5894 Saul: Láskou jsi sjednocen s Matkou/Otcem/Bohem John Smallman

[ Ezoterika ] 2024-02-12

To, co právě teď vidíte ve světě kolem sebe, jsou hlavní známky vašeho kolektivního probuzení. Odhalování masivních podvodů, konfliktů a korupce v globálním měřítku znemožňuje, aby si kdokoli neuvědomoval potřebu obrovských změn ve způsobu, jakým se k sobě chováte, a to jak se svými nejbližšími rodinami a přáteli, tak i v mezinárodních vztazích. Všude je zapotřebí obrovské změny v mezilidských vztazích a stále více z vás si to stále více uvědomuje. Jediný způsob, jak můžete vyřešit problémy, ať už mezi jednotlivci, nebo mezi národy, je setkávat se s těmi, kterých se to týká, s respektem a naslouchat bez okamžitého odsuzování tomu, co potřebují a chtějí vyjádřit. Poté, co jste je plně vyslechli, ujistěte se, že jste zcela porozuměli tomu, co vyjádřili, přičemž mějte na paměti, že význam slov, která lidé používají, se může výrazně lišit od toho, co chápete vy, a to kvůli kontextu, ve kterém vedete diskusi - všichni jste to zažili v rodinných hádkách, nebo neshodách.

Potom, a pouze tehdy, můžete nabídnout své vlastní hodnocení důvodů, které způsobují protichůdné názory, nebo neshody, a navrhnout možné způsoby, jak se s nimi smysluplně vypořádat. Vždy se ujistěte, že plně ctíte, respektujete, nasloucháte a rozumíte ostatním. Poté, až tak učiníte, se s nimi cílevědomě a láskyplně zapojte s upřímným úmyslem vyřešit jakékoli problémy mezi vámi způsobem, který ctí, respektuje a nabízí řešení, která mohou přijmout všichni, aby každý věděl, že se setkal s láskou, čestností a bezúhonností.

Všichni jsou Jedním, takže zapojit se do konfliktu s kýmkoli znamená být ve válce sám se sebou, což je šílený způsob života.

Jste Láska, proto ji vyjadřujte v každém okamžiku a zbavte se všech pocitů, nebo přesvědčení, které můžete mít a které vás povzbuzují k tomu, abyste soudili druhé negativně. Nevíte dost, abyste mohli někoho soudit, jen Bůh má vědění a porozumění, aby to udělal, ale protože vás všechny naprosto a úplně miluje, přijímá vás takové, jací jste, zcela bez jakýchkoli podmínek, a nikdy nikoho nesoudí

Bůh je Život, je Láska, je váš Zdroj a vyjadřuje se skrze každého z vás neustále a bez sebemenšího přerušení. Není a nemůže být žádné oddělení, protože existuje pouze Jedno ve věčné Jednotě se Sebou, a tedy se všemi Svými stvořeními. Probudit se znamená uvolnit strach ze svého sevření vaší víry v oddělenost a všech přesvědčení, která se vás snaží přesvědčit, že jste sami, opuštěni, nebo ztraceni v nebezpečném a ohrožujícím prostředí, ve kterém můžete kdykoli přijít o život.

Máte VĚČNÝ Život, kde jste neustále drženi v božském objetí Lásky. Vaše zdánlivě prožitá zkušenost oddělená od vašeho Zdroje je neskutečná a dočasná a vy uvolníte svou připoutanost k této šílené víře a probudíte se do nekonečné radosti, která je vaším věčným a přirozeným stavem.

Strach, který mnozí z vás zažívají denně, možná dokonce neustále, vás přirozeně vede a povzbuzuje k nedůvěře k ostatním, a když se setkáváte s ostatními, kteří zažívají podobné pocity, vaše vlastní obavy se tak zdánlivě zvětšují a potvrzují - věděla jsem, že je nedůvěryhodný, nikdy jsem se s ním neměla stýkat!

Vy všichni cítíte a prožíváte účinky energetických polí těch, s nimiž jste v kontaktu, i když si toho nejste vědomi, a často jsou to z velké části odrazy energie, kterou vy sami vyjadřujete.

Když jste v přítomnosti těch, které milujete, a kde se cítíte bezpečně, odrážíte jim zpět jejich vlastní milující energii a oni dělají totéž vám, a tak se cítíte v klidu, bezpečí a přijímáni. Také se cítíte viděni, slyšeni a pochopeni, a tak se chce cítit každý. Když však jednáte ze strachu a nedůvěry, blokujete svou schopnost to dělat tím, že se rozhodnete nemilovat a myslíte si, že vás to ochrání před ublížením, a tak se vaše vlastní nedůvěra jednoduše odráží zpět k vám, často velmi intenzivně. Opravdu, jedinou ochranou před ublížením je láska.

Když vyjadřujete pouze Lásku, jste sjednoceni s Matkou/Otcem/Bohem, a proto nepotřebujete žádnou ochranu, protože nic jiného neexistuje. Když to neuděláte, dovolíte, nebo povzbudíte své ego, aby vás vedlo a řídilo, což je neužitečné, protože jejich motivací je strach. Váš proces kolektivního probuzení vyžaduje, abyste vyjadřovali pouze Lásku, a stále více z vás přichází k hlubokému pochopení této božské Pravdy a rozhoduje se tak učinit, a můžete vidět známky toho po celém světě.

Pokud však žijete převážně sami, zdánlivě odděleni od svých milovaných, kteří jsou buď zaneprázdněni svými vlastními životy, nebo kteří již přešli ze své lidské podoby, můžete najít a najdete obrovské množství lidí, kteří vyjadřují pouze Lásku, pokud se rozhodnete je hledat online. Vy všichni jste obklopeni milujícími bytostmi, tak jen otevřete svá srdce a pozvěte množství těchto milujících záplav energie, do kterých jste skutečně neustále ponořeni, aby je naplnily, místo toho, abyste dovolili svému egem řízenému strachu, nebo úzkosti, aby zablokovaly božskou Pravdu o tom, kým vy a každá další vnímající bytost skutečně jste. Když se otevřete v Lásce a vyjádříte Ji, zjistíte, že se s Ní setkáváte na těch nejneočekávanějších místech. Otevřete svá srdce a radujte se z pokoje a radosti, se kterými se setkáváte.

Zdroj: https://eraoflight.com/2024/02/12/saul-when-you-express-only-love-you-are-unified-with-mother-father-god/

Zpět