1348 Zodpovědnost! Jevgenij Sedoj

[ Ezoterika ] 2021-08-30

V poslední době mi zní v hlavě pojem zodpovědnost. Dlouho nám říkali, i když s malým účinkem, že za všechna svá rozhodnutí jsme zodpovědní sami sobě. Zároveň je však zdůrazněno, že celá projevená realita tohoto světa je výsledkem kolektivního vědomí lidí. Pokud je tomu tak, kde je odpovědnost vůči nám? Pro mě osobně zde není žádný rozpor. Při projevování své individuality v realitě tohoto světa nikdo obvykle nepřemýšlí o tom, jak se to odrazí ve světě, ve kterém žijeme. Lidé se obecně nespojují se světem, ve kterém žijí, převládají zásady typu: další den je pryč, na mně nic nezávisí, k čemu to potřebuji, k čertu se vším atd. Jakou zodpovědnost můžeme v takovém případě požadovat od lidí vůči sobě samým? Jasněji vyvstává jiná otázka, a to otázka odpovědnosti našeho života před Světem, ve kterém žijeme, jednáme, myslíme, a emočně se rozdělujeme svým kolektivním egem.
To vše je projevem úrovně našeho vědomí, tj. stupně uvědomění si sebe sama. Každý Svět, včetně toho našeho, má své specifické vibrační úrovně vědomí, v nichž se někdy některé úrovně vědomí neshodují s jinými úrovněmi vědomí téhož Světa. Konvenční pravda se nerodí ve sporech. Skutečnost tohoto světa však jasně ukazuje, že všechny rozpory protichůdných názorů zůstávají rozpory, z nichž každý má své logické opodstatnění. To je svět duality. Realizace tohoto světa je možná na úrovních vědomí, které spočívají na vibračním stropu tohoto světa.

Co lze tedy požadovat od lidí, kterým se otevřely průchody do pekelných světů kvůli prudkému poklesu úrovně vědomí? Nevědí, co dělají, a nemohou to vědět. Boj o jejich duše pokračuje.
Dochází k prudkému zvýšení vibrační frekvence tohoto Světa a jeho naplnění vysokofrekvenčními energiemi s odpovídajícím softwarem včetně nových kódů DNA a dalších charakteristik nadcházejícího Nového světa Země. Člověk si stále jasněji uvědomuje nadcházející masové šílenství založené na panice v důsledku hromadného odchodu z inkarnací těch, jejichž úrovně tělesných vibrací vypadnou z vibračního pole Země, a to striktně koreluje s příslušnými úrovněmi vědomí. Smutné je, že nedošlo ke skutečnému pochopení této měnící se reality našeho světa. Vše se skrývá za koronavirovým příběhem, a masové očkování pouze přispívá k masovému odchodu z inkarnací.
Ukazuje se, že pokusy o naši záchranu, spočívající v zavedení vysokofrekvenční energie do našeho světa, jsou a budou pro mnoho lidí kontraproduktivní.

Lidé si pletou pojem svého světa s celým světem. Péče o blízké je samozřejmě důležitá, ale nejčastěji je spojena s obavami o svůj život a blaho. Člověk jako by žil ve svém vlastním světě. Dokud tento Svět nedospěl do své závěrečné fáze, jednalo se o variantu normy. Ale ″zvonek už zazvonil″, mohu-li to tak říci. Vše, co s námi nyní dělají Síly minulosti, nás má vrátit do naší minulosti. U bývalých dominantních sil je to více než pochopitelné. Ale nejde o ně, jde o nás, ať už nadcházející realitu vnímáme, nebo ne. Tuto skutečnost, která klepe na každé dveře, si lidé obrazně řečeno nepřipouštějí díky své naivitě a důvěřivosti, že se o ně někdo jiný postará. Modlitby v kostelech, půsty a víra nefungují. Strach ale funguje velmi dobře, i když ne tím směrem, jakým si lidé přejí.

Pouze pro vzestupující: Upevněte se, drazí přátelé, v přijetí světa takového, jaký je. Přijměte možnou ztrátu blízkých, protože nemůžete vědět, co je čeká a kde - je to jejich cesta, přijměte ji. Přijměte své nepřátele jako požehnání, které nám bylo dáno s vědomím. Naše cesty se rozcházejí a lze s nimi jen soucítit. Převezměte odpovědnost za své obavy a emoce. Naše podvědomí, v němž jsou uloženy všechny naše minulé zkušenosti z jiných životů, vyplouvá na povrch. Bouřlivé emoce minulosti a minulé strachy testují naši sílu a stabilitu vibračního pozadí našeho vědomí. Právě naše vědomí se stává milníkem naší další cesty. Buďte pevní, ať se děje cokoli! Pokračujte, drazí bohové ruské země!

Zdroj: https://absolutera.ru/article11404

Zpět