2224 Čína - Rusko - Ukrajina - NWO Cosmic agency

[ UFO ] 2022-03-02

Swaruu X (Athena): Úvaha o věcech jako o celku. Spojování bodů.

Již několik desetiletí jsme svědky expanze všeho čínského po celém světě. Příprava, zkonstruovaná a zmanipulovaná z úrovně kontrolorů. Fašistické komunistické hodnoty přebírající celý západní svět. Zhoršení západní průmyslové mašinérie s centrem v USA rovněž ve prospěch totální čínské průmyslové hegemonie. Zhoršení západních ekonomických systémů a zhoršení národní, regionální, kulturní a osobní identity všech lidí na Západě. To spojuji s tím, že lidem v Číně není umožněno vidět západní kulturu díky silné cenzuře v médiích. Jako by je chránila před kontaminací tím, co se na Západě vnucuje. Jako by se čínské obyvatelstvo izolovalo od vlivu všeho západního, kromě těch částí, které nechtějí odfiltrovat samotní kontroloři. Ochrana takových hodnot, jako je vlastní myšlení, svoboda slova, a dokonce i transgender, je v Číně potlačována. Stručně řečeno, kontroloři s naprosto nelidským, antihumánním zabarvením upřednostňují Čínu a její systémy masové kontroly ve všech směrech. Je zřejmé, že středem pozornosti nového lidstva, po resetu, a Nového světového řádu bude Čína. K tomu se přidávají významné detaily, jako spojené body, jako je vznik velkých až obrovských měst v Číně, izolovaných a nových, ale liduprázdných, většinou na severu. Spojuji to také s tím, že Čína zrušila omezení mít děti, a to z jednoho na pár na tři na pár. Souvisí to také s tím, že nemocnice v Číně nenabízejí vasektomii a brzy bude zakázán i prodej kondomů a antikoncepčních pilulek bez oficiálního lékařského předpisu a schválení stranou. Je zřejmé, o co jim jde: chtějí mít mnohem více Číňanů. To ukazuje na expanzi Číny ve všech směrech.

Vrátím-li se k ukrajinskému konfliktu, vidím možnost dlouhé a krvavé války jako na Balkáně, jako ruská invaze do Afghánistánu v 80. letech a jako Vietnam pro USA. To by mělo velký smysl pro kontrolory, kteří zjevně nejsou lidmi, protože jejich reakce jsou nesmírně kruté a neempatické. To, co chtějí, je morálně, ekonomicky a vojensky utahat Rusko a Západ, a co je pro to lepší než válka uprostřed plundry! Říká se, že Polsko dodává zbraně na Ukrajinu, což Rusko rozčiluje, čímž se situace stává extrémně nestabilní, kdy stačí někde pouhá falešná vlajka, podobně jako v Tonkinském zálivu (Vietnam znamenající začátek americké intervence, 2. srpna 1964), aby začala přímá válečná konfrontace mezi NATO a ruským blokem. Pro nastolení Nového světového řádu by to dávalo naprostý smysl, protože by to zničilo západní civilizaci, kterou nechtějí, a vyhladilo by to celá města a kultury, jak jsme již viděli, že to dokážou, a jak to udělali s Tartárií.

To ukazuje na nový reset, ʺCallingʺ, jak tomu říkají v angličtině. Z vojenského hlediska je strategie, kterou zde jasně vidím, následující: Válka mezi Ruskem a Západem do vyčerpání, nikdy ne jaderná (protože to nejde, a i kdyby to šlo, nebylo by to v jejich zájmu pro jejich cíle). Konfrontací se Západem se opotřebovávají vojenské, průmyslové a ekonomické síly Ruska, to znamená ze tří mocenských bloků v dnešním světě: Západ-NATO/Rusko/Čína. Kontroloři chtějí ponechat Čínu pod kontrolou a jako centrum Nového světového řádu, takže je třeba konfrontovat Rusko se Západem-NATO ve vyčerpávající válce, která podkopává jeho personální kapacity a vojenské schopnosti ve všech směrech, stejně jako morálku jeho vlastních lidí. Pak byste měli dva zraněné a slabé bloky, Rusko a NATO-Západ. Pak nastoupí Čína jako zcela dominantní, kde by Rusko a NATO Západ měly jen malou nebo žádnou schopnost reagovat a byly by rychle poraženy mohutnými ozbrojenými silami Číny.

Podíváme-li se historicky na druhou světovou válku, důvodem, proč Německo prohrálo válku, nebyl nedostatek disciplíny nebo špatné stroje. Naopak, byli v podstatě nejlepší, sice s určitými problémy, ale celkově nejlepší. To, co způsobilo, že Německo válku prohrálo, byla kombinace dvou hlavních věcí: bojovalo na mnoha frontách současně (stejně jako Rusko, pokud by se konflikt stal konfliktem proti Západu) a protože průmyslová mašinérie, schopnost vyrábět stroje a válečný materiál byla pro Západ se sídlem v USA prostě ohromující. Jinými slovy, byl to americký průmysl, který zlikvidoval německý průmysl tím, že vyčerpal jeho zdroje až ke kolapsu. Zde vidím totéž, desítky let trvající systematický přesun světových průmyslových strojů do Číny, plus zhoršování národní, kulturní a dokonce i osobní identity obyvatel Západu. Jasná konfrontace Ruska se Západem, dokud nebudou oba zdecimováni, a pak doraženi vojenskou a průmyslovou silou Číny. Čína zůstane jediným průmyslovým, vojenským a kulturním vlivem na Zemi. K tomu přistupuje fakt, že lidé, kteří po jednu nebo více generací (čím více, tím lépe) žili v jednom politickém a reálném systému, nejsou schopni vidět a pochopit ani možnost, jak žít jinak.

Znamená to, že skoncovat se západním myšlením svobody, individuality, je snadné, pokud se čínská populace rozšíří a s ní i její způsob myšlení, jak byl podmíněn a vycvičen k poddajnosti a poslušnosti. V tom všem vidím propojování souvislostí. Máte-li dva nepřátele, nebojujete s nimi přímo proti sobě. Nejprve je donutíte bojovat proti sobě a pak vítěze vyhladíte, protože je slabý. Nemyslím si, že by Putin a jeho stratégové nepředvídali to, co jasně vidím já, že nemohou vyhrát rychle vzhledem k tomu, že jde o rozbití velké země s vnější podporou a v městském prostředí, kde nelze použít masivní zbraně, ale musíte jít ode dveří ke dveřím a přitom se vystavit odstřelovačům a malým obranným zbraním, jen pro začátek, což by ukazovalo na dlouhou a vyčerpávající válku. Mohu se mýlit, ale nemyslím si to, ne se současnými údaji. Další důležitou věcí je mít na paměti, že během války budou obě strany ve velkém měřítku šířit dezinformace a propagandu. Takže to, co vidíte v televizi, ve zprávách a na kanálech YouTube, nikdy nebude odrážet realitu toho, co se děje na místě. Žádná oficiální média, ať už z kterékoli strany, nebudou uvádět pravdu, ale pouze propagandu, přičemž obě strany budou tvrdit, že vítězí. A pokud pochází ze Západu, je ještě méně důvěryhodná. Válka se vyhrává pomocí dezinformací.

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/china-russia-ucraine-new-world-order-athena-swaruu-s-thoughts

Zpět