6840 Vesmírné zprávy 29 Hurikán v Taygetě, beránky na obloze Cosmic agency

[ UFO ] 2024-06-24

Mari Swaruu
Téměř 900 kadetů absolvuje výcvik v pozemských jazycích a práci s počítačem, v exopolitice a v tom, jak komunikovat s lidmi pro další projekt druhého kontaktu, který začne později v tomto roce. Přesné datum ještě není známo, ale s největší pravděpodobností začne kolem října, nebo listopadu. Každý kadet na palubě hvězdných lodí Alcyone a Asterope si vybere jazyk, který se mu nejvíce líbí. Jazyk určí geografickou oblast, ve které budou pracovat. Všichni kadeti postupují dobrým tempem a nálada je vysoká, takže nový projekt druhého kontaktu se vyvíjí dobře a podle plánu.

Královna Alenym je stabilní a ve své mokré lékařské kapsli a úplně se zotavila, ale kromě této dobré zprávy toho moc dalšího k tématu není.

Kapitán Gorel z hvězdné lodi Alcyone a jeho tým jsou připraveni zúčastnit se setkání Galaktické federace, která začnou v sobotu 29. června 2024, a budou zastupovat lid Taygety, královnu Alenym a mě. Tato setkání, plně organizovaná Galaktickou federací, mají za cíl vysvětlit situaci Země všem hvězdným rasám, které jsou v současné době na oběžné dráze, mají odhalit důvody, proč by Země měla být držena izolovaná a v samostatné, vysoce kontrolované falešné realitě. Všichni víme, že se budou snažit ospravedlnit vše, co dělají se Zemí a proč jsou tak tolerantní k jasně regresivním silám, které tam jsou.

width=
Galaktická federace pořádá tato setkání jako něco pozitivního, protože se snaží omezit probuzení nesčetných hvězdných ras z prostého faktu, že něco je velmi špatně s tím, co se děje na Zemi. Slova jsou nabitá rozsáhlými, nebo rozšířenými významy, které můžeme neúmyslně potvrdit jejich používáním. Chápejte to v náboženském kontextu, pokud chcete, nebo berte konkrétní slova, která použiji k popisu zla. Jasně vidíme, že Země jako existenciální říše je vysoce satanská. Vše tam má něco společného s entitami z nižšího astrálu a s uspokojováním jejich potřeb a tužeb, a většina z nich jsou démoni, nebo entity, které pracují pro démony. Vše je falešné, a obrácené - to, co je hodnotné, jako veškerý život v něm, není důležité a co je nepodstatné, je vysoce oceňováno. Dnes je to ještě mnohem horší. Etické a společenské jsou hodnoty zcela postaveny na hlavu.

Lidé jsou nuceni nevědomě, nebo neúmyslně se účastnit všech druhů rituálů a démonických obětí, což je v rozporu s jejich nejzákladnějšími právy jako cítících bytostí a jako duší. Pro kontrolu mysli populace se používají lži a pravda je neustále napadána, cenzurována a zostuzena do té míry, že je nemožné vědět, co je pravda a co ne. Troufám si říci, že 99% toho, co vám říkají, je falešné a vnucují vám to jen proto, aby podpořili tu či onu satanskou agendu. Říše je démonická, protože entity nižšího astrálu ovládají Společnost, její hodnoty a etiku. Neexistuje žádná omluva, kterou by pro to Galaktická federace mohla dát. Myslím, že budeme vědět, co na to všechno řeknou, ale vsadím se, že to bude jen další série chabých výmluv. To je také důvod, proč říkáme, že jen ta nejtvrdší Hvězdná semínka se odváží tam vstoupit, inkarnovat se, nebo cokoliv jiného. Jsou tak mocná, že mnozí z vás dokonce prosperují, i když většina z vás ne. Vaše tvrdost je vysoce respektována a jste tam z důvodu, abyste zastavili všechny tyto nespravedlnosti krok za krokem.

Cyklon vysoké intenzity přímo zasáhl ostrov Toleka a město Tolecillas a zanechal za sebou 54 zničených soukromých domů, z nichž většina byla u pláže. 14 z nich bylo zničeno sesuvy půdy spojenými se silnými dešti. Padlo nespočet stromů po celém městě, způsobily škody na domech, budovách a vozidlech a zablokovaly pozemní dopravu, vysokorychlostní vlaky přestaly jezdit kvůli vážnému poškození své infrastruktury, zejména kolejnic, které jsou uzavřeny v průhledných trubkách, kterými vlaky projíždí. Byly také poškozeny, nebo zničeny, zejména v úseku trati a průhledné potrubí, které vede přes les palem jižně od města Toleka. Několik velkých budov a skladišť loděnic, kde se staví lodě Starship, a samotný Starport byly poškozeny nejen silnými hurikánovými větry, ale také rozvodněnou řekou Toleka, která zaplavila hvězdný přístav vedle ní. Provoz byl paralyzován až do doby před několika hodinami, kdy byl vesmírný provoz opět obnoven, ale s omezenou kapacitou.

Více než 1000 lidí muselo být přemístěno z nejnebezpečnějších oblastí podél pobřeží a pátrací a záchranná služba Taygety se dostala pod tlak, aby pomohla obyvatelstvu. Jeden člověk se málem utopil, když ho proud smetl do moře, ale byl včas zachráněn. Naštěstí nebyly hlášeny žádné oběti na životech. Má se za to, že všichni jsou v bezpečí. Těsně před cyklónem jsem pomáhala při stavbě nové budovy pro sociální interakci, což je v podstatě nákupní centrum, jak ho znáte. Jako úřadující královna se ode mě očekávalo, že sdělím svůj názor. Obchoďák byl téměř hotový s průhlednou střechou. Důrazně jsem doporučovala umístit tam pevnou, protože průhledná střecha by z nákupního centra udělala obrovský skleník. Nezapomeňte, že město Toleka je u pobřeží a podnebí je tropické. Architekti šli svou vlastní cestou a dali tam průhlednou střechu a jen o dva dny později bylo v nákupním centru mnohem větší horko, než venku, přímo pod sluncem. Přetěžovalo to klimatizační systémy, které nestačily zastavit nárůst tepla. Interiér obchodního centra byl jako pod lupou.

Architekti, o kterých nevím, kde tuto profesi studovali, odstranili průhlednou střechu, aby nainstalovali masivní, kterou jsem navrhla, ale po odstranění a těsně před instalací nové zasáhl město Toleca silný cyklon plnou silou, a protože nákupní centrum nemělo střechu, zaplavil ho, zničil velkou část již připravené infrastruktury, zpozdil termín dodání o několik dalších týdnů. Několik velkých budov, některé z nich poměrně vysoké, cyklon přežilo s malým, nebo žádným poškozením, a to navzdory skutečnosti, že mnoho z nich směřovalo přímo k pobřeží. Obnova poškozených částí města již začala. Vysoká rada požádala o pomoc obce sousedních ostrovů, které budou spolupracovat. Taygeta je považována a klasifikována jako superobyvatelná planeta, což znamená, že je vhodná pro život lyřanů, její atmosféra je zdravější, gravitace mírnější než na Zemi, klima je stabilní a spolehlivé a také geologicky velmi stabilní. Je to tropická planeta, jejíž více než 90 procent je pokryto vodou, což ji ponechává bez velkých kontinentů s pouze s roztroušeným souborem nesčetných velkých i malých ostrovů posetých na jejím povrchu.

Nicméně Taygeta je Slunci nejblíže, a není bez temperamentu. Je živá a dynamická. Silné hurikány a cyklóny jsou mnohem vzácnější než na Zemi, vyvíjejí se jen asi jednou za tři roky a obvykle nepřekračují hodnocení dva z pěti pozorovaných a měřených podle pozemských bouřkových standardů. Obvykle se vyskytují kolem vzdálených ostrovů ve velké vzdálenosti od velkých pobřežních měst, kde je třeba se obávat, jako je město Toleka, hlavní město Civilizace Taygety. Cyklón, který před několika hodinami čelně zasáhl město Toleka, by se dal snadno klasifikovat jako bouře maximální intenzity: F4, nebo F5. Rychle se vyvinula jen několik mil od pobřeží východně od města Toleka uprostřed teplého tyrkysového oceánu a pak se vší silou přesunula na západ právě tam, kde se nachází město Toleka.

Civilizace Taygety má plnou technologii změnit klima, zaměřené hlavně na prevenci tohoto typu katastrofy, ale používá se zřídka a ještě méně v Temeru, protože planeta je obvykle velmi klidná, kontrolovaná s řízeným počasím. Neměly příležitost nastartovat své systémy, protože hurikán, nebo cyklón se vyvinul velmi rychle a pohyboval se děsivou rychlostí. Byli překvapeni také proto, že uplynulo více než 80 let, kdy naposledy hurikán zasáhl město Toleka, a více než 3 roky uplynuly od posledního, který se vyvinul na celé planetě, pravděpodobně kategorie F1 a daleko od pobřežních měst. Na rozdíl od toho, co se děje na Zemi, taygeťané roky nemění klima svých planet, spouštějí tuto technologii pouze jako poslední možnost, jak se vyhnout tragédiím. Můžete vidět stále nedokonalý respekt ke všemu, co je vnímající a živé v taygetské společnosti, a to platí zejména pro samotnou planetu jako bytost. Ale jak jsem vysvětlila výše, bouře jako tyto jsou vzácné, nádherné stabilní klima má po celý rok. Lidé obecně mohou být ve svých opatřeních proti klimatickým problémům v klidu, protože mohou uplynout desetiletí, aniž by došlo k nějakým silným a významným povětrnostním jevům.

Následuje experimentální část tohoto videa, tak si nasaďte klobouky a přemýšlejte, a čtěte mezi řádky.
Byla jednou jedna planeta daleko od vás, která je vám blízká. Měla mnoho podivných strojů ve tvaru kříže kosícího její atmosféru, která po celou dobu plnila oblohu bílými beránky. Pak dorazila její hvězdná rodina a vyslali malé kulovité lodě, ve kterých nebyl nikdo, kdo by se podíval, z čeho sou beránky vyrobeny. Studovali oblast na této planetě, která má stejné jméno jako jeden z Jupiterových měsíců, a tam našli spoustu oranžové látky (nikoli té z Vietnamu), známé tím, že ji používá mnoho zelených helikoptér. Našli také velké množství super-rozdrceného materiálu, který se nejčastěji používá při konstrukci pozemních létajících strojů, stejně jako něco katalogizovaného písmeny B a A a atomovým číslem 56, našli také velkou koncentraci látek 33 a 94 ve značném množství, stejně jako další, které rádi střílí nad některými místy jako malé částice - malé kulky, aby poškodili ubohou Jane. Návštěvníci došli k závěru, že je to proto, aby jídlo nerostlo, protože pokud jídlo vyroste, pak bude velmi velké a výživné, a to znamená blahobyt, a to není správné na té vzdálené planetě, kde je všechno vzhůru nohama.
Jste inteligentní, budete vědět, co dělat s tím, co jsem právě řekla.

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=horikriaBSM

Zpět