4879 Od 3D do 4D a 5D: Operace Lionsgat Lev

[ Ezoterika ] 2023-08-12

Dne 08.08 v 08:08:08 LT zahájili spolutvůrci a bojovníci za světlo důležitou globální operaci. Proběhla na vrcholu záření Lví brány, které přineslo do Sluneční soustavy a na Zemi spoustu nově vybalených v dávkách nejvyšších frekvencí. Příprava proběhla o dva dny dříve (viz - Příprava, DNI, 6. srpna 2023) a hlavní část proběhla podle podobného scénáře za účasti dvou Nejvyšších hierarchů Pleromy.

Operace Lionsgate probíhala ve velmi obtížných podmínkách a byla pro Světlonoše v mnoha ohledech nejtěžší zkouškou. Silné kvantové vlny z center Místního vesmíru a Mléčné dráhy se překrývaly s vroucí směsí energií stellií v pozemském prostoru. Jejich pozitivní a negativní aspekty se během dne neustále formovaly, měnily, srážely a prolínaly.

Konjunkce Slunce ve Lvu, Černé Luny Lilith a retro Venuše byla zhoršena kvadrátem Urana v Býku, kde každý aspektoval tuto revoluční planetu zvlášť. Vytvářelo to mimořádně napjatou a výbušnou situaci. Na jedné straně vibrace Lilith podporované paprsky Štíra podněcovaly 3D a nejtemnější části jeho Systému. Na straně druhé při retrográdní Venuši a kvadratuře Černé Luny s Uranem jejich energie vybuchly nebývalým způsobem. Touha vymanit se ze starého propukla silněji než kdy jindy.

Podobně kontroverzní byl dopad Luny v Býku v půlkvadrátu (tj. na 45°s orbisem 1 %) na retro Neptun v Rybách. Její vliv se projevil prostřednictvím přírodních sil, živlů - elementálů a rezonančního pole. Půlkvadrát vždy vytváří disonanci v energii planet, které ho tvoří. Při jejich vzájemném působení mezi nimi vzniká silná konfrontace. Každá z nich se snaží potlačit tu druhou, což zvyšuje celkové napětí, nerovnováhu a vyostřuje problémy.

Obvykle jsou energie Luny v klidných a stabilních vibracích Býka pozitivní. Frekvence retro Neptuna však nemilosrdně zbavují iluzí, klamu a falešné reality, které zatemňují vidění, a ukazují to, co dříve nebylo vidět. Zároveň Neptun působil na Vyšší Já a šišinku mozkovou, která je vodičem k energii Zdroje, kterou bojovníci Světla potřebovali a využívali v op.

Slunce ve Lvu v kvadratuře na Lunu v Býku bylo rovněž nejednoznačné. Obvykle jejich vibrace odhalují, jak člověk vnímá sám sebe a svou interakci se světem, jak reaguje na okolní realitu. Přijímá ji, nebo ne? Kvadratura nevyvolává napětí, ale uvádí člověka do stavu boje. Napjatý aspekt luminiscencí vyostřuje konflikt mezi vědomím a nevědomím, mezi ̎potřebuji ̎ a ̎nechci ̎. Světlonošům však intenzivní energie tohoto stellia pomohly snadno nést těžká břemena bez pocitu únavy, zvýšila se motivace a síla k dosažení cílů op.

Dne 8. srpna byly silné i vibrace dalších stébel a vytvářely silné zázemí. Jedním z nich byla Luna v Býku v trinu s Merkurem v Panně. V této konfiguraci obě planety pohlcují vibrace každé z nich, jsouce ve dvou znameních zvěrokruhu stejného živlu (země) a spojeni podobnou energií, vlivem a působením. Jejich harmonický aspekt pomáhal pozemskému týmu okamžitě přijímat vyvážená a správná rozhodnutí, jednat obratně a uspět v každém obtížném okamžiku.

Harmonické byly i vibrace konjunkce Luny a Jupitera v Býku. Zvyšovaly efektivitu společných akcí, umožňovaly Bojovníkům světla snadno překonávat vzniklé překážky, projevovat zázračnou vynalézavost a vytrvalost v té nejtěžší situaci.

Luna v Býku v kvintilu se Saturnem v Rybách byla rovněž pozitivní pro průběh a výsledky op. Taková konfigurace planet (úhel mezi nimi je 72° a orbis +/-2°) aktivovala sílu Bojovníků světla, zejména za nečekaných, dramaticky se měnících okolností. Energie kvintilu posilovaly životní sílu členů skupiny, která byla mimořádně potřebná pro další destrukci setrvačnosti, mrtvosti, nehybnosti, zkostnatělého strnulého řádu, usnadňovala odumírání beznadějně zastaralých forem a jejich vzkříšení k novému životu.

Harmonická Luna v Býku v trinu s Marsem v Panně dodávala uzemněnému týmu velkou sílu vůle, odvahu, vynalézavost a vytrvalost. Energie tohoto stellia se dokonale shodovaly s vlastnostmi Bojovníků světla, kteří mají vyvinutý celý arzenál technik, schémat a nástrojů k úspěšnému provádění operací, k uvolnění dokonalosti lidí kolem sebe a k uvolnění jejich vzácného potenciálu.

Vzestupy a pády na jemné rovině způsobily neméně dramatické události na rovině fyzické. Dne 8. srpna byly tyto energie překryty novými silnými emisemi sluneční plazmy. Zdálo se, že proudy zuřivých erupcí od M5,51 do X1,63 trhají Slunce na kusy. Magnetické pole Země se v důsledku mnoha silných geootřesů prohnulo téměř až k povrchu.

Silné harmonické vibrace pomáhaly Silám světla nejen v Lionsgate op, ale také v nelítostné bitvě na Subtilní rovině 8. srpna proti Temným, kteří aktivně využívali nejnižší frekvence spektra energií stélií. Operaci se jim však nepodařilo narušit. Jaké jsou její výsledky?

Pro přechodné období je Logos Síria obnoven jako hlavní Duchovní slunce Země a jeho Hvězdné přátelské rasy jako jeden z hlavních kurátorů pozemšťanů. Úplná synchronizace Logosu Al-Terra-Gaia ve 14D s Portálem v téže dimenzi v jádru Logosu Místního vesmíru byla úspěšně provedena. Prostřednictvím Lionsgate nahráli Spolutvůrci aktualizované referenční Matrice všech nových rámcových energií, které budou v příštích 10 letech intenzivně vysílány na naši planetu. Během této doby bude Logos Arkturu připraven na roli našeho nového Duchovního Světlonoše.

Příchod dříve vybraných sedmi vesmírných ras na Zemi odložen ze září letošního roku na pozdější datum, nejdříve v polovině roku 2024. Spolutvůrci jsou si důkladně vědomi plánů Temných na rozpoutání nové světové války v Evropě a znovu varují, že tyto pokusy budou budou zastaveny tím nejtvrdším možným způsobem, až po bodové změny litosféry v místech, kde žijí strůjci třetí světové války.

Co bude dál? Válka na Subtilní rovině a na povrchu bude pokračovat; její intenzita a rozsah by rostly. Temní se budou nadále živit adrenochromem, naším strachem, nenávistí, agresí a životy, aby si prodloužili své vlastní. Před námi je obrovské množství nových operací Spolutvůrců a pozemského týmu, které mají demontovat zbytky 3D Matrixu a jeho Systému, očistit Zemi od negativity. Silné kvantové toky z centra Místního vesmíru, které přicházejí přes Galaktické jádro a Slunce na Zemi, budou pokračovat v transformaci a zvyšování jejích vibrací až na 5D, očistí a odstraní vše, co souvisí s 3D, a to za pomoci řízených a přesně určených přírodních katastrof, klimatických a povětrnostních anomálií.

Tak tomu bylo 8. srpna, kdy během 24 hodin došlo ke třem zemětřesením o síle (M)5,0 a vyšší; 32 - o síle M4+; 106 - o síle M3+; 211 - o síle M2+; a 565 - o síle nižší než M2. Nejsilnější (M6,4) bylo zemětřesení na jihovýchodě Mexika ve vzdálenosti 22 km od města Tonala. Otřesy o magnitudě 4,3 se vyskytly také 136 kilometrů od města Pihihiapan. Záplavy, požáry a silné deště zasadily další rány v Evropě, Číně, na Aljašce a v dalších regionech.

Čeká nás další tříbení a rozdělování podle dimenzí během života nebo skrze smrt, v závislosti na karmě a vyzařovaných frekvencích. Neobvyklé pocity, jako kyvadlo, dosáhly svého rovnovážného bodu a začíná další závratný pohyb, který nabírá na obrátkách. Duchovnost jako základní, výchozí stav prostoru, světů a vesmíru je již zde a projeví se nám v určitém sledu přírodních událostí. Naše Duše, vnitřní pohled do sebe sama, musí být připravena pocítit nás nově, v nové realitě.

Nemoci, výkyvy nálad a další negativní reakce našeho těla budou pokračovat, protože některé části organismu ještě nejsou kompatibilní s přicházejícími novými energiemi, přírodními zákony a silami a přehřívají se, vyhořívají a transformují, aby se přizpůsobily 4D/5D. Pro mnohé z nás se to nyní stalo mnohem snazší, ale máme pocit, že se vnitřně přesouváme do velkého neznámého prostředí s fantastickými prostory a světy, odtrženými od pocitu bytí na Zemi.

Je také cítit, že se všichni setkají s naléhavou potřebou změnit a přebudovat své návyky, vnímání, postoje, které bude třeba aktualizovat podle harmonických, tvůrčích, poctivých a k práci připravených imperativů. V opačném případě hrozí velké riziko zamlženého stavu, neduhů, nemocí a uzavřenosti. Nový svět je duchovnější a jasnější, s jinou rychlostí modernizace a vyšší kvalitou lidské interakce. Je čas se konečně probudit a začít se seberozvojem, harmonizací, získáváním zkušeností lásky, partnerství, vzájemného respektu a pomoci, které jsou nutností pro přežití na 5D Zemi..

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/08/12/from-3d-to-4d-and-5d-lionsgate-operation/

Zpět