2909 OWS a Shoshanna: Buďte připraveni James McConnell

[ Ezoterika ] 2022-08-01

Jste na pokraji mnoha zvláštních událostí, které avizoval Aštar, a již dříve naznačili jiní. Přijde záhy. ʺBrzyʺ říkat nebudeme, ale není to na dlouho. Buďte připraveni. Udržujte se v dobré náladě, ve vyšších vibracích. A nedovolte, aby se kolem vás odehrávalo show nebo ´divadlo´. Nedovolte, aby vás to zdržovalo nebo jakkoli přivádělo do deprese nebo do rozčarování nebo do něčeho takového. Nedovolte, aby vás to drželo. Prostě to vnímejte tak, jak to je, dívejte se na to jako na film, protože tak to musí být. Aby systém padl a abyste vy, rozbíječi systému, mohli pokračovat v bourání tohoto systému, musí celý padnout a být nahrazen novým systémem, protože nový systém vytváříte. Jste tedy jak bořiči systému, tak jeho tvůrci. Přemýšlejte o tom.

Q: Nedávno bylo na internetu video nějaké lodi nebo rakety, která zasáhla Měsíc a došlo k velkému výbuchu. Četl jsem, že to byli Reptiliáni a Šedí, kteří se pokoušeli dostat na Měsíc, aby uchvátili naši komunikaci, nebo něco takového. Je na tom něco pravdy?

OWS: Existuje mnoho případů, kdy se síly temnoty nadále pokouší vyrovnat se s věcmi, pokračují v narušování všude tam, kde jsou schopni. Ale vězte, že Síly Světla jsou mnohem silnější a jsou schopny zadržet jakýkoli z kroků, které pocházejí od těchto temných sil. Není tedy třeba se znepokojovat. Vaše aliance, vaše síly odporu, galaktické síly, to vše mají dobře v rukou. Nedělejte si s tím starosti. Nedělejte si starosti se žádným z těch zpravodajských pořadů, které sdílejí zkázu a temnotu o další třetí světové válce nebo o čemkoli z podobných věcí, protože to tak nebude, stejně jako velká pandemie. I když, jak víte, nešlo o pandemii, to bylo jen předstírané. Vše dobře v ruce, a nadále důvěřujte plánu.

Q: Je tato planeta jedinou planetou, na které je lidská rasa, nebo je mnoho dalších.

OWS: Můžeme vám říci, že existuje mnohem více planetárních systémů. Vy sami a ti z vás s tímto voláním, a ti z vás, kteří rezonujete s těmito slovy, mnozí z vás byli v jiných systémech, na jiných planetách jako lidské bytosti v lidském vyjádření zde. Bude to pokračovat ještě mnohem déle, protože v určitém okamžiku se budete stěhovat z této planety zpět na svou domovskou planetu, stejně jako osévat další planety, posouvat se dál a přivádět lidskou rasu kupředu po celém vesmíru. Takže ano, všude je mnoho planet lidské rasy.

Q: Jsme na stejné úrovni se změnou našich těl na krystalická namísto uhlíkových.

OWS: To je jistě v procesu, ano. Jde to spolu se zvyšováním vibračních frekvencí ve vašem těle. A vaše tělo je schopno přijmout tyto energie, vzít toto světlo do svého těla, aby ho ukotvilo ve vás, a být schopno ukotvit více a více a více tohoto světla. A jak toto světlo stále více ukotvujete, začíná ovlivňovat vaši krystalickou strukturu vás samotných. Ano, děje se to.

Shoshanna: Tělo, to je to, čemu říkáte tělo na bázi uhlíku, sídlí ve světě založeném na uhlíku, aby v tomto světě žilo. Žít v té dimenzi. Jak vidíte, tělo, které je na bázi uhlíku, je ukotveno ve třetí dimenzi Země. Když tělo přechází do krystalické sítě, krystalické buněčné struktury, musí se posunout nahoru do jiné dimenzionální Země. Musí se přesunout nahoru na Zemi páté dimenze. Tělo se tedy mění, aby se setkalo s vědomím bytosti. A jak se vědomí bytosti pozvedá do pětidimenzionálního vědomí, pozvedá se i tělo. Tím se stává krystalickým. Namaste.

Q: Dříve jste mluvil o tom, že jak se naše vibrace zvyšují. Existuje něco, čemu se říká ´vibrační deska´, stroj, který vibruje, když na něm stojíte. Má být prospěšný při bolestech kloubů a zad, zrychluje metabolismus a posiluje silnější kosti. Je to pozitivní zařízení pro oscilaci těla?
OWS: Kdykoli ve svém těle pracujete s frekvenční rezonancí nebo ʺoscilacíʺ, jak to zde nazýváte, má to rozhodně pozitivní a velmi trvalý účinek také na tělo. Takže tyto různé technologie, o kterých jste slyšeli, přicházejí. Zpočátku jsou zaváděny pomaleji, řekněme, ale pak najednou přijdou jako lavina. Budete ohromeni tím, jak lékařský model, který nyní máte, zcela zmizí a bude nahrazen novými vyššími vibračními technologiemi, které přicházejí. Shoshanno, chceš něco dodat?
Shoshanna: Vraťte ho.
Q: Vrátit ho. Dobře. Můžu to udělat. Děkuji. (pozn. lze to použít podobně jako trenažér jízdy na býkovi, použít to pro zábavu.... nebo jako trenažér na surf, na masáže nohou...)

Q: Asi před třemi dny ráno se mi zdál sen. Šel jsem do města a slyším divný zvuk přelétajícího letadla. Letadlo začíná velmi rychle klesat. Rozbíhám se k místu, kam narazí. Křiče jsem a modlil se, aby nespadlo. A bum, výbuch, takže havarovalo. Lidé se sbíhají ze všech koutů, aby pomohli, ale nemůžeme to najít. Procházíme kolem lidí v uniformách, jako by měli zahalený obličej, jako by tam byly toxiny nebo tak něco. Všichni jsou seřazeni na ulici s barikádami, ale nebrání nám. Je tu spousta stromů, snažíme se zjistit, odkud přichází kouř a oheň, a nenacházíme to. Slyším hlas (moje Vyšší Já nebo Bůh). Varují: ʺNepřibližuj se k tomu; nechoď k tomu blíž.ʺ Zpomalil jsem a sledoval, jak k tomu všichni jdou. Od toxického raději pryč. Když jsem se probudil, uvědomil jsem si, že je to temná loď.
Shoshanna: Je poněkud komplikované, co jsi ve svém snu zažil. Netýká se to fyzických aktivit, ale iluze.
Souvisí to s iluzí, kterou mnozí zažili ve vědomí třetí dimenze. Je to jako past dezinformací. Představa ve třetí dimenzi, představa toxického je založena na strachu. Když dojde k výbuchu nebo ʺfalešné vlajceʺ, jak jste to nazvali, vyvolá to strach a trauma v myslích a srdcích bytostí, které to zažívají, takže se stáhnou a stanou se méně sebou. Máte intuici, zvýšené vědomí, zvýšenou intuici, abyste věděli, že v bdělém stavu se máte vyhnout tomu, čemu se máte vyhnout, od čeho se máte držet dál, protože jste napojeni na to, co zná vaše Vyšší Já, a nasloucháte. Protože nasloucháte, víte, že se nemáte přibližovat, že se nemáte účastnit. To zcela souvisí s iluzí třetí dimenze neúčastnit se, nepřipojovat se, necítit strach, který cítí ostatní, nepřijímat to.
OWS: Všichni ti ve vašem snu, kteří se nedrželi zpátky, šli do své vlastní zkázy, dalo by se říci, nebo se k ní přiblížili a zamotali se do strachu a toho, co se odehrávalo na temné straně. Nebylo jim dáno, nebo se neřídili intuicí jako vy, abyste se tomu vyhýbali.
Shoshanna : Byli odpojeni, stejně jako mnozí v této současné říši třetí dimenze, což bytostem příliš neumožňuje připojit se na jejich vyšší vědění a na jejich Vyšší Já. Dokud bytost nevstoupí do vědomí čtvrté a páté dimenze, zůstane spojena s věcmi, které vyvolávají strach, a věcmi, které nejsou v souladu s jejich vyšším porozuměním, protože se s ním nesetkali.

Q: Bude Kamala Harris někdy prezidentkou.

OWS: Není toho moc, co k tomu říct., zde není příliš mnoho, protože nemáme ve zvyku předpovídat, psychické předpovědi a podobné věci. Ale můžeme vám říci, že je velmi nepravděpodobné, že by tato nebo některá z těch, které jsou spojeny s temnými silami, byla v této pozici ještě někdy tady. Rychle se to změní. To je vše, co k tomu můžeme říci. Berte to, co můžete, z toho, co jsme zde dali.
Shoshanna: Vedení bytostí přímo koreluje s vědomím skupiny bytostí. Skupina bytostí, které jsou vedeny tím jedincem, který je reprezentován vědomím Kamaly Harrisové, budou vedeny, protože odpovídají vědomí tohoto jedince. A jejímu vědomí v současnosti na tomto světě odpovídá stále méně a méně, proto by se jí nepodařilo zaujmout vedoucí pozici. Pokud se však skupina bytostí sníží na úroveň vědomí, kterou tato bytost představuje, skutečně by mohla být touto bytostí vedena. Řekneme, že s každou bytostí, která se účastní tohoto volání, musí dokončit své poslání. Musí zůstat na cestě. Musí zůstat na cestě k evoluci, které se měli zúčastnit. A ti, kteří se již nechtějí účastnit, zjistili, že jejich cesta není definována v rámci parametrů této skupiny. Zůstaňte tedy v kontaktu, zůstaňte na cestě a uvidíte, jak se ve vašich životech dějí zázraky. Namaste.

OWS: Zopakuji, co zde řekl Aštar dříve: mějte oči na obloze, protože se vyvinou některé zajímavé věci.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/08/01/one-who-serves-and-shoshanna-keep-yourselves-ready/

Zpět