358 Archangel Michael James McConnell

[ Ezoterika ] 2020-06-11

(zkráceno)

Kosmický zdroj pomáhá s dodáváním energií na planetu, aby pomohl zvýšit vibrace, ale jste to vy, dělníci a válečníci Světla, kteří umožňují celý tento proces a posouvání plánu k uskutečnění. Blíží se nulový bod vzestupu na vyšší kmitočty. Stále více vás je připraveno, mnozí další nyní vědomě či nevědomě zapalují světlo uvnitř. Na planetu se vrací světlo, zatímco mnozí po celé planetě stále vidí temnotu a cítí strach. Díky vám se tento strach zmenšuje. Odmítáte povolit, aby stíny mohly znovu získat kontrolu.

Všichni jste Světlo. Všichni z vás, kteří nyní tato slova slyšíte, a rezonují s vámi na úrovni pocitů. Pokud je jen slyšíte, budou rezonovat později. Protože vše je součástí stvoření. Vy jste ten nový zlatý věk Gaie. Přinášíte systém víry. Přinášíte tvůrčí sílu k vytvoření toho, co chcete vytvořit. Je jen na vás, jak se ovládáte, ovládáte víru ve vás a ovládáte transformaci programování ve vás do kreativního světla. Nedívejte se dozadu, ale těšte se. Buďte v tuto chvíli, a vytvořte další okamžik, a další a v těchto chvílích jste vytvořili svou budoucnost! To je síla, kterou máte uvnitř! To musíte pochopit! (pozn. překladatele - dostali jste energii a domluvili se, co s ní kolektivně uděláte. Je čas změnit kolektiv a znovu se domluvit jinak... prosím, levitaci)

Nečekáte na archanděla Michaela, až přijde mnoho Archandělů, vzestoupení Mistři a ukáží se galaktici. Vy jste Galaktika. Ty jsi ty Vzestoupený Mistr, jste archandělé, kteří si vzpomínají, kdo jsou. Jsme tady v milionech a milionech, abychom vám pomohli být světlem. Musíte ale přinést toto světlo svým bratřím a sestrám kdekoli a jakoukoli příležitostí. Ukažte jim, že není důvod se bát čehokoli. Strach vyvolává větší strach, světlo a láska plodí více světla a lásky. Vytvořte ráj na Zemi, přerušte všechny zbývající psychická pouta a veškeré zbývající omezující programy. Staré vazby nemusíte znovu a znovu přerušovat, jak stále mnozí postaru věří. Jednou a je hotovo.

A pak už je na vašem systému víry, abyste převzali vládu a věděli, že vše, na co jste se připravovali, na co jste plánovali, je nyní v cílové čáře ve vás. (pozn. překladatele - někdo musí začít levitovat jako první...)

TEN, KDO SLOUŽÍ - OTÁZKY A ODPOVĚDI

Q: Jak se k nám připojují staré programy?

A: Připoutají se k vám z vašeho programování, z vašeho pobytu, kde jste byli dlouhou dobu. Mluvíme o vašich inkarnacích zde na Zemi, o mnoha životních dobách, které jste zde měli. To vytvořilo veškeré programování, všechny psychické vazby, které vás stále drží zpátky všemi vašimi různými připoutanostmi. Planoucím Modrým Mečem pravdy přerušíte tyto vazby navždy, pokud tomu věříte. Věřit je jádrem všeho. Pokud tomu nevěříte, pak tomu tak není.

Když Ježíš měnil vodu na víno, nepochyboval o tom. Nezpochybňoval své léčivé schopnosti. Věděl, že bude uzdraven každý, pokud bude připraven se uzdravit. Pokud dost věřil. Uzdraví / osvobodí vás vaše víra. (Pozn. překladatele - pilulky a Trump jsou katalyzátory vaší víry, placebo efekt). Vidět a věřit se mění na věřit a vidět.

Zde ve vaší trojrozměrné iluzi existuje vyrovnávací doba, aby umožnila využití představivosti. Tam, kde dochází k okamžitému projevu by vaše představivost přinesla mnoho z temnoty, nebo něco, co je děsivé nebo strašné. Proto je zde nárazníková zóna.

Když se přesunete do vyšších vibrací a kmitočtů vyšších dimenzí, nebudete již mít tuto delší vyrovnávací zónu. Bude kratší a kratší, čím více dokážete využít tvorbu z představivosti. Nárazníkovou zónu považujte za dárek, který máte. Nechte svou fantazii běžet divoce, ale pracujte na ovládání představivosti tak, abyste si představovali pouze věci Světla, pouze ty věci, které vám přináší radost a štěstí, a ne podlehly různým strašným programům minulosti.

A nedovolte nikomu, a zvovu říkám nikomu, aby vás nějakým způsobem ovlivnil, že má celou pravdu. 100% pravdu. Nic takového neexistuje. Ani já nemám 100% pravdu. Můžeme vám přinést pouze pravdu, kterou v tuto chvíli pochopíte, ale v tom příštím okamžiku už možná nebude pravda platit.

Q: Jak Mistři slyší naše hovory?

Shoshanna: Naším posláním je slyšet tě. Naším úkolem je vám odpovědět. To je náš život. Jediná věc, která lidstvu brání v přijímání odpovědí, je pochybnost.

A: Odpovědi přichází v mnoha různých ohledech. Mohou vést k někomu, kdo má pro vás odpověď, k určité knize, filmu, nebo cokoli jiného, co vám to přinese odpověď. Když se ptáte, musíte věřit, že odpověď přijde. Nepochybujte, to odpověď jistě zablokuje. I James zpočátku pochyboval, ale v průběhu času, kousek po kousku, se začal uvolňovat a umožnil proces projít. Pokud se zeptáte kohokoli, nebo jen sami sebe, musíte věřit, že odpověď dostanete. Hledejte a najdete, klepejte a bude vám otevřeno. Projevy budou stále výraznější a trvalejšími. Slyšíme nebo vás známe jako vibrace. Každou osobu poznáváme jinak díky jejím vibracím.

Q: Jak může být podzemní základna pod horou Shasta a Sedona - v tak vysoké vibrační oblasti? Zachránili opravdu přes 30 000 dětí, kde jsou tyto děti, a projeví se to v našem lidském vědění?

A: Základny jsou vyčištěny, jak je třeba. Vibrace na hoře Shasta jsou vysoké. Nezdá se, že byste měli jednu z těchto základen přímo tam. Ale existuje jedna blízko. Již není obsazená. Mnoho z těchto základen bylo vyčištěno, již není obsazeno a některé jsou dokonce zničeny. Proces pokračuje a děti jsou propuštěny. Doposud se to všechno děje, většinou kolektivní člověk a obecně populace není připravena slyšet o pedofilii a mučení a všech těchto věcech, které konaly temné bytosti. Stále se to trochu děje, ale bylo to velmi zmenšeno a dále pokračují v čistění. To vše je součástí bouře, která zuří.

Shoshanna: Děti se vynořují a uzdravují. Vypráví svůj příběh prostřednictvím mnoha kanálů, jako jsou sociální média a tisk, to vše přijde, až bude čas. Vibrace vědomí lidstva se denně zvyšují, vše bude odhaleno, až bude správný okamžik. O děti se pečuje způsobem, který v tuto chvíli potřebují. Obyvatelstvo se v tuto chvíli o ně nestará, protože se o ně pečuje zde na povrchu planety, pod povrchem nebo nad Zemí.

Q: Stárnu a jsem unavená v tomto fyzickém těle. Můžete mi dát srovnání mezi pátým, třetím a čtyřrozměrným tělem?

Shoshanna: Trojrozměrná existence je obtížná. Asi nejobtížnější, jak to jde. Jste na správné cestě, nad vibracemi trojrozměrného materiálu tato iluze bude lepší.

A: Je to rozdíl jako mezi nocí a dnem. To je to, na co se všichni připravujete. O tom je proces vzestupu. Být schopen dospět k tomuto bodu v sobě a zažít vyšší vibrační frekvence vyšších dimenzí. A až tam dorazíte, budete to vědět.

Q: Pokud jde o vraždu George Floyda, dostal jsem, že tam byla nějaká kontrola mysli, a že celá ta věc byla v tomto ohledu jako jevištní událost. Pokud byl ovládán, tak to neudělal. Odpuštění je tedy nejsilnější věcí, kterou pro něj můžeme udělat.

Shoshanna: Tato dimenze má hodně ovládání mysli. Bytosti, které se účastnily této strašlivé události, byly všechny hluboce naprogramovány, aby cítili nenávist. A v tuto chvíli přes vášně zločinu nemohou jasně pochopit, jak se octly v této situaci. Takže máte pravdu. A vždy nejvyšší vibrací, kterou můžete mít pro tuto událost, je odpuštění. Při meditaci vdechujte světlo a vydechujte temnotu. Všechny bytosti nesly temnotu a všechny bytosti nesly světlo.Vědomá bytost se může proměnit více ve Světlo. Vytváří kolektivní Světlo.

A: Vždy pamatujte, že všechno není vždy tak, jak se zdá. Ve skutečnosti je to obvykle naopak. Vaše média jsou určena pro určitý projekt nebo určitý program, který sledují. Program, který mají. A tato agenda zahrnovala zveřejnění této situace. Ti, kteří byli zapojeni do této situace, byly v kontrolovaném typu situace. Přišli s touto smlouvou, a prožili ji v karmickém smyslu. Byli toho součástí. V tomto ohledu je však využívali síly temnoty, Cabal. Byli spoušť, která vyvolala chaos na celé planetě, aby dosáhla dalšího oddělení.

Je to všechno o oddělení. Váš strach z viru byl o oddělení. Chaos na planetě je o odloučení. A pro vás, válečníky světla, je důležité pomáhat při zajišťování zpětného spojení, jak jen můžete, kdekoli můžete. Separace sráží, soudržnost zvyšuje. Hlubší vnitřní poznání je, že vše pochází z jednoho zdroje. Láska přinese odpuštění a Světlo do jakékoli situace temnoty.

Q: Jak je to s hmyzem? Je nano? Naprogramován?

A: Je přitahován vaším světlem, stejně jako můry. Součástí chování bytostí hmyzu jsou pocity temných bytostí, které způsobují, aby na vás zaútočili. Vytváříte si to pro sebe. Abyste tomu zabránili, musíte použít ochranu. Nemít strach. Velmi to pomůže při zastavení tohoto typu útoků. S vyššími vibracemi se to bude snižovat, proto ve vyšších vibracích zůstávejte co nejvíce.

Shoshanna: Fyzické tělo je zranitelné a mnohá jsou zranitelnější než ostatní. Doporučujeme používat vysoce vibrační směsi éterických olejů. Odrazí vše, co si přeje najít světlo.

Q: Duchovní filozofie o tvoření a ovládání.

A: Nelze je oddělit, jsou stejné. Musíte pochopit, že máte kontrolu. Jste Boží zdroj a kreativní zdroj, takže za všech okolností máte kontrolu. Myšlenka na něco, co ovládáte přišla z různých náboženství. A také karma, co zasejete, sklidíte - příčina a následek. To je skutečné. A také vaše smlouvy, s nimiž jste přišli. Ale to vše je součástí vašeho vlastního stvoření. Vytvořili jste karmu, takže máte účinek této příčiny. Ale máte plnou kontrolu nad svým vlastním osudem. Neexistuje nic, co by ovládalo váš osud. I když to tak vypadá v době, kdy má někdo dopravní nehodu nebo něco takového. Sami si to tvoříte různými způsoby. Myšlenkový proces, proces přitažlivosti to přinese. Pokud tomu věříte, máte to vždy pod úplnou kontrolou.

Shoshanna: Bytost může prostřednictvím své představivosti vytvořit vše. Záleží na tom, v jaké dimenzi se nachází. Třetí dimenze je plná omezení. Abyste mohli tvořit mimo třetí dimenzi, musíme prostřednictvím stvoření a představivosti sídlit mimo třetí dimenzi.

Q: Je možné mít více Vyšších Já?

Q: Je to nejen možné, ale i skutečné. Je jich tolik. Tolik aspektů sebe samých. Vaše Vyšší Já má Vyšší Já. A to Vyšší Já má Vyšší Já. A tak dále a tak dále. Nemůžete to pochopit na úrovni trojrozměrného vědomí, protože to je příliš ohromující. Existuje více Vyšších Já, více aspektů, více osobností, které jsou součástí vás, součástí celého vašeho duševního výrazu.

Shoshana: Jako vyšší já víme, že zde můžete přijít s úžasnou perspektivou. Budeme sdílet naši perspektivu. Jako Shoshanna získávám mnoho informací od té, která nás vede a sdílí informace od vyšších a vyšších. Pokud informace, které dostávám, jsou užitečné, vykonají práci na základě individuálních potřeb. Mohu tak poskytnout informace založené na porozumění a schopnosti porozumět bytosti, která je přijímá. A čím více porozumíme, tím více dostáváme. Jde o expanzi. Čím více se bytost rozšiřuje, tím více může rozumět.

A: Milujte se navzájem a pomáhejte, kdykoli budete mít příležitost šířit, sdílet a být Světlo - buďte zářným příkladem.

Zdroj: https://sananda.website/archangel-michael-and-ows-via-james-mcconnell-and-shoshanna-june-7th-2020/

Zpět