4523 Telosiané - Skutečný život Marie-Josée Andichou

[ Ezoterika ] 2023-06-21

Jsme rádi, že jsme vždy ve vaší blízkosti, abychom vám pomohli pochopit Pravý Život. Je pravda, že pro mnohé z vás je´´skutečný život´´ velkým otazníkem. Často si kladete otázku, co máme na mysli´´skutečným životem´´. Když mluvíme o´´skutečném životě´´, je to proto, abychom pochopili, že za vaším pozemským životem je něco mnohem většího, mnohem šťastnějšího než to, co si užijete na své planetě.

Co tedy nazýváme´´skutečným životem´´? Jde o to pochopit, že všechny vesmíry, velmi početné, které vás obklopují, jsou také plné velmi rozmanitých životů.´´Opravdový život´´ je vše, co existuje mimo pozemský život, planety, hvězdné galaxie a různé vesmíry. Ale tím to nekončí.´´Opravdový život´´ je vše, co vám umožňuje žít. A co vám umožňuje žít na vaší planetě? Je to LÁSKA, pouze Láska, nejsilnější energie, která existuje. Řeknete si, že žijete lásku na Zemi v rámci své rodiny a přátel! Láska, kterou si užijete mezi vámi lidmi, je jen velmi bledou replikou Pravé univerzální lásky, té, která spojuje vše, co žije, ať je to kdekoli.

´´Opravdový život´´ začíná tam, kde to všechno začalo, můžeme-li to tak říci, protože od počátku byl´´skutečný život´´, úžasná božská energie, která existuje po celou dobu. Ano, ´´skutečný život ´´ znamená rozumět a napojit se na tuto krásnou energii, která umožňuje životu existovat ve všech vesmírech a ve všech formách.´´Opravdový život´´ je umět se napojit nejen na to, co žije mimo vás, ale především hluboko dolů, kde je Esence vašeho pozemského života.´´Opravdový život´´ je hluboce ve vás, božská Esence, která existuje po celou dobu.

´´Opravdový život´´ je jednoduše si uvědomit, že čím hlouběji se setkáte hluboko uvnitř, tím více se spojíte s báječným Stvořitelem božské energie všeho života. Tak porosteš v jejím lůně, pochopíš a spojíš se s Ní v největší Radosti a největším Štěstí. Pozemský život je jen přechod, cesta, řekli bychom, pár let na vaší planetě, abyste byli schopni ocenit a pochopit´´Opravdový život´´, tedy Pravou Lásku. Někteří z vás se tam dostanou více či méně snadno a jiným bude trvat déle, než to pochopí, nebo nepochopí. Je součástí cesty každého a přáním vaší duše před její inkarnací.´´Opravdový život´´ vás přivádí zpět, odkud všichni pocházíte, bez výjimky, to jest tato báječná božská energie bez začátku a konce, která má ale sílu a sílu lásky, kterou si nedokážete představit.

Můžete se přibližovat, protože současné energie, které jsou k vám posílány s Láskou z Nebeských sfér, vás budou tlačit k tomu, abyste se setkali s účinky páté dimenze. Mluvíme o dimenzi vědomí, aby vaše pozemská mysl pochopila, jak mohou lidé dosáhnout vyšší úrovně božského vědomí. O tom není pochyb. Jdete po této cestě více či méně hrbolaté, ale jdete po ní, abyste v sobě a kolem sebe našli Radost a Štěstí.´´Opravdový život´´ vám přináší sladkost, mír, vyrovnanost a vítá všechny lidi, jak by nám mohla vyprávět náruč dokořán, aby vám nabídl svou Něhu jako rodiče svým dětem. Vy všichni jste děti ´´Opravdového Života´´. Stará se o vás, radujte se z toho a buďte šťastní, děti Země..

Zdroj: Marie-Josée Andichou

Zpět