1520 Sananda - Vaše budoucí činy Vania Rodriguez

[ Ezoterika ] 2021-10-20

Vše se připravuje, předělává, procházíme časovou osou, tam a zpět a provokujeme nejlepší možný výsledek. Vše proběhne tak, jak jsme předpověděli. Nic nám nezabrání, abychom vám ukázali pravdu. Ti, kteří ještě příliš nerozumějí, nevědí, o čem mluvíme, budou mít velké potíže pochopit, co jim přijde na mysl a budou mít potíže přijmout to, co bude řečeno. Od dětství byli zvyklí věřit tomu, co bylo důležité pro ty, kteří dnes ovládají planetu. Pravda bolí, že pravda někdy bolí, ale její velký smysl spočívá v tom, že osvobozuje, protože když přijde pravda, pochybnosti a iluze končí. Už si nic nenalhávejte, už nevěřte lžím. Mnozí to nevydrží, mnozí se vzbouří a vstoupí do té velké masy plev, která se připravuje k opuštění planety.

Očista probíhá již dlouhou dobu. Velké masy se již nebudou z planety vzdalovat, velké masy opustí planetu společně, protože v tuto chvíli jsou přesně tam, kde mají být. Proto vám vždy říkáme, abyste si nedělali starosti. Michael vás již poučil, že svět kolem vás může skončit, ale vy zůstanete pevně stát, pokud důvěřujete a věříte. Nezáleží tedy na tom, kde se nacházíte.

Až přijde váš čas odejít, odejdete. S tím nic nenaděláte. Volba vaší duše již byla učiněna, vaše vlastní volba jako lidské bytosti byla rovněž učiněna. (pozn. zase o nás bez nás...). Proto se na tyto chvíle musíte připravit. Zjevení přinesou bolest, smutek, vzpouru a zklamání, ale to všechno pomine. V okamžiku, kdy se objeví zjevení, stiskneme tlačítko, abychom dokonale oddělili zrno od plev. Samozřejmě se to nestane ve stejnou dobu, vše bude mít svůj čas, ale stane se to. A právě v tomto bodě musíte být vyrovnaní a uvědomit si, že každá duše již učinila jednu z možností: buď odešla, protože nechtěla ztratit třetí dimenzi, protože to je její svět, nebo se rozhodla neprojít vším ve fyzickém těle. Nikdy nebudete vědět, kdo odešel a kdo tu zůstane, aby se reinkarnoval v páté dimenzi. Jen pochopte, že každá duše, která je v tomto procesu, se sama rozhodla, nikdo ji o to nepřipravuje trestem ani neoprávněně. Pro ty z vás, kteří mají vědomí, ale nevěří, že budova nespadne, že se postavíte na nohy, bohužel nemůžeme nic dělat. Dali jsme vám opory, bezpečná místa, která spočívají pouze v tom, že věříte, že budete v té době chráněni. Pokud pochybujete, budete pohlceni, nemůžeme nic dělat. Vše bude záviset na důvěře a víře každého z vás.

Žádám vás jen o to, abyste posílili svá srdce, posílili energetický plášť lásky, kterou označuji jako bezpodmínečnou lásku. Ať není hněvu, ať není smutku, ať není bolesti, ať není utrpení; každý se rozhodl, každý uvěřil nebo neuvěřil. A celý proces se bude odvíjet tímto způsobem. Znovu opakuji: každý z vás je tam, kde má být. (pozn. speciálně u smutku to asi přepnout nepůjde, skákat radostí nad tím vším kolem je úchylné... a nejsem si jistá, že bude možné přepnout utrpení na jásot)

Možná mnozí z vás potřebují projít velmi extrémními situacemi, aby se naučili vážit si vlastního života; aby se naučili účinně nehledět jen na svůj pupek, ale podívat se na bratra vedle sebe, který prosí o pomoc. Každý má svou vlastní cestu, po které se může vydat podle vlastních rozhodnutí, a samozřejmě se na každé cestě se musíte také něco naučit. A jsem si jistý, že se mnozí poučí. (pozn. když si vzpomenu na rok 2019, byl to jiný svět.. v tom současném se nezdržím ani o vteřinu navíc)

Když říkáme, že přicházejí těžké časy, neklameme vás a nepřeháníme. Mnozí budou poslouchat, co se píše v jejich náboženských knihách, že je konec světa. Bude to konec tohoto světa, této dimenze, ve které žijete. Ale také říkám, že to nebude tak rychlé, věci se budou dít postupně, krok za krokem. Můžeme říci, že začínáme novou etapu péče o duše, které odejdou.

Miliardy galaktiků, kteří se zde nacházejí, pak budou mít za úkol nasměrovat tyto duše na správná místa, aby mohly pokračovat ve svém vývoji. Tyto duše odtud nebudou odcházet bez ochrany, protože tam venku na ně netrpělivě čekají spřízněnci, kteří byli z planety odvedeni. To nedovolíme. Pouze ti, kteří s nimi stále rezonují, pokud budou pokračovat tímto způsobem, budou propuštěni, aby s nimi odešli; je to volba každé duše. Všichni nyní podstoupí léčbu, aby si mohli uvědomit, co všechno během své inkarnace na planetě udělali, a mohli se rozhodnout, zda chtějí pokračovat ve vývoji, ale na planetě třetí dimenze světla, nebo zda chtějí nadále následovat ty, kteří vibrují tím, co na planetu implantovali.

Všechno jsou to volby a volby jsou vždy respektovány.

Proto se na výlet i nadále těšte. Bude to velmi extatický výlet, na kterém se každou chvíli objeví nová překážka, ale vy budete schopni každou z nich překonat. Každý člověk na této planetě se v této době z pandemie buď poučil nebo nepoučil. Mnozí z vás stále sklízejí všechny změny, které ve vašem světě způsobila. Mnozí se znovu objevili, mnozí znovu našli sami sebe, ale mnozí klesli ještě níž, protože nikdy nedokázali čelit těžkým situacím; to jsou ti, kteří jen sedí a stále pláčou. Ti se nacházejí ve velmi komplikovaných situacích a právě ty se v budoucnu ještě více zkomplikují. Pokud dnes už nevidí naději, po tom všem, co se stane, dosáhnou nuly. Pro ně svět fakticky skončí.

Je tedy na vás, kteří jste v této vibraci, abyste pomohli bratrovi, abyste každému z nich podali pomocnou ruku, ať už jakýmkoli způsobem: přátelským slovem, objetím, talířem jídla, prací, zaměstnáním, na tom nezáleží. Bude na vás, abyste zvedli tuto obrovskou masu, která bude jen sedět a plakat, a nebude mít sílu vstát. Od všech z vás nemůžeme požadovat konkrétní kroky. Jakákoli pomoc musí vycházet ze srdce. Jakákoli pomoc nikdy nemůže být myšlením na sebe sama. Pomoc může být pro bratra, pomoc může být pro planetu, pomoc může být pro zvíře. To je pomoc, kterou v tuto chvíli potřebujeme.

Dnes chci tedy každého z vás pozvat. Naše loňské setkání bylo docela problematické, protože mnozí z vás se nestarají o to, aby něco sledovali, aby se něco naučili, chcete jen pohyb, a když je nějaký, chcete se ho zúčastnit. V předchozím roce tedy došlo k mnoha zmatkům. Letos to bude trochu jiné. Naše setkání se uskuteční 27. listopadu. Každý z vás se poohlédněte po nějaké činnosti. Nebudou žádné meditace, žádné dary, je konec. Zvolte si tento den jako den, kdy uděláte něco pro někoho, pro planetu nebo pro zvířata. To jsou pilíře, o které vás žádám. Kdo chce zúčastnit, ať se zúčastní. Nebudou platit žádná omezení. Nechceme ani, aby se lidé připojovali ke skupinám jen proto, aby se jich zúčastnili a pak na všechno zapomněli. Může to být setkání jednoho člověka, který dělá něco v rámci této podpory, může to být skupinové setkání; na tom nezáleží. Důležité je, že si v tento den vyberete něco, co chcete dělat. Pokud se chcete scházet ve skupinách a něco hrát, prosím, zúčastnit se může, kdo chce. Žádám vás pouze, abyste nebyli naivní, když otevíráte své domovy lidem, které neznáte. Označte veřejná místa, konejte veřejné akce a všichni budou v bezpečí, protože my budeme s každým z vás. (pozn. osobně mám ráda Vyšehrad).

Nemusíte se nikde registrovat, nemusíte zakládat již existující skupiny. Důležité je, aby se akce konaly pro ty, kteří to potřebují, pro Zemi a pro zvířata. Začněte hledat něco, co můžete v tento den efektivně dělat. Shromážděte se kolem něčeho zajímavého a prostě to dělejte. Začněte hledat něco, čeho byste se mohli zúčastnit. Další pokyny přibudou postupem času. Upozorňuji vás dnes, abyste se mohli naprogramovat a začít hned teď hledat kroky, hledat, co budete dělat v rámci těchto tří pilířů.

Začněte si zvykat dělat věci pro ty, kteří je potřebují, pro - Zemi a pro zvířata. Řekněme, že to pro vás bude dobrá zkouška, abyste se začali učit a uvědomovat si činnosti, které opravdu stojí za to rozšířit. Požádejte mě, abych vám pomohl taková místa najít, a na každém z nich vás s láskou povedu.

LANTO
Máte k dispozici mnoho paprsků, jen je musíte chtít použít. V tomto období své cesty a na této planetě potřebujete hodně moudrosti. Moudrost, abyste věděli, co si myslet, moudrost, abyste věděli, co dělat, moudrost, abyste věděli, jak se chovat v tomto zmatku, který prožíváte a budete prožívat.

Co je to mít moudrost? Mnoho lidí si myslí, že moudrost znamená číst hodně knih, hodně studovat, setkávat se s mnoha důležitými lidmi. Řekl bych, že to všechno je důležité, ano, ale nepřináší to moudrost, ale poznání. Poznání je, když se o něčem dozvíte, pochopíte něco, co jste nevěděli, setkáte se s lidmi s odlišným myšlením, kteří vás také donutí analyzovat to, co si myslíte. To vše je tedy poznání, to vše přináší inteligenci, protože mnoho hádanek, mnoho výzev se řeší tímto způsobem: čtením a poznáním. Moudrost znamená vědět, jak ji použít, vědět, co v danou chvíli udělat na základě všech znalostí, které jste získali. Je to jako knihy receptů, kterými někdo prošel a předal je do knihy. Moudrost v tom, jak vzít jeden z těchto receptů, udělat ho a dosáhnout toho, aby vyšel přesně tak, jak byl popsán. Mnoho lidí se o to pokouší, ale nedaří se jim to. Proč se to některým daří a jiným ne? Protože ne všechno je dualita, černá a bílá, jak říkáte.

Každou výzvu, každý okamžik nelze vnímat jen jako dobrý nebo špatný, správný nebo špatný. Každou událost je třeba vnímat obecně, zeširoka, neomezovat se pouze na to, co je napsáno. Znalosti otevírají mnoho dveří, pomáhají vám správně uvažovat, ale nedávají všechny odpovědi. Odpovědi naleznete ve své moudrosti, ve svém pohledu na každou výzvu, na každý problém. Výsledek každé překážky bude hodně záviset na moudrosti každého. Nemluvím zde o inteligenci; inteligence je často dar, který se u některých lidí vystupňuje a oni jsou schopni rozvíjet teorie. Mnozí z vás téměř nestudují, ale umí zachytit z vnějšího světa každé slovo, každou věc, která je řečena. Pozorujete, učíte se, snažíte se porozumět a stáváte se tak moudrou bytostí, mnohem moudřejší než ti, kteří hodně čtou, ale když přijde na řešení problému, skrze tolik informací nemohou najít jednoduché řešení. (pozn. jako bych četla o sobě)

Moudrost spočívá v rychlém vyřešení problému. A když říkám problém, nepleťte specifické problémy jednotlivých oblastí, protože ty potřebují znalosti. Když říkám problém, myslím tím životní problém, životní situace, každodenní situace. Neustále se setkáváte s překážkami a potřebujete moudrost, abyste věděli, jak je obejít nebo jak je vyřešit - životní zkušenost nebo postřeh o životě jako celku, abyste dokázali nasadit správné varianty a překážku vyřešit. Moudrost je učení se z chyb druhých, je to analýza každé skutečnosti.

Moudrost, kterou v této době na planetě procházíte, není moudrost z knih, o tom, odkud jsme přišli, je to moudrost, která pochází z duše. (pozn. až já jednou tu duši potkám...) Velkým tajemstvím, nebo spíše velkou moudrostí je umět duši naslouchat, což vy děláte velmi neradi; myslíte si, že je hloupé, zbytečné, naprosto pošetilé naslouchat svým duším.(pozn. myslím si, že naopak moje duše má dost mě)

Tisíciletí a tisíciletí, tisíce a tisíce inkarnací neměly žádnou cenu. Vaše duše prožily tolik epoch, těžkých epoch, epoch plných negativity, ať už zde nebo v jiných sférách. Ale to je pro vás nesmysl, vaše duše vám nemají co říct. To je velká chyba, protože pokud máte nějaké pochybnosti, nějaké problémy, které chcete vyřešit, má vaše duše moudrost. Pravděpodobně si tímto problémem prošla již několikrát, bez ohledu na čas, a přesně ví, jaká rozhodnutí učinila správně a jaká špatně. (pozn. tak ať to sepíše, já to zveřejním, a poučí se všichni... nebo radši ne)

Ale vy neposloucháte svou duši, posloucháte své ego, které vždy zdůrazňuje, že se nikdy nemýlíte, že máte vždy pravdu, nepřipouští, že se můžete mýlit, vždyť jste obrovští, inteligentní, nejlepší. Co byste dělali chyby. A když takhle přemýšlíte, stále dokola stejné chyby si neuvědomujete. (pozn. a pak že neexistuje perpetuum).

Lekce se hromadí, opakují se, nabývají na síle a vy trváte na tom, že je vše v pořádku, že neděláte nic špatně. To, čím procházíte, je boží trest, nebo ještě hůř, někdo jiný to dělá za vás; nikdy to není vaše vina. To je ego.

Hlas duše slyšíte celý den, jen tomu nevěříte. Šepot duše je spíš jako list padající ze stromu, nic víc. Je to neslyšitelný zvuk, kterému nerozumíte, ale mluví neustále. (pozn. tak to je stejně užvaněný jako já)

Zastavte se, posaďte se, soustřeďte se a uslyšíte svou duši. Nestačí jen požádat a věnovat se svým každodenním záležitostem, protože nic neuslyšíš. Musíte si udělat čas a promluvit si se svou duší, a to doslova, jako byste mluvili s přítelem nebo známým. Zhluboka se nadechněte a zeptejte se duše: ″Má duše, jak se dostanu z tohoto problému, pomoz mi!″ Zavřete oči a čekejte na odpověď. Vaše duše jsou ve vás, jste její součástí, řekne vám, co potřebujete slyšet, ne co slyšet chcete. Pokud s tím nesouhlasíte, je to vaše volba, není co řešit. Když slyšíte něco, co se vám líbí, promlouvá k vám vaše duše, když se vám něco nelíbí, promlouvá vaše mysl. Je to tak jednoduché. Každý fraktál vaší duše již prošel třetí dimenzí. Nezáleží na tom, kde, nezáleží na tom, na které planetě, ale proběhlo to. Neexistuje žádný skok, každý fraktál vaší duše již prošel Třetí dimenzí, přesně ví, jaké to je žít v této dimenzi. Naslouchejte duši a problémy vyřešíte během několika sekund. To je moudrost. (pozn. ještě že já žádné problémy nemám)

Zdroj: https://www.anjoseluz.com/post/sananda-suas-a%C3%A7%C3%B5es-futuras

Zpět