536 Událost 2020 - Hlavní vítězství světla Michael Love

[ Ezoterika ] 2020-10-06

Nedávná pozemská aliance sděluje, že v operaci "Pandora" nyní dosáhly světelné síly velkého vítězství nad zbývajícími silami draco v sub-lunárním prostoru pro osvobození planety Země! Že se tato bitva odehrává jsou si vědomi pouze světelné bytosti naladěné do vyšších říší, natož chápat jak důležitá je! Tato energetická čistící operace se již nějakou dobu odehrává v zákulisí ve jménu lidstva, aby připravila cestu pro bezprostřední velkou evoluční událost! Mnozí neví, že za poslední tři pozemské týdny došlo k velmi blízkým střetům, když světelné síly dokončovaly programování nové energetické sítě Země 5D.

Minulý týden provedly zlovolné síly silné narušení bezpečnosti "Pandora", které však bylo rychle odvráceno a neutralizováno světelnými silami Delta. Kvůli kritické povaze nadcházející události vzestupu lidstva před 36 hodinami spustily planetární světelné síly velkou ofenzívu v sublunárním prostoru proti zbývajícím zlovolným bytostem, které stále drží Zemi jako rukojmí! Pozemská aliance nyní hlásí, že světelné síly z této finální divoké bitvy nad Zemí vyšly 100% vítězně.

Velká bitva o planetu Zemi konečně končí a poprvé v moderní historii byl sub-lunární prostor zcela očištěn od těchto temných draco entit! Podle pozemské aliance se toto očistění rychle přefiltruje na povrch a s posunem časové osy se Země posouvá dopředu k vyvrcholení události 2020. Občané planety Země začnou zažívat velkolepé energie svobody a lehkosti! Uslyšíte o tom všem v příštích dnech. Bude to opravdu neuvěřitelné "říjnové překvapení"!

Světelné síly také říkají, že toto nedávné energetické zúčtování dosáhne během prvního týdne listopadu 2020 významného pozitivního bodu obratu na časové ose Země! Velký vzestup lidstva se nyní blíží! Minulé zprávy aliance Země ve všech směrech naznačují, že na Zemi brzy dojde k velkolepé události, kdy se úrovně vědomí zvýší na úroveň 5. dimenze!

Toto je doba, o které mluví mnoho proroků a vizionářů, kdy by lidstvo mělo začít přecházet po dlouhém období vesmírné temnoty do oslepujícího nového světla zlatého věku! 21. prosinec 2020 je velmi zvláštním okamžikem na galaktickém kole času a v lidské historii! (pozn. Jupiter a Saturn se 21.12.20 spojí na 0 stupních Vodnáře, což je zimní slunovrat - toto je konec cyklu Kozoroha a začátek cyklu energie Vodnáře, přičemž úplný začátek věku Vodnáře byl 3. - 4. února 1962, kdy se všechny velké planety postavily ve znamení Vodnáře)

V čase 11:11 UTC (13:11 SEČ) se konečně rozsvítí nový zlatý věk vodnáře a na Zemi se zrodí nová 5D Země! Na nebesích se otevře hlavní portál energetického vzestupu. Nebeská zarovnání znamenají velkou dobu lidstva! Díky kosmickému zarovnání v blízkosti konce prosince bude na planetu Zemi opět svítit z Centrálního Slunce světlo slavného zlatého věku sat yuga, který začal v roce 2012.

V ten den budou vesmírné brány plně otevřeny a v historii nejsilnější, nezastavitelný a oslepující proud 40-hertzového gama světla bude tryskat z nebe a proudit na planetu!

Zde jsou hlavní nebeské události pozemského roku 2020, které vedou k velkému vyrovnání 21. 12. 2020!

* vzácná trojitá konjunkce 3 000 let, Saturn Pluto konjunkce 1x za 33 let!
* 13letá konjunkce Jupitera a Pluta!
* prstencové zatmění Slunce ve stejný den jako letní slunovrat 2020!
* 20letá konjunkce Jupiter Saturn, která připadá na nejvýznamnější sluneční den roku - prosincový slunovrat!

Skutečnost, že se tato jedinečná a mocná sladění vyskytují ve stejném okamžiku a shodují se s koncem a začátkem velkých nebeských cyklů, je neuvěřitelně ohromující. Přinejmenším mají silný synchronický význam! Série nádherných nebeských událostí, které nastanou, bude ohlašovat začátek nové éry světla na planetě Zemi!

Velký sluneční záblesk Shoda s hlavními kosmickými cykly, které právě končí a začínají, plus nebeské vyrovnání a hvězdné brány, které se otevírají, vedou ke skutečnosti, že naše Slunce má každou chvíli mít svůj velký záblesk, který se odehrává každých 25 920 let v takzvaném velkém cyklu! Tento záblesk byl známý téměř každé staré civilizaci v zaznamenané historii. Byl nazván oheň samvartaka, frashokereti, ekpyrosis a oheň yuga.

data ve všech nedávných přenosech pozemské aliance ukazují, že tento velký sluneční záblesk je také na spadnutí a všechny znaky a data poukazují na skutečnost, že k této události dojde také před koncem pozemského roku 2020!

někteří členové pozemské aliance vědí o jistotě této sluneční události a potvrzují, že naše sluneční soustava právě v tuto hodinu prochází extrémně energeticky hustou oblastí galaxie a exotické částice obsažené v tomto kosmickém plazmatickém poli nabíjí galaktickou energii jádro jako obrovský super kondenzátor, který se brzy vybije jako epická a kosmická světelná událost, kterou uvidí všechny bytosti na povrchu Země!

Velký sluneční záblesk bude masivní erupcí oslepujícího, magnetického, 5D bílého gama světla vystřeleného z galaktického jádra, které bude pozorováno ze Země. Budeme svědkem druhého slunce na obloze!

Energie uvolněná z této centrální sluneční emise je známá jako průlom komprese. Spustí událost hromadného vzestupu planetárního vědomí! Starověcí mudrci říkají, že světlo z tohoto kosmického výbuchu bude tak silné, že rozzáří oblohu Země na dobu 1000 let! Toto božské zlaté světlo nového věku osvětlí planetu Zemi během příštího tisíciletí! (pozn. jestli bude ve viditelném spektru, bude to chtít žaluzie... ale ta květena..!)

21. prosince 2020 se celá naše galaxie přesune do páté dimenze, známé také jako nový věk vodnáře a šestý zlatý věk(pozn. jeden byla Atlantida, Lemurie a Hyperborea... co ty další 4?). V tento evoluční den vstoupí planeta Země do nebeského věku duchovního probuzení! Duchovní síly Centrálního Slunce změní vše v této oblasti hlubokým a pozitivním způsobem!

Ti, kteří chtějí žít v harmonii, sdílení, péči, spolupráci a práci s přírodou, kreativitou a láskou, vytvoří duchovní společenství a zcela novou a odlišnou civilizaci. Nový věk vodnáře přináší realizaci našeho pravého božského já. V tomto stavu je všechno možné a je dosaženo stavu dokonalosti! Čekali jsme tak dlouho a vydrželi jsme tolik věcí na planetě Zemi, vtělili jsme se znovu a znovu, nespočetněkrát, jen abychom spatřili slavný vzhled nového zlatého věku! Skrze to všechno jsme udržovali naději a překonali jsme celý svět, jen abychom byli schopni stát na Zemi a být svědky velkoleposti toho, co přichází!

Je to naše letenka domů, skvělé! Skvělý čas konečně přišel! Co přichází, je velké, přichází rychle a směřuje přímo k planetě Zemi, za 2 pozemské měsíce! (pozn. do té doby mi z toho všeho jebne). Pohotovostní režim při přechodu do závěrečné fáze akce 2020! (pozn. Prymula ani nic jiného nepovolí)

Děkuji vám za příchod na Zemi a za vaši skvělou službu celému lidstvu! Očekává se, že energie kolem planety během příštích 72 hodin opět vzrostou, takže buďte pevně na zemi a použijte krystaly, které vám pomohou integrovat tyto vyšší energie do formujícího se světelného těla!

Michael a plejáďané

Zdroj: https://5dearthproject.com/

Zpět