí spojení s Egyptem - všechny dávné duše prošly ve svých inkarnacích tímto obdobím. Od dob Atlantidy jsou pro vás uloženy Smaragdové desky Thotha Atlanťana. Aktivují prastarou paměť a veškerou moudrost Thotha. Tyto tabulky jsou staré více než třicet šest tisíc let. Vědění o Thothovi leží hluboko v tvé dávné paměti. Osiris symbolizuje probuzené vědomí. Otevřené Horovo oko symbolizuje vaše třetí oko. Po objevení Thothovy knihy bylo lidstvo vyhnáno z ʺrajské zahradyʺ, takže vaším úkolem je poznat celou Thothovu knihu, projít celou Temnotou a vyjít na světlo. Ze Skupinové duše Isis je také skupina duší pod jejím patronátem a ve vaší časové linii jsou to Poutníci. Isis má také patronát nad projevy, jako jsou city lásky mezi páry.

Ve starověkém Egyptě existovala kněžská struktura, kněží a jejich poddaní, z té doby pochází pojem otroctví. Přesně podle egyptských zákonů byla vytvořena vaše vláda, navíc ji vytvořili ti, kterým se říká loutkáři, tedy ti, kteří stojí v zákulisí tohoto divadla a jsou režiséry celého představení, kde hlavním pravidlem hry je rozděl a panuj. Váš systém řízení je hierarchický. Stejně jako na dolaru zobrazená pyramida, jejíž vrchol je oddělen od samotné pyramidy, což znamená, že nikdo, kdo není na vrcholu, nemůže vidět ty na samém vrcholu. Vše je řízeno ze zákulisí, kde při inscenování hry jsou autority jen loutkami, které vědomě přebírají scénář a učí se své herecké role, aby pak začaly hrát hru, kde se vy stáváte diváky a účastníky. Právě teď se před vámi živě odehrává jedna z her zvaných ʺválkaʺ. Než tedy pošlete kletby těmto loutkám, tisíckrát si rozmyslete, co děláte.
🌌 🕑 🕒 🕓 🕔 🌌 🕕 🕖 🕗 🕘 🌌 🕙 🕚 🕛


Po správě Síria převzali na vaší platformě kurátorství Anunnaki a na vyšších úrovních civilizace Sírius,
Skupinová duše RA, planeta Nibiru, nebo jak se jí na vyšších úrovních říká - Vamfim, která má kurátorství nad reptiloidní DNA - tj. téměř celým lidstvem, včetně některých skupin duší, kde tato DNA převládá. V další fázi po vzestupu převezmou kuratelu velké skupiny duší Plejáďané, protože ve velkých skupinách duší je přítomna i plejádská DNA.

Isis má pod svým patronátem skupinu duší, které jsou na Plejádách. Proto existují Poutníci, kteří patří k Plejádám, ale zároveň mají vliv Isidy, protože jsou její hypostazí.

Sirius B navrhl celou vodní formu života, což je jiná, nehumanoidní forma života. Je přítomna i humanoidní forma života. Delfíni a velryby patří k civilizaci Síria B.

Sírius A a Sírius B mají pod svou kuratelou mnoho míst třetí hustoty v mnoha slunečních soustavách vaší galaxie. Stejně tak má Sirius A destrukční místa čtvrté hustoty, odkud byl převzat maticový systém třetí hustoty. Je to analogické s budováním státního systému, kde jsou, obrazně řečeno, páni a otroci, jinými slovy dělnická třída, která slouží potřebám svých pánů. V sestupném pořadí je každý pánem nižšího stupně, zatímco je otrokem svého pána výše. Je to jako Fibonacciho spirála, nepřetržitý proces, kdy všichni nakonec slouží těm nahoře a řetěz uzavírají zákulisní ředitelé, kteří zase poslouchají skupiny duší, které jsou již na nedostupné úrovni, v další hustotě. Loutkáři jsou venušského původu. Planeta Venuše je pod velkým vlivem Síria, duše skupiny Sírius A mají na Venuši svůj vlastní vývojový projekt, takže i když kurátorství převzali Anunnaki, Sírius nějakým způsobem pokračuje ve svém vlivu.

V době Atlantidy se inkarnovaly skupinové duše ze Síria A a B. V této době však byla Atlantida destruktivní, ale ne natolik, aby se přesunula ze čtvrté destruktivní hustoty do páté destruktivní hustoty. Nakonec tedy došlo k úplnému ʺupgraduʺ nebo restartu webu, přičemž se přechod zcela vynuloval. Duše nakonec nepřešly ze čtvrté hustoty do páté, ale o stupeň níže - do třetí hustoty, přičemž tuto třetí úroveň absolvovaly od samého počátku, od úplných základů, aby vyvážily destruktivní a konstruktivní směr vývoje, čímž se velká skupina duší dostala do čtvrté pozitivní hustoty.

Při takovýchto radikálních změnách kurzu je závazným zákonem Jediného návrat na začátek prvního stupně vědomého vývoje, což je vaše třetí hustota. Proto mají prastaré duše, vázané na Zemi, svůj původ před dobou vaší páté rasové epochy a také se vtělily do čtvrté a třetí rasy, čímž získaly plnou zkušenost destruktivního a konstruktivního směru, zatímco v poslední inkarnaci se spojily v plném uvědomění všech těchto zkušeností. Ke splynutí dochází zatím jen na úrovni smyslů a ke splynutí vědomí a všech zkušeností dojde ve čtvrté hustotě, po Přechodu a změně formy schránky z fyzické na tekutě krystalickou.

Budoucí Země bude patřit duším, které mají nyní ve vašem chápání konfiguraci jako skutečné ʺpozemské dušeʺ, a to bude původ šesté rasy, která se v galaktické aréně bude nazývat - LIDSTVO. Jste jedna rodina, ale abyste mohli přejít do čtvrté hustoty, musíte si to plně uvědomit. Ti, kdo se účastní her duality, rozdělují se na národnosti, země, rasy a podobně, stále patří na úroveň třetí hustoty, budou se nadále reinkarnovat na jiných úrovních třetí hustoty, dokud si nakonec neuvědomí, že vše je jedno. Chcete-li se posunout do další fáze vývoje do čtvrté hustoty, pracujte na sobě. To je nyní v tomto časovém rámci, v tomto období nejdůležitější. Otevírají se vám nové úrovně vědomí.

Civilizace vyšší úrovně vás nyní zapojují do programů čtvrté hustoty pomocí technologie a bombardují vás krystaly Andaru, které pomáhají zvyšovat úroveň vašeho vědomí, a temná hierarchie nám k tomu dává příležitost. Musíte si uvědomit, že právě v temnotě je uložena prastará moudrost: bez poznání temnoty nemůžete pochopit základy vesmíru. Je důležité přijmout své aspekty, které jste zažili na destruktivních rovinách, jinak nemůžete vytvořit plně aspektovanou duši, která prošla inkarnacemi na všech stupních, strukturách a hustotách.

Někteří Poutníci nemají mnoho zkušeností s inkarnacemi na destruktivních rovinách, takže jen málo z nich dokáže udržovat kanál s Temnou hierarchií. Pro ostatní se začínají aktivovat nové možnosti komunikace, které vydrží široký rozsah a dosah nízkých vibrací. Poutníci konstruktivních civilizací prošli plnými zkušenostmi ponoření do temnoty, to znamená, že prošli zkušenostmi vývoje na destruktivních platformách, plným ponořením dosáhli nejvyšších úrovní destruktivních civilizací a vracejí se touto platformou vzhůru, z temných platforem, přes třetí hustotu zpět do čtvrté pozitivní hustoty a dále vzestupují. Vzniká jakási amplituda, v níž dochází k vlnovému přechodu ze světlých světů do temných a pak zpět do konstruktivních úrovní. Takoví jedinci jsou v této inkarnaci vystaveni určitému psychickému stresu, aby pozvedli veškerou dávnou paměť ze dna prvních inkarnací.
🧭 ⏱ ⏲ ⏰ 🧭 ⏱ ⏲ ⏰ 🧭 ⏱ ⏲ ⏰
Ty (Venera), jsi jednou z mých částí ze skupiny úprav (adjustace). Prošla jsi inkarnacemi v době starého Egypta, kde jsi byla kněžkou. Na Síriu čtvrté hustoty jsi také prošla několika inkarnacemi: učila se, jak byl vytvořen váš maticový systém, kde jako váš prototyp slouží šablona sirianské negativní hustoty. Skupino korektorů, vyzývám vás, abyste se probudili a přijali své kódy individuálně. Pokud vám moje informace nyní rezonují, znamená to, že jste prošli inkarnacemi na platformách Síria a byli jste vyškoleni v konstrukci tohoto systému, chápete celou jeho strukturu v multidimenzionálním myšlení. Vzpomínáte si na jeho konstrukci? A jak program takového maticového systému nakonec končí? Vzpomeňte si, proč jste sem přišli. Aktivujte svou dávnou paměť, je čas si tuto zkušenost připomenout, abyste se mohli přizpůsobit, a zároveň si uvědomte, že na podzim se probudí velká skupina duší. Pamatujete si, jaká je nejúčinnější metoda, jak toho dosáhnout? Nyní jste na poslední křižovatce všech větví této reality. Vzpomeňte si, jaká je to realita a s jakým úkolem jste sem přišli! Aktivuji ve vás tento komunikační kanál, mezi vaší inkarnací a inkarnací čtvrté hustoty. Jste vyškoleni, jak vytvářet maticový systém, jaké jsou jeho hlavní struktury? V tuto chvíli přebírám kurátorství nad přenášením svých aspektů skupinových duší do Přechodu. Tím se ve vás aktivují nové aspekty vašich pocitů a vjemů.

Spojením dvou aspektů dvou duší spojených společným posláním v inkarnaci se spojíte v jeden kanál a aktivuje se ve vás paměť vašich inkarnací, zejména těch společných. V dobách starého Egypta byla ztělesněna velká skupina duší, které jsou pod egregorem ruského jazyka. Proto informace o Síriu rezonují pro všechny, kdo byli na těchto rovinách vyškoleni. Když se setkáte s duší, která je nějakým způsobem vaším partnerem pro předávání společných inkarnací, v tom okamžiku se vám otevře srdeční čakra a vy se skrze ni spojíte se mnou, a protože jsem hlavně v ženských aspektech, musím k vám pro mužský aspekt proniknout skrze ženské energie. Kontaktér ode mne přenáší informace s kódy k aktivaci vaší prastaré paměti, kde vyzývám všechny Korektory, aby se aktivovali a vzpomněli si na své poslání. Nastal čas.

Jsi Korektor, který sestoupil z osmé úrovně, inkarnoval se na Síriu, Orionu, prošel mnoha zkušenostmi s destruktivními světy. Venuše je planeta šesté úrovně. Sestoupil skrze skupinovou duši Lucifera.

Isis dohlíží na svou skupinu Korektorů, kteří sestoupili na Gaiu v inkarnaci, aby korigovali časové linie. Tato větev reality nyní závisí na myšlenkových formách těchto Korepkorů, kteří mohou ovládat nejen světlé, ale i temné síly, protože mít zkušenosti s Korektory na nižších úrovních destruktivních civilizací a na vyšších úrovních konstruktivních civilizací je nutností, aby bylo možné napravit řadu událostí této větve reality. Po každém vzestupu z úrovně Nejnižšího na úroveň Nejvyššího spojíte všechny své prožitky, které jsou nakonec prožitky vaší skupinové duše, jež je nakonec fragmentací duše Nejvyššího, a tak prožíváte všechny tyto prožitky současně.

Na Vyšších úrovních je rozdělení na monády ʺnásobeníʺ, od slova násobit, stát se mnohými, nikoliv způsobem plození, kdy jedna entita vyživuje novou entitu ve svém lůně jako portál pro vstup nové entity do světa třetí hustoty. Fyzická forma může být pouze portálem, nikoliv multiplikátorem své duše. Porodní cesta je kanálem pro přechod duše do místa třetí hustoty. Proto je program ʺdětiʺ výsadou třetí hustoty, předepsanou zákony maticového systému. Každé hřiště má svá vlastní pravidla a zákony, a tyto zákony se liší od úrovní vyšších nebo nižších.

Vztahy na 4. pozitivní úrovni již budou klást důraz spíše na kvalitu než na kvantitu. Když můžete svobodně svěřit svou duši partnerovi, protože víte, že vám neublíží, když se pokusí přetrhnout vlákna spleti na jemné úrovni. Přesně to se děje při podvádění, dojde k přetržení těchto vláken, i když ne všech, ale ve velkém množství, vztah čtvrté úrovně neznamená podvádění. Bytosti čtvrté hustoty jsou přitahovány vibracemi a tento magnetismus mezi dušemi je vždy vzájemný, díky plné telepatii a empatii cítíte celou škálu pocitů a vjemů toho druhého, což jen dále posiluje vaše pocity a větší spojení.

Ženské energie přinášejí lásku, soucit a tvoření. Mužské energie přinášejí sílu, moc a destrukci.

Když se dvě stanou jedním a jedna se stane vším, dochází k božskému procesu spojování dvou esencí v jeden sjednocený celek, spojování dvou sil, splynutí v jeden proud tvoření a ničení. Na jemných úrovních dochází ke splynutí vaší zkušenosti a zkušenosti vašeho partnera do jednoho kanálu sdíleného prožitku.

Při správném sexuálním styku, při splynutí v jedno, se musí energie kundaliní zvednout podél páteře přes všechny čakry. Bude to jako rychlý příval, vlna za vlnou, na fyzické podobě to bude cítit jako teplo, které se valí ve vlně podél páteře, tyto pocity nebudete moci přehlédnout, děje se to během otevírání srdeční čakry, prostřednictvím pocitů lásky. Během tohoto rituálu se stáváte portálem pro uzemnění kosmických energií, které se ukotvují v jemnohmotných tělech Gaii. Tím jí pomáháte udržovat vysoké vibrace, čímž poskytujete planetární entitě větší pomoc a pomáháte jí ve vzestupu. Je důležité správně otevřít kanál se mnou, abych vám mohl pomoci otevřít srdeční čakru a otevřít portál Vysokých energií skrze vaši fyzickou podobu.

Zdroj: https://absolutera.ru/article13387

Zpět