5322 Jak nás vyšší síly fyzicky chrání? Antea

[ Ezoterika ] 2023-10-16

Náš pozemský život v těle je extrémně krátký ve srovnání s délkou života v dávné minulosti, kdy jsme mohli žít ve fyzickém těle (velmi odlišném od toho současného) několik tisíc let, aniž bychom zemřeli! Vyšší síly dělají vše pro to, abychom co nejdéle zůstali v vtělení a naučili se své lekce, protože skutečně se učíme pouze zde, na trojrozměrné platformě, která nejlépe odpovídá našim vibracím.

❗️Aby nás dokázaly fyzicky ochránit a vytáhnout z nejrůznějších potíží, vyšší síly využívají naši vlastní nashromážděnou dobrou karmu. Její přítomnost v jemnohmotných tělech člověka je jakousi pojistkou pro jeho život a zdraví. Čím více světlé karmy, tím lépe, protože dokáže ˝vykrýt˝ všechny drsné hrany v životě člověka.
Navzdory komplexní ochraně a patronaci vyšších sil lidé často stále opouštějí inkarnaci s předstihem, i když jsou zde vzácné výjimky, kdy duše skutečně plánovala žít krátký život.

❓Proč lidé předčasně opouštějí inkarnaci? Důvodů je několik:
- Člověk nemá dostatek dobré karmy nebo jsou její zásoby vyčerpány
- Mnoho strachů a stavu oběti, které doslova přitahují osudové okolnosti do života člověka
- Ucpaná korunní čakra a slabé energetické spojení s vyššími silami, prostřednictvím kterých chrání člověka
- Neuvědomění si duše

Přinesli jsme vám tedy recept na pozemskou dlouhověkost: myslete pozitivně, rozvíjejte se, důvěřujte vyšším silám, žijte vědomě a konejte dobro. Pak se život stane příjemnější a přínosnější cestou...

Zdroj: https://absolutera.ru/article15741

Zpět