3581 Sananda: Paradigma třetí dimenze se nadále hroutí James McConnell

[ Ezoterika ] 2022-12-11

Já jsem Sananda. Je mi vždy potěšením být zde s vámi tímto způsobem, že mohu pokračovat v předávání poselství, která se týkají nejen vás, těch z vás, kteří jste v této výzvě, ale všech, kteří rezonují s těmito slovy. A nyní se chci vrátit zpět. Chtěl bych se vrátit k dřívější době, kdy jsem hovořil o myšlence perspektivy. A jak je to dnes důležité, protože všechny tyto věci, které se kolem vás dějí, jsou součástí této perspektivy. Každý na to má svůj vlastní pohled. Ale přál bych si, abyste pochopili, když se nyní blížíte ke konci tohoto roku 2022. Je tolik lidí, kteří se na tento rok ohlížejí a myslí si, že se nic neděje, nic se nemění, je to pořád stejné, stejné, stejné. Ale nic nemůže být dál od pravdy. Protože jak jsme již řekli, jak jste slyšeli mnohokrát, mnohokrát z mnoha různých zdrojů, v pozadí se odehrává mnoho věcí, které v tuto chvíli vaše oči nevidí a vaše uši neslyší. Ale i když to nevidíte nebo neslyšíte, neznamená to, že se to neděje.

To, co se děje nyní, je totiž podnik, který se plánuje tisíce let. Přemýšlejte o tom teď: tisíce let, ne jen několik let. Mnozí se totiž dívají na tento časový úsek a myslí si, že to trvá tak dlouho. Ale tisíce let se na tom pracuje, aby se této planetě a lidem na této planetě vrátila suverenita. Aby se lidem vrátila svoboda. Staré experimenty iluze třetí dimenze skončily. A vy to musíte stále více chápat. Ano, já vím, nezdá se, že je konec. Zdá se, že je to skutečně stále stejné. Ale věřte nám, jak slyšíte z mnoha různých zdrojů na toto téma, není tomu tak. Dochází a bude docházet k tolika různým věcem, k tolika změnám, které teprve přijdou. Neboť toto je staré paradigma, které padá. Staré paradigma třetí dimenze nyní rychle mizí. Jistě ne tak rychle, jak by si někteří z vás přáli. Ale musíte znovu pochopit, že se plánuje tisíce let. Nezmizí to ze dne na den. Bude to trvat dlouho; ale hlavně to bude vyžadovat vibrace. Jak se zvyšuje vibrační frekvence, pak staré paradigma odpadá víc a víc a víc. A vibrační frekvence se zvyšuje. A proto nyní zjišťujete, že se chaos třetí dimenze rozpadá, a to je účelné. A vy musíte pochopit, že je to záměrné, vše je součástí plánu. A ano, slyšíme vás, jak říkáte: ʺAch, ten plán, oni opravdu mluví o plánu.ʺ To je pravda. Ano, mluvíme, protože je to univerzální plán. Je to opět něco, na čem se pracuje už dlouho, dlouho. Musíte si uvědomit, že ačkoli jste všichni součástí tohoto plánu, nemůžete ho ovládat. Nedokážete to prosadit.

Ano, máte jeho části. Ale tento plán nemáte pod kontrolou. Prostě udělejte svou část, ať už je jakákoli. Předtím jste v diskusi hovořil o smlouvách o duši. A ano, všichni máte smlouvu duše, všichni. A v rámci této smlouvy duše pracujete. Tak to prostě dovolte. Dovolte tomuto procesu. Dovolte mu, aby pokračoval vpřed. A vězte, že jak věci pokračují, jak se plán stále znovu a znovu a znovu přepracovává, aby přinesl konečný výsledek konce iluze třetí dimenze, vězte, že děláte vše, co můžete, abyste opět přinesli konečný výsledek tohoto plánu. Pokračujte v důvěře. Ne však jen plánu. Důvěřujte i sami sobě. Důvěřujte sami sobě, že budete pokračovat v uskutečňování své části tohoto plánu. Pokračujte v tom, abyste se dostali do bodu, kdy budete stále více vědět, kdo jste, a znovu se spojili se svým Vyšším božským Já. Protože o to tu jde především. Když mluvíte o Velkém probuzení, je to právě to: vzpomenout si, kým plně jste v rámci procesu vzestupu. To je Velké probuzení. Probudí se všichni? Určitě ne. Ale probudí se do své osobní pravdy, jak budou potřebovat. Není na vás, abyste měnili jejich plán. Není na vás, abyste změnili smlouvu jejich duše, i když to nemůžete udělat, i kdybyste chtěli. Je na vás, abyste se ve svém osobním životě i nadále posouvali vpřed podle své vlastní smlouvy duše a cestou pomáhali ostatním, což je mimochodem také součástí vaší smlouvy duše. Já jsem Sananda a nyní vás zanechávám v míru, lásce a jednotě a přeji vám, abyste pokračovali krok za krokem, centimetr za centimetrem, pokud to bude nutné. Ale dovolte, aby proces pokračoval dál. Protože se to děje. Děje se to právě teď. Změna se děje. Změna se bude dít i nadále. A iluzorní vyjádření třetí dimenze se rozpadá všude kolem vás, čímž přináší chaos, který vidíte.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/12/11/sananda-the-3rd-dimensional-paradigm-continues-to-crumble/

Zpět