4758 Vyšší já: Neustálé změny Mike Quinsey

[ Ezoterika ] 2023-07-22

Ve vašem světě se toho děje tolik, že je pro vás jistě těžké udržet si s tím krok, zejména když se to týká vás osobně. Lidé říkají, že se blíží soudný den, protože nevidí konec traumat a změn, které špatně ovlivňují kvalitu jejich života. Zdá se, že neustálé změny, které mnohé přivádějí do chudoby a vážně ovlivňují kvalitu jejich života, nemají konce. Někteří se ptají, proč se to všechno děje právě teď a jaký je pravděpodobný výsledek. Přáli bychom si vidět ten bezprostřední a chtěli bychom vás ujistit, že z dlouhodobého hlediska bude podle vašich představ a zanechá staré nevyhovující způsoby života za sebou. Existuje větší obraz, který nemůžete vidět, a jak energie nadále stoupají, přijde čas, kdy světlo zesílí a zanechá negativní vibrace za sebou, aby už nikdy nezkazily vaše životy. Bude to vyvrcholení odhodlání lidstva zůstat silné a nepodlehnout tlaku, který je na ně vyvíjen. V současné době se zdá, že úspěch je ještě daleko, ale buďte si jisti, že jsme stále s vámi a povzbuzujeme vás, abyste šli stále kupředu. Víme, že to dokážete, a budeme vás po celou dobu podporovat, abyste nepropadli beznaději.

Někteří z vás si zoufají při pomyšlení, že budou muset prožít takové časy, ale připomínáme vám, že jste věděli, co vás čeká, než jste se vtělili do této bytosti. Možná si to neuvědomujete, ale na tento život a na roli, kterou v něm budete hrát, jste byli připraveni. Nic se tedy neděje náhodou a vše je součástí velkého plánu pro lidstvo. Jinými slovy, nikdy jste nebyli ponecháni sami, abyste čelili svým výzvám, a my vás podporujeme, kde je to možné nebo přípustné. Buďte si jisti, že vše dopadne podle plánu a na konci tunelu temnoty je světlo. Temní budou následovat svou cestu a naučí se všechny lekce, které potřebují k tomu, aby povstali.

Svou karmu si obvykle nosíte s sebou a očistíte ji, kdykoli se naskytne vhodná příležitost. Karmu, která je potřebná k zajištění poučení, použijete, když jste připraveni ji zvládnout a obvykle máte jistotu, že budete úspěšní. Celé nastavení na Zemi je něco jako škola a příležitosti jsou naplánovány tak, aby vám umožnily další vývoj. Je to předmět každého života a zkušenosti každého z nich určují, jak moc se naučí a pokročí. Cílem je zvyšovat své vibrace a postupovat do vyšších úrovní, dokud se nestanete bytostí Světla.

Pochopte, že v říši svobodné vůle jste přijali výzvu, abyste zjistili, zda dokážete překonat zásahy temných sil a přesto udělat pokrok. Jejich úlohou je hrát opozici a dělat vše, co mohou, aby vás brzdili a zjistili, zda ji dokážete překonat. Může se to zdát jako zvláštní způsob, ale zkušenost ukázala, že je to nejlepší způsob, který umožňuje bytostem Světla vyvíjet se. Krása tohoto systému spočívá v tom, že vždy získáte více příležitostí k dosažení úspěchu, a je jasné, že chceme, abyste byli úspěšní. Obecně platí, že světlo bude mít vždy navrch.

Systém je dobře vyzkoušený a vždy máte možnost zjistit, co přesně se stalo ve vašem posledním životě na Zemi. Je to nahlíženo a diskutováno s vyššími bytostmi, které jsou mnohem zkušenější než vy a nakonec rozhodnou, co se musíte naučit, abyste mohli pokračovat ve svém vývoji. Pochopte, že nikdy nejste potrestáni za chyby, kterých se dopustíte. Naopak, je vám pomáháno je překonat. Na Zemi je to jinak, protože jste stále ve fázi, kdy se trest stále považuje za nezbytný, aby lidé reagovali. Na Zemi je to v mnohém jiné, protože jen málokdo skutečně chápe, že v srdci je každá duše milující osobou s nekonečnou laskavostí a soucitem. Některým se však podaří žít podle svého přesvědčení a jsou jako maják Světla v temnotě Země. Takové milující duše jsou jako magnet pro ostatní lidi, kteří jsou k nim okamžitě přitahováni. Historicky byl jednou z takových duší Ježíš, který učil, že ̎máš milovat druhé jako sebe sama ̎, a byl živým příkladem toho, co hlásal.

Může se zdát těžké zůstat duchovní na Zemi, která oplývá negativními energiemi, ale když toho dosáhnete, zjistíte, že je to mnohem snazší, než jste si představovali. Zachovat si klid ve všech situacích je nesmírně obtížné, protože často nejste připraveni na to, co se stane. Můžete však takříkajíc nalít olej do rozbouřených vod a budete přesně vědět, co dělat. Vaše pouhá přítomnost má léčivý charakter a povznáší ostatní duše, které mohou ̎cítit ̎ vaši pozitivní energii. Není pochyb o tom, že někdo, kdo je ze Světla, přitahuje další lidi, kteří se v jeho blízkosti cítí dobře. Uklidňující a láskyplná energie takových lidí je měřítkem toho, jak jsou vyspělí. Je to úroveň, o kterou byste měli usilovat, takže se nikdy nepřestávejte snažit a určitě se vám to nakonec podaří.

Je zajímavé, že některé duše dokáží jasně vidět aury jiných duší a číst v nich. Barvy jsou smysluplné a podobně jako duha probíhají od červené po indigovou, která je nejvyšší vibrací. Stav aury může poskytnout zdravotní výklad a často ukazuje známky blížící se nemoci. O lidském těle se lze dozvědět mnoho pozoruhodného, protože se v mnoha případech samo léčí, ale mnoho lidí si vůbec neuvědomuje, jak funguje, a věnuje jeho potřebám malou pozornost. Pokud si však přejete zdravý život, je třeba o své tělo pečovat a nezneužívat ho, protože jinak vás v pozdějším věku dožene. Opouštím vás s láskou a požehnáním, ať Světlo prozáří vaše dny a cestu k naplnění. Toto poselství přichází skrze mé Vyšší Já, mé Boží Já, a každá duše má stejné spojení s Bohem.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/07/22/mike-quinseys-higher-self-continual-changes/

Zpět