3248 Změna polarizace slunečního loga Ojlit

[ Ezoterika ] 2022-10-12

Sluneční logos.
Q: Mohu se zeptat na komentáře k větě o změně polarizace Slunečního Loga. Co to znamená?
A: Ano, otázka není jednoduchá. Zkusme to vysvětlit. Odhoďte všechny pochybnosti o své schopnosti vnímat tento druh informací. Polarizace slunečního loga je cyklický proces. Vždy byl a bude navždy. A nyní je tato změna zabudována do celkového procesu přeměny planety (ukazují, že je jako ozubené kolo v obrovském mechanismu ... ale bez něj to nejde spustit)
Polarizace vždy probíhala a ovlivňovala každého, kdo je v projeveném spektru Galaxie. Máme na mysli nejen planetu Zemi. Všechny tyto změny ale probíhaly jako jednofázové a neměly tedy takové posuny, takový efekt.
V tuto chvíli jsou načteny hlavní parametry, které umožňují provádět tuto polarizaci s minimálními negativními projevy pro vše, co existuje.

Q: Jak dlouho to trvá?

A: Okamžik a věčnost. Záleží na mnoha faktorech. Především na vibračním potenciálu všech vědomí účastnících se tohoto procesu.

Q: O jakém druhu vědomí mluvíme? Myslel jsem, že je to jen tvůj ʺprojektʺ

A: Myslíš jen na to, že jsi v iluzi odloučení. Nevyčítáme ti to, duše. Nemluvme nyní o konkrétních vědomích zapojených do těchto projektů, abychom vás ještě více nezmátli. Řekneme pouze, že se jedná o ʺtemnéʺ i ʺsvětléʺ vědomí. Říkáme tomu tak, pro vaše pochopení. Ale z pozice našeho vnímání žádná taková gradace neexistuje. Je poněkud odlišná, ale na její formulace ještě nejste připraveni.
Proto nyní nemůžeme říci, jak dlouho bude proces trvat.

Q: Došly mi otázky...Možná chceš jen něco sdělit?

A: Ano, samozřejmě, jsme rádi za tuto příležitost. Každý, kdo přijímá informace, musí nyní chápat svou odpovědnost za jejich přijímání. To znamená, že příjem by měl být s co nejmenšími osobními filtry. Jsou tam vždy. Existuje platný proces filtrace (až 20 %). Cokoli nad toto procento může poskytnout jiný účinek, než bylo původně plánováno pro přenos.

Q: Ano, chápu, o čem mluvíte. Musíme to, co přijímáme, distribuovat?

A: Ano, je to nutné, ale musíte pochopit, že jen malá část lidí, kteří si tato poselství přečtou, bude schopna těmto informacím porozumět, přijmout je a následně je využít pro svou vlastní transformaci a pomoc při transformaci planetě. Ale to by tě nemělo rozčilovat. Každý, kdo je na takovou práci připraven, nahrazuje tisíce spáčů. Proto do vás vkládáme velké naděje.

Zdroj: https://absolutera.ru/article13838

Zpět