5155 Rozšiřování Anthea

[ Ezoterika ] 2023-09-22

Přátelé, Přechod je na nás, a to znamená, že my, duchovně probuzení, se rozšiřujeme.
Na vrcholu Kali Yugy byla naše jemnohmotná těla a energie těžká, stlačená a nízkovibrační. Nyní se stáváme čistšími, vědomějšími, více vibračními, a proto řidšími a ˝lehčími˝. Zároveň náš stupeň dekomprese stále odpovídá dimenzi Země, kde žijeme. Dochází k dekompresi energie a dekompresi hmoty. Obě tyto látky jsou úzce propojeny, ale jemná energie má vždy větší vliv na hmotu a ne naopak. To znamená, že jakákoliv hmota, včetně fyzického těla, je dekomprimována a modifikována vlivem vysokých vibrací.

☀️ Vysokofrekvenční energie jsou řídké a rychlé, zatímco nízké vibrační energie jsou pomalé, pevně stlačené a těžké. Pokud má člověk v duši hodně světla, pak je energeticky více dekondenzovaný. To znamená, že jeho jemnohmotná těla jsou v závislosti na množství světla objemná a široká (jsou dobře viditelná v jemnohmotné rovině) a propouštějí přes sebe velké množství energie. Právě na takovém základu roste energetická síla probuzeného člověka.

❌ V souladu s tím jsou jemnohmotná těla člověka s nízkými vibracemi malá a stlačená, i když v některých případech mohou být relativně silná, ale v negativním smyslu. Přitom jsou tak husté, že přes sebe špatně přijímají a propouštějí nejen energii zářící, ale vůbec jakoukoli energii. Energie takového člověka je podobná uzavřenému systému, nebo obrazně řečeno málo větranému domu.

❗️Proces dekomprese všeho na Zemi se bude časem jen zvyšovat. V některých ohledech je tento proces automatizovaný (cyklus! ), ale hlavně k němu dojde díky duchovnímu vývoji lidí a jejich rezonanci s novými proudy vysokofrekvenční energie, nyní hojně proudící z Vesmíru na Zemi. V podstatě je dekomprese jemnohmotných těl samotné Země a jejích obyvatel důsledkem zvýšení jejich vibrací, jak to vyžaduje Cyklus změn, což nám umožní žít pohodlněji v nových energetických podmínkách.

Zdroj: https://absolutera.ru/article15634

Zpět