1730 Hlad nemá datum Vania Rodriguez

[ Ezoterika ] 2021-11-23

SANANDA
Mnozí si kladou otázku: ″Co mám udělat, abych bratrovi účinně pomohl?″ Ve vašem světě, ve vaší společnosti je vše dobře naplánováno pro větší dobro těch, kteří drží otěže situace. Na konci každého roku slavíte, že jsem se narodil. Nebudu se zde a nyní zabývat touto zásluhou. Je to víra, která je již rozšířená, dalo by se říci zakořeněná ve vašich myslích a dokonce i ve vašich buňkách. Nebylo by na místě, abych to tady a teď chtěl ukončit. Chtěl bych se jen zamyslet: proč tolik manipulace kolem data?

Řekl bych, že je to spíše komerční než duchovní datum, protože málokdo si pamatuje, co se vlastně slaví, a to je moje narození na tento svět. To však není předmětem našeho rozhovoru. V návaznosti na to, co jsem řekl včera, je nyní cílem směřovat k rovnosti, směřovat ke zmírnění utrpení a hladu. Hodně se mluví o tom, že planeta nemá dostatek potravin pro všechny, což je lež. Půda na planetě je, stačí jen vypěstovat potraviny. Ale o živé jídlo, které pochází ze srdce Gaii, není zájem. Je zájem likvidovat stále více zelených ploch, ale ne proto, aby se vytvářely potraviny, dobré potraviny, řečeno energeticky.

Ale když se vrátíme k datu mého narození, proč všechna ta okázalost? Proč zdobíte své domy pouze v tomto období? Proč je nezdobit po celý rok? Protože jste byli vybízeni k výzdobě, k přípravě na můj příchod, v tomto případě na mé narození. Planeta je osvětlená, nebudu tvrdit, že to není krásná podívaná. Ano, je to krásné, ale prospívá to vám a Gaie? Řekl bych, že ne, protože spotřeba energie prochází stratosférickými špičkami a kdo z toho má prospěch? Ti, kteří mají v rukou samotnou energii, v tomto případě elektřinu.

Neodsuzuji datum, jen komentuji, co bylo nastaveno tak, aby datum existovalo. V průběhu času se kolem tohoto data vytvořily různé akce. Ten co hladoví, hladoví snad jen v tento den v roce? Blíží se toto datum, a tak se všichni připravují na to, že přispějí potřebným. A co ti lidé jedí po zbytek roku? Chtěl bych, abyste se trochu zamysleli. Proč pouze v tento den? Rodiny se scházejí, často jen podle protokolu, protože v době večeře, kdy tam mám sedět já a sdílet se všemi, spolu téměř nemluví. Všichni tam slaví, paradoxně za mé přítomnosti. Proč se setkání nemohou konat po celý rok? Musí se to týkat mého narození, aby se rodiny mohly setkat? Musí být použito vámi vytvořené datum, aby se všichni sešli u stolu? Rád bych si myslel, že ne.

Rodina, jak už název napovídá, je setkání lidí, kteří se čas od času scházejí, aby se navzájem podporovali, měli se rádi, povídali si a společně se smáli. Nejen kvůli protokolu, kdy naprostá většina lidí pomlouvá, co tu noc zažili. A kde je duch velkého dne? Kde byla láska, kterou jsem vyzařoval u stolu v době večeře? Zřejmě jsem nedokázal oslovit velkou většinu, protože nikdo neodchází s oslavným srdcem, přestože jsem byl u stolu.

Často mi voláš a já jsem u stolu, ale ty mě ignoruješ. Nevyzařujete lásku, kterou na tento stůl pokládám. Pocity u stolu se různí, od těch nejvznešenějších až po ty nejpodřadnější. Nač moje přítomnost u tohoto stolu? K takovému stolu si nikdy nesednu. Můžete mě zavolat, požehnám vám stůl, ale nebudu u něj sedět. Abych mohl sedět u tohoto stolu, je nutné, aby každý vyzařoval lásku, aby každý přijímal energii, kterou vysílám, s otevřeným srdcem. To se však stává jen zřídka. Setkáváte se pouze na základě protokolu.

Rád bych, abyste se zamysleli nad tím, co vám toto datum přináší do srdce. Pro mnohé je to radost z přijímání dárků. Myslíte na ty, kteří nedostanou nic? Drtivá většina nedostane nic. Nemají ani dost jídla, jak bude dost na dárky? Není důležité vyměňovat si dárky v tento den. Kdyby se mé narození slavilo správně, byl by to světový okamžik jednoty všech, kdy by se všichni drželi za ruce v jedné myšlence a byli vděční za všechno, co dostali. To by byla oslava mého narození. Protože je však vánoční datum již dlouho známé, nemám (prozatím) možnost ho změnit.

A pak se vás znovu ptám: co děláte pro ty, kteří nikdy žádný dar nedostali? Vyměňujete si drahé dárky, ale nejste schopni dát malý dárek těm, kteří ho potřebují. V tom všem vládne pokrytectví. Když se v tomto ročním období postaráte o hladové, po zbytek roku můžou umřít hlady. Nikdo na ně nepamatuje, jen v tento den, proč? Spí po zbytek roku lidé zimním spánkem? Nejedí? Jí se jen na konci roku?

Chápu, že nemůžete změnit svět, ale kdyby každý z vás v tento sváteční den, který jste vytvořili, udělal alespoň malou maličkost, všichni by byli šťastní, všichni bychom mohli tento den oslavit s láskou v srdci, ne se smutkem, že nemáme co jíst nebo co dostat. Co s tím uděláte? Jak se zachováte? Kdo rozhoduje o tom, kdo bude hladovět? Všichni jsou vinni, nejen vaše vlády. Kdyby každý dělal, co má, nebyl by hlad. Kdyby žádný neplýtval, nevyhazoval dobré jídlo, nebyl by hlad.

Každý z vás to však až na výjimky praktikuje denně. To je láska k bližnímu, bratři a sestry. Když jsem řekl: ″Miluj svého bližního jako sebe sama″, dodržujete tuto větu? Ještě nemilujete sami sebe, abyste mohli milovat bližního. V den, kdy budete hluboce milovat sami sebe, dokážete bez rozdílu milovat i své bližní. Udělejte každý z vás svůj díl práce, a to nejen dnes, nejen v tento slavnostní den, ale neustále. Naučte se vidět druhého jako bratra, ne jako cizince. A trvám na tom, abyste mě nesoudili. Když někomu darujete, když ukojíte jeho hlad, ne jednou za čas, ale vždycky, pak ano, řeknu, že děláte svůj díl práce. Nyní už není vaším problémem, zda ten, kdo dostává, bude vědět, jak toho využít, nebo ne, on sklidí, co zasadí. (pozn. doporučuji každému takovému nabídnout odpovídající práci... a tím svobodu od závislosti... jenže to by společnost musela být jiná... )

Když darujete a odsuzujete, je to ještě horší, než když nedarujete. Přispívejte srdcem, myslete na to, co ona lidská bytost potřebuje jako celek, nejen v ten den, v tu hodinu. Analýza musí být mnohem hlubší, z vaší strany musí existovat závazek pomoci. Nejedná se o sporadickou pomoc. Kdo má hlad, má hlad každý den. Není na vás, abyste je soudili. Je na vás, abyste se zasloužili. To je podstata moudrosti. Pokud každý udělá, co je v jeho silách, mnohé se zlepší. Protože kdo je hladový, nemyslí, nežije, má nenávist, zabíjí, aby jedl. Já to neomlouvám, jen říkám, jaká je skutečnost.

Co efektivně děláte pro své bližní? Uspokojujete něčí hlad? Řekl bych, že oblečení a práce jsou zásadní. Pokud máte možnost spolupracovat, udělejte to, ale ne každý ji má. Nyní může každý ukojit svůj hlad, protože ten, kdo má hlad, se o to málo, co vydělá, dělí s tím, kdo má větší hlad a je mu to jedno. Není váš problém, co s tím kdo udělá. Stejné je to s odpuštěním. Požádáte o odpuštění a tím se zbavíte obrovského břemene pocitů a bude na druhém, aby vám odpustil. Pokud vám neodpustí, není to už váš problém, ale jeho. Dělejte to nejlepší, bez ohledu na to, jak to ten druhý přijme nebo jak se zachová. Dávejte bez odsuzování. Začnete měnit názory? Přinesete lásku a rovnost pro všechny? V to opravdu doufám.

Zdroj: https://www.anjoseluz.com/post/sananda-a-fome-n%C3%A3o-tem-data-para-acontecer

Zpět