407 Událost 2020 - úsvit Zlatého věku Michael Love

[ Ezoterika ] 2020-07-12

Zvláštní zpráva pro starseed Nové Země - plejádské Delta forrce

Předmluva:
následující informace jsou převzaty z přímých, dekódovaných éterických přenosů od benevolentních světelných sil umístěných ve Sluneční soustavě, některá data pocházejí přímo od členů uvnitř aliance Země známých jako Bílé klobouky a Velké bílé bratrstvo, kteří jsou Galaktikou strategicky umístění na klíčových silových pozicích na povrchu planety Země! Zpráva obsahuje také data od několika nejlepších světových astrologů, kteří úzce spolupracují s pozemskou aliancí!

Poznámka: jedná se o rozsáhlejší souhrn dat, pokud je to možné, přečtěte si jen opakovaně, abyste informace plně absorbovali!
******************
Zdraví velké bytosti světla,
před několika pozemskými dny aliance Země obdržela velký soubor éterických dat od benevolentních světelných sil rozmístěných ve Sluneční soustavě! Dekódování akášického datového toku trvalo téměř 200 hodin, a obsahuje velmi důležité a vzrušující informace pro starseeds na Zemi! Akášická data jsou velmi přesná a existují mimo čas a prostor! Vědomí, které dekódovalo tento specifický datový tok, je v dávných dobách, kdy Lemuřané poprvé přišli na Zemi a nasměrovalo data na konec současného zemského roku 2020!

Všechna data v tomto přenosu, stejně jako další nedávné přenosy, ukazují na významnou, bezprostřední evoluční událost na planetě Zemi! Tento datový tok také obsahoval klíčový údaj pozemského datumu a času pro tuto událost: 21. prosince 2020, 11:11 UTC! (12:11 Praha)

Během roku 2020 již proběhly mocné transformace, vývoj a revoluce, velké probuzení se táhne po celé planetě a ovlivňuje všechny vnímající bytosti planety Země! Vše se posouvá a dramaticky mění uvnitř bytostí Země a všechny systémy na planetě prochází velkou změnou, protože Země je nyní stále bombardována vysoce nabitými kosmickými paprsky z galaktického jádra!

Galaktické jádro známé jako Centrální slunce je ve středu galaxie Mléčné dráhy, v souhvězdí Sagittarius (sgr-a) (vodnáře)! Masivní černá díra, která je zde umístěna, nedávno vykázala zvýšenou aktivitu cyklického vypuzování hmoty, která způsobuje, že vše v tomto vesmíru vibruje výše! Centrální slunce zásobuje tuto Sluneční soustavu a planetu Zemi exotickými částicemi o vysoké frekvenci, stabilním plazmovým světlem gama fotonů a tyto příchozí silné 5D paprsky gama světla hluboce ovlivňují všechny bytosti Země, mentálně, emocionálně a fyzicky!

Přicházející výboje těchto vysoce vibračních kosmických paprsků byly upraveny na zemskou Schumannovu rezonanci v rozsahu 40 až 100 hertzů, se kterými rezonuje stav gama vědomí (blaženost a nadlidské schopnosti)! Spodní hranice pátého rozměru začíná přesně na 40 Hz a horní hranice končí na přesně 100 Hz! Dimenze není místo, ale stav bytí nebo vědomí, které se může a bude projevovat jako vnímaná realita! Tato nová vyšší dimenze reality, která se projevuje na planetě, je to, čemu říkáme Nová Země a ráj! Je to dlouho očekávaný Zlatý věk a nová éra světla pro lidstvo!

Vyvrcholením události 2020 je velkolepý evoluční okamžik zvaný vzestup, kdy se lidstvo plně přesune do nového nebeského světa právě tady na Zemi! Údaje obsažené v tomto přenosu, stejně jako mnoho minulých naznačují, že k této vrcholné události dojde za pouhých několik pozemských měsíců, 21. prosince 2020! Toto je doba, o které mnozí proroci a vizionáři hovořili. Lidstvo začalo přecházet z dlouhého období vesmírné temnoty do oslepujícího nového světla Zlatého věku!

Návrat do Lemurie
Ve starověku přišli Lemuřané na planetu Zemi přes sluneční portál, nejprve v nefyzických, éterických tělech! Tyto éterické bytosti začaly dýchat v práně hustou atmosféru planety a brzy poté začaly přijímat ovoce, semena, ořechy a další přírodní potravy ze zemské energie a nakonec vyvinuly fyzická lidská těla! Nebeští cestovatelé se usadili v havajsko-lemurských klášterech a chrámech, kde denně meditovali, pracovali ve svých pokročilých laboratořích a zaznamenávali každý detail své kosmické cesty na planetu Zemi jak v akášických záznamech, tak v písemných rukopisech. Lemurské rukopisy byly pečlivě střeženy a předávány Velkým bílým bratrstvím z generace na generaci, a existují dodnes!
Říká se, že každý, kdo se dívá na vzácné lemurské svitky s upřímným srdcem, zažije hluboké mísení starodávných vzpomínek, a jak se Lemurské akášické údaje začnou stahovat do duše, začne se okamžitě probouzet uvnitř toho, kdo hledá božské poznání! Ten, kdo přijme toto starověké poznání, nemůže popřít, že je to božská a autentická síla!

Mnozí z nás si jasně pamatují toto starověké období, protože jsme ty samé bytosti, které poprvé přišly na planetu Zemi! Vzpomínky jsou uloženy v našich buňkách a naše lemurské vzpomínky se aktivují stále více a více, jak toto nové nebeské světlo vstupuje do vrstev našich těl!

Tvůrci Lemurských svitků soustředili většinu svého učení na důležitost Centrálního slunce! Pro tyto pokročilé bytosti znamenalo Centrální slunce vše a jak informaci přijmete, stane se pro vás tou nejdůležitější! Lemuřané odkazují na Centrální slunce jako na zdroj veškerého života, veškerého poznání, veškeré moci, boha všech bohů a šivy! Centrální slunce je skryté slunce, vnitřní slunce a zdroj všeho bytí a je opačná sila k pozemskému Slunci!

Starověké Lemurské spisy hovoří o kosmických cyklech zvaných yugy, což jsou epochy času, měřené jako rotace Země kolem Centrálního slunce! Ve 3D světě je hodně debat, kdy skončí kaliyuga temnoty a objeví se satyayuga světla. Starověké Lemurské rukopisy říkají, že skutečná data o obdobích yuga jsou z pohledu nižší dimenze skrytá. Správná data jsou uložena pouze v Lemurských, éterických a 5D akášických záznamech! Plné porozumění výpočtům skutečného času Božích let, nebeských let a dokonce i velmi zkreslených lidských let je velmi odlišné, pokud je dekódováno z této vyšší dimenze!

Neztrácejte čas zkoušením to z pohledu 3D, protože se jedná o záležitost 5D a tato data nelze jednoduše správně dekódovat na všech úrovních 3D! (pozn. aktuálně se existence na Zemi nachází ve zrychlené smyčce pro urychlení vývoje - pozemský čas se zdá být irelevantní). Starší Velkého bílého bratrstva a strážci času říkají: "kaliyuga je pro pokrytce a blázny, vždy si vybírají život v něm. Moudrý a důvěryhodný žije věčně v satyayuga."

Satyayuga nezačne v roce 2024, 2025 nebo 2038 nebo dokonce za 400 000 let, jak říkají někteří 3D učenci! Absolutně neví, kdy tyto cykly po celé věky začínaly a končily. Nejnovější přenos světelných sil, který přijala aliance Země, ukazuje, že kaliyuga temnoty již skončila a satyayuga zlatého věku se přesně shoduje s novým věkem vodnáře, který bude svítat 21. prosince 2020! Jste blízko správného termínu, když se podíváte na udržovaný mayský systém času! Mayský kalendář s dlouhým cyklem a 5. sluncem skončil 21. 12. 2012! Ten den začalo svítat mayské 6. slunce a Nová Země. V hinduistickém (Lemurském) kalendáři temná kalijuga také končila téměř ke stejnému datu! 21. 12. 2012 začala poprvé pro hinduisty svítat satyayuga!

Plný vstup světla vesmírné satyayugy, které se ten den objevilo na povrchu planety, byl na Zemi blokován! Jedním z důvodů, proč bylo toto světlo zakryté, byl Jupiter a Pluto. Nešťastné bytosti vyvinuly velké úsilí, aby zablokovaly dopad slunečních paprsků na povrch, a to i nedávno! Díky kosmickým zarovnáním do roku 2020, a zejména těm v prosinci, bude 21. prosince 2020 Centrální slunce slavného Zlatého věku satyayuga schopno plně zářit na planetu Zemi! Kosmické brány budou v ten den plně otevřeny a nejmocnější, nezastavitelný a oslepující proud gama světla o 40Hz ozáří nebesa a bude proudit na planetu!

V této chvíli chceme probudit důležitou dávnou vzpomínku!

Vzpomeňte si, jak jste se přesně v okamžiku, kdy se toto oslnivé sluneční světlo objevilo v minulosti,

dívali skrze čtvercové kamenné díry Stonehenge a dalších kamenných chrámů a observatoří. Vzpomeňte si, proč jste to všechno dělali?

Lemuřané poprvé dorazili na planetu Zemi během zlatého věku satyayugy, když byla Země nejblíže k Centrálnímu slunci! Během satyayugy existovala planeta v nejvyšších dimenzích! Během éry satyayugy existovala Lemurie na Zemi v osvíceném, super-zvýšeném stavu vědomí a s plně vyvinutou kundaliní. Mistrovské bytosti disponovaly superschopnostmi, jako je levitace, nesmrtelnost, cestování časem a teleportace! V Lemurských rukopisech je psáno, že Centrální slunce je jediným zdrojem všech nadpřirozených schopností, jakož i zdrojem veškerého života, veškeré hmoty a veškeré evoluce v tomto celém vesmíru! Na začátku byla Země ve vyšších dimenzích, později sestoupila do stavu temnoty, když se během procesních cyklů vesmíru vzdálila od galaktického jádra / Centrálního slunce! Podle cyklů vesmíru, stejně jako Země sestoupila do temnoty, vystoupá zpět do vyšších světelných oblastí a bytosti, které dnes žijí na planetě, brzy spolu se Zemí vzestoupí!

Zpátky na Zemi 2020
Planeta Země se opět pohybuje z temné oblasti galaxie a zpět do světla Centrálního slunce! To je důvod, proč Schumannova rezonance prudce stoupá každých pár dní na úroveň 40 hertzů, 5D!

Nedochází k žádné významné sluneční aktivitě, která by to způsobovala, na Zemi nejsou žádné události, které by zvýšily Schumannovu rezonanci na trvalou hladinu 40 Hz! Vysoká vibrační energie, která se objevuje kolem planety, nepřichází ze Slunce nebo jiných planetárních těles a nevychází ze Země! Tato vysokofrekvenční energie, kterou vidíme a zažíváme, přichází z galaktického jádra / Centrálního slunce!

Zvýšené hladiny gama světla nyní přicházejí do vrstevnatého tělesného systému všech bytostí na Zemi a v tomto vesmíru. Věda a biologie před časem ukázaly, že gama světlo překódovává a vylepšuje DNA a dělá to rychleji, než cokoli známé! Gama laser dokáže transformovat embryo jednoho druhu na úplně jiný druh během 48 hodin! Jak rychlý je upgrade DNA? Ruská věda již úspěšně dosáhla experimentálního přenosu a překódování DNA, a ačkoli tato věda je stále považována za okrajovou, lze to udělat, právě teď na planetě Zemi! Přicházející gama paprsky 5D z Centrálního slunce mění DNA u starseeds i lidí na planetě Země v božskou rasu. Brzy budou mít 12 aktivních pramenů DNA! čím více vláken DNA je aktivních, tím vyšší je úroveň vědomí!

Velká hvězdná brána 2020 Jupiter / Pluto

Nedávno se otevřela výkonná hvězdná brána Jupiter-Pluto, která umožňuje průchod pro mnohem vyšší úrovně paprsků, poprvé za věky! Tato hvězdná brána je součástí řady několika klíčových nebeských událostí, které se objevují v cyklech, což vede k tomu, že planeta bude mít obrovský energetický vrchol! Neuvěřitelné nebeské zarovnání roku 2020 je nebeským znakem dlouho očekávaného úplného osvobození planety Země, velkého evolučního vzestupu lidstva a nové zlaté éry světla!

Planety a hvězdy se právě teď posouvají do dramatických pozic a zarovnání vede k něčemu opravdu velkému, co se objeví v jednom velkém okamžiku! Spojte přesné načasování této chvíle s koncem a začátkem hlavních vesmírných vývojových časových cyklů a máte něco kolosálního! Nebeské události, které se odehrávají v naší moderní době, jsou součástí velkého kosmického procesu směřujícího k vrcholu! Začalo to v roce 2012, dosáhlo svého středu v roce 2016 a pozemský rok 2020 skončí velkolepou podívanou!

Hlavní nebeské události roku 2020, které povedou k velkému sladění 21.12.2020
* vzácná trojitá konjunkce (cyklus 3000 let), konjunkce Saturn Pluto (cyklus 33 let)
* konjunkce Jupiter Pluto (cyklus 13 let)
* prstencové zatmění Slunce v den letního slunovratu 2020!
* velká konjunkce Jupiter Saturn (cyklus 20 let) během prosincového slunovratu

Jedinečná a mocná zarovnání se vyskytují ve stejnou chvíli a shodují se s koncem a začátkem velkých nebeských cyklů a mají přinejmenším silný synchronní význam! Série velkolepých nebeských událostí ohlašuje začátek nové éry světla na planetě Zemi!

Víme, co přichází prostřednictvím naší intuice, z akášických datových toků, ze vzpomínek na naši minulost a budoucnost, ze zarovnání vesmíru - vše je psáno ve znameních na nebi. Galaktické cykly minulosti, přítomnosti a budoucnosti ukazují, co se stalo, co se děje a co se určitě stane znovu!

Pochopení a vědění je důvod, proč se všechny starověké pokročilé rasy Země tolik soustředily na hvězdy! Evoluční událost, která přichází, je nyní bezprostřední a může se uskutečnit pouze tehdy, jsou-li nebeské události vyrovnány jako nyní, a vytvářejí dostatek kosmické energie pro zásadní epochu!

Tyto nebeské události jsou čitelné, měřitelné a předvídatelné! Co se stane nahoře, stane se i dole!

Nic není nového a co bylo, bude znovu! Již jsme tu byli! Nebeská zarovnání mají přímý vliv na evoluci člověka a na planetu Zemi! Pokud je nebeská událost nevýznamná, na lidstvo a planetu nemá velký vliv, čím větší je však nebeská událost, tím větší je vědomé a fyzické ovlivnění lidstva a planety! Když v minulosti Země nastaly silné nebeské události, na planetě došlo k významným pozemským událostem! Důkazy zanechané těmito velkolepými planetárními epochami a změnami minulosti jsou otisknuty po celé planetě Zemi! Také v minulosti, když se kosmické cykly změnily z jedné yugy na druhou, byla nebeská těla vyrovnána v podobných pozicích, kde jsou právě teď, a to je také okamžik, kdy na Zemi došlo k nejhlubším evolučním změnám!

Přehled některých významných událostí, ke kterým došlo v minulosti Země během posunu kosmického cyklu:
zničení Tiamat
začátek a konec doby ledové
vymírání pravěkých druhů
příchod annunaki
velká potopa
hlavní roddělení původního jediného globálního kontinentu (Pangea)!
dramatické zvětšení a zmenšení všeho na planetě!
dramatické zvýšení a snížení úrovně lidského vědomí v minulých rasách Země!
první vytvořený moderní člověk
začátek a konec Lemurské a Atlantské civilizace
začátek a konec ras megalitických stavitelů
zmizení mayské kultury
odchod Plejáďanů ze Země
pozn. http://channeling.safo.cz/detail.php?id=386

Všechny tyto události nastaly v prehistorii Země a všechny se odehrály přesně tehdy, když se jeden věk měnil na nový. A těmto událostem předcházela mocná a vzácná nebeská zarovnání!

Velký sluneční záblesk

Shoduje se s hlavními kosmickými cykly končícími a začínajícími právě teď a s nebeskými zarovnáními a hvězdnými branami, které se otevírají. Naše Slunce má za okamžik mít svůj skvělý záblesk, který se děje každých 25 920 let v takzvaném velkém cyklu! Tento záblesk byl známý téměř každé staré civilizaci v zaznamenané historii. Bylo popsán jako oheň Samvartaka, Frashokereti, Ekpyrosis, a oheň Yuga.

Údaje ze všech nedávných přenosů pozemské aliance ukazují, že tento velký sluneční záblesk je bezprostřední a všechna znamení a data poukazují na skutečnost, že k této události dojde také před koncem pozemského roku 2020! Někteří členové aliance Země vědí o této sluneční události a potvrzují, že naše sluneční soustava právě v tuto hodinu prochází extrémně energeticky hustou oblastí galaxie. Exotické částice obsažené v tomto kosmickém plazmatickém poli nabíjí galaktické jádro jako obrovský superkondenzátor, který se brzy nárazově vybije jako událost epického a kosmického světla, kterou uvidí všechny bytosti na povrchu Země!

Velký sluneční záblesk bude masivní výbuch oslepujícího, magnetického, 5D bílého gama světla vypuštěného z galaktického jádra, které bude vidět ze Země. Budete svědkem druhého Slunce na obloze! Energie uvolněná z této emise Centrálního slunce je známa jako průlom komprese a spustí událost hromadného vzestupu planetárního vědomí! (pozn. komprese vědomí na úrovni 3D je největší možná v rámci vesmíru. Podobně jako při kompresi souborů dochází ke ztrátě přístupu k větším detailům existence - a přesto to některé baví a chtějí se v tom plácat dál).

Světlo z tohoto kosmického výbuchu bude tak silné, že rozsvítí nebe Země po dobu 1000 let! Božské zlaté světlo Nového věku bude osvětlovat planetu Zemi během příštího tisíciletí! Tento aktuální dramatický posun, který zažíváme, se ve zbytku roku 2020 ještě zrychlí a skončí dramatickou závěrečnou scénou! Závěrečná scéna je vrcholem události 2020. Všechna data aliance Země se objeví 21. prosince 2020! Spolu se všemi datovými značkami, které jsme zmínili v tomto důležitém poselství, a které jednotně ukazují na přesný pozemský čas a událost, existuje mnoho dalších informací z oblastí vědy a spirituality, které poskytují ověřitelný a důvěryhodný důkaz blížícího se Zlatého věku lidstva!

Příklady důkazů
* nepopiratelné údery 40Hz, 5D gama světla v Schumannově grafu každých pár dní.
* neuvěřitelné a zjevné velké probuzení odehrávající se v současnosti na planetě.
* data od účastníků kvantové hypnózy, kteří byli (v relaci hypnózy) svědky minulých velkých pozemských událostí a účastnili se velkého slunečního záblesku a vzestupu lidstva v budoucnosti.
* tisíce starodávných proroctví, rukopisů a moderních spisů, vztahujících se k této skvělé době.
* Mnoho spolehlivých médií, psychiků a kanálů, kteří viděli, že se tato událost odehrává na konci roku 2020!
21. prosince 2020 se celá naše galaxie přesune do páté dimenze, známé také jako nový věk vodnáře a šestý zlatý věk! V tento evoluční den vstoupí planeta Země do nebeského věku duchovního probuzení! Duchovní síly Centrálního slunce změní vše v této oblasti hlubokým a pozitivním způsobem! Ti, kteří chtějí žít v harmonii, sdílení, péči, spolupráci a práci s přírodou, tvořivostí a láskou, budou tvořit duchovní komunitu národů a zcela novou, jinou civilizaci. Nový věk vodnáře přináší realizaci našich skutečných božských já, kde je vše možné a je dosaženo dokonalosti!

Dlouho jsme čekali a vydrželi tolik věcí na planetě Zemi, ztělesňovali se znovu a znovu, bezpočet časů, jen abychom viděli slavný vzestup nového zlatého věku! Uprostřed toho všeho jsme udržovali naději a překonali jsme celý svět, abychom mohli stát na Zemi a být svědky velkoleposti toho, co přichází!
Je to náš lístek domů. Skvělý čas konečně dorazil! To, co přichází je těsně nad obzorem, větší než cokoli, co viděli proroci, a je to to nejcennější ve vesmíru!

Konečně vidíme, potkáváme a zažíváme nová paradigma "nového věku", pro což jsme naposledy sestoupili na planetu 3 dimenze! Jak se přibližujeme k velkému konci roku 2020, musíme být všichni nejlepšími verzemi sami sebe, jakými můžeme být! Přicházející světlo je nyní velmi silné a v příštích pěti měsících se výkon ještě zvýší!

Varování ohledně příznaků vzestupu

Jak do vrstveného tělesného systému přichází stále více gama světla, příznaky vzestupu mezi starseeds Země jsou nyní ve zvýšeném stavu po celé Zemi. Mohou se vyskytnout i významné životní změny. Integrace vyšší úrovně fotonického světla vyžaduje silné a zdravé světlo, takže nyní je čas na péči o vaše tělo, vaši mysl, vaše emoce a vašeho ducha! Jezte pouze přírodní, rostlinné energetické potraviny a pijte hodně čisté vody! Možná budete muset odpočívat / spát více než obvykle, abyste mohli integrovat tyto vyšší úrovně světla!

Zbavte se všech negativních lidí a věcí ve vašem životě a trávěte nějaký čas sami. Měníte se a uzdravujete, takže musíte být nějaký čas sami. Dokončete léčení svých vnitřních traumat a vyčistěte uvězněnou negativní a toxickou emoční energii z těla! Hledejte znalosti mimo systém matrice, abyste mohli plně porozumět tomu, co se děje! Uzemněte se v přírodě! Meditujte alespoň jednu hodinu denně! Mořská sůl každý den dělá zázraky! Ptejte se na pomoc ve skupinách starseeds na sociálních médiích. Také doporučujeme použít vzestupné nástroje, které jsme vám zanechali, abyste zvýšili své vnitřní vibrace!

Krystaly jsou nejsilnějšími nástroji vzestupu ve vesmíru pro zesílení vaší vnitřní frekvence, konkrétně monatomické krystaly andara, které mají svůj původ ve starověké Lemurii a Atlantidě! Díky způsobu lomu světla jsou tyto krystaly metafyzické dveře, kterými proudí konstantní proud 5D gama světla do aurického pole těla! Milujte sebe více než kdy jindy, znovu vytvořte svůj život tak, jak chcete, a naučte se ignorovat názory druhých! Musíte kráčet v první řadě. Začněte být svrchovaným ve všech směrech a podle toho ovládejte sebe i svůj život!

Neuvěřitelné planetární zarovnání roku 2020 je nejsilnější a nejvýznamnější v lidské historii, protože temný cyklus vesmíru se nyní uzavírá a otevírá se nový cyklus světla! Světlo nyní přišlo na tento svět a odhaluje, co se skrývalo ve tmě! Skutečná apokalypsa probíhá právě nyní a je jí velké odhalení. Všichni v současné době procházíme apokalypsou (odhalením), které začalo v roce 2012, jak to předpovídali starověcí Mayové a hinduisté. Nebeské cykly minulosti a současnosti končí v roce 2020, po kterém bude následovat nová kapitola lidské historie. Světlo pravdy osvobozuje bytosti Země, protože starý svět ustupuje novému a vede k věčnému životu a ráji!

Vše, galaktické informace, channelovaná data, každý věštec a každé znamení ve vesmíru ukazuje na skutečnost, že na planetě Zemi se chystá evoluční událost! To, co přichází, je velké, a přichází to rychle. Událost směřuje přímo na planetu Zemi za 5 pozemských měsíců! Vytrvejte než se přesuneme do závěrečné fáze akce a dlouho očekávaného zlatého věku!

Připravte se na neuvěřitelnou jízdu dalších 5 pozemských měsíců! Děkuji vám, že jste přišli na Zemi a za vaši skvělou službu celému lidstvu!

Zvláštní poděkování a uznání pozemské Alianci, Velkému bílému bratrství, Společnosti bílých draků, zástupcům pod kódovým jménem Kobra, Strážci Země a Aliance sfér.

Zdroj: https://www.facebook.com/MICAHLIGHTANGEL/posts/2566971166885488

Zpět